Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) icon

Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)НазваПротокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
Дата конвертації07.01.2013
Розмір53.12 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 21

від 30 серпня 2010 р.


Критерії

оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи МР-21д,22д)

на 2010-2011 н.р.з/п

Види робіт

Оцінка в балах

1


2


3

Аудиторні заняття:

в тому числі практичні:

 • розв’язок колективних ситуаційних завдань, усне опитування, тестування (14х3)

 • виконання контрольних робіт, повнота і обґрунтованість висновків за результатами вирішення контрольних завдань (3х3)


Самостійна робота

в тому числі:

 • складання конспекту лекцій та доповнення матеріалу з питань тем курсу, визначених для самостійного опрацювання.

 • Виконання індивідуальних завдань за визначеними темами, обґрунтовані висновки за результатами розрахунків (3х5).


Модульний контроль


Разом

51


42


9


39


24


15


10


100

Відповідність балів і національної оцінки

На практичному занятті: 3 бала – «5»

2 бала – «4»

1 бал – «3»

0 балів – «2»

Модульний контроль: 10 балів відповідає 100 балам оцінки за системою ECTS.

Самостійна робота: 35-39 бали – «5»

29-34 бали – «4»

23-28 бали – «3»

22 бали і менше – «2»

З врахуванням запровадження Болонських освітніх стандартів, знання студентів з курсу «Статистика» передбачається оцінювати за національною 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та використанням 100-бальної та літерної шкали за системою ЕСТS, які адаптовані до національної 4-бальної шкали.


Старший викладач Фурман Т.Ю.


Зав. кафедри Блакита Г.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 21

від 30 серпня 2010 р.


Критерії

оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання (групи МО-21д,22д)

на 2010-2011 н.р.з/п

Види робіт

Оцінка в балах

1


2


3

Аудиторні заняття:

в тому числі практичні:

 • розв’язок колективних ситуаційних завдань, усне опитування, тестування (14х3)

 • виконання контрольних робіт, повнота і обґрунтованість висновків за результатами вирішення контрольних завдань (3х3)


Самостійна робота

в тому числі:

 • складання конспекту лекцій та доповнення матеріалу з питань тем курсу, визначених для самостійного опрацювання.

 • Виконання індивідуальних завдань за визначеними темами, обґрунтовані висновки за результатами розрахунків (3х5).


Модульний контроль


Разом

51


42


9


39


24


15


10


100

Відповідність балів і національної оцінки

На практичному занятті: 3 бала – «5»

2 бала – «4»

1 бал – «3»

0 балів – «2»

Модульний контроль: 10 балів відповідає 100 балам оцінки за системою ECTS.

Самостійна робота: 35-39 бали – «5»

29-34 бали – «4»

23-28 бали – «3»

22 бали і менше – «2»

З врахуванням запровадження Болонських освітніх стандартів, знання студентів з курсу «Статистика» передбачається оцінювати за національною 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та використанням 100-бальної та літерної шкали за системою ЕСТS, які адаптовані до національної 4-бальної шкали.


Старший викладач Фурман Т.Ю.


Зав. кафедри Блакита Г.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 21

від 30 серпня 2010 р.


Критерії

оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання (групи МЗД-21д,22д)

на 2010-2011 н.р.з/п

Види робіт

Оцінка в балах

1


2


3

Аудиторні заняття:

в тому числі практичні:

 • розв’язок колективних ситуаційних завдань, усне опитування, тестування (14х3)

 • виконання контрольних робіт, повнота і обґрунтованість висновків за результатами вирішення контрольних завдань (3х3)


Самостійна робота

в тому числі:

 • складання конспекту лекцій та доповнення матеріалу з питань тем курсу, визначених для самостійного опрацювання.

 • Виконання індивідуальних завдань за визначеними темами, обґрунтовані висновки за результатами розрахунків (3х5).


Модульний контроль


Разом

51


42


9


39


24


15


10


100

Відповідність балів і національної оцінки

На практичному занятті: 3 бала – «5»

2 бала – «4»

1 бал – «3»

0 балів – «2»

Модульний контроль: 10 балів відповідає 100 балам оцінки за системою ECTS.

Самостійна робота: 35-39 бали – «5»

29-34 бали – «4»

23-28 бали – «3»

22 бали і менше – «2»

З врахуванням запровадження Болонських освітніх стандартів, знання студентів з курсу «Статистика» передбачається оцінювати за національною 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та використанням 100-бальної та літерної шкали за системою ЕСТS, які адаптовані до національної 4-бальної шкали.


Старший викладач Фурман Т.Ю.


Зав. кафедри Блакита Г.В.Схожі:

Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №21 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
«Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д
«Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №21 від 30 серпня 2010 р. Зав кафедри Блакита Г. В. Тематичний план з курсу «Фінансова статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030508 «Фінанси» денної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
З курсу «Фінансова статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030508 «Фінанси» денної форми навчання на 2010-2011...
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №21 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання (група ек-21д)
...
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №21 від 30 серпня 2010 р. Зав кафедри Блакита Г. В. Тематичний план з курсу «Статистика» для студентів І курсу професійного спрямування 030508 «Фінанси» денної форми навчання на 2010-2011 навчальний рік
Тема Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconКритерії Оцінювання знань студентів ІІ курсу спеціальностей «Маркетинг», «Міжнародна економіка» денної форми навчання за кредитно-модульною системою з дисципліни „Міжнародна економіка
Оцінювання знань студентів ІІ курсу спеціальностей «Маркетинг», «Міжнародна економіка» денної форми навчання
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconКритерії Оцінювання знань студентів 4 курсу спеціальності 030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання за кредитно-модульною системою з дисципліни «Європейська інтеграція» на ІІ семестр 2011-2012 н р
Оцінювання знань студентів 4 курсу спеціальності 030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №21 тематичний план з курсу „Економічна статистика для студентів iiкурсу спец. 030507 (МР) денної форми навчання
Статистика робочої сили та робочого часу. Статистика продуктивності та оплати праці
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconКритерії Оцінювання знань студентів 4 курсу спеціальності 030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання за кредитно-модульною системою з дисципліни «Міжнародні організації» на 2011-2012 н р
Оцінювання знань студентів 4 курсу спеціальності 030503 «Міжнародна економіка» денної форми навчання
Протокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д) iconПротокол №18 Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Психологія управління та конфліктологія» для студентів 5 курсу спеціальностей 140101-д-11 грс, 140103-д-11 т денної форми навчання
У разі, якщо студент бажає поліпшити свою оцінку, він складає залік по всій програмі навчальної дисципліни. При цьому в підсумковій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов