Програми

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності 05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»
Задачею фахового вступного випробування на ступінь спеціаліста є відбір осіб з числа бажаючих отримати згаданий вище ступінь, які мають достатній рівень теоретичної та практичної підготовки для подальшого підвищення свого кваліфікаційного рівня
Програма 239.29 Kb.
Затверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор Грищенко І. М. „ ” 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів», „Системи прядіння і технічний контроль в прядильному виробництві”, „Основи проектування виробів” та „Теорія технологій та устаткування прядильного виробництва”
Програма 213.06 Kb.
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальностіЗатверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності
У ході проведення письмового іспиту серед абітурієнтів, котрі отримали диплом бакалавра у галузі знань «Текстильна та легка промисловість» за напрямом «Технологія і дизайн текстильних матеріалів» зі спеціальності «Технологія і дизайн тканин і трикотажу», виявляється рівень фахової підготовки
Програма 0.76 Mb.
Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності preview 1 Затверджую Ректор кнутд грищенко І. М. “ ” 2011 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності preview 2
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 18010010 «Якість, стандартизація, сертифікація»
Спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація» відноситься до специфічних категорій. За цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) з різних напрямків підготовки
Програма 154.71 Kb.
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схваленоЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) зі спеціальності 7(8). 03050201 «Економічна кібернетика» рекомендовано розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту зi спецiальностi Економiчна кібернетика – виявлення знань за напрямками професійної дiяльностi бакалавра та формування контингенту студентів, здібних до успішного опанування більш складних дисциплін, зокрема наукового характеру
Програма 112.32 Kb.
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи магістра та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра
Програма 425.45 Kb.
Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”Затверджую Ректор кнутд д е. н., проф І. М. Грищенко “ “ 2012 р. Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 03050801 “Фінанси І кредит”
Державними екзаменаційними комісіями. До вступних випробувань допускаються особи, які мають базову освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань “Економіка і підприємництво”
Програма 315.72 Kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.73 Mb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 3 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 4
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджуюМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня і глибини практичних умінь і навичок; визначення здатності застосування набутих знань під час розв’язання практичних ситуацій
Програма 0.74 Mb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 1 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 2 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 3 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую preview 4
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайнуМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну preview Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Метою вступного іспиту є встановлення рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок, необхідних для опанування навчальних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр з менеджменту» та проходження конкурсу
Програма 235.54 Kb.
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностіПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності
Вони відбуватимуться у формі усного екзамену, який містить питання з дисциплін циклу професійної підготовки
Програма 138.89 Kb.
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Автоматизоване управління технологічними процесами, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Програма 153.76 Kb.
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко \" \" 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко " " 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва, містять питання з наступних базових дисциплін бакалаврату напряму підготовки 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Програма 151.64 Kb.
«затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування«затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування
Окр «Магістр» зі спеціальності 05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» на базі отриманого окр «Бакалавр» з напряму підготовки 050502 «Інженерна механіка»
Програма 175.98 Kb.
«затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування preview 1 «затверджую»: Ректор кнутд І. М. Грищенко 2012р. Програма фахового вступного випробування preview 2
Затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробуваньЗатверджую ректор кнутд І. М. Грищенко 2012 р. Програма фахових вступних випробувань
«Електронні системи» проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для фахового вступного випробування розроблені у тридцяти варіантах і спрямовані на виявлення рівня підготовки по шукачів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 05080202
Програма 166.34 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов