Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сторінка1/3
Дата конвертації04.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут


ЗАТВЕРДЖЕНО


Директор В.Т.Сусіденко


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освітиосвітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

напрям підготовки

030510 «Товарознавство і

торговельне підприємництво»

професійне спрямування

030510 «Товарознавство та

комерційна діяльність»для студентів денної форми навчання


Вінниця 2011


Тиражування без дозволу ВТЕІ КНТЕУ не дозволяється.


Укладачі: Сіренко С.О., к.т.н., доцент

Тернова А.С., к.т.н., доцент

Мормітко В.Г., к.т.н., доцент

Ванжула Ю.І., к.с.г.н., доцент


Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол № 12 від 31.08.2011 року), схвалено на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 4 від 21.09.2011 року) та затверджено на Вченій раді інституту (протокол №8 від 26 вересня 2011 року).


Рецензент: Гирич С.В. канд. техн. наук, доцент


^ Навчально-методичне видання


ПРОГРАМА

комплексного державного екзамену з базової освіти

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»

професійного спрямування

«Товарознавство та комерційна діяльність»

для студентів денної форми навчання
ВСТУП


Програма комплексного державного екзамену з базової освіти підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.0305 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійного спрямування 6.030510 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Комплексний державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета комплексного державного екзамену з базової освіти – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний екзамен з базової освіти складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 6.0305 «Товарознавство і торговельне підприємництво» професійного спрямування 6.030510 «Товарознавство та комерційна діяльність».

- комплексне кваліфікаційне завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На комплексний державний екзамен з базової освіти виносяться наступні дисципліни (табл.1).


Таблиця 1

Дисципліни, які виносяться на комплексний державний екзамен з базової освіти


№ з/п

Дисципліна

Професійне спрямування

6.030510 (ТКЛ)

6.030510 (ТОЗТ)

1

Товарознавство продовольчих товарів

+

+

2

Товарознавство непродовольчих товарів

+

+

3

Комерційна діяльність

+

+

4

Теоретичні основи товарознавства

+
5

Функціональна логістика

+
6

Маркетинг
+

7

Основи ЗЕД
+Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу комплексного державного екзамену з базової освіти.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до комплексного державного екзамену з базової освіти студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програми.


^ 1. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ


1. ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


Зерноборошняні товари: зернові культури; крупа і круп'яні концентрати; борошно; хліб і хлібобулочні вироби; сухарні та бубличні вироби; макаронні вироби; зерноборошняні товари спеціального призначення.

^ Фрукти, овочі, гриби і продукти їхнього перероблення: хімічний склад плодів і овочів; фізичні властивості плодів і овочів; класифікація й товарна якість плодів і овочів; товарна обробка плодів і овочів; зберігання плодів і овочів; свіжі плоди; свіжі овочі; продукти перероблення плодів і овочів; гриби та продукти їхнього перероблення.

^ Крохмаль, цукор, замінювачі цукру та мед: крохмаль і крохмалепродукти; цукор та його замінювачі; мед.

Кондитерські вироби: фруктово-ягідні кондитерські вироби; карамельні вироби; шоколад та шоколадні вироби; цукерки; борошняні кондитерські вироби; національні кондитерські вироби; кондитерські вироби спеціального призначення; жувальні гумки.

^ Смакові товари: смакові товари та їх значення в харчуванні людини; чай та чайні напої; кава та кавові напої; прянощі і приправи; безалкогольні напої; слабоалкогольні напої; алкогольні напої; виноградні, плодово-ягідні вина та коньяки; тютюнові вироби.

^ Харчові жири: харчові жири: класифікація, склад і властивості; процеси, що відбуваються у жирах під час зберігання; рослинні олії; тваринні топлені жири; молочний жир; гідрогенізовані, переетирифіковані та фракціоновані жири; маргарин; жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості; майонез та низькокалорійні емульсійні продукти.

^ Молоко і молочні товари: актуальні проблеми товарознавства молочних продуктів; хімічний склад та властивості молока; молоко та вершки; кисломолочні продукти; сухі та згущені молочні продукти; морозиво; сири; молочні товари спеціального призначення.

^ Яйця та яєчні товари: пташині яйця; продукти перероблення яєць.

М'ясо та м'ясні товари: виробництво м'яса в Україні та характеристика забійних тварин; класифікація і марковання м'яса; морфологічний та хімічний склад м'яса; післязабійні зміни в м'ясі; холодильна обробка і зберігання м'яса; оцінка безпечності та якості м’яса; розбирання м'ясних туш для роздрібної торгівлі; м'ясні субпродукти; м'ясо птиці; м'ясні копченості; ковбасні вироби; м'ясні консерви; фасоване м'ясо та м'ясні напівфабрикати; м'ясні кулінарні вироби і швидкозаморожені готові страви.

^ Риба та рибні товари: стан і перспективи розвитку рибної промисловості та торгівлі рибними товарами; анатомічна будова риб. Хімічний склад і харчова цінність м’яса риби; жива товарна риба; холодильна обробка риби та рибопродуктів; солоні та мариновані гідробіонти; сушені, в'ялені та копчені гідробіонти; консерви і пресерви з гібробіонтів; напівфабрикати і кулінарні вироби з гідро біонтів; рибні товари спеціального призначення; ікорні товари.

Харчові концентрати.


^ 2. ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


Товари господарського призначення

Товари із пластмас: Визначення пластмас. Стан і перспективи розвитку, формуван­ня асортименту і споживчих властивостей товарів із пластмас. Класифікація і характеристика основних видів полімерів і пластмас на їхній основі, які застосовуються у виробництві побутових товарів. Класифікація і характеристика асортименту товарів із пластмас (господарських, галантерейних, культурно-побутових) за видами застосування пластмас, способами виготовлення, призначенням, споживчими властивостями, особливостями застосування і експлуатації посуду з пластмас. Фактори, які впливають на формування цін на товари з пластмас. Оцінка якості товарів із пластмас. Вимоги до товарів цієї групи: загальні (функціональні, ергономічні, естетичні, надійності безпеки); специфічні. Способи розпізнавання виду пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Методи випробування товарів із пластмас, їхня відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

^ Галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів: фактори, що впливають на формування споживчих властивостей: сировина, методи формування, оздоблення. Класифікація та характеристика асортименту, властивості, вимоги до якості. Марковання, паковання, вимоги до зберігання, транспортування.

^ Хімічні товари: Визначення хімічних побутових товарів та їх роль у побуті. Класифікація товарів побутової хімії. Нафтопродукти. Основні види нафтопродуктів, які використовуються у побуті: рідке паливо, нафтопродукти для освітлення, розчинники, рідкі мастильні матеріали, консистентні мастила й інші, їхні властивості, характеристика асортименту, застосування. Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв природних (рос­линного та тваринного походження), синтетичних (на основі термопластичних і термореактивних смол), гумових і мінерального походження. Застосування цих клеїв, переваги і недоліки окремих груп та видів, вимоги до якості, показники якості і методи визначення. Лакофарбові товари (ЛФТ). Класифікація, характеристика їхніх складових компонентів (природа, властивості, особливості застосування). Характеристика асортименту, властивості і призначення оліф натуральних і штучних. Лаки, їхня класифікація і характеристика асортименту смоляних, асфальтобітумних, ефіроцелюлозних і масляних лаків. Споживчі властивості і призначення лаків. Фарби. Склад фарб, характеристика асортименту масляних, емалевих, водоемульсійних, клейових фарб, ґрунтовок і шпаклівок, споживчі властивості та застосування. Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. Характеристика асортименту, споживчих властивостей, якості. Синтетичні мийні засоби (СМЗ), переваги і недоліки в порівнянні з милом, застосування СМЗ. Показники якості СМЗ і методи їхнього визначення. Допоміжні засоби для прання. Відбілюючі, підсинюючі, підкрохмалюючі, антистатичні засоби, пом'якшувачі води, гідрофоби. Характеристика і якість засобів для експлуатації і догляду за транспортом особистого користування (мийних і полірувальних, захисних, експлуатаційних для чищення, герметизації та іншого призначення). Різні побутові хімічні товари (мінеральні добрива, отрутобутової хімії). Особливості, пакування, маркування і зберігання товарів. Умови їхнього транспортування і особливості приймання в торгівлі за якістю і кількістю.

^ Силікатні побутові товари: Визначення силікатів. Роль і визначення силікатів. Класифікація силікатних товарів. Скляні побутові товари: Загальні відомості про скло. Склоподібний стан речовин. Будова скла у світлі досягнень науки і техніки на сучасному етапі. Склад скла різного призначення і його класифікація. Стан і перспективи виробництва скляних побутових товарів. Споживчі властивості скляних побутових товарів. Класифікація спо­живчих властивостей скляних побутових товарів: функціональні, ергономічні, естетичні властивості, ті, що забезпечують композиційну цілість, декоративне оформлення, раціональність форми, надійність. Фактори формування споживчих властивостей та асортименту скляних товарів: основи виробництва скловиробів; проектування і конструювання скляних виробів; основні стадії виготовлення; дефекти побутових скляних виробів. Асортимент скляних побутових товарів. Класифікація асортименту скляних побутових товарів за різними ознаками. Характеристика асортименту столового (сортового) посуду. Асортимент посуду для приймання їжі, для подачі їжі і напоїв. Особливості асортименту посуду з кришталю. Асортимент господарського посуду. Посуд для консервування і тривалого зберігання харчових продуктів. Кухонний посуд із термостійкого скла і ситалів. Асортимент художньо-декоративних виробів зі скла. Якість побутового скляного посуду і його зберігання. Особ­ливості оцінки якості скляних побутових товарів у торгівлі. Характеристика нормативних документів, що регламентують якість скляних виробів. Оформлення документів (актів) про приймання скловиробів за якістю. Умови зберігання скловиробів у торгівлі. Складання і пакування скло­виробів. Правила розміщення скловиробів у складському приміщенні. Пра­вила перевезення скляних побутових товарів. Маркірування скловиробів.

Дзеркала: фактори, що впливають на формування споживчих влас­тивостей: скло, нанесення дзеркального покриття, оздоблювання краю дзеркал. Класифікація та характеристика асортименту, властивості, вимоги до якості. Марковання, транспортування, зберігання.

^ Керамічні побутові товари: Загальні відомості про кераміку. Класифікація кераміки. Стан і перспективи розвитку ринку керамічних товарів. Кераміка груба і тонка. Особливості виготовлення грубої кераміки. Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основні види кераміки побутового призначення. Потреби, які задовольняються керамічними побутовими товарами. Загальні вимоги до керамічних побутових товарів. Споживчі властивості керамічних побутових товарів: функціональні, ергономічні, естетичні властивості, ті, що забезпечують раціональність форми, інформативність, надійність керамічних виробів. Фактори формування споживчих властивостей і асортименту ке­рамічних побутових товарів: матеріали, які використовуються у виробництві, основи виробництва, проектування, основні стадії виробництва керамічних виробів. Класифікація і характеристика дефектів. Асортимент керамічних побутових виробів: загальна класифікація, класифікація асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками, характеристика асортименту господарського фарфоро-фаянсового посуду (чайного, кавового і столового посуду), особливості асортименту художньо-декоративних, гончарних і майолікових виробів. Якість побутових керамічних товарів. Характеристика нормативних документів, що регламентують якість керамічних виробів. Приймання керамічних виробів за якістю. Марковання керамічних виробів. Правила перевезення керамічних побутових товарів.

^ Металогосподарські товари: Визначення поняття металогосподарських товарів (МГТ). Стан і пер­спективи розвитку ринку МГТ в Україні. Загальна характеристика споживчих властивостей МГТ. Фактори, які впливають на формування споживчих властивостей, асортимент МГТ. Метали і їхні сплави. Характеристика металів і металевих сплавів і способи виробництва: заліза і його сплавів (чавун, сталь), алюмінію і його сплавів, міді і її сплавів, цинку, олова, свинцю, кадмію, хрому, нікелю, титану. Основи виробництва МГТ. Способи виробництва заготовок: лиття, обробка тиском (прокатка, волочіння, кування, штампування, ротаційне витягування). Ко­розія металевих виробів і способи захисту від неї. Характеристика захисних і захисно-декоративних покриттів. Дефекти виготовлення МГТ, їхня характеристика і вплив на якість. Споживчі властивості та асортимент металевого посуду: класифікація за видами застосованих сплавів, способами виготовлення, характером обробки поверхні, видами покриття, декорування. Вироби для механічної обробки харчових продуктів. Класифікація, асортимент і споживчі властивості виробів для механічної обробки харчових продуктів: прилади для подрібнення харчових продуктів, для чищення, миття овочів, для вичавлення соків, для приготування тіста, кондитерських виробів, для сепарування молока, для пастеризації і консервування. Ножові вироби і столові прибори: споживчі властивості, асортимент та вимоги до якості. Нагрівальні і освітлювальні прилади: матеріали, які застосовують для виготовлення цих приладів, особливості їхнього виготовлення. Вимоги до даної групи товарів, їхні споживчі властивості. Класифікація, характеристика асортименту газових нагрівальних приладів і приладів, які працюють на рідкому і твердому паливі. Класифікація, характеристика асортименту освітлювальних приладів, вимоги до їхньої якості. Приладдя для вікон і дверей: загальні вимоги для цієї групи товарів. Матеріали, які застосовуються для їхнього виробництва, особливості виробництва, характер обробки поверхні і декорування, класифікація. Інструментальні товари: загальні вимоги для цієї групи товару, їхні споживчі властивості. Матеріали, які застосовують для їхнього виробництва, особливості виробництва, обробки поверхні. Класифікація та асортимент.

^ Металева галантерея: фактори, що впливають на формування спо­живчих властивостей: сировина, методи виготовлення, декоративно-захисні покриття. Класифікація та характеристика асортименту, властивості, вимоги до якості товарів металевої галантереї. Марковання, паковання, вимоги до якості зберігання, транспортування.

^ Побутові електричні товари: Класифікація побутових електротехнічних товарів. Електроустановочні вироби: проводи і шнури. Характеристика матеріалів, які застосовуються для їх виготовлення, класифікація, конструктивні особливості, марковання, характеристика асортименту, вимоги до якості. Побутові світильники: поняття про освітлювальні прилади. Світиль­ники, їхні складові частини, типи джерел світла. Електричні лампи розжарювання. Матеріали, які застосовуються для їхнього виготовлення. Класифікація, характеристика асортименту ламп розжарювання загального призначення. Показники якості ламп. Люмінесцентні лампи. Конструкція, принципи роботи, призначення елементів пускорегулюючої апаратури у запалюванні і роботі лампи. Показники якості, класифікація, характеристика асортименту, вимоги до якості. Електроосвітлювальна арматура. Призначення та її місце в інтер'єрі приміщення. Особливості конструювання світильників. Матеріали, які використовуються для розсіювачів і відбивачів, їхні властивості. Класифікація світильників, показники якості, споживчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості. Нагрівальні прилади: види електричного нагріву. Споживчі властивості побутових електронагрівальних приладів: функціональні, ергономічні, естетичні, еко­номічні, надійність і безпечність їхньої експлуатації. Напрямки удосконалення конструкції і асортименту цих приладів. Прилади для приготування їжі загального призначення; прилади для смаження, тушкування і випікання; прилади для приготування їжі і приготування напоїв; прилади для нагрівання води; прилади для сушіння взуття і білизни; прилади для прасування; опалювальні прилади; інструмент з електронагрівом. Класифікація, асортимент, вимоги до якості. Побутові електричні машини. Побутові холодильники: значення холоду для зберігання продуктів. Принципи роботи холодильників. Класифікація холодильників: компресійні, адсорбційно-дифузійні, термоелектричні холодильники. Принципи дії. Споживчі властивості компресійних, адсорбційних і термоелектричних холодильників. Показники якості. Вимоги до якості побутових холодильників, їхня стандартизація. Побутові пральні машини: суть процесів, які відбуваються під час прання, віджимання і прасування білизни; їхня класифікація. Характеристика асортименту, конструкція основних вузлів. Машини для віджимання білизни: конструкції, технічні показники, асортимент. Вимоги до якості. Машини для прасування: прасувальні машини. Типи, конструкції. Ха­рактеристика асортименту, експлуатаційні показники. Вимоги до якості. Машини для прибирання приміщень: загальна характеристика, класифікація, вимоги до якості та споживчі властивості. Побутові швейні машини: загальна характеристика, класифікація, асортимент. Машини для механізації кухонних робіт: загальна характеристика, класифікація, основні споживчі властивості, показники якості, характеристика асортименту. Побутові посудомийні машини: класифікація, характеристика асортименту. Машини для підтримання мікроклімату в приміщенні: класифікація, загальні вимоги до якості, споживчі властивості, характеристика асортименту. Машини для механізації робіт на присадибній ділянці: класифікація, характеристика асортименту, технічні показники, вимоги до якості. Паковання, марковання, транспортування і зберігання побутових елек­тротехнічних товарів. Дефекти виробів через недотримання умов паковання, транспортування і зберігання.

^ Меблеві товари: Стан і перспективи розвитку ринку меблів. Характеристика матеріалів, які застосовуються у виробництві меблів. Класифікація меблів, основи виробництва та формування асортименту і споживчих властивостей. Характеристика асортименту меблів і споживчих властивостей. Марковання, транспортування і зберігання меблів.

^ Будівельні товари: Стан і перспективи ринку будівельних товарів. Класифікація будівельних товарів, загальні і спеціальні властивості, основи виробництва. Мінеральні в'яжучі речовини (МВР): значення МВР у будівництві, їхня класифікація, основи виробництва і формування асортименту і якості в процесі виробництва. Споживчі властивості МВР, характеристика асортименту. Асортимент виробів та матеріалів для стін і перегородок: класифікація, характеристика асортименту, споживчих властивостей та особливостей використання цегли. Покрівельні та гідроізоляційні матеріали: класифікація, характеристика асортименту, споживчих властивостей та особливостей застосування. Теплоізоляційні матеріали: класифікація і основні споживчі властивості, асортимент, вимоги до якості. Облицювальні і оздоблювальні матеріали: класифікація, основні спо­живчі властивості, характеристика асортименту, вимоги до якості. Матеріали для підлоги: класифікація, основні споживчі властивості, асортимент, вимоги до якості. Світлопропускні матеріали: склопакети, листове скло (віконне, гар­товане, візерункове, вітринне поліроване і неполіроване), асортимент і основні споживчі властивості. Санітарно-технічні вироби і установочна арматура: класифікація, асор­тимент і вимоги до якості.

^ Одягово - взуттєві товари

Текстильні, швейні та трикотажні товари: поняття про текстильні товари, їхня класифікація. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку тек­стильних товарів в Україні. Текстильні волокна: класифікація текстильних волокон. Природні волокна рослинного та тваринного походження: загальні поняття, хімічний склад, будова, властивості, асортимент. Хімічні волокна: штучні та синтетичні: загальні поняття, хімічний склад, будова, властивості, асортимент. Текстильні нитки: загальні вимоги, формування структури текстильних ниток у процесі прядіння, класифікація та асортимент. Формування властивостей тканин у процесі ткацтва: характеристика підготовчих операцій та ткацтва. Класифікація ткацьких переплетень, їхній вплив на властивості тканин. Формування властивостей тканин у процесі їхнього оздоблювання: підготовчі операції оздоблювання, їхні особливості для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Фарбування і друкування тканин. Особливості кінцевої обробки тканин різного волокнистого складу. Спеціальні обробки тканин. Склад, будова та властивості тканин: класифікація та асортимент тканин, основні параметри будови тканин. Споживчі властивості тканин. Методи визначення властивостей текстильних матеріалів. Класифікація та асортимент тканин.

Оцінка якості тканин: номенклатура показників якості. вимоги до якості, методи контролю якості, визначення сортності тканин різного волокнистого складу. Марковання, паковання, транспортування та зберігання тканин.

^ Швейні та трикотажні товари: Сучасний стан та перспективи розвитку ринку легкої про­мисловості України. Вимоги, які ставляться до одягу, його споживчі властивості. Матеріали для виготовлення одягу як фактор формування споживчих властивостей: класифікація, основні матеріали (тканини та нові види текстильних матеріалів, неткані матеріали, штучне хутро, плівкові матеріали, матеріали з плівковим покриттям, штучні шкіри, шарові матеріали), прикладні матеріали, теплоізоляційні, з'єднувальні та фурнітура. Формування споживчих властивостей одягу в процесі виготовлення. Класифікація та асортимент швейних товарів, стандартизація та якість. Марковання, паковання, транспортування та зберігання швейних виробів.

^ Трикотажні полотна: загальні показники будови трикотажного полотна. Класифікація три­котажних переплетень. Оздоблення трикотажних полотен. Класифікація та асортимент трикотажних товарів, стандартизація та якість. Марковання, паковання, транспортування та зберігання трикотажних товарів. Текстильна галантерея: її призначення, класифікація. Нитки: фактори, що впливають на споживчі властивості, класифікація, характеристика асортименту, властивості, вимоги до якості, оцінка та контроль якості. Марковання, паковання, транспортування та вимоги до зберігання. Стрічко-ткацькі вироби: фактори, що впливають на формування спо­живчих властивостей, класифікація, характеристика асортименту властивості, вимоги до якості, оцінка та контроль якості. Марковання, паковання, транспортування та вимоги до зберігання. Тасьма та шнури: фактори, що впливають на формування спо­живчих властивостей, класифікація, характеристика асортименту властивості, вимоги до якості, оцінка та контроль якості. Марковання, паковання, транспортування та вимоги до зберігання. Гардинно-тюлеві вироби та мереживо: фактори, що впливають на формування спо­живчих властивостей, класифікація, характеристика асортименту властивості, вимоги до якості, оцінка та контроль якості. Марковання, паковання, транспортування та вимоги до зберігання. Парасолі: фактори, що впливають на формування спо­живчих властивостей, класифікація, характеристика асортименту властивості, вимоги до якості, оцінка та контроль якості. Марковання, паковання, транспортування та вимоги до зберігання.

^ Взуттєві товари: Сучасний стан та перспективи розвитку ринку взуття в Україні. Шкіряне взуття: асортимент і споживчі властивості взуттєвих матеріалів - загальна характеристика взуттєвих матеріалів, їх класифікація. Хімічний склад та топографія натуральних шкір. Основні процеси виробництва натуральних шкір та їх оздоблення. Класифікація та асортимент натуральних шкір для низу, деталей верху, підкладки взуття. Сортування шкір. Штучні та синтетичні взуттєві матеріали: сучасні напрямки розвитку виробництва, їх переваги та недоліки у порівнянні з натуральною шкірою, класифікація, асорти­мент та якість. Текстильні взуттєві матеріали (тканини, трикотажні полотна, штучне хутро, неткані матеріали), їхні властивості, особливості застосування. Сортування, марковання, паковання, зберігання штучних, синтетичних та текстильних взуттєвих матеріалів. Формування споживчих властивостей шкіряного взуття у процесі конструювання та виробництва: антропометрія стопи, її вплив на будову раціонального взуття. Моделювання та проектування взуття. Взуттєві копили, види, розміри, повноти, фасони. Основні операції виробництва взуття: розкроювання взуттєвих матеріалів, обробка деталей, складання заготівки, декорування деталей, формування заготівки, прикріплення низу взуття (класифікація засобів кріплення: хімічно-клейовий, литтєвий, гарячої вул­канізації, стрічково-рантовий, прошивний, сандальний, допельний, "парко", виворотний, бортовий, гвинтово-цвяховий, комбінований), кінцева обробка взуття. Асортимент шкіряного взуття: класифікація та асортимент взуття за різними ознаками, розмірно-повнотний асортимент. Споживчі властивості, стандартизація та оцінка якості шкіряного взуття: характеристика споживчих властивостей, стандарти на шкіряне взуття. Сортування взуття. Вади взуття. Прийоми огляду взуття під час контролю якості. Марковання, паковання, транспортування, зберігання шкіряного взуття. Гумове взуття: форму­вання споживчих властивостей гумового взуття в процесі виробництва, класифікація за різними ознаками та характеристика асортименту, вимоги та оцінка якості. Сортування. Дефекти гумового взуття. Марковання, паковання, транспортування, зберігання. Валяне взуття: фактори формування споживчих властивостей валяного взуття: сировина, технологія виробництва, оздоблення. Класифікація та асортимент валяного взуття. Оцінка якості. пороки валяного взуття. Марковання, паковання, збігання ва­ляного взуття. Шкіряна галантерея: фактори, що впливають на споживчі власти­вості виробів (сировина, технологія виробництва, сучасні напрямки у моделюванні та ін.). Класифікація, властивості, вимоги до якості та асортимент галантерейних товарів зі шкіри. Марковання, паковання, вимоги до зберігання.

^ Хутрово-хутряні товари: стан та перспективи розвитку ринку хутряних товарів в Україні. Основні джерела надходження хутрової сировини: мисливський промисел, звірівництво, розведення домашніх та сільськогосподарських тварин, виробництво натурального хутра із штучною підкладкою. Хутрова сировини: класифікація, будова волосяного покриву та шкіряної тканини. Первинна обробка та зберігання хутрової сировини, їхній вплив на якість сировини, напівфабрикатів, готових виробів.

Властивості хутрової шкірки. Показники якості, методи їхнього дослідження. Сортування хутрових шкір. Основні ознаки та методи сортування. Вичинка хутрової сировини у напівфабрикат. Технологічна схема хутряного виробництва. Основні дефекти. Класифікація хутряного напівфабрикату: товарознавча характеристика окремих видів, властивості, показники якості, принципи сортування хутра. Стандартизація хутра. Властивості хутряного напівфабрикату. Номенклатура показників якості, методи визначення окремих показників. Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники якості, мето­ди їхнього визначення. Формування споживчих властивостей виробів із хутра. Моделювання та конструювання. Сутність кушнірського та кравецького (пошивного) виробництва, їхній вплив на формування якості. Класифікація виробів із хутра. Оцінка якості хутряних виробів. Марковання, паковання, траспортування та особливості зберігання виробів із хутра. Правила користування та догляду за хут­ряними виробами.

^ Товари культурно - побутового призначення.

Шкільно-письмові та канцелярські товари: загальна характеристика і класифікація, особливості розташування сировинної бази для целюлозно-паперового виробництва і стан паперового виробництва в Україні та за кордоном. Поняття про структуру паперового листа і картону. Матеріали, що використовуються у виробництві паперу та картону. Загальні поняття про технологію паперового виробництва і формування властивостей та якості паперу і картону. Споживчі властивості та асортимент паперу і картону. Класифікація продукції паперового виробництва. Вироби з паперу і картону, канцелярські товари: класифікація та характеристика асортименту.

^ Фото - і кіно товари: значення фотографії в житті людини і суспільства. Споживчі власти­вості фото- і кінотоварів, їхня загальна класифікація. Особливості кон­струкції та основні вузли фотоапаратів. Характеристика асортименту, принципи будови, функціональні властивості, класифікація.

Приладдя для фотографування, кінознімання і обладнання фотокінолабораторій: призначення, основні споживчі властивості, асортимент, вимоги до якості. Світлочутливі матеріали: будова і властивості світлочутливих матеріалів для чорно-білої фотографії. Основні споживчі властивості і показники якості, характеристика асортименту. Асортимент фотоматеріалів для кольорової фотографії. Особливості паковання та марковання світлочутливих матеріалів.

^ Побутові радіоелектронні товари: загальна структура асортименту радіотоварів. Комплектуючі вироби, їхня конструкція, номенклатура, споживчі властивості та параметри, показ­ники якості, принципи марковання. Споживчі властивості радіоапаратури. Радіоприймачі: класифікація і характеристика асортименту. Тюнери, їхні конструктивні особливості. Характеристика споживчих властивостей і асортимент тюнерів. Телебачення: принципи передачі телевізійних програм. Приймання те­левізійних програм. Принципи будови і роботи телевізора. Класифікація і характеристика асортименту телевізорів. Лазерні програвачі, особливості конструкції і експлуатаційні можли­вості. Компакт-диски, комбінована побутова радіоапаратура. Конструктивні особливості, експлуатаційні можливості. Відеомагнітофони і відеокамери. Особливості конструкції, основні вузли відеомагнітофонів і відеокамер. Системи відеомагнітофонів і відеокамер. Споживчі властивості, основні параметри і асортимент.

^ Музичні товари: загальна класифікація музичних товарів. Споживчі властивості музичних інструментів. Матеріали, що застосо­вують у виробництві. Струнні музичні інструменти: принципи звукоутворення і підсилення гучності звучання струнних музичних інструментів. Щипкові інструменти: будова, настроювання, споживчі власти­вості, асортимент, вимоги до якості, паковання і марковання. Смичкові музичні інструменти: особливості конструкції і спо­живчих властивостей, асортимент, вимоги до якості. Паковання, марковання. Окремі вузли, за­пасні частини і приладдя для щипкових і смичкових інструментів. Клавішні струнні інструменти (фортепіано): Конструктивні особливості рояля і піаніно. Характеристика основних вузлів, класифікація і характеристика асортименту. Духові музичні інструменти: принципи звукоутворення у духових інструментах. Характеристика асортименту мідних і дерев'яних духових інструментів. Язичкові музичні інструменти: основні вузли, принципи роботи, характеристика асортименту, вимоги до якості, паковання і системи марковання. Ударні інструменти: групування ударних інструментів за різними ознаками. Особливості споживчих властивостей, характеристика асортименту, вимоги до якості. Електромузичні інструменти: особливості конструкції адаптерних інструментів, принципи будови, акустичний діапазон і музичні можливості електромузичних інструментів, класифікація і характеристика асортименту. Паковання, марковання, транспортування і зберігання музичних інструментів.

Іграшки і ялинкові прикраси: роль іграшок у вихованні дітей, споживчі властивості, оцінка якості за споживчими властивостями, санітарно-гігієнічні і естетичні вимоги до іграшок. Ялинкові прикраси: групування і характеристика асортименту за вихідними матеріалами і видами обробки. Вимоги до якості ялинкових прикрас.

^ Товари для спорту та туризму: характеристика інвентарю і знаряддя для гімнастики: асортимент, споживчі властивості. Характеристика асортименту предметів і знаряддя для туризму і альпінізму. Основні вимоги до споживчих властивостей і якості спорттоварів.

  1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає для використання та неухильного виконання лист Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до відома та належного реагування лист Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 12. 12 №1/9-938 „Про забезпечення безпечних умов навчання і виховання”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconКонкурс для школярів: 12-17 років (7-11 класи) «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов