Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» icon

Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника»НазваПивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника»
Дата конвертації03.02.2013
Розмір121.94 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина.-2010.-№ 6.-21 січня.-с.1.

«Записки контррозвідника» — під та­кою назвою наприкінці минулого року вийшла нова книга житомирського письменника Анатолія Шмалюка. Він — автор також раніше виданих поетич­них збірок «Поліський наспів», «Любов та біль», «Два береги моєї долі» та інших. Усього вже побачили світ його 15 книг.

Наш земляк став лауреатом кількох міжнародних і всеукраїнських літературних конкурсів. Нова ж книга, яка надійшла у фонди обласної універсальної наукової бібліо­теки, розкриває ще одну грань таланту автора — як прозаїка. Особлива її цінність — у документальності, багато­му життєвому досвіді письменника, ко­лишнього контррозвідника, керівника анти терористичного центру на Закав­каззі, полковника в запасі Служби без­пеки України.


Новини області.//Житомирщина.-2010.-№ 15.-11 лютого.-С.1.

У приміщенні обласної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича, що в Житомирі, відкрито пересувну експозицію «ПЛАСТ – український скаутинг».


Соболь В. Про трагічні сторінки історії. // Житомирщина . -2010.№ 21.-20лютого.-с.2.

В обласній науковій універсальній бібліотеці імені О.Ольжича працівники управління Служби безпеки України в області представили та передали книгозбірні добірку но­вих книг про трагічні сторінки історії українського наро­ду, підготовлених Службою безпеки України спільно з Українським інститутом національної пам'яті.

Провідний спеціаліст сектора архівного забезпечення управління СБУ в області Олена Оніщук зазначила, що це — не разова акція. В обласній науковій універсальній бібліотеці експонувалися матеріали пересувної виставки архівних документів КДБ про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Під час проведення «круглого столу» співроб­ітники управління СБУ в області подарували Житомирсь­кому державному університету імені І.Франка, Держав­ному архіву Житомирської області, обласній науковій ун­іверсальній бібліотеці, громадським організаціям і загаль­ноосвітнім навчальним закладам Житомира 40 при­мірників книг «Розсекречена пам'ять. Голодомор 1932-1933 років у документах ГПУ-НКВС» тощо. Заступник начальника управління Служби безпеки Ук­раїни в області Олег Река наголосив, що протягом три­валого часу Службою безпеки України в області прово­дилася робота щодо розсекречення, систематизації та оприлюднення архівних документів, які залишилися в спа­док від КДБ СРСР. Лише за кримінальною справою №475, що стосується подій Голодомору в Україні 1932-1933 років, співробітники слідчої оперативної групи управлін­ня СБУ в області спільно з органами державної виконав­чої влади, архівними установами та науковцями викона­ли великий обсяг робіт. В архівних установах області було опрацьовано понад три тисячі архівних документів.


Трокоз О. На виставці «Гармонія для душі» є все: від вишиванки до вітражів.//20 хвилин.-2010.-№ 10.-10 березня.-с.А-15.

Художня виставка «Гармонія душі», що днями відкрилася в об­ласній науковій бібліо­теці ім. Ольжича, - це вже третя виставка, присвячена Всеукраїн­ському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва. На ній представлені ро­боти більш ніж 20 ху­дожників. Перед митцями не ставились конкретні ви­моги, тож усі роботи, представлені на вистав­ці, - абсолютно різні: живописні, графічні, ви­шивка і навіть вітраж.

Марія Глебова тут представила розписні тарілки. Як зізналась художниця, на таку творчість її надихнула поїздка у Пирогово, де вона побачила петри-ківський розпис. По­вернулася і вирішила зайнятися сюжетним розписом.

Найменшому учас­нику виставки 14 років, найстаршому - за 50, але, як говорить Інна Величко, голова спіл­ки художників та мис­тецтвознавців, душа у художника завжди мо­лода і коли в душі гар­монія, тоді існує мож­ливість створювати такі чудові картини.

http://vn.20minut.ua/news/170527.html


Трокоз О. Людмила Тодорович представила виставку ляльок.//20 хвилин.-2010.-№ 10.-10 березня.-с.А-15.

Живопис і ляльки ручної роботи — таку незвичайну виставку відкрила майстриня Людмила Тодорович. Ляльками худож­ниця захоплюється не так давно, як жи­вописом, це одне з її останніх захоплень. Всі вони виконані з використанням натуральних матеріалів у досить цікавій тех­ніці. Тут є і ляльки-мотанки, виконані за традиційними ка­нонами, і сюжетні ляльки зі своєю плас­тикою. Загалом їх на виставці близько ЗО, однак двох однакових робіт не знайдеш.

http://www.tvradiozt.com.ua/proekti/news/375-2010-03-03-10-00-20.html


Шавловська А. Світ – через фотооб’єктив.//Житомрщина.-2010.-№ 34.-30 березня.-с.8.

У Житомирській обласній науковій універсальній бібліотеці ім. О.Ольжича відкрилася фотовиставка «Чарівне розмаїття Всесвіту», автором якої є викладач кіно- і телемистецтва Житомирського училища культури та мистецтв ім.. І.Огієнка, член Спілки кінематографістів України В’ячеслав Майборода. Вячеслав Михайлович захоплюється по­дорожуванням, і, як сам зізнається, вже об'їздив півсвіту. На виставці представ­лено фотороботи, зроблені під час подо­рожей до Індії, Непалу, Еквадору, Болівії, Аргентини, Чилі та ряду інших країн. Крає­види Таїланду, льодовики Патагонії та Бан­гкок у вечірніх променях Сонця вражають своєю реалістичністю, буйством кольорів. На всіх, хто завітав на відкриття вистав­ки, чекав приємний сюрприз: у актовій залі бібліотеки відвідувачі мали нагоду пе­реглянути документальні фільми В’ячесла­ва Майбороди, зняті в недавніх подорожах.


Світлояр Г. Все ще – попереду.//Житомирщина.-2010.-№ 39.-13 квітня.-с.1.

В обласній науковій бібліотеці ім. Ольжича з 30 березня по 20 квітня експонується персональ­на виставка Ірини Березовської. Їй - 21 рік, на­вчається дівчина на п'я­тому курсі економічного факультету Житомирсь­кого державного техно­логічного університету. Ірина самотужки ос­воює техніку живопису. 35 робіт, написаних олійними фарбами, та 5 - акварельними, переко­нують, що їй чимало вдалося досягти: коло­ритні й живі натюрморти, щирим настроєм позна­чені вечірні пейзажі, які не кожному вдаються. Це в художниці - третя персональна виставка. Вона вже брала участь і в кількох загальних. Віриться, що в молодо­го обдарування все ще -попереду.


Петренко Т. Алла Ярошинська приїздила до Житомира.//Інтерес.-2010.-№ 15.-14 квітня.-с.2.

9 квітня 2010 р. у Житомирі, в обласній науковій бібліо­теці відбулася репрезентація 2-томної книги спогадів на­шої землячки, колишньої журналістки обласної газети «Радянська Житомирщина» Алли Ярошинської. Назва книги є однойменною з її скандальною статтею «Боси­ком по битому стеклу», що була надрукована в одній з центральних радянських газет на початку 1989 р.

Чимало житомирян ще пам'ятають Аллу Ярошинську як непримиренного борця з компартійною бюрократією. На початку 90-х років минулого століття вона балотува­лася в депутати Верховної Ради СРСР і перемогла на них з абсолютно ніким не повтореним результатом - понад 80 від­сотків виборців проголосувало за неї.

Після розпаду СРСР Алла Ярошинська з сім'єю переїхала жити до Москви. Ми­нулого тижня вона знову побувала в Жи­томирі - вже як автор нової книги, і дала для місцевих ЗМІ невелику прес-конфе­ренцію. На зустріч з відомою журналісткою при­їхали з м. Києва її колишні соратники по ідеологічній боротьбі - екс-народний де­путат Яків Зайко та екс-голова Житомирської міської ради Віталій Мельничук. Вони також взяли участь у прес-конференції. До речі, двотомник «Босиком по бито­му стеклу» видрукувано в одній із жито­мирських приватних друкарень.


Галиненко І. Поетичне слово під знаком терновим.//Житомирщина.-2010.-№ 43.-22 квітня.-с.11.

Кілька десятків екземплярів своїх поетичних збірок «Тернова хустка» і «Світло небесне» та кни­ги з власної бібліотеки подарував книгозбірням області житомирський письменник і журналіст Василь Головецький. Передача книг відбулася в мистецькому залі Житомирської обласної бібліо­теки імені О.Ольжича в .присутності студентів, бібліотекарів і представників ЗМІ.

Директор книгозбірні Ва­лерія Трохименко зазначи­ла, відкриваючи зустріч з літератором, що Василь Го­ловецький звітує перед чи­тачами про свій творчий набуток. Частину подаро­ваних збірок одержать рай­онні бібліотеки, а дещо за­лишиться в обласному фонді. Валерія Францівна ознайомила присутніх із творчою біографією пись­менника. Василь Головець­кий закінчив два вузи - Львівський держуніверси­тет і Літературний інститут імені М.Горького в Москві. Працював робітником, сільським учителем, корес­пондентом міськрайонної газети, був на партійній і видавничій роботі. Тепер займає посаду заступника генерального директора Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. У його доробку - де­в'ять художніх книг, серед яких - «Маркіянові яблука», «Душа оглянулась», «Верб­на неділя», «Письмена жу­равлині». Кілька років тому він за­початкував акцію «Подаруй селу книгу», завдяки якій до сільських бібліотек області потрапили тисячі книг.

— Я - не класик, — скром­но оцінив свій доробок Ва­силь Головецький. - Спод­іваюся, однак, що моє тихе слово комусь допоможе в житті, підтримає в скрутну хвилину. Крім власних книг, передаю в книгозбірні твори інших письменників на­шого краю - Валентина Миська, Юрія Ковальсько­го, Оксани Геращенко, які були в моїй бібліотеці. Не­хай вони йдуть до ширшо­го кола читачів.

Письменник розповів та­кож про свої творчі плани. Він працює над виданням збірки «Мамина доля», до якої мають увійти матеріа­ли з циклу телепередач про матерів нашого краю. Окрім поезії, Василя Голо­вецького манить і проза. На його робочому столі нині лежить рукопис роману «Вчитель мовчання», над завершенням якого тру­диться письменник. Василь Головецький під час зустрічі в бібліотеці по­дякував за підтримку його творчості «Житомирщині», а також за те, що наша га­зета — єдина серед видань в області відновила літера­турну сторінку «Джерело», якої зачекалися шануваль­ники художнього слова.


Мішель Терещенко збирається відродити на Житомирщині льонарство.//Місто.-2010.-№ 15.-22 квітня.-с.4.

Нащадок відомого роду Терещенків, Мішель, має намір відродити на Житомирщині льонарство. Про це він повідомив під час свого перебування в Жито­мирі на засіданні обласної благодійної організації "Фундація спадщини Терещенків", яка відбулась в приміщенні Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.Ольжича. Мішель Терещенко вже викупив декілька льонозаводів в інших обла­стях, а на Житомирщині планує орендувати землі й засівати традиційною поліською культурою.

На запитання членів фундації про відродження цукрозаводів пан Терещенко відповів, що на сьогодні вирощувати й переробляти цукрові буряки економі­чно невигідно, потрібна повна модернізація вироб­ництва й великі інвестиції. Проте в майбутньому він планує повернутися до родинної справи й виробляти екологічний цукор, на який є попит у Європі.

http://zhzh.info/news/2010-04-20-7195


Роздум С. Відкрилась фотовиставка Георгія Мокрицького.//20 хвилин.-2010.-№ 17.-28 квітня.-с.А-13.

В обласній науковій бібліотеці відкрилась фотовиставка відомого житомирського краєз­навця Георгія Мокриць­кого «Пам'ятки мону­ментального мистецтва Житомирської області». На виставці представ­лено сто кольорових фото пам'ятників визначним подіям і особистостям, якими славиться той чи інший край Житомирщи­ни. Окрім того, це - витво­ри рук відомих і невідомих митців, майстрів, будівель­ників.

Виставка виникла не випадково. Видавництво "Волинь" і обласна орга­нізація Товариства охо­рони пам'яток готує до видання велику довідкову енциклопедичну книгу "Пам'ятники монумен­тального мистецтва Жи­томирщини". І ми про­їхали майже три тисячі кілометрів по нашій об­ласті і сфотографували всі пам'ятки. Було зроблено більше 600 знімків, - роз­повів газеті "20хвилин" Георгій Мокрицький. - І коли ми роздрукували контрольні відбитки, аби побачити що в нас є і чого не вистачає, то виникла ідея організувати фото­виставку. Тим паче, що книга вийде не скоро — за рік чи два. Фотовиставку готували протягом двох місяців. Ознайомитись з нею може кожен бажаю­чий до 10 травня.

http://vn.20minut.ua/news/173931.html


Відкрито регіональний тренінговий центр для бібліотекарів.//Житомирщина.-2010.-№ 72.-8 липня.-С.3.

У рамках програми «Бібліоміст» відкрито регіональний тренінговий центр в обласній універсальній науковій бібліо­теці ім. О.Ольжича, що в Житомирі. У відкритті центру взяв участь заступник голови облдержадміністрації Микола Чер­ненко.

Головне завдання обласного навчального центру — роз­виток регіональної бібліотечної інфраструктури шляхом підвищення кваліфікації працівників бібліотек області. З цією метою планується проведення тренінгів для набуття та удос­коналення навичок використання комп'ютера та Інтернету і застосування вивченого у покращенні інформаційного за­безпечення користувачів бібліотек.

http://zt.20minut.ua/news/10179610


Світлояр Г. Останній «поетичний цілунок» І. Живагіна.//Житомирщина.-2010.-№ 77.-20 липня.-с.5.

В обласній науковій бібліотеці відбувся вечір, присвячений житомирському поету І.Живагіну.

http://rus.zt.ua/?p=256


Васильєва О. «Мистецтво розкриває душі».//Житомирщина.-2010.-№ 115.-19 жовтня.-с.8.

Під такою назвою у залі мистецтв обласної наукової бібліотеки відкрилася вис­тавка робіт членів обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвоз­навців. До експозиції увій­шли не лише художні полот­на, виконані у різноманітних манерах і техніках, — аква­релі Олени Рачкован, Оль­ги Ягодинської, графіка Олени Климової, Катерини Ускової, батік Даніїла Ігнатенка, — але й вироби деко­ративно-прикладного мистец­тва — розпис по дереву Ган­ни Івченко, бісероплетіння Олени Ренової. Увагу глядачів привернули роботи Ігоря Донченка, Алли Юзепольської, Людмили Тодорович.

На мистецьке свято завіта­ли друзі авторів, студенти, школярі, читачі бібліотеки. У вітальному слові голова об­ласної молодіжної спілки Інна Величко відзначила досягнення членів спілки, їх участь у проекті «Повір у себе», роз­повіла про новий проект, у якому візьмуть участь мо­лоді мами, котрі самі вихо­вують дітей.

Учасників виставки при­вітав секретар міської ради Анатолій Каленський. Він вручив подяки міськради молодим митцям.


Янушевич М. Що змінилося за сто літ?//Житомирщина.-2010.-№ 117.-23 жовтня.-с.8.

Другий випуск «Історичних етюдів про Жи­томир» в обласній науковій бібліотеці ав­торський колектив видання представив чи­тачам, яким небайдужі краєзнавча тематика та історія рідного міста. Геннадій Махорін, Наталія Гончарова і Лариса Резцова ство­рили документальну розповідь про життя Житомира на початку XX століття. «Народи­лося» видання з архівних джерел, публікацій тогочасної місцевої періодичної преси, зок­рема, газети «Волинь», яка вважається дав­ньою попередницею «Житомирщини».

«Історичні етюди про Житомир» — це опо­відки про повсякденне життя нашого міста в минулому, з усіма гарними й негарними його сторонами. Але це — наша історія. Житомир слід любити таким, яким він був у минулому, любити сучасний, але тільки від усіх жито­мирян залежить, яким він буде завтра. Істо­рію Житомира ми створюємо разом!» — так написав у передмові до другого випуску де­путат Житомирської міської ради, меценат проекту Сергій Пасєчний. За його сприяння й вийшла ця книга. Планується ще десять випусків серії, в яких буде .висвітлено істо­рію головного міста області до 2000 року.

На репрезен­тації видання про свою ро­боту над ним розповіли ав­тори, а перші читачі поділи­лися вражен­нями. Голов­ним же вра­женням було... здивування: виявляється за минулі 100 літ, як свідчать на­ведені в книзі архівні та га­зетні матеріали, проблеми в Житомирі залишилися ті ж самі! Це — брудні вулиці, незадовільна ро­бота громадського транспорту, хабарницт­во та ще ряд інших, що й донині «допікають» городянам. «Чи не доведеться ще сто літ чекати, поки вони зникнуть?» — запитували присутні на зібранні.

http://history-zt.blogspot.com/2010/12/2-1900-1902.html


Поліщук О. У Житомирі діти з вадами слуху показали свою майстерність.//20 хвилин.-2010.-№ 46.-17 листопада.-с.А-15.

Особлива мистецька виставка відбулась днями у Житомирській обласній науковій бібліотеці. Усі експонати виготовили учні та випускники Житомирської спеціальної школи-інтернату для глухих ді­тей. Портрети Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, випалені на дереві, живопис, ви­шиванки, аплікації, ви­роби з бісеру — усе це представили майстри з вадами слуху. На виставку заві­тали проректор Жито­мирського Інституту післядипломної освіти Микола Сюравчик та заступник голови ОДА Микола Дейсан, який здивував вихованців інтернату знанням дакти­лю та жестової мови.

Учні школи звору­шили присутніх ори­гінальним жестовим виконанням шкільного гімну. На думку гос­тей, роботи виконані не лише майстерно, але залишають позитивні враження та душевну піднесеність.

Виставка стала сво­єрідним творчим зві­том школи-інтернату для глухих дітей та на­гадуванням, що талант об'єднує.

http://zt.20minut.ua/news/10185298

http://tvradiozt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:-q-q&catid=1:latest-news&Itemid=99


Соболь В. Благородна місія митників.//Житомирщина.-2010.-№ 134.-23 грудня.-с.12.

У приміщенні Житомирсь­кої митниці відбулося пере­давання культурно-історич­них цінностей, нагород, що перейшли у власність дер­жави. Відповідно до рішен­ня міжвідомчої ради з пи­тань ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей, відтепер 11 книг зберігатимуться в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича, близько 300 держав­них нагород, монет — у фондосховищах Жито­мирського обласного крає­знавчого музею. Декілька орденів, медалей, ор­денська книжка будуть передані до Національного му­зею історії України.

Заступник директора облас­ної універсальної наукової бібліотеки Валерія Трохименко, головний зберігач Жито­мирського обласного краєз­навчого музею Галина Костюк подякували начальнику Жито­мирської митниці Миколі Тимошенку, його підлеглим за боротьбу з незаконним пере­міщенням культурно-історич­них речей. Адже старовинні книги релігійного змісту, тво­ри М.Ю.Лєрмонтова, О.М.Достоєвського, бойові й трудові нагороди — безцінні.

За словами Валерії Трохименко, в бібліотечному фонді нині нараховується до двох тисяч книжок — прижиттє­вих видань письменників. Читачі матимуть можливість ознайомитися і з новими книгами, що передали мит­ники. Галина Костюк зазначила, що нагороди мають краєз­навче, історичне значення лише тоді, коли за ними стоїть конкретна людина. На жаль, встановлювати імена учасників Великої Вітчизняної війни за їхніми нагородами стає все важ­че


Митники поповнили колекцію краєзнавчого музею.//Місто.-2010.-№ 50.-23 грудня.-с.2.

Керівництво Житомирської митниці передало до обласної наукової бібліотеки та Житомирського краєзнавчого музею історичні експонати, конфісковані впродовж року у контрабандистів.Схожі:

Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconКожевников Анатолий Леонидович Записки истребителя Издание: Кожевников А. Л. Записки истребителя. М., Воениздат, 1959. Проект Военная литература

Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconЖитомирське обласне управління культури І туризму житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича житомирщина на сторінках преси
Про відзначення 140-річчя з дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки)...
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconВипуск 7
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 7 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2010....
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconКиївський університет туризму, економіки І права наукові записки кутеп
Наукові записки кутеп: Збірник наукових праць. Серія: філософські науки. Вип. 6 / Редкол. Пазенок В. С. (голова). К.: Кутеп, 2009....
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconНаказ №14 від 19. 01. 2010 року м. Ужгород Про відрядження на нараду
Відповідно до листа Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти від 15 січня 2010 року №05/01/65-11, з метою...
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconПоложення про відкритий конкурс фотографії «Житомирщина запрошує» Загальні положення: Відкритий конкурс фотографії «Житомирщина запрошує»
Відкритий конкурс фотографії «Житомирщина запрошує» (далі – Конкурс) присвячений 75-й річниці утворення Житомирської області
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconНаказ №5 від «13» січня 2010 року м. Ужгород
Про проведення в області Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у...
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Згідно з тематичним планом мон україни за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних,...
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconНаказ №20 від,, 25" січня 2010 року м. Ужгород Про участь юннатів у Тижні всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів „Україна-Європа-Світ-2010"
Ненц 9-11 лютого 2010 року проводитиметься Тиждень всеукраїнських І міжнародних науково-освітніх проектів „Україна-Європа-Світ-2010”....
Пивоваров В. Ще одна грань таланту.//Житомирщина. 2010.№21 січня с «Записки контррозвідника» iconНаказ №911 Від 22 листопада 2010 року м. Ужгород Про проведення у 2010/2011 навчальному році 1 та ІІ етапів олімпіад із предметів професійно-теоретичної підготовки серед учнів птнз
Організувати та провести протягом грудня 2010 січня 2011 року І етап олімпіад з основних спецпредметів із кожної професії, охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов