Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) icon

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота)НазваКультурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота)
Дата конвертації16.05.2013
Розмір72.18 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний

комплекс загальноосвітня школа І-ІП ступенів

№ 22 - ліцей Луцької міської ради»

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА

РОБОТА ШКІЛЬНОЇ

БІБЛІОТЕКИ

(МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА)

Школа молодого бібліотекаря

Керівник: провідний бібліотекар

ЛНВК «ЗОШ І-ІН ст.. № 22-ліцей»

Антонюк Світлана Михайлівна

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ (МАСОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА)

Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» однією з основних функцій шкільної бібліотеки є популяризація літератури за допомогою культурно-просвітницьких заходів (масової та виховної роботи).

Культурно-просвітницькі заходи спрямовані на задоволення інформаційних та культурних потреб як окремих груп користувачів (поєднаних за інтересами) так і широкого загалу користувачів бібліотеки.

Під час проведення культурно-просвітницьких заходів бібліотекою використовуються наочні (книжкові виставки, плакати, альбоми тощо) та рекомендаційні (огляди, обговорення, конференції, дискусії, усні журнали, літературні ранки) форми роботи. Вони базуються на широкій демонстрації нових надходжень та тематичному показі літератури за актуальними для школи темами.

Найбільш дієвою формою наочної роботи є книжкова виставка. Вона орієнтована на інформування читачів щодо змісту бібліотечного фонду, рекламу окремих видань і розкриття їх змісту.

Книжкова виставка - це комплекс спеціально відібраних та систематизованих документів, розставлених таким чином, щоб привернути увагу користувачів, зацікавити його та задовольнити існуючий інтерес або його інформаційні потреби. Виставка повинна мати високий рівень інформативності, новизни, демонструвати художній смак її організаторів.

Книжкові виставки за видами поділяються на :

 • виставки нових надходжень;

 • тематичні виставки.

Виставки нових надходжень бувають універсального характеру, за типами і видами видань, за галузями знань. Видання, представлені на них об'єднані за формальними ознаками: час виходу в світ, надходження до бібліотеки, а також за галузями знань.

Тематичні виставки призначені для рекомендації літератури з актуальних питань. їх мета –– допомога читачеві в отриманні чи поглибленні знань з окремого питання шляхом популяризації спеціально підібраної літератури.

Тематичні виставки організовують з актуальних питань, з проблем суспільного життя, науки, культури, мистецтва, з тем, організованих на певну групу користувачів, до річниць знаменних дат, та про діяльність видатних людей, на допомогу навчальному процесу, з метою популяризації окремих видань.

Книжкова виставка обов'язково повинна супроводжуватись оглядом представлених на ній видань.

Огляд –– це розповідь про видання, що представлені на виставці. Огляд проводять з метою розширення читацького попиту.

Обговорення книг –– це вільна дискусія стосовно, головним чином, художніх творів. Педагогічне значення цієї форми роботи полягає в тому, що обговорення підвищує читацьку активність, сприяє формуванню навичок критичного мислення учнів, їх самостійної роботи з книгою, вихованню естетичних поглядів та смаків. Однією з важливих умов, забезпечують жвавий, корисний обмін думками про книгу, є вибір твору та копітка підготовча робота (план підготовки).

Підготовка до обговорення книги складається з таких етапів:

 1. Визначення теми для обговорення.

 2. Вибір книги.

 3. Складання переліку питань для обговорення.

 4. Розроблення плану обговорення.

 5. Підготовка читачів (книгу мають прочитати всі учасники обговорення).

Для вступної промови ведучого і підбиття підсумків обговорення надається 10-15 хвилин. Бажано, щоб в обговоренні брали участь групи, чисельністю 15-20 осіб (але не більше 25-30 осіб).

Матеріали обговорення (план проведення, відгуки читачів тощо) збираються та зберігаються у бібліотеці.

Близькою до обговорення книг є читацька конференція. Читацька конференція –– присвячується певній проблемі та проводиться з учнями старших класів. її мета - виховання у школярів уміння аналізувати прочитане та висловлювати власні думки.

Основні вимоги до підготовки та проведення конференції: актуальність і глибина розкриття проблеми, її значущість для даної аудиторії, новизна матеріалів, необхідний мінімум екземплярності документів у фонді бібліотеки.

Підготовка читацької конференції складається з таких етапів:

 1. Визначення теми та педагогічних завдань.

 2. Вивчення читацьких інтересів аудиторії.

 3. Розробка програми.

 4. Відбір літератури, її вивчення.

 5. Організація книжкової виставки.

 6. Видача літератури.

 7. Довідково-бібліографічна та консультативна допомога всім бажаючим взяти участь у конференції (допомога учасникам конференції логічно побудувати доповіді, підібрати допоміжні матеріали тощо).

Близькими до читацьких конференцій за дискусійним та критико-аналітичним напрямом є диспут. Мета диспуту –– визначення різних підходів, затвердження найбільш обґрунтованих точок зору, поглядів на проблему.

Цікавими є заходи, що носять рекомендаційно-інформаційний характер: усні журнали та бібліографічні огляди.

Усні журнали - це оперативне інформування про новинки галузевої та художньої літератури, про видання, що готуються до друку тощо. Журнал складається з умовних «сторінок». Обсяг журналу не повинен перевищувати 3-4 сторінки. Обов'язковою є бібліографічна сторінка.

Особливе місце у роботі бібліотеки посідають літературні та коментовані читання. У бібліотеках навчальних закладів організовують цикли читань, зокрема: педагогічні, правові читання, проводять лекції. Популярними є художнє виконання творів; літературно-художні композиції, тематичні бібліотечні вечори.

Тематика їх заздалегідь обумовлюється завідувачем бібліотеки спільно з учителями і читачами. Відповідальні за підготовку вечора проводять необхідну роботу: визначають тему, коло учасників, оформлюють плакати, об'яви, запрошують доповідачів, розробляють сценарії вечорів тощо.

Існують різні форми тематичних вечорів: вечори-лекції (супроводжуються бібліографічними оглядами, книжковими виставками, зустрічами з цікавими людьми), вечори-портрети (присвячуються ювілярам), літературні та літературно-музичні вечори, вечори-діалоги, кіно вечори тощо.

Вечір запитань та відповідей - одна з форм тематичних вечорів, що сприяє залученню читачів бібліотеки до пізнавальної діяльності, активізації читання галузевої та художньої літератури. Саме під час проведення такого заходу з'являється можливість практично показати, як пізнавальна діяльність пов'язана з читанням. Будь-який повноцінний акт пізнання містить у собі запитання, а кожна відповідь може викликати нові запитання, що спонукатиме читача звертатися до бібліотеки.

Підготовчий період включає: збір запитань у читачів, їх систематизацію, запрошення спеціалістів, оформлення книжкової виставки, бібліотечного плаката, рекомендацію літератури за темою вечора. Про тему зустрічі читачів сповіщають заздалегідь.

У бібліотеках такі заходи проводяться періодично за однією або за різними темами, залежно від зміни інтересів користувачів.

Вечір-діалог - форма обговорення різних питань (диспут), яка допомагає формуванню особистості учнів, їх соціалізації. У такого заходу обов'язково повинен бути керівник, який визначає предмет обговорення та забезпечує упорядкований обмін думками. В якості ведучого запрошують учителя-предметника або спеціаліста тієї галузі знань, за якою готується дискусія.

Дієвою формою роботи є комплексні заходи: Дні інформації і Дні фахівця, які сприяють залученню до бібліотеки нових читачів і є найефективнішими у роботі.

Важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бібліотечні уроки.

Бібліотечний урок –– це урок, орієнтований на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Програма бібліотечно-бібліографічних знань містить декілька розділів:

 1. Загальне знання про бібліотеку, культура роботи з книжкою.

 2. Знання про книжку.

 3. Уміння користуватись абонементом та читальним залом.

 4. Уміння користуватися довідковою літературою, періодикою.

 1. Уміння користуватися рекомендаційною бібліографією, каталогами та картотеками, поняття про бібліографічний опис книжки.

 1. Знання про творчий і життєвий шлях письменників.

 2. Читання і обговорення оповідань, казок.

Ці розділи є основою тематики бібліотечних уроків для учнів 1-11-х класів.

Проведення бібліотечного уроку потребує серйозної підготовки: складання чіткого розгорнутого плану заняття, добору потрібної літератури, наочних посібників, детальних розробок практичних вправ. Структура бібліотечного уроку:

 1. Актуалізація опорних знань: повторення попередніх уроків, пригадування висловів про книгу, значення книги для людини.

 2. Викладання нового матеріалу: мотивація уроку, повідомлення теми, мети уроку. Розповідь бібліотекаря.

 1. Практична, індивідуальна робота з учнями.

Одна із результативних форм масової роботи це презентація.

Презентація книги - публічне представлення нової книги, яка вийшла нещодавно у світ і автора цієї книги. Для цього необхідно, якщо можливо, то запросити автора книги. Підібрати слухачів певного віку. Якщо автор не зможе прийти, то презентацію проводить бібліотекар. З розповіддю про книгу виступають і читачі, які прочитали книгу і можуть цитувати і розповідати про прочитане.

Супроводжувати можуть мультимедійні технології ( презентація або кліп).

Майже для всіх масових форм роботи необхідно спочатку складати план підготовки, а потім і план проведення заходу.

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки обліковується згідно ГОСТ 7.41-82. Одиницею обліку є захід (виставка, бібліографічний огляд, день інформації, усний журнал, читацька конференція тощо). Комплексний захід, що включає одночасне використання різних форм масової роботи, обліковується як один захід. Під час проведення циклу заходів (тиждень дитячої та юнацької книги тощо) обліковують кожний захід, що входить до нього.

При проведені заходів підраховують кількість присутніх та видань, що експонуються. Облік видань здійснюють згідно із загальними правилами та включають до загальної книговидачі бібліотеки.

Облік усіх заходів бібліотеки ведеться у 3-й частині «Щоденника роботи шкільної бібліотеки».Схожі:

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconРобота з документацією Навчально-виховна робота

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconТема: Практична робота Робота з об’єктами на
Тема: Практична робота “Робота з об’єктами на Робочому столі: виділення, перегляд властивостей, створення, перейменування, вилучення....
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconПротокол №8 від 30. 08. 2012 р
Організаційна навчально-виховна робота, виконання вимог статті 53 Конституції та Законів України
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) icon„ Про стан та заходи з покращення виховної роботи серед студентів університету ” Заслухавши та обговоривши звіт проректора з науково-педагогічної роботи доц.
Вчена рада зазначає, що в університеті проводиться планова робота з покращення організації виховного процесу. Виховна робота серед...
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconУрок української літератури у 6 б класі
Хочу довести до учнів істину, що в людині головне її внутрішній світ. На даному уроці використовуватиму такі методи, форми та прийоми...
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconПравила прийому до птнз профорієнтаційні матеріали Методична робота Позаурочна робота

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconРеалізація індивідуального підходу в освіті учнів
Алексеева В. І. Виховуємо особистість/В. І. Алексеева// Виховна робота в школі. 2005.№ С. 14-16
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconПравила тб при виконанні роботи. Демонстрація виконання. Постановка завдання. Практична робота (обхід робочих місць, робота над помилками)

Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) iconТема заняття
Метод проведення (лекція, бесіда, диспут, практична робота, захист рефератів, виконаних робіт, похід, екскурсія, експериментальна...
Культурно-просвітницька робота шкільної бібліотеки (масова та виховна робота) icon«Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією» Проект «Ресурси бібліотек у боротьбі з корупцією»
У березні-квітні розгорнулася інформаційна кампанія під гаслом «Формуємо антикорупційну свідомість суспільства – слово бібліотекам!»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов