Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) icon

Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.)НазваПро затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.)
Дата конвертації08.01.2013
Розмір45.85 Kb.
ТипРозпорядження
скачать >>>
1. /Додатки до маг.роботи/Дод Д.doc
2. /Додатки до маг.роботи/Додаток А.doc
3. /Додатки до маг.роботи/Додаток Б.doc
4. /Додатки до маг.роботи/Додаток В.doc
5. /Додатки до маг.роботи/Додаток Е.doc
6. /Додатки до маг.роботи/Додаток Ж.doc
7. /Додатки до маг.роботи/Додаток И.doc
8. /Додатки до маг.роботи/Додаток К.docx
9. /Додатки до маг.роботи/Додаток М.doc
10. /Додатки до маг.роботи/Додаток Н.doc
Тема: Теоретичні і методологічні основи фінансового аналізу та контролю доходів і витрат банку
Додаток а орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт*
Студенту (ці) Завідувачу кафедри фінансового
Кафедра фінансового контролю І аналізу
Додаток е структура завдання на дипломну магістерську роботу
Додаток ж структура титульного аркуша дипломної магістерської роботи
Реферат до дипломної магістерської роботи (шрифт 20, ж ) на тему
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.)
Додаток м структура відгуку
Структура зовнішньої рецензії

Додаток К

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

(зразок оформлення)

 1. Конституція України: Затв. Верховною Радою України 26.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. - 1996. - №30 (зі змін. і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 2. Лімська декларація про керівні принципи фінансового контролю: IX конгрес INTOSAL, жовт. 1977 р.

 3. Бюджетний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. -2001. - №37-38 (зі змін. і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 4. Про державний бюджет України на 2006 рік: Закон України // Відом. Верхов. Ради України. - 2006. - №9, 10, 11 (зі змін. і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 5. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03.2000 р. №1602-111 // Відом. Верхов. Ради України. - 2000. -№25 (зі змін, і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 6. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.04 р. № 1621—IV // Відом. Верхов. Ради України. - 2004. - №25 (зі змін. і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 7. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 р. №2939-ХИ // Відом. Верхов. Ради України. - 1993. -№13 (зі змін. і допов.).

 8. Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14.09.02 р. № 538-р // Офіц. Вісник України. - 2002. - №38 (зі змін. і допов.) // www.nau.kiev.ua.

 9. Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі: Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.01р. №574 // Офіц. Вісник України. - 2002. - №2 (зі змін. і допов.) //www.nau.kiev.ua.

 10. Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм та інформації про їх виконання: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.02 р. № 1098 // Офіц. Вісник України. - 2003. - № 5 (зі змін. і допов.).

 11. Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.05.03 р. № 114.

 12. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю: затверджене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р., № 158.

 13. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджені розпорядженням Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг від 27.09.2005 р., № 4660.

 14. Принципи корпоративного управління: затверджені рішенням Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2003 р., № 571.

 15. Аудит. Методика документування: Кол. Авторів. За аг. Ред. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457 с. - ISBN 966-7773-51-5.

 16. Аудит адміністративної діяльності: теорія і практика / Пер. з англ. В. Шульги. - К.: Основи, 2000. - 190 с.

 17. Аудит державних фінансів: Довідк. посіб. з аудиту. - К., 2004. - 69 с.

 18. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм / Пер. з англ. за ред. В. Шульги. - К.: Всеувито, 2003.

 19. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит П.К. Германчук, І.Б. Стефаник, Н.І Рубан та ін. - К.: Наук.-видавниче п-во «АВТ лтд.», 2004.

 20. Керівні принципи аудиту державних фінансів: З6ірник базов. док. - К., трав. 2003.

 21. Методичні рекомендації щодо проведення аудиту ефективності виконання бюджетної програми: Наказ ГоловКРУ від 02.04.03.р. №75.

 22. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року / Пер. з анг. мови О.В.Селезньова та ін. – К.: ТОВ «ІАМЦАУ «СТАТУС», 2007. – 1172 с.

 23. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі / В.Т. Александров, О.І. Ворона, П.К. Германчук та ін. - К.: НВП «АВТ», 2004.

 24. Правовое регулирование государственного финансового контроля в зарубежных странах. - М.: Прометей, 1998. - 354 с.

 25. Шохин С.О. Проблеми и перспективи развития финансового контроля в Российской Федерации. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 352 с.

 26. Аuditing Standarts. - INTOSAI, 1992.

 27. Diamond J. Measuring Efficiency in Government: Тесhnigues and Experience / - Wachington: Іntегnаtionаl Моnеtагу Fund, 1990 / - Р. 27.

 28. Implementation Guidelines for Performance Auditing. – INTOSAI, 2003.Інтернет-ресурси

 1. www.rada.gov.ua – Сайт Верховної Ради України.

 2. www.president.gov.ua – Сайт Президента України.

 3. www.kmu.gov.ua/control - Сайт Кабінету Міністрів України.

 4. www.ac-rada.gov.ua – Сайт Рахункової палати України.

 5. www.sau-apu.org.ua – Сайт Аудиторської палати України.

 6. www.fmi.kiev.ua – Сайт USAID Проект «Міжнародні стандарти бізнесу - Корпоративне управління».

 7. www.icps.kiev.ua - Сайт Міжнародного центру перспективних досліджень.

 8. www.ics.org.ua – Сайт Інституту конкурентного суспільства.

 9. www.intosai.org.ua - Сайт Міжнародного журналу з державного аудиту (the International Journal of Government Auditing).Схожі:

Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconКабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconП о с т а н о в а від 31 жовтня 2011 р. №1124 Київ Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 І від 8 серпня 2007 р. №1019
Офіційний вісник України, 2001 р., №32, ст. 1491) і від 8 серпня 2007 р. №1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconНаказ №330 від 3 травня 2012 року м. Ужгород Про виконання плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики
Кабінету Міністрів України від 12. 10. 11 №1058 „Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1622-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної та середньої,
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1622-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної та середньої,
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1622-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної та середньої,
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження заходів на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1622-р "Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної та середньої,
У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів мон україни, нан україни, інституту педагогіки...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2000
Апн україни (протокол №6 від 05. 06. 2003 р.) І затвердженої рішенням Колегії Міністерства освіти І науки України №10/2-2 від 25....
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconПро затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року n 1758,
Відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок виїзду з України І в'їзду в Україну громадян України" Кабінет Міністрів України...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconКабінет міністрів україни постанова
Зп україни, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, n 52, ст. 2396; 2004...
Про затвердження Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі: Розпорядження Каб. Міністрів України від 14. 09. 02 р. №538-р // Офіц. Вісник України. 2002. №38 (зі змін. і допов.) iconРозпорядження від 17 серпня 2002 р. N 447-р Київ Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) Затвердити Концепцію державної політики у сфері управління
Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов