Інформаційний icon

ІнформаційнийНазваІнформаційний
Сторінка1/2
Дата конвертації03.01.2013
Розмір470.39 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ІНФОРМАЦІЙНИЙ

БЮЛЕТЕНЬ

БІБЛІОТЕКИКористь не в багатьох,

А в хороших книгах.

Сенека


Травень-жовтень 2011 року

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГd:\робота\personal\картинки\knigi.jpg

З приємністю презентуємо Вам монографії, авторами яких є директор інституту, доктор економічних наук, професор ^ Сусіденко Валентин Трохимович, перший заступник директора з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент Блакита Ганна Владиславівна, кандидат економічних наук, доцент Присяжнюк Світлана Вікторівна.


Сусіденко В. Т., Присяжнюк С. В., Блакита Г. В. Інтегральна економічна оцінка якості продукції олійного виробництва : монографія. – Вінниця, Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. - 144 с.picture

Монографію присвячено розробці теоретичних засад й методичних засобів контролю якості готової продукції на основних фазах виробничого процесу на олійно-жирових комбінатах. Авторами обґрунтовано поняття модельної оцінки кінцевої якості продукції на підприємствах ОЖГ, одноелементних та багатоелементних інтегральних економічних оцінок, розроблено структуру формування класифікатора таких оцінок, вироблено інструментальні засоби проведення моніторингу і контролю за якістю продукції з метою пошуку конкурентоспроможних стратегій виходу на нові ринку збуту готової продукції відповідного профілю. Особливу увагу приділено комплексному аналізу якості готової продукції олійно-жирової галузі, який доведено до інтегральних економічних оцінок на основі диференційованого розподілу фізико-хімічних та інших нормативних показників по матричних структурах відповідних функціональних груп.

Призначено для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Економіка і підприємництво», а також практикуючих фахівців, усіх, хто працює над вдосконаленням своїх знань в галузі управління підприємства.


Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти : монографія / Г. В. Блакита. – К.: КНТЕУ, 2010. - 244 с.picture

Монографію присвячено стратегічним проблемам фінансового розвитку підприємств торгівлі. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування фінансової стратегії торговельних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України; запропоновано новий підхід до процесу розроблення фінансової стратегії підприємств торгівлі; розкрито особливості його здійснення в умовах нестабільного економічного середовища; обґрунтовано на основі аналізу існуючих методів дослідження стратегічних можливостей підприємства систему класифікації параметрів діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку підприємств торгівлі; сформульовано систему наукових понять, зокрема «процес розроблення фінансової стратегії», «стратегічне фінансове рішення», «прогнозування стратегічних можливостей фінансового розвитку підприємства», «стратегічний цільовий показник фінансового розвитку».

Розраховано на науковців, викладачів, керівників та фінансових менеджерів підприємств.

^ Нові надходження літератури до бібліотеки ВТЕІ

КНТЕУ за травень-жовтень 2011 року


Природничі науки20.1

К 49

Клименко, М. О.

Моніторинг довкілля: практикум : навч. посібник / М. О. Клименко, Н. В. Кнорр, Ю. В. Пилипенко. – К. : Кондор, 2010. – 284 с. – (1 прим.).


20.1

Б 72

Бобровський, А. Л.

Екологічний менеджмент : підручник / А. Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2009. – 586 с. – (1 прим.).


20.1

В 20

Васюкова, Г. Т.

Екологія : підручник / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К. : Кондор, 2009. – 524 с. – (1 прим.).


20.1

А 67

Аніщенко, В. О.

Основи екології : навч. посібник / В. О. Аніщенко. – К. : Кондор, 2009. – 148 с. – (1 прим.).


20.1

Г 85

Грицик, В.

Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 292 с. – (1 прим.).


65.58

П 81

Промислова екологія : навчальний посібник / Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах, М. М. Козяр. – 4-те вид. перероб. – К. : Кондор, 2010. – 374 с. – (1 прим.).


22.11

Б 25

Барковський, В. В.

Вища математика для економістів : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 448 с. – (1 прим.).


22.17

Б 25

Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. – (2 прим.).


Техніка. Технічні науки.30.6

М 34

Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : опорний конспект лекцій. Ч.3. Продовольчі товари / авт.: В.П. Вербій, Н.С. Ясинська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 113 с. – (20 прим.).


30.6

М 34

Матеріалознавство і технологія матеріалів : підручник / Н. В. Мережко, Н. К. Зіміна, С. О. Сіренко, О. І. Сім'ячко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 352 с. – (15 прим.).


Харчові виробництва36

Х 20

Харчова хімія : опорний конспект лекцій / авт.: Б. К. Пасальський, Н. Ю. Чикун. – К. : КНТЕУ, 2010. – 160 с. – (20 прим.).


36.99

Р 78

Ростовський, В. С.

Збірник рецептур / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська, В. Ф. Пасенко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 324 с. – (1 прим.).


36.99

Р 78

Ростовський, В. С.

Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості : навч. посібник / В. С. Ростовський, Н. В. Олійник. – К. : Кондор, 2009. – 136 с. – (1 прим.).


51.23

О 66

Орлова, Н. Я.

Біохімія та фізіологія харчування : підручник / Н. Я. Орлова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНТЕУ, 2010. – 281 с. – (30 прим.).


Суспільно-політичні науки


60.5

К 89

Кузьменко, Т. М.

Соціологія : навч. посібник / Т. М. Кузьменко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 320 с. – (1 прим.).


60.6

Н 35

Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). ДК 009:2005 : станом на 10 грудня 2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (1 прим.).


63.3(4Укр)

І 90

Історія України : навч. посібник / Ю. Г. Бадах, П. П. Притуляк, Л. В. Губицький та ін. – К. : КНТЕУ, 2010. – 548 с. : іл., карт. – (5 прим.).


63.3(4Укр)

Б 14

Багацький, В. В.

Історія України : підручник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 3-ге вид., допов. та перероб. – К. : Алерта, 2010. – 388 с. – (1 прим.).


63.3(4Укр)6

Г 17

Гальчак, С. Д.

На узбіччі суспільства: Доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942-2007 рр.) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2009. – 768 с. – (2 прим.).


63.3(4Укр)6

Г 17

Гальчак, С. Д.

Украинские остарбайтери Подольського региона (Вторая мировая война, послевоенный период) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2009. – 544 с. – (2 прим.).


^ Економіка. Економічні науки65.01

О 75

Основи економічної теорії : опорний конспект лекцій / авт.: В. Д. Лагутін, В. М. Попов, О. І. Черепніна, Н. В. Попова. – К. : КНТЕУ, 2011. – 117 с. – (10 прим.).


65.01

І 20

Іванова, Н. Ю.

Економічна теорія управління фірмою : навч. посібник / Н. Ю. Іванова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 266 с. – (1 прим.).


65.012.2

К 17

Калініченко, О. В.

Макроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 656 с. – (1 прим.).


65.012.2

К 84

Круш, П. В.

Інфляція: суть, форми та її оцінки : навч. посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 288 с. – (1 прим.).


Управління економікою. Економічна статистика. Облік. Економічний аналіз


65.013

П 50

Поліщук, Н. В.

Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія / Н. В. Поліщук. – Вінниця, 2010. – 396 с. – (1 прим.).


65.050-80

М 52

Мережко, Н. В.

Управління якістю : підручник / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н. С. Ясинська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 216 с. – (30 прим.).


65.050-80

С 90

Сусіденко, В. Т.

Інтегральна економічна оцінка якості продукції олійного виробництва : монографія / В. Т. Сусіденко, С. В. Присяжнюк, Г. В. Блакита. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 144 с. – (2 прим.).


65.050

Б 81

Бондар, О. В.

Ситуаційний менеджмент : навч. посібник / О. В. Бондар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 326 с. – (1 прим.).


65.050.21

Г 27

Гевко, І. Б.

Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2009. – 187 с. – (1 прим.).


65.050

С 76

Стадник, В. В.

Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр., допов. – К. : Академвидав, 2010. – 472 с. – (Альма-матер). – (1 прим.).


65.050

Д 99

Дяченко, Т. О.

Основи менеджменту : навч. посібник / Т. О. Дяченко. – К. : Кондор, 2010. – 176 с. – (1 прим.).


65.050.22

У 67

Управління стратегічним розвитком регіону з використанням інформаційно-аналітичних систем : монографія / В. Т. Сусіденко, Г. В. Блакита, А. С. Тернова, Ю. Б. Поповський. – Вінниця, 2009. – 224 с. – (2 прим.).


65.050.22

У 66

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 181 с. – (1 прим.).


65.050.22

С 42

Скібіцька, Л. І.

Тайм-менеджмент : навч. посібник / Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с. – (1 прим.).


65.050.23

В 18

Варенко, В. М.

Референтна справа : навч. посібник / В. М. Варенко. – К. : Кондор, 2009. – 212 с. – (1 прим.).


65.050.25

О 64

Організація та проектування логістичних систем : підручник / М. П. Денисенко, П. Р. Левковець, Л. І. Михайлова та ін. ; за ред. М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с. – (1 прим.).


65.052.0

Б 91

Бурденко, І. М.

Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : навч. посібник / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, О. В. Шипунова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 283 с. – (1 прим.).


65.052.0

В 32

Верига, Ю. А.

Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар : навч. посібник / Ю. А. Верига. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 656 с. – (1 прим.).


65.052.1

Н 55

Несходовський, І. С.

Інформаційні системи і технології фінансового контролю : навч. посібник / І. С. Несходовський. – К. : КНТЕУ, 2011. – 231 с. – (80 прим.).


65.052.2

О 64

Організація обліку : опорний конспект лекцій / авт.: О. В. Гринюк, О. І. Мазіна. – К. : КНТЕУ, 2010. – 102 с. – (20 прим.).


65.052.218.1

Т 33

Теорія фінансово-господарського контролю : опорний конспект лекцій / авт.: М. О. Никонович, Л. І. Савченко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 143 с. – (30 прим.).


65.052.218.1

Е 45

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посібник / С. С. Рижков, С. М. Літвак, В. А. Скороходов та ін. ; під ред. С. С. Рижкова. – 3-ге вид., допов. – К. : Професіонал, 2009. – 208 с. – (1 прим.).


65.052.5.262

О 64

Організація контролю в банку : навч.посібник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 302 с. – (1 прим.).


65.052.5.29

Л 84

Лукашова, І. О.

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності : навч.-практ. посібник / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 288 с. – (1 прим.).


65.052.5.29

С 48

Слободяник, Ю. Б.

Статистичний облік : навч. посібник / Ю. Б. Слободяник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. – (1 прим.).


65.23

К 90

Кулявець, В. О.

Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посібник / В. О. Кулявець. – К. : Кондор, 2009. – 194 с. – (1 прим.).


65.25

К 60

Колесников, О. В.

Ціноутворення : навч. посібник / О. В. Колесников. – 4-те вид. випр. та доповн. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 156 с. – (1 прим.).


65.261.2

Ш 67

Школьник, І. О.

Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало ; за ред. І. О. Школьник. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с. – (1 прим.).


65.261.24

Ф 59

Фінансовий аналіз : опорний конспект лекцій / авт.: Є. В. Мних, Н. М. Пелешко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 119 с. – (30 прим.).


65.261.8

С 89

Сунцова, О. О.

Місцеві фінанси : навч. посібник / О. О. Сунцова. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – (1 прим.).


65.262

Л 96

Лютий, І. О.

Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку : монографія / І. О. Лютий, В. І. Савич, О. М. Калівошко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 548 с. – (1 прим.).


65.262

Щ 70

Щетинін, А. І.

Гроші та кредит : підручник / А. І. Щетинін. – 4-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с. – (1 прим.).


65.262

Д 12

Дадашев, Б. А.

Кредитна спілка України : навч. посібник / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 112 с. – (1 прим.).


65.262.10

Ш 95

Шульга, Н. П.

Банківський контролінг : підручник / Н. П. Шульга. – К. : КНТЕУ, 2011. – 438 с. – (3 прим.).


65.262.29

У 59

Унинець-Ходаківська, В. П.

Ринок фінансових послуг: теорія та практика : підручник / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. Лятамбор. – К. : Кондор, 2009. – 484 с. – (1 прим.).


65.262.29

П 23

Пепа, Т. В.

Біржова діяльність : навч. посібник / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. – К. : Ліра-К, 2009. – 440 с. – (1 прим.).


65.262.29

М 87

Мошенский, С. З.

Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240 с. – (1 прим.).


65.29

Ч 46

Череп, А. В.

Діяльність підприємтсв промислово-фінансових груп харчової промисловості в ринкових умовах господарювання : монографія / А. В. Череп, Г. Д. Погота, К. С. Брутян. – К. : Кондор, 2009. – 304 с. – (2 прим.).


65.29

Е 45

Економіка та фінанси підприємства: методика розв'язання практичних задач : навч. посібник / Л. О. Лігоненко, І. В. Височин, О. В. Корольова-Казанська та ін. – К. : КНТЕУ, 2010. – 336 с. – (30 прим.).


65.29

Г 44

Гетьман, О. О.

Економіка підприємства : навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с. – (1 прим.).


65.29

Е 45

Економіка та фінанси підприємства: методика розв'язання практичних задач : навч. посібник / Л. О. Лігоненко, І. В. Височин, О. В. Корольова-Казанська та ін. – К. : КНТЕУ, 2011. – 336 с. – (20 прим.).


65.290-21

Б 20

Балабанова, Л. В.

Управління конкурентоздатністю підприємств : навч. посібник / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова. – К. : Професіонал, 2009. – 256 с. – (Школа маркетингового менеджменту). – (1 прим.).


65.290-21

Б 48

Березін, О. В.

Стратегія підприємства : навч. посібник / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. – К. : Ліра-К, 2010. – 224 с. – (1 прим.).


65.290-22

Б 87

Бренд-менеджмент : опорний конспект лекцій / авт. Є. В. Ромат. – К. : КНТЕУ, 2010. – 90 с. – (20 прим.).


65.290-22

Ч 81

Чучка, І. М.

Інтерактивний маркетинг : навч. посібник / І. М. Чучка, І. П. Студеняк. – К. : Кондор, 2009. – 122 с. – (1 прим.).


65.290-23

Ч 46

Череп, А. В.

Реінжиніринг - філософія управління підприємством харчової промисловості : монографія / А. В. Череп, К. Л. Потопа, О. В. Ткаченко. – К. : Кондор, 2009. – 368 с. – (1 прим.).


65.290-23

П 37

Планування діяльності підприємств : навч. посібник / за ред. О. М. Свінцицької. – К. : Кондор, 2009. – 264 с. – (1 прим.).


65.290-23

Д 60

Должанський, І. З.

Бізнес-план: технологія розробки : навч. посібник / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 384 с. – (1 прим.).


65.290-24

А 64

Аналіз господарської діяльності : опорний конспект лекцій / авт. Н. С. Барабаш. – К. : КНТЕУ, 2010. – 170 с. – (10 прим.).


65.290-93

Ф 53

Філіна, Г. І.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посібник / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – (1 прим.).


65.298

Д 45

Дікарєв, О. І.

Міжнародний маркетинг (на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів) : навч. посібник / О. І. Дікарєв. – К. : Персонал, 2009. – 254 с. – (1 прим.).


65.421

Л 55

Лігоненко, Л. О.

Економіка торговельного підприємства: методика розв'язання практичних завдань : навч. посібник / Л. О. Лігоненко, І. В. Височин. – К. : КНТЕУ, 2011. – 456 с. – (20 прим.).


65.421

Б 68

Блакита, Г. В.

Фінансова стратегія торговельних підприємств: методологічні та прикладні аспекти : монографія / Г. В. Блакита. – К. : КНТЕУ, 2010. – 244 с. – (10 прим.).


65.422-22

Т 50

Товарознавчі складові ринкознавства : опорний конспект лекцій / авт.: Н. В. Мережко, О. В. Сидоренко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 108 с. – (20 прим.).


65.422-803

Т 60

Торговельні системи і мережі : опорний конспект лекцій / авт. О. О. Кавун. – К. : КНТЕУ, 2010. – 51 с. – (40 прим.).


65.422-803

О 64

Організація і технологія торгівлі : опорний конспект лекцій / авт. Н. О. Голошубова. – К. : КНТЕУ, 2010. – 190 с. – (20 прим.).


65.422-803.81

Б 76

Божкова, В. В.

Реклама та стимулювання збуту : навч. посібник / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. – 2-ге вид., стер. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 200 с. – (1 прим.).


Економіка готельного господарства. Економіка туризму


65.43-21

М 50

Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник / Г. Т. П'ятницька, Н. О. П'ятницька, Л. В. Лукашова та ін. ; за ред. Г. Т. П'ятницької. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНТЕУ, 2010. – 430 с. + CD. – (15 прим.).


65.43

У 67

Управління якістю туристичних послуг : опорний конспект лекцій / авт.: Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 107 с. – (10 прим.).


65.43

М 84

Мостова, Л. М.

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства : навч. посібник / Л. М. Мостова, О. В. Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с. – (2 прим.).


65.43

П 79

Проектування закладів ресторанного господарства : навч. посібник / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. Л. Шаповал та ін. ; за ред. А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНТЕУ, 2010. – 340 с. – (30 прим.).


65.43

О 64

Організація ресторанного господарства : опорний конспект лекцій / авт. Т. Є. Литвиненко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 204 с. – (20 прим.).


65.43

Н 59

Нечаюк, Л. І.

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент : навч. посібник / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 344 с. – (1 прим.).


65.43

А 87

Архіпов, В. В.

Організація ресторанного господарства : навч. посібник / В. В. Архіпов. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, Фірма Інкос, 2010. – 280 с. – (1 прим.).


65.43

С 83

Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 596 с. – (20 прим.).


65.43

Ш 24

Шаповал, С. Л.

Устаткування закладів ресторанного господарства. Механічне устаткування : навч. посібник / С. Л. Шаповал, І. І. Тарасенко, О. П. Шинкаренко ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 240 с. – (10 прим.).


65.432

Б 77

Бойко, М. Г.

Організація готельного господарства : підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : КНТЕУ, 2010. – 448 с. – (50 прим.).


Економіка України та міжнародна економіка

65.58

М 58

Міжнародна економіка : опорний конспект лекцій / авт.: Т. М. Мельник, Л. П. Кудирко, О. В. Дудчак, К. І. Ладиченко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 176 с. – (30 прим.).


65.9(4Укр-4Він)-05

В 48

Вінниччина у цифрах у 2010 році : статистичний збірник / за ред. С. Н. Ігнатова. – Вінниця, 2011. – 174с. – (3 прим.).


65.9(4Укр-4Він)-05

С 78

Статистичний щорічник Вінниччини за 2010 рік / за ред. С. Н. Ігнатова. – Вінниця : Головне управління статистики у Вінницькій області, 2011. – 619 с. – (3 прим.).


65.9(4Укр)

К 66

Кордон, М. В.

Європейська та Євроатлантична інтеграція України : навч. посібник / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 172 с. – (1 прим.).


65.9(4Укр)

П 78

Проблеми ефективного менеджменту в сучасних економічних реаліях України : збірник статей Регіонального науково-практичного семінару 22 березня 2011 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 168 с. – (2 прим.).


65.9(4Укр)

П 32

Пильтяй, О. В.

Державний сектор економіки: теорія, методологія, управління розвитком : монографія / О. В. Пильтяй. – К. : КНТЕУ, 2010. – 392 с. – (5 прим.).


65.9(4Укр)

Е 45

Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / А. А. Мазаракі, О. П. Корольчук, Т. М. Мельник та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2010. – 718 с. – (10 прим.).


65.9(4Укр)

В 53

Вісник студентського наукового товариства "Ватра " Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : збірник наукових праць Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку ринку праці в Україні" 3 березня 2011 року. Вип.8 – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 572 с. – (3 прим.).


65.9(4Укр)

В 53

Вісник студентського наукового товариства "Ватра " Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : збірник наукових праць Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Тенденції розвитку ринку праці в Україні" 3 березня 2011 року. Вип.9 – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 558 с. – (3 прим.).


65.9(4Укр)

Р 45

Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 21 квітня 2011 року. Ч.2. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 434 с. – (3 прим.).


65.9(4Укр)

А 43

Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції 21 квітня 2011 року. Ч.1. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 556 с. – (3 прим.).


65.9(4Укр)

Р 69

Романенко, В. А.

Соціально-економічні наслідки ринкових реформ в Україні (1990-2000 рр.) : монографія / В. А. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 184 с. – (5 прим.).


65.9(4Укр)

О 17

Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємства: міжнародний досвід та вітчизняна практика : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції 8-9 квітня 2011 року. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 188 с. – (3 прим.).


66.0

С 89

Суліма, Є. М.

Глобалістика : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв. – К. : Вища школа, 2010. – 544 с. – (1 прим.).


66.2.9

М 42

Медведь, С.

Сценарий для Украины. I-II части / С. Медведь. – Винница : Консоль, 2009. – 152 с. – (1 прим.).


Право. Юридичні науки


67.0

К 43

Кириченко, В. М.

Теорія держави і права: модульний курс : навч. посібник / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 264 с. – (1 прим.).


67.0

С 42

Скакун, О. Ф.

Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Правова єдність, 2009. – 520 с. – (1 прим.).


67.401

Г 79

Гребельник, О. П.

Митна справа : підручник / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 472 с. – (1 прим.).


67.402

Ч 49

Чернадчук, Т. О.

Основи валютного права України : навч. посібник / Т. О. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с. – (1 прим.).


67.402

Р 31

Регурецька, О. В.

Банківське право : навч. посібник / О. В. Регурецька. – К. : КНТЕУ, 2010. – 268 с. – (5 прим.).


67.404

Р 70

Ромовська, З. В.

Українське цивільне право. Спадкове право: Академічний курс : підручник / З. В. Ромовська. – К. : Правова єдність, 2009. – 264 с. – (1 прим.).


67.6

К 77

Кравчук, С. Й.

Економічна злочинність в Україні : курс лекцій / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 282 с. – (1 прим.).


68.9

Б 40

Безпека життєдіяльності : опорний конспект лекцій / авт. О. С. Болілий. – К. : КНТЕУ, 2010. – 91 с. – (10 прим.).


Наука і культура


71

С 24

Світова культура та мистецтво : опорний конспект лекцій / авт. Л. О. Боровська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 70 с. – (20 прим.).


71

І 90

Історія світововї культури : навч. посібник / Л. Т. Левчук, В. С. Гриценко, В. В. Єфименко та ін. – 3-тє вид. перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 400 с. – (1 прим.).


71

К 66

Кордон, М. В.

Українська та зарубіжна культура : підручник / М. В. Кордон. – 3-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 584 с. – (2 прим.).


71

К 90

Культурологія : навч. посібник / І. І. Тюрменко, С. Б. Буравченкова, П. А. Рудик та ін. ; за ред. І. І.Тюренка. – 3-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 370 с. – (1 прим.).


72

К 84

Крушельницька, О. В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 206 с. – (1 прим.).


73

П 14

Палеха, Ю. І.

Загальне документонавство : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К. : Ліра-К, 2009. – 434 с. – (1 прим.).


74.0

Б 40

Безпалько, О. В.

Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посібник / О. В. Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – (1 прим.).


Мовознавство


81.2 Англ

Б 73

Богацький, І. С.

Бізнес-курс англійської мови / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; Під ред. І. С. Богацького. – 5-е вид., випр. – К. : ВП Логос-М, 2009. – 352 с. – (Вас чекає успіх!). – (1 прим.).


81.2 Англ

В 31

Верба, Г. В.

Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : ВП Логос-М, 2010. – 352 с. – (Учням та абітурієнтам). – (1 прим.).


81.2Англ

З 88

Зощенко, Л. А.

Англійська мова для товарознавців = English for Commodity Experts : навч. посібник / Л. А. Зощенко. – К. : КНТЕУ, 2010. – 332 с. – (10 прим.).


81.2 Укр

Є 30

Єгорова, Т. Д.

Практичний курс української мови : навч. посібник / Т. Д. Єгорова. – 2-ге вид. випр. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 160 с. – (1 прим.).


81.2Англ

Х 51

Хистова, Л. М.

Англійська мова туристичної індустрії = English іn the Tourism Industry : підручник / Л. М. Хистова, В. О. Кравченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 321 с. – (5 прим.).


83.3

Д 13

Давиденко, Г. Й.

Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посібник / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с. – (1 прим.).


^ Художня література


84(4Укр)6

К 72

Костенко, Л. В.

Записки українського самашедшого : роман / Л. В. Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416 с. – (Перлини сучасної літератури). – (1 прим.).


84(4Укр)6

Ш 66

Шкляр, В. М.

Залишенець. Чорний Ворон / В. М. Шкляр. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 384 с. – (1 прим.).


84(4Укр)6

Г 93

Гуцало, М. В.

Журавка подільського краю : вибране / М. В. Гуцало. – Вінниця, 2010. – 144 с. – (1 прим.).


84(4Укр)6

Г 17

Гальянова, В. О.

Операція дактилем : лірика / В. О. Гальянова. – Вінниця : Вінницька газета, 2009. – 120 с. – (1 прим.).


84(4Укр)6

Г 38

Герман, Г. М.

Червона Атлантида / Г. М. Герман. – К. : Довіра, 2011. – 303 с. – (1 прим.).


86.2

К 44

Кислюк, К. В.

Релігієзнавство : конспект лекцій / К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2010. – 224 с. – (1 прим.).


Філософія. Психологія


87.2

Ш 66

Шкепу, М. О.

Філософія : навч. посібник / М. О. Шкепу. – К. : КНТЕУ, 2010. – 348 с. – (10 прим.).


88.3

К 95

Кутішенко, В. П.

Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник / В. П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. – (1 прим.).


88.4

М 18

Малхазов, О. І.

Психологія праці : навч. посібник / О. І. Малхазов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. – (1 прим.).


88.5

Д 46

Діловий етикет : опорний конспект лекцій / авт. С. Г. Радченко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 62 с. – (20 прим.).


88.5

Д 84

Дуткевич, Т. В.

Практична психологія: Вступ у спеціальність : навч. посібник / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. – (1 прим.).

  1   2Схожі:

Інформаційний iconІнформаційний маркетинг
Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний...
Інформаційний iconНаука. Освіта 001. 1(066) Н34 Науково-інформаційний вісник №1(84) січень-лютий [Текст] / ан во україни. — К, 2013. — 176 с.: іл. 1 прим.
Науково-інформаційний вісник №1(84) січень-лютий [Текст] / ан во україни. — К, 2013. — 176 с.: іл
Інформаційний iconІнформація про надходження в Управління запитів на публічну інформацію За період з 01 червня по 23 вересня 2011 року в Управлінні Держгірпромнагляду по Рівненській області зареєстрований 1 інформаційний запит
За період з 01 червня по 23 вересня 2011 року в Управлінні Держгірпромнагляду по Рівненській області зареєстрований 1 інформаційний...
Інформаційний iconНаказ №1103 Про затвердження Інструкції з використання програмно-технічного модуля «Інформаційний термінал»
Наказ Держмитслужби України від 30. 12. 11 №1103 «Про затвердження Інструкції з використання програмно-технічного модуля «Інформаційний...
Інформаційний iconНавчально-інформаційний центр “проф&інтел&інфо”
Назва організації
Інформаційний iconНавчально-інформаційний центр “проф&інтел&інфо”
Назва організації
Інформаційний iconІнформаційний лист №1
Роль шкільного краєзнавства у формуванні всебічно розвиненої особистості та громадянської позиції
Інформаційний iconІнформаційний
Нові надходження літератури до бібліотеки втеі кнтеу за березень-вересень 2012 року
Інформаційний iconІнформаційний листок
Деякі статті написані журналістським стилем, використовуючи питання: Що? Хто? Де? Коли? Як?
Інформаційний iconПеревірено: PowerPoint інформаційний листок
Технології використовуються, щоб моделювати та інтерпретувати дані з функцією та графіком
Інформаційний iconРозташування інформації (найбільша кількість балів 15)
Оціночна таблиця: Інформаційний бюлетень проекту „Від шматка заліза – до пароплава”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов