Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д icon

Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21дНазваПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д
Дата конвертації08.01.2013
Розмір223.31 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 29.08.11

протокол № 17


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи МРтп-21д

на 2011-2012 н.р.

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми контролю

Всього

з них

для аудиторної роботи

для СРС

Лекції

Прак-тичні

СРС

МК

Модуль №1

Тема1. Предмет, методологія та завдання статистики.

12

2

2

8
Т
Тема2. Організація статистичних спостережень

14

2

2

10
УО,Т
Тема 3.Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки

20

4

4

12
УО, Т

ІЗ

Тема 4. Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак

4.1. Абсолютні відносні та середні статистичні величини

4.2. Показники варіації24


144


24


216


10


УО, Т


КРІЗ

Тема 5. Вибіркове спостереження

16

2

2

12
Т

ІЗ

Модульний контроль 1

2


2

КР, КТ
Модуль №2

Тема 6. Кореляційно-дисперсійний аналіз досліджуваних ознак

20

4

4

12
Т

ІЗ

Тема 7. Статистичне вивчення динамічних рядів

20

4

4

12
КР, Т

ІЗ

Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

18

4

4

10
УО,Т

ІЗ

Модульний контроль 2

2


2

КР, КТ
Разом

162

28

28

102

4Підсумковий контроль
ІП


Викладач Т.Ю.Фурман


Зав. кафедри Г.В.Блакита


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 29.08.11

протокол № 17


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання (групи МО-21д,22д)

на 2011-2012 н.р.

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми контролю

Всього

з них

для аудиторної роботи

для СРС

Лекції

Прак-тичні

СРС

МК

Модуль №1

Тема1. Предмет, методологія та завдання статистики.

12

2

2

8
Т
Тема2. Організація статистичних спостережень

14

2

2

10
УО,Т
Тема 3.Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки

20

4

4

12
УО, Т

ІЗ

Тема 4. Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак

4.1. Абсолютні відносні та середні статистичні величини

4.2. Показники варіації24


144


24


216


10


УО, Т


КРІЗ

Тема 5. Вибіркове спостереження

16

2

2

12
Т

ІЗ

Модульний контроль 1

2


2

КР, КТ
Модуль №2

Тема 6. Кореляційно-дисперсійний аналіз досліджуваних ознак

20

4

4

12
Т

ІЗ

Тема 7. Статистичне вивчення динамічних рядів

20

4

4

12
КР, Т

ІЗ

Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

18

4

4

10
УО,Т

ІЗ

Модульний контроль 2

2


2

КР, КТ
Разом

162

28

28

102

4Підсумковий контроль
ІП


Викладач Т.Ю.Фурман


Зав. кафедри Г.В.Блакита


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 29.08.11

протокол № 17


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання (групи ТКЛ-21д, УТСМ-21д)

на 2011-2012 н.р.

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

з них

для аудиторної роботи

для СРС

лекції

практичні

лабораторні

СРС

МК

Модуль №1

Тема1. Предмет, методологія та завдання статистики.

7

2

-
5
Т
Тема2. Організація статистичних спостережень

8

2

2
4
УО,Т
Тема 3. Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Тема 4. Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак

22

4

4
14
Т
Тема 4.1. Абсолютні, відносні та сурядні величини

(12)

(2)

(2)
(8)
УО
Тема 4.2. Показники варіації

(10)

(2)

(2)
(6)
КР

ІЗ

Тема 5. Вибіркове спостереження

10

2

2
6
Т
Модульний контроль 1

2

2Модуль №2

Тема 6. Кореляційно-дисперсійний аналіз досліджуваних ознак

11

2

2
7
Т

ІЗ

Тема 7. Статистичне вивчення динамічних рядів

18

4

4
10
КР,Т
Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Модульний контроль 2

2

2Разом

108

20

22
62

4Підсумковий контрольІспит


Викладач Т.Ю.Фурман


Зав. кафедри Г.В.Блакита


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 29.08.11

протокол № 17


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми навчання групи Т-21д

на 2011-2012 н.р.

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

з них

для аудиторної роботи

для СРС

лекції

практичні

лабораторні

СРС

МК

Модуль №1

Тема1. Предмет, методологія та завдання статистики.

7

2

-
5
Т
Тема2. Організація статистичних спостережень

8

2

2
4
УО,Т
Тема 3. Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Тема 4. Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак

22

4

4
14
Т
Тема 4.1. Абсолютні, відносні та сурядні величини

(12)

(2)

(2)
(8)
УО
Тема 4.2. Показники варіації

(10)

(2)

(2)
(6)
КР

ІЗ

Тема 5. Вибіркове спостереження

10

2

2
6
Т
Модульний контроль 1

2

2Модуль №2

Тема 6. Кореляційно-дисперсійний аналіз досліджуваних ознак

11

2

2
7
Т

ІЗ

Тема 7. Статистичне вивчення динамічних рядів

18

4

4
10
КР,Т
Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Модульний контроль 2

2

2Разом

108

20

22
62

4Підсумковий контрольІспит


Викладач Т.Ю.Фурман


Зав. кафедри Г.В.Блакита


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри 29.08.11

протокол № 17


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу «Статистика» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання групи ГРС-31д

на 2011-2012 н.р.

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

з них

для аудиторної роботи

для СРС

лекції

практичні

лабораторні

СРС

МК

Модуль №1

Тема1. Предмет, методологія та завдання статистики.

7

2

-
5
Т
Тема2. Організація статистичних спостережень

8

2

2
4
УО,Т
Тема 3. Статистичне зведення та групування. Статистичні таблиці та графіки

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Тема 4. Основні статистичні показники як вибіркові характеристики невідомих параметрів розподілів ознак

22

4

4
14
Т
Тема 4.1. Абсолютні, відносні та сурядні величини

(12)

(2)

(2)
(8)
УО
Тема 4.2. Показники варіації

(10)

(2)

(2)
(6)
КР

ІЗ

Тема 5. Вибіркове спостереження

10

2

2
6
Т
Модульний контроль 1

2

2Модуль №2

Тема 6. Кореляційно-дисперсійний аналіз досліджуваних ознак

11

2

2
7
Т

ІЗ

Тема 7. Статистичне вивчення динамічних рядів

18

4

4
10
КР,Т
Тема 8. Індекси та їх використання в економіко-статистичних дослідженнях

14

2

4
8
УО,Т

ІЗ

Модульний контроль 2

2

2Разом

108

20

22
62

4Підсумковий контрольІспит


Викладач Т.Ю.Фурман


Зав. кафедри Г.В.БлакитаСхожі:

Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №21 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
«Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №21 від 30 серпня 2010 р. Критерії оцінювання знань студентів з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
«Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030507 «Маркетинг» денної форми навчання (групи мр-21д,22д)
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання групи мо-21з
«Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання групи мо-21з
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної форми навчання
«Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної форми навчання
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №21 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу професійного спрямування 030502 «Економічна кібернетика» денної форми навчання (група ек-21д)
...
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №21 тематичний план з курсу „Економічна статистика для студентів iiкурсу спец. 030507 (МР) денної форми навчання
Статистика робочої сили та робочого часу. Статистика продуктивності та оплати праці
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №1 тематичний план з курсу "Маркетинг" для студентів ІІІ курсу спец. 030508-д-08 см денної форми навчання

Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №17 тематичний план з курсу «Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання
«Статистика ринку товарів та послуг» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» заочної форми навчання
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №9 тематичний план з курсу "Світовий ринок товарів І послуг" для студентів ІV курсу спец. 030507 «Маркетинг» денної форми навчання
Зм (тема). Предмет І завдання курсу Світовий ринок товарів та послуг”. Сутність І структура світового ринку
Протокол №17 тематичний план з курсу «Статистика» для студентів ІІ курсу напряму підготовки 030507 «Маркетинг» денної форми навчання групи мртп-21д iconПротокол №1 тематичний план з курсу «Директ маркетинг» для студентів IV, V курсу спец. 05010801 денної форми навчання
З курсу «Директ маркетинг» для студентів IV, V курсу спец. 05010801 денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов