Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» icon

Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки»НазваІнформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки»
Дата конвертації03.02.2013
Розмір302.51 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання

учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах

міста Новограда-Волинського на 2008 – 2010 роки»


Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання, плану роботи управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради інформаційно-методичним центром вивчалося питання «Про виконання Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008–2010 роки».

Відповідно до Концепції профільного навчання учнів старшої школи з 01.09.2010р. профільне навчання, як складова реформи освіти стало обов’язковим у старшій школі. В місті Новограді-Волинському розроблена та запроваджується програма профільного навчання учнів старших класів. Мета профільного навчання – це створення сприятливих умов для реалізації індивідуальних особливостей старшокласників, їхніх інтересів та потреб, орієнтація завтрашніх випускників на той або інший вид майбутньої фахової діяльності.

На виконання програми у 2008 – 2010 роки було проведено ряд заходів. Заходи програми виконанні за рахунок бюджету на освіту. Вирішено питання кадрового забезпечення профільного навчання, частково матеріально-технічного забезпечення відповідно до нової Концепції. Налагоджена співпраця у цьому питанні з міськрайонним центром зайнятості, з вищими навчальними закладами міста І-ІІ рівня акредитації, проведено ряд практичних семінарів, індивідуальних консультацій для вчителів, керівників шкіл з питань упровадження профільного навчання, освітяни міста брали участь у обласних конференціях, семінарах, майстер-класах з цих же питань. З досвіду роботу управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради на базі навчальних закладів міста було проведено виїзне засідання колегії управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації з запрошенням представника Академії педагогічних наук. Поповнено картотеку та банк даних курсів за вибором, спецкурсів, факультативів для реалізації профільного навчання.

Станом на 01.01.2011 року в загальноосвітніх навчальних закладах
м. Новограда-Волинського в 240 класах навчається 5940 учнів, учнів 10-11 класів 643 у 24 класах.

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження профільного навчання в місті працюють: загальноосвітнє навчально-виховне об’єднання «Гімназія імені Лесі Українки-дошкільний навчальний заклад», колегіум, 2 спеціалізовані школи (№4 «Школа сприяння здоров’ю» з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів та ЗОШ №10 художньо-естетичного профілю.

Загальноосвітні навчальні заклади міста спрямовують свою діяльність на подальший розвиток життєздатної системи освіти впродовж життя, яка б найбільш повно відповідала потребам і запитам особистості, забезпечувала можливості її постійного духовного самовдосконалення, формування інтелектуального та культурного потенціалу міста, пошук оптимальних форм організації профільного навчання, а також напрацювання перспективних напрямів і форм його організації в загальноосвітніх навчальних закладах.

Виходячи, з реальних можливостей кожного навчального закладу міста, наявної навчально-матеріальної бази, кадрового забезпечення, результатів анкетування учнів, батьків, педагогів, в кожному закладі освіти розроблена своя модель впровадження профільного навчання.

Форми організації профільного навчання в місті різні:

 • це створення профільних класів;

 • створення різнопрофільних груп у однокомплектних школах;

 • упровадження додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором, факультативних та гурткових занять;

 • використання можливостей вищих навчальних закладів міс та;

 • організація поглибленого вивчення окремих предметів;

 • використання можливостей позашкільної освіти.

Відповідно до заходів програми проводиться на початку навчального року та в кінці минулого навчального року анкетування учнів старшокласників на предмет організації профільної та допрофільної підготовки учнів.

Відповідно до заходів програми в місті ІМЦ розроблена технологія психолого-педагогічного супроводу учнів ЗНЗ в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання, створений банк психодіагностик «Діагностичний інструментарій працівника психологічної служби з визначення професійної спрямованості школяра» у якому зібрані діагностичні методики, тести, анкети для роботи практичних психологів і соціальних педагогів.

З метою забезпечення поетапного переходу старшої школи на профільне навчання у місті здійснювалася реалізація допрофільної освіти в школі І-ІІ ступенів шляхом залучення учнів до роботи в різноманітних гуртках, охоплення їх заняттями спецкурсів, факультативів із різних профілів, участі школярів в предметних конкурсах, олімпіадах, турнірах, індивідуальній дослідницькій діяльності тощо. У більшості шкіл реалізовувалася впровадження довготривалої допрофільної підготовки, що складається з чотирьох ланок: пропедевтичної, початкової, підготовчої та допрофільної.

Виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 – 2010 роки» розглядалася як шлях поліпшення якості освіти, як комплекс дій, спрямованих передусім на модернізацію самого навчального процесу.

У рамках реалізації Програми систематично здійснювався моніторинг стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів (українська мова, математика, фізика, історія, біологія, музика інші).

Постійно відбувається аналіз наявності висококваліфікованих кадрів з базових дисциплін. Управлінням освіти і науки здійснюється робота з удосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Важливим є питання забезпечення школярів необхідною навчальною літературою з профільних предметів. За роки реалізації Програми у місті покращився стан забезпечення підручниками (1-11 класів) по місту в цілому становить 93%: початкові класи – 100%, 5-9 класи-98%,10-11 класи – 80%.

Управління освіти і науки систематично здійснює контроль за доцільним використанням годин варіативної складової навчальних планів відповідно до обраного профілю як у профільних, так і допрофільної класах.

Здійснювалася профорієнтаційна робота. Проводився аналіз впливу профільного навчання на працевлаштування випускників кожного навчального закладу міста

Щорічно організовується та проводиться загальноміський захід «Ярмарка професій»

Спільно з центром занятості оформлення у навчальних закладах міста стендів з профорієнтаційним матеріалами

Учні 8-9 класів інформуються з профілями навчання та „освітньою картою” міста, ознайомлення із загальноосвітніми навчальними закладами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами навчання у них, умовами прийому, навчання та подальшого працевлаштування

На високому рівні здійснюється інформаційно-методичне забезпечення. Проведена апробація методичних рекомендацій Інституту педагогіки АПН України з питань до профільної підготовки учнів 8-9 класів.

ІМЦ організовано комплектування бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів навчальною, довідковою, науково-популярною літературою, що забезпечує профільне навчання. Приведено реорганізація діяльності шкільної методичної служби у відповідність до завдань профільного особистісно-орієнтованого навчання

Створення умов, які забезпечать професійний ріст педагогів через надання їм необхідної інформації та залучення до професійного співтовариства:

• запровадження проведення шкільних науково-практичних конференцій з проблем профільного навчання:

• розробка різних варіантів навчальних планів

Здійснювати методичний супровід впровадження до профільної підготовки та профільного навчання учнів ЗНЗ. Проведено круглий стіл за темою: «Обмін досвідом з впровадження особистісно-орієнтованого навчання в профільних класах»

Введено у практику роботи ІМЦ, навчальних закладів висвітлення в ЗМІ кращого досвіду роботи педагогічних колективів міста з питань організації діяльності педагогічних колективів в організації допрофільної та профільної підготовки. Випускається інформаційно-методичний «Педагогічний вісник», до якого включаються питання змісту та напрямів профілізації загальноосвітніх навчальних закладів різних типів

^ За час реалізації Програми відбулося широке впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес профільних класів:

• забезпечення навчальних закладів програмами, електронними підручниками, ліцензійним програмним забезпеченням;

• апробація програм, електронних підручників

• розповсюдження результатів апробації серед ЗНЗ

Впровадження сучасних освітніх технологій (метод проектів, інтерактивні методи навчання та інших)

Продовжилася участь у експерименті Всеукраїнського рівня «Проектне та практичне забезпечення компетентнісно - спрямованого інноваційного розвитку різного типу ЗНЗ міста Новограда Волинського». На базі навчальних закладів міста організовано та проведено Всеукраїнську конференцію «Проектна діяльність як засіб компетентнісної освіти» (жовтень 2009 року).

У рамках співпраці з Академією педагогічних наук у квітні 2010 проведено Перший Всеукраїнський фестиваль «Мій особістнісно зорієнтований урок».

У рамках міського конкурсу «Учень року» розроблено та запроваджено у практику роботи шкіл систему накопичення та звітування освітніх досягнень учнів 10-12 класів – «Портфоліо».

Запроваджено роботу міської «Школи «Обдарована дитина», яка вплинула на результативність виступу команди міста на обласному етапі олімпіад з базових дисциплін. Кількість призерів: 2009- 29, 2010 – 31, у 2011 -36. У різних відділеннях та секціях Малої академії наук у поточному навчальному році навчаються – 49 учнів – це рекордна кількість за всі роки існування МАН у місті. Але, разом з тим, потрібно відмітити недостатню роботу з залучення учнів шкіл до науково-дослідницької, експериментальної роботи, до використання наукового потенціалу вищих навчальних закладах області до роботи з дітьми у ЗОШ №3, позашкільних навчальних закладах міста.

Серйозну увагу керівництво освіти приділяє підготовки випускників до ЗНО. За результатами 2010 року освітяни міста показали загальне 2 місце серед міст та районів.

Однак слід констатувати що, результати роботи класів з поглибленим вивченням окремих предметів так і профільних класів мало чим відрізняються від класів з академічним або стандартним рівнем навчання про що свідчать результати міських олімпіад з базових дисциплін та контрольних замірів проведених управлінням освіти і науки та інформаційно-методичним центром протягом 2010-2011 навчального року відділом освіти у листопаді 2010 року.

Водночас, як свідчить практика, в місті актуальними є певні проблеми в організації профільного навчання, що потребують вирішення:

 • модернізація мережі профільних навчальних закладів;

 • удосконалення системи допомоги учням основної школи у виборі профілю навчання;

 • низький рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальною літературою та матеріально-технічним обладнанням;.

 • неналежне фінансування профільного навчання.

Аналіз працевлаштування випускників 11-х класів, показує що не всі випускники шкіл продовжують навчання у вищих навчальних закладах за тим самим профілем що навчалися у школі. Це показує на недоліки нашої роботи з організації допрофільної та профільного навчання, професійного самовизначення учнів старших класів. Потребує поліпшення психолого-педагогічне діагностування школярів, налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, індивідуальну роботу з батьками, дітьми з даної проблеми, вивчення ринку праці як кажуть близького і далекого, робота з підготовки самого вчителя-предметника, знання ним основ особистісно-орієнтованого, індивідуального підходу до навчання.

Враховуючи вищевикладене завданнями на перспективу будуть:

1. Продовжити роботу над удосконаленням системи профільної освіти.

2. Здійснювати роботу по зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів, покращення навчально-дидактичної бази залучивши до цього процесу організації, батьків, громадськість, спонсорів.

3. Продовжити роботу над проблемою якості освіти в профільних класах, класах з поглибленим вивченням окремих предметів, створивши постійно діячу систему моніторингу якості освіти.

5. Широко використовувати в навчальному процесі творчі роботи школярів, а саме: проектів роботи, науково-дослідницькі роботи МАН та інші форми творчої активності.


^ Начальник управління О.В. Ільяхова


Вик. Ліневич

Тел. 5-50-72


ДодатокАналіз реалізації впровадження програми профільного навчання

в навчальних закладах міста Новограда-Волинського:


 1. ^ Профілі навчання старшої школи за останні 3 роки та кількість учнів, що охоплено.2007-2008 н.р.


2008-2009 н.р.

2009-2010 н.р.

2010-2011 н.р.

Профіль

К-сть учнів

Профіль

К-сть учнів

Профіль

К-сть учнів

Профіль

К-сть учнів

НВК

філолог.

сусп.-гуман.

природ.

фіз.-мат.

природ.-мат.

101

економ.

філолог.

матем.

хім.-біолог.

природ.-мат.

139

філолог.

матем.

економ.

хім.-біолог.

43

22

10

16

філолог.

матем.


48

39

ЗОШ №2

технолог.

сусп.-гуман


42

43

технолог.

сусп.-гуман


20

51

технолог.

сусп.-гуман


31

31

Філологічний

філологічний

33

33

ЗОШ №3

технолог.


240

технолог.


240

технолог.


240

технолог.


135

ЗОШ №4

10 кл.

інформ.-тех.

філолог.

технолог.

11кл.

інформ.-тех.

філолог.

технолог.


25

26

19


27

23

25

10 кл.

інформ.-тех.

філолог.

11кл.

інформ.-тех.

філолог.24

24


26

23

10 кл.

інформ.-тех.

філолог.

11кл.

інформ.-тех.

філолог.26

30


24

24

10 кл.

філологічно-математичний

історичний

11кл.

інформ.-тех.

філолог.
25

24


24

30

ЗОШ №5

природ.-мат

25

природ.-мат

25

природ.-мат

25ЗОШ №6

технолог.

346

технолог.

346

філолог.

фіз.-мат.

60

28

філолог. матем., фізико-матем.

48

20

30

ЗОШ №7

фіз.-мат.

філолог.

універсал.

63

59

18

фіз.-мат.

філолог.

універсал.


52

53

18


фіз.-мат.

філолог.22

24фіз.-мат. філолог.

29 27

ЗОШ №9

філолог.

універсал.

технолог.

28

23

56

філолог.

універсал.

технолог.

23

52

28

філолог.

універсал.

сусп.-гуман.

18

28

32

Філолог.

Природн-матем напрям (біол-фізичн. профіль)

Суспільно-гумніт.

25

25

31

ЗОШ №10

худож.-естет.

59

худож.-естет.

49

худож.-естет.

26

худож.-естет.

26

Колегіум

філолог.

математ.

історик.-філ.

економічний

21

28

29

28

філолог.

математ.


54

26

філолог.

філ.-математ.


33

32

філолог.

історичний

32

30
 1. ^ Допрофільна підготовка здійснюється у яких класах та з яких предметів, скільки учнів охоплено.
Клас

Предмет

К-сть учнів

НВК

8-Б

8-В

8-9

9

Українська мова та література, англійська мова

Математика, інформатика

Хімія

Біологія

25

28

14

20

ЗОШ №2

8

Практичне право (8 кл.), англійська мова (9 кл.)

90

ЗОШ №3

8 -9

Креслення

80

ЗОШ №4

1

англійська мова

німецька мова

34

22

2

англійська мова

німецька мова

44

12

3

англійська мова

німецька мова

російська мова

41

13

21

4

англійська мова

німецька мова

російська мова

49

9

24

5

українська мова

англійська мова

російська мова

математика (диференціація)

інформатика

31

30

25

30

47

6

природознавство

українська мова

російська мова

математика (диференціація)

інформатика

28

24

21

30

32

7

математика (диференціація)

хімія

історія України

інформатика

31

33

30

29

8

німецька мова

російська мова

географія

хімія

інформатика

29

33

25

14

31

9

хімія

біологія

математика

німецька мова

інформатика

російська мова

31

31

31

15

15

30

ЗОШ №5


ЗОШ №6

8-9

Креслення, математика
ЗОШ №7

8-9

Математика Українська мова Іноземна мова

20 10 16

ЗОШ №9

8

8

9

історія

іноземна мова

іноземна мова

71

71

72

ЗОШ №10

1-9

Худ. культ. (9),музикозн.,мистецтвозн.(1-9),рукоділля, ДОД (5-9).

374

Колегіум

-

--- 1. ^ Кількість годин навчального плану виділено для здійснення допрофільної підготовки (класи).

Клас

К-сть годин

НВК

8-Б

8-В

8-9

9

2,5 + 2

4+2

1

1

ЗОШ №2

8-9

по 1 годині

ЗОШ №3

8

9

1

1

СШ №4

1

3

3

2

3

3

3

3

3

2

4

4

4

2

5

3,5+1

5

2

4+1

по 1 (3 групи)

6

1+1

3+1

2

4+1

по 1 (2 групи)

7

4+1

1+1

1+1

по 1 (2 групи)

8

2

2

1,5+1,5

2+2

по 1 (2 групи)

9

2,5+1,5

3+1

4+4

2+1

1+1

2

ЗОШ №5ЗОШ №6

8-9

4

ЗОШ №7

8

9

2

3

ЗОШ №9

8

8

9

1,5

3

3

ЗОШ №10

1-9

42

Колегіум

 1. ^ Використання профільних кабінетів та з яких предметівКабінет

НВК

Українська мова та література - каб. української мови та літератури, каб. лесезнавства

Математика – каб. математики

Інформатика – каб. інформатики

Біологія – каб.біології

Хімія – каб.хімії

Англійська мова – 2 каб.англійської мови, 1 з них – комп’ютеризований

ЗОШ №2

-----

ЗОШ №3

-----

СШ №4

укр. мови та літератури (4), зарубіжної літ. та російської мови (2), іноземної мови (5), математики (4), хімії (2), біології та основ здоров’я (1), географії (1), історії (1), інформатики (2)

ЗОШ №5
ЗОШ №6

Кабінети фізики, української мови, інформатики

ЗОШ №7

Математика, українська література, фізика, англійська мова

ЗОШ №9

укр. мови та літератури (4), іноземної філології (2), для суспільно-гуманітарного профілю (1)

ЗОШ №10

Обслуговуючої праці , рукоділля, майстерні, музична студія, художня лабораторія

Колегіум

англійської мови (2), біологія
 1. ^ Поповнення профільних кабінетів за останні 3 роки та на яку суму.^ Поповнення проф. каб. на суму, грн.

НВК

каб. української мови та літератури, каб. лесезнавства – бл. 300грн.

каб. математики – бл. 4 000 грн.

каб. інформатики – бл. 200грн.

каб.біології – бл. 1 000грн.

каб.англійської мови – 1800грн.

ЗОШ №2

-----

ЗОШ №3

-----

СШ №4

-----

ЗОШ №5
ЗОШ №6

В кабінет інформатики придбано два нові комп’ютери, замінено кришки на партах, придбано комплекти таблиць, в кабінет фізики придбано комплект таблиць, виготовлено дидактичний матеріал, оновлено стенди і роздатковий матеріал.

ЗОШ №7

Кабінет математики поповнено:

 • роздаткові та дидактичні матеріали (виготовлені власноруч);

 • таблиці (150 грн);

 • дидактичні матеріали 5-11 кл. (400 грн.);

 • шкільні меблі (1500 грн);

 • методична література (власні кошти вчителя);

 • електронна бібліотека наочностей з математики, алгебри, геометрії (власні кошти вчителів);

періодична преса (щороку по 200 грн.); Кабінет фізики поповнено:

 • роздаткові та дидактичні матеріали (виготовлені власноруч);

методична література (власні кошти вчителів);

 • навчальні диски (власні кошти вчителів);

 • періодична преса (щороку по 200 грн.). Кабінет української літератури поповнено:

роздаткові та дидактичні матеріали (виготовлені власноруч);

 • методична література (власні кошти вчителів);

 • художня література (200 грн.);

 • шкільні меблі (1200 грн);

періодична преса (щороку по 200 грн).

ЗОШ №9

За рахунок батьківських коштів на суму 709 грн.

ЗОШ №10

----

Колегіум

За рахунок батьківських коштів: мультимедійна дошка - 20.000 грн, проектор – 6.000 грн., ноутбук – 4.000 грн.
 1. Використання профільних підручників та яких авторів. Придбання профільних підручників за останні 3 роки та на яку суму.^ Використання профільних підручників

Придбання проф. підручників

НВК

Мерзляк А.Г. та ін. Геометрія 8-й клас,

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра 8-й клас,

Мерзляк А.Г. та ін. Алгебра 10-й клас

Бевз Г.П. Геометрія 10-й клас,

Плющ М.Я. та ін. Українська мова 10-й клас

2 430 грн. (за кошти батьків)

ЗОШ №2

Англійська мова (10-11 кл.), автори М. Харріс, Д. Маве,

А. Скіржинська, видавництво "Longman"

3200 грн. (батьківські кошти)

ЗОШ №3

-----
СШ №4

------
ЗОШ №5ЗОШ №6

На 22.10.10 р. в школі повністю відсутні будь-які підручники для 10-х класів. Для 11-х класів використовуються підручники попередніх років, якими учні забезпечені на 90%.
ЗОШ №7

Нелін Є.П., Мерзляк А. Алгебра 10 кл.. Бевз В.П. Геометрія

алгебра 20 шт.

ЗОШ №9

Для учнів 10 класу .

Історія України – Ф.Г. Турченко

Укр. мова – М.Ф. Плющ

Алгебра - А.Г. Мерзляк

Геометрія - Г.П.Бевз
ЗОШ №10

Л.М. Масол «Художня культура» 9,10 клас
Колегіум

Бурченко Історія України 1. ^ Апробація нових (авторських) програм для роботи у профільних класах.^ Авторські програми

НВК

Інформатика “Основи програмування”(8-й кл.). Скуратовська Л.І.

ЗОШ №2

---

ЗОШ №3

Для роботи в профільних кр.ам використовується авторська кр.амма з креслення для учнів 8 – 11 класів. кр.амма створена вчителем з креслення ЗОШ №3 Марчук Т.А. та схвалена міським ІМЦ.


СШ №4

-------

ЗОШ №5
ЗОШ №6

------

ЗОШ №7

Психологічний супровід здійснює практичний психолог вищої категорії Чаюк Г.О. Дослідження: 9-ті класи

- методика О дані 2;

- методика ДДО Є.Аклімова (Виявлення загальних професійних інтересів та
схильностей за 5-ю напрямками – природа, техніка, людина, знакова система,
художній образ);

- методика КОС – дослідження комунікативних та організаторських схильностей;

- методика М.Рокича «Ціннісні орієнтації виявлення термінальних та
інструментальних цінностей»;

- методика Д.Голланда (дослідження професійної спрямованості).
11 класи:

бесіда психолога за результатами методики Д.Голланда, визначення ступіні зв’язку типу особистості із сферою професійної діяльності, до якої є нахили;

 • методика «Оцінювання мотивації досягнення мети». Автор Т.Елерс;

 • методика «Мотивація успіху та страх невдачі» (Ареан);

 • бесіда за результатами досліджень мотивації;

 • круглий стіл з теми: Державна служба зайнятості – твій порадник і помічник;

 • виступи на батьківських зборах;

 • індивідуальні консультації;

 • додаткові методики визначення професійних пріоритетів за запитом учнів та батьків;

 • надання інформації про зміни на ринку праці;

дослідження, аналіз вступу випускників до ВНЗ

ЗОШ №9

Учителя ЗОШ №9 Клепус Г.М. посібники з анг. Мови, Білецької Л.Д. посібники з кр.. Мови і літ.-

ЗОШ №10

Авторська програма з предмету «Рукоділля », «ДОД»

Колегіум

Ягуткіна О.В. Економіка

Наумов М.С. Інформатика

Косенко І.Д. Математика

Кучерявцева О.С. Математика
 1. ^ Здійснення психологічного супроводу (наявність психолога, діагностичних досліджень).^ Психологічний супровід (наявність психолога, діагностичних досліджень)

НВК

Працює психолог, проводяться діагностичні дослідження, які доводяться до відома батьків, класних керівників, учителів-предметників

ЗОШ №2

+

ЗОШ №3

У 9-11 класах було проведено дослідження за методикою ДДО, Холанда. Проводилися зустрічі зі спеціалістами Центру зайнятості, консультації з профорієнтаційних питань, перегляд відеофільмів, профсемінари.

СШ №4

------

ЗОШ №5
ЗОШ №6

В школі здійснюється психологічний супровід впровадження профільного навчання. Психолог школи проводить психологічні дослідження учнів, спілкується з батьками, використовує різні методики для виявлення нахилів учнів. Впровадженню профілю передує висновок психолога. Також проводиться роз’яснювальна робота з учнями, яка включає в себе ознайомлення дітей з тим, які профілі бувають і на які предмети робиться нахил в тому чи іншому профілю.

ЗОШ №7

----
ЗОШ №9

Працює практичний психолог, який проводить діагностичні дослідження у допрофільних і профільних класах, бесіди, веде роботу з батьками

ЗОШ №10

+

Колегіум

Психолог проводить дослідження з профорієнтації, розвитку та корекції особистості по самовдосконаленню профвизначення, ціннісні пріоритети.
 1. ^ Кількість вчителів, які працюють у профільних класах та якої кваліфікаційної категорії.
Вчителі

НВК

Профільні предмети викладають 5 учителів:

2 мають вищу категорію і звання ”Вчитель-методист”,

2 – вищу категорію і звання “Старший учитель”,

1 – учитель І категорії

ЗОШ №2

16 учителів: вища – 7, І категорія – 7, ІІ категорія – 2

ЗОШ №3

У профільних класах працює 3 вчителів:

Шишацька К.С. – вчитель швейної справи, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель»;

Марчук Т.А. – вчитель креслення, вчитель вищої кваліфікаційної категорії ,

Лівечко О.І. – вчитель автосправи, вчитель І кваліфікаційної категорії.

СШ №4

-----

ЗОШ №5
ЗОШ №6

24 учителя, 9 – вища категорія, 12 - І категорія, 1 – ІІ категорія

ЗОШ №7

Вчитель математики Дрибас І.М., І кваліфікаційна категорія

Вчителі української мови та літератури Ляшук І.Н., Нестерчук Н.О., І кваліфікаційна

категорія

ЗОШ №9

21 вчителів: 9- вищої кваліфікаційної категорії, 10 – І квал. категорії, 2 – ІІ квал. категорії

ЗОШ №10

5 учителів : вища категорія – 1, ІІ категорія – 2, спеціаліст -2.

Колегіум

23 вчителя: 13 – вища категорія, 4 – І категорія, 6 – ІІ категорія
 1. Здійснення профільного навчання через поглиблене вивчення предметів (яких і скільки учнів), факультативи (які і скільки учнів), курси за вибором (які і скільки учнів).^ Предмети, факультативи, курси

К-сть учнів

НВК

10-Б математика

факультативи:

програмування, Інтернет (10,11 кл.)

курси за вибором:

ділова українська мова

теорія літератури

28


31


31

31

ЗОШ №2

Поглиблене вивчення української мови і літератури, англійської мови

66

ЗОШ №3

Профільне навчання через поглиблене вивчення предметів автосправи, швейної справи.

40

СШ №4

----
ЗОШ №5ЗОШ №6

Креслення (98 учнів), математика (98 учнів)
ЗОШ №7

Факультатив з іноземної мови

15

ЗОШ №9

факультативи: історія

іноземна мова

українська мова і література

математики

15

19

18

12

ЗОШ №10

Рукоділля, ДОД, українська мова та література.

26

Колегіум

поглиблене вивчення: англійської мова

математики

спецкурси: німецька мова

етика

біологія

32

31

32

32

16
 1. ^ Через співпрацю з якими вищими навчальними закладами здійснюється профілізація старшої школи.^ Співпраця з навчальним закладом

НВК

Житомирський державний університет ім. І.Франка (комплекс “Полісся”),

Острозька академія

ЗОШ №2

-----

ЗОШ №3

-----

СШ №4

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

ЗОШ №5
ЗОШ №6

------

ЗОШ №7

------

ЗОШ №9

-----

ЗОШ №10

Колегіум

Колегіум

Житомирський державний університет ім. Франка
 1. ^ Здійснення морального та матеріальне заохочення вчителів, які працюють у профільних класах (сума).^ Моральне та матеріальне заохочення вчителів

НВК

-----

ЗОШ №2

----

ЗОШ №3

-----

СШ №4

-----

ЗОШ №5
ЗОШ №6

Вчителі, які працюють у профільних класах до Дня працівника освіти отримують премію в розмірі 50% від посадового окладу згідно категорії, педагогічному навантаженню, стажу роботи. Крім того на урочистостостях присвячених дню народження школи, Дню працівника освіти, першому і останньому дзвінках учителі нагороджуються грамотами управління освіти, міської ради тощо.

ЗОШ №7

Вчителям, які працюють у профільних класах нараховується винагорода до Дня
працівника освіти; їх досягнення враховуються при атестації

ЗОШ №9

Робота вчителя, який працює у профільних класах, враховується під час атестації педагогічних працівників,на День працівника освіти нагороджуються грошовими преміями

ЗОШ №10

----

Колегіум

Доплата за роботу у профільних класах – до 10%

Доплата за керівництво дослідницькою роботою учнів – 10%

Схожі:

Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПрограма для учнів основної школи пояснювальна записка
Програму адаптовано до Державних освітніх стандартів України та навчальних програм, до вимог та основних положень «Концепції профільного...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПроект резолюція конференції педагогічних працівників міста Новограда-Волинського
Волинського на 2011-2015 роки, Комплексною програмою виховної роботи з дітьми та молоддю міста Новограда-Волинського на 2010-2014...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconНаказ №14 Про підсумки проведення міської педагогічної виставки «Сучасна освіта міста Новограда-Волинського 2013» та участь в обласній педагогічній виставці
Участь у виставці взяли представники управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради, більшість керівників навчальних...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconНаказ №549 від,, 05 липня 2010 року м. Ужгород Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів На виконання наказу мон україни від 29. 06. 2010 р. №637
Ля проведення єдиної технічної політики в галузі інформатизації навчальних закладів щодо впровадження сучасних інформаційних технологій...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПро вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з математики в знво, зош №3, колегіумі
О наказу управління освіти І науки Новоград-Волинської міської ради №354 від 04. 10. 2010р з 11 по 22 жовтня 2010 року інформаційно-методичним...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПро затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Чальних закладів з навчанням мовами національних меншин та колегії Міністерства освіти і науки України від 24. 04. 2008 р. №4/10-2...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПро впровадження Програми «Школи новатори»
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24. 01. 2012 №58 «Про впровадження Програми «Школи – новатори» нагадуємо...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Астрономія
«Збірник програм з профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика та астрономія» (видавнича група «Основа»,...
Інформація про виконання міської «Програми впровадження профільного навчання учнів старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах міста Новограда-Волинського на 2008 2010 роки» iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов