Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниНазваПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка1/13
Дата конвертації13.07.2013
Розмір1.85 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів


Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 19 грудня 2006 року N 1591


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 лютого 2007 р. за N 97/13364


Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 15, 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, що додається.


2. Визнати такими, що втратили чинність:


рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 лютого 2000 року N 5 "Про затвердження Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2000 року за N 108/4329;


рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2001 року N 248 "Про порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2001 року за N 875/6066.


3. З 1 жовтня 2007 року втрачають чинність:


рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 червня 1998 року N 72 "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 8 липня 1998 року за N 431/2871;


рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 227 "Про затвердження Положення про подання річного звіту закритими акціонерними товариствами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 червня 2003 року за N 515/7836;


рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2003 року N 221 "Про порядок інформування громадськості акціонерними товариствами та емітентами облігацій", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за N 530/7851.


4. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрану забезпечити:


подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;


опублікування цього рішення відповідно до законодавства.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Непрана.


6. Це рішення набирає чинності з 1 березня 2007 року, крім розділів V та VI даного рішення, які набирають чинності з 1 жовтня 2007 року.


 


^ Голова Комісії 


А. Балюк 


ПОГОДЖЕНО: 


  


Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 


 

 

^ А. Дашкевич  


Протокол засідання Комісії

від 19 грудня 2006 р. N 57  


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 19 грудня 2006 р. N 1591


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

5 лютого 2007 р. за N 97/13364 Положення

про розкриття інформації емітентами цінних паперів


^ Розділ I. Загальні положення


1. Це Положення регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної, особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери (далі - Інформація) емітентами цінних паперів та подання її до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).


2. Дія цього Положення поширюється на всіх емітентів цінних паперів, крім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів.


На емітентів облігацій місцевих позик вимоги розділів II, III, IV та VI цього Положення не поширюються.


Емітенти - закриті акціонерні товариства, які не здійснювали відкрите розміщення цінних паперів, розкривають регулярну інформацію відповідно до розділу VI цього Положення.


3. Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням, зобов'язані розкривати на фондовому ринку у такій послідовності Інформацію шляхом:


розміщення на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (далі - загальнодоступна інформаційна база даних Комісії) або в її інформаційному ресурсі, поновлюваному у режимі реального часу (далі - стрічка новин);


опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії (далі - офіційні друковані видання);


подання до Комісії.


Емітент після розкриття Інформації відповідно до вимог цього Положення може на власний розсуд додатково оприлюднити Інформацію на власному або іншому сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет (далі - сторінка в мережі Інтернет).


4. Інформація, що підлягає розкриттю відповідно до цього Положення, повинна розкриватися українською мовою.


5. У випадку оприлюднення Інформації в стрічці новин емітентом, цінні папери якого знаходяться у лістингу організатора торгівлі, емітент після оприлюднення такої Інформації в стрічці новин зобов'язаний повідомити організатора торгівлі про розкриття такої Інформації у порядку, погодженому з організатором торгівлі.


6. Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Положення, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.


7. Емітент має надавати Інформацію для розміщення у стрічці новин або у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії до особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


8. Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.


9. Інформація, яку емітент розкриває відповідно до цього Положення шляхом розміщення у стрічці новин, загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, повинна бути доступна на безоплатній основі всім заінтересованим особам.


10. Емітент зобов'язаний забезпечити доступ будь-якій заінтересованій особі до Інформації, що розкривається відповідно до цього Положення, шляхом збереження копій зазначеної Інформації за місцезнаходженням постійно діючого виконавчого органу емітента.


11. У разі надходження звернень емітент зобов'язаний повідомляти акціонерів або інвесторів щодо Інформації, що розкрита емітентом відповідно до цього Положення. Відповідь на письмовий запит акціонера або інвестора має бути надана емітентом протягом п'ятнадцяти робочих днів з моменту його отримання.


12. У разі, якщо відповідно до цього Положення Інформація повинна бути розкрита шляхом оприлюднення в стрічці новин до моменту розкриття Інформації емітентом шляхом оприлюднення в стрічці новин, розкриття такої Інформації іншими шляхами, у тому числі шляхами, передбаченими цим Положенням, не допускається.


13. У разі, якщо емітент несвоєчасно розкриває Інформацію, розкриття якої є обов'язковим відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, емітент повинен письмово повідомити Комісію з обґрунтуванням причин, що призвели до несвоєчасного розкриття Інформації, додати такі пояснення до регулярної інформації у вигляді супровідного листа, складеного у довільному вигляді та засвідченого підписом керівника та відбитком печатки емітента.


Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів або інвесторів шляхом оприлюднення Інформації та відповідного повідомлення у стрічці новин протягом двох днів, але не пізніше 10.00 години третього дня після дня виявлення емітентом факту несвоєчасного розкриття.


14. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний надавати (надсилати) таку Інформацію у паперовій та електронній формах. Електронна форма Інформації складається з файлів, встановлених окремими наказами Голови Комісії.


Електронна форма Інформації надається на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний диск).


14.1. Інформація в електронній формі складається шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, визначеному Комісією.


14.2. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми.


14.3. У разі, якщо паперова форма Інформації нараховує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента (кількість) сторінок".


14.4. Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджує ідентичність електронної та паперової форми Інформації, що подається до Комісії, та Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


15. Фінансова звітність емітентів цінних паперів (крім банків) заповнюється та складається у формах і порядку, встановлених Міністерством фінансів України. Форми фінансової звітності емітентів цінних паперів - банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України.


Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до вимог, установлених наказами Голови Комісії, і розкривається у електронній формі та паперовій, у вигляді роздрукованих електронних форм.


16. Датою подання Інформації до Комісії вважається день фактичної її подачі до загального відділу Комісії, а в разі надсилання її поштою - дата одержання Комісією Інформації, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує Комісію.


17. Інформація вважається розкритою своєчасно, якщо вона оприлюднена, опублікована та подана (надіслана) до Комісії у формі, порядку та строки, встановлені цим Положенням.


Розділ II. Розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів


Глава 1. Загальні положення про розкриття особливої інформації емітентами цінних паперів на фондовому ринку


1. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, поширюється на емітентів цінних паперів з дати, наступної за датою реєстрації Комісією першого випуску цінних паперів.


2. Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати опублікування інформації про скасування реєстрації випуску цінних паперів та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в порядку, встановленому Комісією.


Обов'язок здійснювати розкриття особливої інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється у відповідності з цим пунктом за умови відсутності інших підстав для виникнення такого обов'язку.


3. Емітенти цінних паперів розкривають особливу інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 2 цього розділу.


4. Обов'язок емітента цінних паперів щодо розкриття особливої інформації виникає з дати вчинення будь-якої дії, що може вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.


5. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення.


6. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію у формі повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (далі - Повідомлення). Щодо кожного виду особливої інформації складається окреме Повідомлення.


7. При розкритті особливої інформації емітентом в Повідомленні наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і всебічного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента.


^ Глава 2. Зміст особливої інформації емітента цінних паперів


1. До особливої інформації про емітента цінних паперів належать відомості про:


прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу;


прийняття рішення про викуп власних акцій;


факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі;


одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента;


зміну складу посадових осіб емітента;


зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;


рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв;


рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу;


порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію;


рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.


2. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, складаються за формою, наведеною у додатку 1.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення;


вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний);


тип, форми існування цінних паперів, що розміщуються;


розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та запропонована ціна із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій;


співвідношення (у відсотках) кількості облігацій підприємств та/або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), що розміщуються, загальної кількості облігацій та/або інших цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) підприємств в обігу до розміру статутного капіталу емітента;


інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються;


спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюються активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;


мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів;


прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами;


інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;


інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.


3. Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій складаються за формою, наведеною у додатку 2.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про викуп власних акцій.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення щодо викупу власних акцій та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рішення;


період викупу (дата початку й закінчення викупу) та порядок викупу. Якщо рішення не передбачає періоду, протягом якого здійснюватиметься викуп акцій, про це слід зазначити;


інформація про мету викупу акцій, порядок визначення ціни акцій, які викупаються, із зазначенням факторів, які враховуються при визначенні ціни акцій, та ступеня їх впливу;


номінальна та ринкова вартість акцій та прибуток на акцію за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій;


тип, форма існування і кількість акцій, що підлягають викупу;


співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу;


найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій за станом до викупу акцій;


інформація про членів ради товариства та/або виконавчого органу, у яких викупаються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій за станом до викупу акцій;


дата викупу акцій власної емісії, їх тип, кількість, частка від загальної кількості акцій (якщо емітент володіє раніше викупленими акціями власної емісії);


дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу, та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу.


4. Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі складаються за формою, наведеною у додатку 3.


Датою вчинення дії вважається дата:


включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі;


коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів;


коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата дії, дія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу), найменування фондової біржі, вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія;


співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках);


дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія;


вид, тип, категорія та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія;


дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента. Наводиться найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента;


дата рішення та уповноважений орган емітента або найменування фондової біржі, які прийняли рішення про делістинг цінних паперів емітента або зміну рівня лістингу;


види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників;


в разі делістингу зазначається дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій біржі, та причини їх делістингу.


5. У разі отримання емітентом грошових коштів за кредитним договором емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.1 цього пункту. У разі отримання емітентом грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками за договором позики, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 5.2 цього пункту.


5.1. Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 4.


Датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв;


дата підписання договору кредиту, вид кредиту, сума кредиту, процентна ставка, строк, на який укладено договір кредиту, та умови повернення кредиту із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення кредиту;


дата одержання кредиту;


інформація про кредитора, який прийняв рішення про надання кредиту, із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження;


вартість чистих активів емітента, розрахованих на кінець останнього звітного періоду; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року;


інформація щодо цільового призначення коштів, отриманих за кредитом.


У разі, якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладених договорів кредиту в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної з дій. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у разі закриття кредитної лінії.


Зазначаються розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту та дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії.


У разі, якщо кредити є короткостроковими - строком в один банківський день, інформація розкривається на фондовому ринку, але не подається до Комісії. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання кредиту.


Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови зміни процентної ставки тощо).


5.2. Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, складаються за формою, наведеною у додатку 5.


Датою вчинення дії вважається дата передання грошових коштів або інших речей, визначених родовими ознаками.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про одержання позики та назва уповноваженого органу, що його прийняв;


дата підписання договору, предмет договору, вид позики (процентна, безпроцентна), сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками, процентна ставка, строк, на який надано позику, та умови повернення позики із зазначенням активів, наданих у заставу, або інший спосіб забезпечення позики;


дата зарахування коштів на поточний рахунок або дата одержання речей, визначених родовими ознаками;


інформація про позикодавця із зазначенням його найменування (прізвища, імені та по батькові позикодавця - фізичної особи), ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер з ДРФО - фізичної особи), місцезнаходження;


вартість чистих активів емітента, співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок звітного року;


інформація щодо мети використання коштів або речей, визначених родовими ознаками отриманих за договором позики.


У разі, якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, інформація розкривається при вчиненні кожної дії.


При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини позики (траншу), у тому числі останньої частини позики (траншу).


Зазначаються розмір одержаної частини позики (траншу) у грошовій формі, розмір одержаної частини позики (у відсотках) до розміру позики та дата одержання частини позики (траншу).


Емітент може додатково, на власний розсуд, розкривати інші відомості, що можуть вплинути на рішення інвесторів (як то умови зміни процентної ставки тощо).


6. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента складаються за формою, наведеною у додатку 6.


До інформації про зміну складу посадових осіб емітента відноситься інформація про звільнення або призначення посадових осіб емітента, які вважаються такими відповідно до законодавства. Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента.


У Повідомленні розкривається така інформація:


назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення;


інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента;


обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.


У разі призначення посадової особи розкривається інформація про строк, на який призначено особу, інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності, розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі.


У разі звільнення посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді.


Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.


7. Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, розкривається емітентом на фондовому ринку, але не подається до Комісії.


Датою вчинення дії вважається дата повідомлення емітента особою, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України, про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів або проведення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, у зв'язку з чим пакет власника акцій:


становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;


став менше 10 відсотків голосуючих акцій;


збільшився або зменшився, але становить не менше 10 відсотків голосуючих акцій.


У Повідомленні розкривається така інформація:


зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи або повне найменування і місцезнаходження юридичної особи;


розмір пакета акцій акціонера, у тому числі з урахуванням розміру збільшення.


8. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв складаються за формою, наведеною у додатку 7.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про утворення (припинення) філії (філій), представництва (представництв) емітента, назва уповноваженого органу, що його прийняв, та причини прийняття такого рішення;


повне найменування та місцезнаходження кожної філії чи представництва, що були створені чи припинені, та функції, які вони виконували чи будуть виконувати. В разі прийняття рішення щодо кількох філій чи представництв усі відомості можуть подаватись в одному повідомленні з обов'язковим розкриттям необхідної інформації щодо кожної філії чи представництва.


9. Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу складаються за формою, наведеною у додатку 8.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про зменшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення;


інформація про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення, розмір статутного капіталу після зменшення;


сума, на яку зменшується статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал, спосіб зменшення статутного капіталу;


кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках), щодо кожного з членів ради товариства, виконавчого органу, яким належать акції емітента, та акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками голосуючих акцій станом до зменшення статутного капіталу.


10. У разі порушення справи про банкрутство емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.1 цього пункту. У разі винесення ухвали про санацію емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 10.2 цього пункту.


10.1. Інформація про порушення справи про банкрутство емітента складаються за формою, наведеною у додатку 9.


Датою вчинення дії вважається дата:


винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;


подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи про його банкрутство. У цьому випадку дата попереднього слухання не зазначається. Після винесення судом ухвали про порушення справи про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство емітента, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство, повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові) й місцезнаходження (місце проживання) кредитора (кредиторів), на вимогу яких порушено провадження у справі про банкрутство емітента, та найменування суду, який розглядає зазначену справу;


причини порушення провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;


найменування юридичної особи або прізвище, ім'я й по батькові фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання арбітражного керуючого емітента, призначеного судом, та дата такої ухвали;


дата проведення підготовчого засідання суду.


10.2. Відомості про винесення ухвали про санацію емітента складаються за формою, наведеною у додатку 10.


Датою вчинення дії вважається дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про винесення судом ухвали про його санацію.


У Повідомленні розкривається така інформація:


найменування суду, який виніс ухвалу про санацію емітента, дата винесення ухвали, строк санації та основний зміст схваленого плану санації;


найменування або прізвище, ім'я й по батькові, місцезнаходження або місце проживання керуючого санацією, призначеного судом.


11. У разі припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.1 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.2 цього пункту. У разі припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 11.3 цього пункту.


11.1. Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду складаються за формою, наведеною у додатку 11.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента, а в разі, якщо припинення емітента відбулося за рішенням суду, то датою виникнення подій вважається дата винесення судом відповідного рішення.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про припинення емітента;


назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення та спосіб припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, банкрутство), у тому числі дата проведення загальних зборів (для акціонерних товариств), на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти". У разі припинення за рішенням суду зазначається дата прийняття рішення суду, найменування та місцезнаходження суду, яким прийнято таке рішення.


В разі злиття або приєднання зазначаються повне найменування і місцезнаходження всіх осіб, які беруть участь у процедурі злиття або приєднання, умови злиття або приєднання, повне найменування і місцезнаходження юридичної особи, що буде утворена, сума внеску емітента в її статутний капітал, частка емітента у статутному капіталі нового підприємства.


У разі поділу або перетворення зазначається повне найменування юридичної особи (осіб) правонаступника (правонаступників), порядок розподілу активів та зобов'язань, розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників). Також розкривається інформація про порядок та умови обміну акцій (часток, паїв) емітента, який припиняється, на акції (частки, паї) юридичних осіб - правонаступників.


11.2. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента складаються за формою, наведеною у додатку 12.


Датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідного рішення вищим органом емітента.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, назва органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення, у тому числі дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання, та результати голосування, із зазначенням кількості голосів "за" та кількості голосів "проти";


щодо кредиторів або їх відсутність;


вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента;


про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.


11.3. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду складаються за формою, наведеною у додатку 13.


Датою вчинення дії вважається дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента або дата винесення судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.


У Повідомленні розкривається така інформація:


дата судового рішення про припинення емітента шляхом ліквідації (у тому числі шляхом ліквідації у справі про банкрутство) та найменування суду, який прийняв таке рішення;


строк дії ліквідаційної процедури;


найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення емітента;


прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка є уповноваженою особою, визначеною відповідно до рішення загальних зборів акціонерного товариства, та має повноваження представляти інтереси акціонерів у процесі провадження справи про банкрутство;


вартість чистих активів, сума зобов'язань й розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, за рік, який передував даті прийняття рішення про ліквідацію емітента;


щодо достатності активів емітента для розрахунку за його зобов'язаннями, а також сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconІм'я поля Найменування поля (зміст)
Порядку заповнення електронних форм адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів, які подаються...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 лютого 2010 р. N 105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconАудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Холдингової компанії “АвтоКрАЗ” у формі відкритого акціонерного товариства за 2010 рік
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 грудня 2001 р. N 382
Щодо порядку продовження терміну дії та отримання сертифікатів особами, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconВ атестаційну комісію державної комісії 3 цінних паперів та фондового ринку
Український інститут розвитку фондового ринку 03057 м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconВ атестаційну комісію державної комісії 3 цінних паперів та фондового ринку
Український інститут розвитку фондового ринку 03057 м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconІнформації про ці події у примітках до фінансової звітності не відбувалися
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 06 грудня 2011р зареєстровано додатковий випуск акцій банку, про що видано...
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року n 1591 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРішення про стягнення з акб „правекс-банк суми боргу на користь: Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київської області у розмірі 1,7 тис грн
При розгляді справ в господарських судах та судах загальної юрисдикції за станом на 31 грудня 2005 року судами винесені такі рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов