Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сторінка3/3
Дата конвертації04.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
1   2   3

Товарознавство непродовольчих товарів


 1. Будівельні матеріали та вироби : опорний конспект / уклад. О. І. Зельніченко, Н. К. Кисляк. – К. : КНТЕУ, 2009. – 128 с.

 2. Будівельні матеріали та вироби : опорний конспект / уклад.: О. І. Зельніченко, Н. К. Кисляк. – К. : КНТЕУ, 2010. – 128 с.

 3. Взуттєві товари : Опорний конспект / Укл. Н.П. Тихонова. – К : КНТЕУ, 2006. – 143с.

 4. Глушкова, Т. Г. Товари культурно-побутового призначення : Підручник / Т. Г. Глушкова. – К : КНТЕУ, 2004. – 550с.

 5. Глушкова, Т. Г. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення : Опорний конспект лекцій / Т. Г. Глушкова. – К : КНТЕУ, 2003. – 166с.

 6. Зіміна, Н. К. Товарознавство трикотажних товарів : Підручник / Н. К. Зіміна, Н. О. Дзюбак, Л. В. Черняк. – К : КНТЕУ, 2002. – 159с.

 7. Зрезарцев, М. П. Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посібник / М. П. Зрезарцев, В. М. Зрезарцев, В. П. Параніч. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

 8. Козюлина, Н. С. Товароведение непродовольственных товаров : Учеб. пособие / Н. С. Козюлина. – 2-е изд. – М : Дашков и К, 2005. – 368с.

 9. Красовський, Є. В. Товарознавство комп'ютерів та офісної техніки : Навч.посібник / Є. В. Красовський. – К : КНТЕУ, 2005. – 152с.

 10. Михайлов, В. І. Непродовольчі товари : Підручник / В. І. Михайлов, Т. Г. Глушкова, О. І. Зельніченко. – К : Книга, 2005. – 556с.

 11. Михайлов, В. І. Теоретико-методологічні засади оцінювання якості пральних машин : монографія / В. І. Михайлов. – К. : КНТЕУ, 2006. – 216с.

 12. Непродовольчі товари : Навч. посібник. Ч.2. Господарські та культурно-побутові товари. Практикум / Н. К. Кисляк, Т. М. Коломієць, Т. Г. Глушкова, В. І. Михайлов. – К : КНТЕУ, 2004. – 218с..

 13. Пешук, Л. В. Технологія парфумерно-косметичних продуктів : Навч.посібник / Л. В. Пешук, Л. І. Бавіка, І. М. Демідов. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 376с.

 14. Полікарпов, І. С. Килими та килимові вироби : Навч. посібник / І. С. Полікарпов, Л. В. Пелик, Є. М. Стефанюк. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 112с.

 15. Полікарпов, І. С. Товарознавство електропобутових машин : Навч. посібник / І. С. Полікарпов, І. І. Шийко. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 336с.

 16. Сіренко С.О., Кравченко В.М., Мамонов П. Д. Товарознавство будівельних матеріалів та виробів. - К. : КНТЕУ, 2007.-238 с.

 17. Тихонова, Н. П. Товарознавство галантерейних товарів : Підручник / Н. П. Тихонова. – К : КНТЕУ, 2003. – 225с.

 18. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров : словарь-справочник / под общ. ред. С.А. Вилковой. – М. : Дашков и К, 2009. – 264 с.

 19. Товарознавство взуттєво-хутряних виробів. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання : "Бакалавр". 0305 "Товарознавство та торговельне підприємництво". Проф. спрям. "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Експертиза товарів та послуг" / Уклад. Н.П. Тихонова, Г.М. Михайлова. – К : КНТЕУ, 2007. – 35с.

 20. Товарознавство взуттєво-хутряних товарів. : Опорний конспект лекцій / Уклад. Н.П.Тихонова, Г.М.Михайлова. – К : КНТЕУ, 2007. – 107с.

 21. Товарознавство господарських виробів : Опорний конспект лекцій / Уклад.Н.К.Кисляк, Т.М.Коломієць. – К : КНТЕУ, 2006. – 123с.

 22. Товарознавство господарських виробів : опорний конспект лекцій / уклад.Н.К.Кисляк, Т.М.Коломієць. – К. : КНТЕУ, 2009. – 123 с.

 23. Товарознавство господарських товарів : Підручник. Т.11 / В. М. Кравченко, С. О. Сіренко, Н. К. Кисляк, Т. М. Коломієць. – К : Книга, 2004. – 448с.

 24. Товарознавство комп'ютерів та офісної техніки : Опорний конспект лекцій / Уклад. Є.В. Красовський. – К : КНТЕУ, 2005. – 86с.

 25. Товарознавство непродовольчих товарів [Електронний ресурс] : 1 електрон. опт. диск (CD-R); кольор.;12 см. Ч.1. Текстильне товарознавство / Г.Ф. Пугачевський. – К. : КНТЕУ, 2006..

 26. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення : опорний конспект лекцій / уклад. Т.Г. Глушкова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 64c.

 27. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення. Методичні рекомендації : "Бакалавр", 030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво" / Уклад. Т.Г. Глушкова. – К : КНТЕУ, 2007. – 34с.

 28. Товарознавство. Товари культурно-побутового призначення : опорний конспект лекцій / авт.: Т. Г. Глушкова, Л. В. Андрієвська. – К. : КНТЕУ, 2010. – 82 с.

 29. Яценко, Ю. М. Словник-довідник текстильних матеріалів : навч. посібник / Ю. М. Яценко. – К. : КНТЕУ, 2008. – 240 с.


Комерційна діяльність


 1. Цивільний кодекс України // Голос України. - 2003. - 25 березня.

 2. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України // Голос України. - 1996. - 23 січня.

 3. Положение о поставках товаров народного потребления (1988 г.) // Законодавство України про торгівлю. Настільна книга продавця і покупця. - 4.2. - К.: "Бліц-Інформ", 1997. - С. 362-381.

 4. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108 // Зб. законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності. - Вип. 1. — К.: Зовнішторгвидав України, 1997. -С. 174-185.

 5. Балабанова, Л. В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук. – К : Професіонал, 2004. – 288с.

 6. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємства: Навч. посіб. – К.: ЕКОМЕН, 2006. – 780 с.

 7. Виноградська, А. М. Комерційна діяльність торговельного підприємства : навч. посібник / А. М. Виноградська. – К. : КНТЕУ, 2009. – 278 с.

 8. Виноградська, А. М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку : Монографія / А. М. Виноградська. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 807с.

 9. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посіб. – К.: Центр навч.літ., 2004. – 304 с.

 10. Комерційна діяльність : Навч. посібник / Н. О. Криковцева, О. Б. Казакова, Л. Г. Саркісян та ін. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 296с.

 11. Комерційна діяльність. Методичні вказівки до виконання курсових робіт : Освітньо-кваліфікацій рівень "бакалавр" напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" / Уклад. Н.О. Голошубова, Н.І. Гончаренко, Н.Б. Ткаченко. – К : КНТЕУ, 2007. – 24с.

 12. Комерційна діяльність: Підручник / За ред. В.В. Апопія. – 2-ге вид перероб і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

 13. Короткова Т.Л. Коммерческая деятельность. – М.: Финансы и статистика. 2007. – 415 с.

 14. Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2002. – 126 с.

 15. Памбухчиянц, О. В. Организация и технология коммерческой деятельности : учебник / О. В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2009. – 640 с.

 16. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность. - 11-е изд. – М.: Дашков, 2008. – 500 с.

 17. Панкратов, Ф. Г. Комерційна справа : Навч. посібник / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна. – Пер. з рос., 2-ге вид., виправ. – Рівне : Вертекс, 2002. – 352с.


Теоретичні основи товарознавства


 1. Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. - М.: Экономика, 1998.

 2. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.

 3. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 2000.

 4. Жук Ю.Т., Жук В.А., Кисляк Н.К., Орлова Н.Я. та ін. Теоретичні основи товарознавства. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000.

 5. Кисляк Н.К. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів ТЗФ денного навчання з курсу "Теоретичні основи товарознавс­тва". - КДТЕУ, 2000.

 6. Кисляк Н.К. Опорний конспект лекцій з курсу "Теоретичні основи товарознавства". - К: КДТЕУ, 2000.

 7. Кисляк Н.К., Пугачевський Г.Ф. Методичні вказівки до проведен­ня лабораторних робіт з курсу "Теоретичні основи товарознавства". -К.: КНТЕУ, 2001.

 8. Колесник А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. - М.: Экономика, 1990.

 9. Колтунов В.А. Технологія зберігання продовольчих товарів: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2003. - 538с.

 10. Кругляков Г.Н. Товароведение продовольственных товаров: Учебник/ Г.Н. Кругляков, Г.В. Кругляков. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2000. - 448с.

 11. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів. Лабораторний прак­тикум. - К.: КДТЕУ, 1999.

 12. Сирохмаан І.В. Товарознавство продовольчих товарів. – К.: 2006.

 13. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 14. Химический состав пищевых продуктов / Под ред. акад. А.А. Пок­ровского. - М.: Пищевая пром-сть, 1976.


Функціональна логістика


 1. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2006. – 432с.

 2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2007. – 432с.

 3. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2008. – 272 с.

 4. Банько, В. Г. Логістика : Навч. посібник / В. Г. Банько. – 2-ге вид., перероб. – К : КНТ, 2007. – 332с.

 5. Єврологістика : опорний конспект лекцій / авт. Т. Д. Москвітіна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 52 с.

 6. Крикавський, Є. В. Логістика. Основи теорії : Підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456с.

 7. Логістика: Теорія та практика : навч. посібник / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

 8. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна. – К : КНТЕУ, 2007. – 161с.

 9. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : опорний конспект лекцій / Т. Д. Москвітіна. – К. : КНТЕУ, 2009. – 93 с.

 10. Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

 11. Пономарьова, Ю. В. Логістика : Навч. посібник / Ю. В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

 12. Щербанин, Ю. А. Основы логистики : Учеб. пособие / Ю. А. Щербанин. – М : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 320с.


Маркетинг


 1. Балабанова, Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський. – К : Професіонал, 2006. – 288с.

 2. Бєлявцев, М. І. Маркетинг : Навч. посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

 3. Бородкіна, Н. О. Маркетинг : навч. посібник / Н. О. Бородкіна ; за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с.

 4. Буряк, П. Ю. Маркетинг : Навч. посібник / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Я. Ю. Карпова. – К : Професіонал, 2005. – 320с.

 5. Бутенко, Н. В. Маркетинг : Підручник / Н. В. Бутенко. – К : Атіка, 2006. – 300с.

 6. Вачевський, М. В. Маркетинг.Формування професійної компетенції : Підручник / М. В. Вачевський. – К : Професіонал, 2005. – 512с.

 7. Вачевський, М. В. Маркетингова культура у підприємництві : Навч. посібник / М. В. Вачевський, Н. М. Примаченко, М. М. Баб'як. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 128с.

 8. Гірченко, Т. Д. Маркетинг : Навч. посібник / Т. Д. Гірченко, О. В. Дубовик. – К : ІНКОС, Центр навчальної літератури, 2007. – 255с.

 9. Каракай, Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів : Монографія / Ю. В. Каракай. – К : КНЕУ, 2005. – 226с.

 10. Корж, М. В. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Корж. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.

 11. Котлер, Ф. Маркетинг по Котлеру: как создать, завоевать и удержать рынок = Kotler on marketing : Пер. с англ. / Ф. Котлер. – 4-е изд. – М : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 294с.

 12. Литовченко, І. Л. Інтернет-маркетинг : навч. посібник / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.

 13. Маркетинг у прикладах і завданнях : Навч. посібник / За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2006. – 400с.

 14. Маркетинг : опорний конспект лекцій / уклад. В.М. Торопков. – К. : КНТЕУ, 2008. – 136с.

 15. Маркетинг : Учебник / Г. А. Васильев, В. Я. Горфинкель, Л. Я. Ибрагимов и др. ; Под ред. Г.А. Васильева. – М : ЮНИТИ, 2006. – 208с.

 16. Маркетинг. Збірник ситуаційних завдань / Уклад. В.М. Торопков. – К : КНТЕУ, 2007. – 22с.

 17. Маркетинг. Збірник тестових завдань : Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" напряму підготовки 0503 "Торгівля" / Уклад. В.М. Торопков. – К : КНТЕУ, 2006. – 56с.

 18. Маркетинг. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" / уклад.: С.О.Сіренко, Р.Г. Жарлінська, А.С.Тернова. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – 42с.

 19. Маркетинг. Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр,", напр. підгот. "Маркетинг" / уклад.: Р. Г. Жарлінська, А. С. Тернова, О. П. Янчик. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 89 с.

 20. Маркетингова товарна політика. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів : освіт.- кваліф. рівень "бакалавр," галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво, всіх напр. підгот. / уклад.: В. В. Луцяк. – Вінниця : Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 47 с.

 21. Маркова, В. Д. Маркетинг менеджмент : Учеб. пособие / В. Д. Маркова. – М : Омега-Л, 2007. – 204с.

 22. Новітній маркетинг : навч. посібник / Є. В. Савєльєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанович та ін. ; за ред. Є.В. Савєльєва. – К. : Знання, 2008. – 420с.

 23. Ноздрева, Р. Д. Маркетинг : Учебное пособие / Р. Д. Ноздрева, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. – М : Проспект, 2005. – 232с.

 24. Пащук, О. В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід : Навч. посібник / О. В. Пащук. – К : Професіонал, 2005. – 560с.

 25. Циба, Т. Є. Маркетингове планування : Навч.посібник / Т. Є. Циба, М. І. Сокур, В. І. Баюра. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 128с.

 26. Щербань, В. М. Маркетинг : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с.

 27. Щербань, В. М. Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення : Навч. посібник / В. М. Щербань, К. М. Таньков, І. С. Задорожній. – К : Професіонал, 2007. – 288с.


Основи ЗЕД


 1. Алексеев И.С. Внешнеэкономическая деятельность / И.С. Алексеев. –М: Дашков и К, 2009.-304 с.

 2. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность / В.А. Баранов. – М: Форум, 2009.-192 с.

 3. Георгіаді Н.Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні основи і прикладні аспекти : навч.-метод. посіб. / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь, Х.С. Передало, Р.З. Берлінг.-Л.: Інтелект-Захід, 2006.- 260 с.

 4. Зовнішньоекономічні операції і контакти : навч. посіб. / В.В Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп’як, О.Ю. Григор’єв, А.О. Босак.-К.,2004.-608 с.

 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. / М.І. Дідківський.–К. : Знання, 2006.-462 с.

 6. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) / М.Д.Пазуха.-К.: Центр навч. літ-ри, 2008.-230 с.

 7. Ростовський Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовський, В.Ю. Гречков.-М.: Магистр, 2008.-592 с.

 8. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л.В. Руденко-вид. 2-ге, перероб. і допов. –К.:Центр навч.літ-ри, 2007.-632 с.

 9. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / Б.М. Смитиенко, В.К. Поспелов-изд. 6-е.-М: Academia, 2009.-304 с.

 10. Сміяна Л.С. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності / Л.С. Сміяна.-К.:КНТ, 2008.-416 с.

 11. Довідник ЗЕДівця.- вид. 2-ге, перероб. і допов.-Х.:Фактор, 2008.-656 с.

 12. Фонотова О.В. Применение Инкотермс в международжном и внутреннем торговом оюороте / О.В. Фонотова.-М.:Зерцало, 2008.


1   2   3Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає для використання та неухильного виконання лист Міністерства...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до відома та належного реагування лист Міністерства освіти...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconЗакарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації надсилає до виконання лист Міністерства освіти і науки, молоді...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУкраїна закарпатська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки, молоді та спорту
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 12. 12 №1/9-938 „Про забезпечення безпечних умов навчання і виховання”...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconКонкурс для школярів: 12-17 років (7-11 класи) «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки закарпатської

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов