Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* icon

Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*НазваДодаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*
Дата конвертації08.01.2013
Розмір34.59 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
1. /Додатки до маг.роботи/Дод Д.doc
2. /Додатки до маг.роботи/Додаток А.doc
3. /Додатки до маг.роботи/Додаток Б.doc
4. /Додатки до маг.роботи/Додаток В.doc
5. /Додатки до маг.роботи/Додаток Е.doc
6. /Додатки до маг.роботи/Додаток Ж.doc
7. /Додатки до маг.роботи/Додаток И.doc
8. /Додатки до маг.роботи/Додаток К.docx
9. /Додатки до маг.роботи/Додаток М.doc
10. /Додатки до маг.роботи/Додаток Н.doc
Тема: Теоретичні і методологічні основи фінансового аналізу та контролю доходів і витрат банку
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*
Студенту (ці) Завідувачу кафедри фінансового
Кафедра фінансового контролю І аналізу
Додаток е структура завдання на дипломну магістерську роботу
Додаток ж структура титульного аркуша дипломної магістерської роботи
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.)
Додаток м структура відгуку
Структура зовнішньої рецензії

Додаток А


Орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*

для студентів V курсу денної та заочної форм навчання

спеціалізації "Фінансовий аналіз і контроль "


1. Сучасна парадигма фінансового аналізу, його теоретичні і прикладні аспекти.

2. Інформаційна база фінансового аналізу: джерела і методи формування даних, перевірка, обробка та оприлюднення.

3. Методологія та організація фінансового аналізу діяльності підприємств (за видами економічної діяльності).

4. Аналітичні процедури в аудиті фінансової звітності.

5. Аналітичне забезпечення стратегічного та оперативного фінансового

менеджменту.

6. Аналіз і оцінка виконання бюджетних програм.

7. Аналіз та оцінка привабливості інвестиційного середовища.

8. Аналітичні процедури державне, фінансового аудиту.

9. Аналітичні процедури в аудиті доходів та видатків бюджету.

10.Організація і методика аналізу фінансового стану підприємств (за видами економічної діяльності).

11.Організація і методика фінансового аналізу формування та розміщення капіталу підприємства.

12.Теоретичні й методичні аспекти фінансового аналізу ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємства,

13.Організація і методика фінансового аналізу ефективності використання основного капіталу підприємства.

14.Теоретичні та методичні засади фінансового аналізу ефективності використання оборотного капіталу підприємства.

15.Організація та методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства (за видами економічної діяльності).

16. Фінансовий аналіз прибутку та рентабельності підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

17. Фінансовий аналіз розподілу й використання прибутку підприємства. 18.Організація і методика аналізу фінансової стійкості та платоспроможності суб'єктів господарювання.

19. Організаційно-методичні аспекти аналізу та діагностики ризику і банкрутства суб'єктів господарювання.

20.Організаційно-методичні основи аналізу та оцінки джерел фінансування підприємства.

21.Організаційно-методичні аспекти аналізу і прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства.

22. Фінансовий аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

23-Теоретичні й методичні аспекти аналізу та оцінки економічного потенціалу І фінансового стану підприємства.

24.Фінансовий аналіз інвестиційних проектів в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

25. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій підприємства.

26.Організація та методика фінансового аналізу власного капіталу підприємства.

27. Організація та методика фінансового аналізу монетарних активів підприємства.

28.Організація та методика фінансового аналізу дебіторської заборгованості підприємств.

29. Аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства.

30.Вдосконалення методики та організації аналізу операцій з цінними паперами в умовах ринкової інтеграції.

31. Фінансовий аналіз у системі антикризового управління підприємством.

32. Аналіз та оцінка ділової активності підприємства.

33. Аналіз та оцінка економічного зростання підприємства.

34. Методологічні підходи до рейтингової оцінки фінансового стану підприємств.

35.Аналіз грошових потоків підприємств виробничих галузей національної економіки в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

36. Аналіз грошових потоків підприємств в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

37. Аналіз джерел утворення І напрямів використання коштів у системі управління грошовими потоками підприємства.

38. Аналіз оборотних активів підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

39.Аналіз зобов'язань підприємства та оптимізація джерел їх формування.

40. Аналіз платоспроможності та ймовірного банкрутства підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

41. Аналіз реальних інвестицій підприємства в умовах ринкової інтеграції.

42.Аналіз фінансових інвестицій підприємства в умовах ринкової інтеграції.

43.Аналіз інвестиційних проектів підприємства в умовах ринкової ін­теграції.

44. Аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту підприємств.

45.Оперативний моніторинг і діагностика фінансового стану під­приємства.

46. Аналіз та оцінка системи оподаткування підприємства.

47. Аналіз доходів і витрат інвестиційної діяльності підприємства.

48. Аналіз доходів І витрат фінансової діяльності підприємства.

49. Методологічні засади фінансового аналізу в системі ризик-менеджменту.

50. Теоретико-прикладні аспекти аналізу оборотного капіталу при оцінці безперервності функціонування підприємства.Схожі:

Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconОрієнтована тематика магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Управління міжнародними транспортними (транспортно-експеди­торськими) операціями
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconОрієнтовна тематика магістерських робіт для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”
Аналіз концепцій управління персоналом та особливості їх застосування на торговельному підприємстві
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconРекомендована тематика магістерських дипломних робіт для студентів напряму підготовки «Менеджмент»
«Менеджмент», що навчаються за магістерською програмою «Менеджмент туристичної індустрії»
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconОрієнтовна тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”
Організація автоматизованого робочого місця керівника (менеджера) торговельного підприємства
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconОрієнтована тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” розділ І. Організація зовнішньоекономічної діяльності
Орієнтована тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт
2010 р та на засіданні методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу 2010 р., протокол №
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів напряму
Розглянуто І затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 25. 12. 2009 р., протокол №19 та Методичною...
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт напрям підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальність 050201 «Менеджмент організацій»
«Менеджмент організацій», варіативної компоненти цих стандартів зі спеціалізацій «Менеджмент туристичної індустрії» та «Менеджмент...
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconРішення кмр від140510 №793 4231 Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 затв. Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 міський за тип формою Додаток 9 додаток 10 додаток 11 додаток 12 додаток 13 додаток 14 додаток 15

Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconАдреси підприємств, які є базою для проходження практики та написання дипломних робіт

Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт* iconРішення на право провадження підривних робіт (робіт з вм) №№ п/п Етапи послуги
Прийом заяви з пакетом документів (п 2, п 3 додаток 1 до §3 Єдиних правил безпеки при вибухових роботах (нпаоп 00 17-92); копія дозволу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов