Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення icon

Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положенняНазваПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення
Дата конвертації15.02.2013
Розмір87.01 Kb.
ТипПравила
скачать >>>ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту

11жовтня 2012року № 1092

Правила

проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»


І. Загальні положення


1.1. Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» (далі – конкурс).


1.2. У конкурсі беруть участь учні 2 - 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – навчальні заклади).


1.3. Мета конкурсу –популяризація правових, філософських знань серед учнів; активізація та актуалізація вивчення суспільних дисциплін у навчальних закладах; підвищення рівня знань з етики, основ правознавства, філософії, християнської етики, громадянської освіти; розвиток дослідницьких здібностей учнів;патріотичне виховання школярів та формування у них демократичних цінностей.


1.4. Основними завданнями конкурсу є:

поглиблення та структурування знань учнів з основ правознавства, етики, християнської етики, громадянської освіти, філософії, курсу «Людина і світ»;

сприяння вихованню в учнів моральних, демократичних цінностей;

створення підґрунтя в підготовці до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

підвищення рівня викладання основ правознавства, філософії,етики, християнської етики, курсу «Людина і світ»;

створення безперервного зв'язку між галуззю «Суспільствознавство» у початковій та основній школі у навчальних закладах;

розвиток пізнавальних можливостей школярів: уваги, сприйняття, пам'яті, мислення, аналізу;

сприяння формуванню в учнів духовно-моральних цінностей, вихованню патріотизму, поваги до себе та членів суспільства, людяності, гідності, толерантності;

забезпечення належної підготовки учнів до щорічних інтелектуальних змагань;

інтегрування суспільствознавчих знаньучнів через комплексні завдання з курсів «Основи правознавства», «Філософія», «Етика», «Християнська етика»,«Людина і світ», «Громадянська освіта»;

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю.


ІІ. Організація проведення конкурсу


    1. 2.1. Конкурс проводиться щороку Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі – МОНмолодьспорт України) спільно з базовою організацією (за згодою), яку визначає МОНмолодьспорт України.2.2. Для організації проведення конкурсу утворюється організаційний комітет(далі – Оргкомітет).


2.3. На місцях конкурс проводять фахівці-координатори. Дорадчим органом є Координаційна рада, до складу якої входять найактивніші і найдосвідченіші координатори конкурсу в областях, районах (містах), загальноосвітніх навчальних закладах.


2.4. Оргкомітет – постійно діючий орган, який здійснює підготовку, проведення конкурсу та підбиття його підсумків, проводить додаткові заходи щодо удосконалення проведення конкурсу.

Оргкомітет:

визначає дату проведення конкурсу, забезпечує регіональних координаторів інформаційними матеріалами;

готує завдання, здійснює тиражування та розсилання текстів завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів конкурсу, інструкцій та інших додаткових матеріалів для координаторів, які проводять конкурс;

делегує частину своїх повноважень координаторам;

складає і затверджує кошторис конкурсу;

забезпечує перевірку робіт учасників конкурсу та проводить аналіз результатів перевірки;

готує і розсилає звіти про результати конкурсу координаторам;

визначає порядок нагородження і заохочення переможців та учасників конкурсу;

розробляє бланки дипломів для відзначення учасників конкурсу;

проводить спільні семінари для регіональних координаторів з метою узагальнення підсумків змагань, удосконалення порядку проведення конкурсу;

висвітлює у засобах масової інформації хід проведення, підсумки конкурсу.


2.5. Оргкомітет разом з Координаційною радою можуть вносити пропозиції до МОНмолодьспортуУкраїни щодо змін до цих Правил для поліпшення організації та проведення конкурсу, нагородження його учасників.


2.6. Діяльність координаторів може охоплювати один або кілька навчальних закладів регіону (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі), району (міста), села.

Проведення конкурсу на місцях здійснюється координаторами, які:

поширюють ідеї конкурсу в регіоні, районі (місті), селі, навчальному закладі;

отримують та розповсюджують між учасниками конкурсу інструктивні та інформаційні матеріали, завдання, бланки відповідей та реєстраційні бланки;

допомагають учням, вчителям і батькам у підготовці до участі у конкурсі;

забезпечують самостійність і чесність роботи учнів над виконанням завдань;

надсилають Оргкомітету заявку, де вказують загальну кількість учасників відповідно до їх вікових категорій;

збирають бланки з відповідями, реєстраційні бланки, списки учнів і вчителів навчальних закладів на електронних носіях, надсилають їх Оргкомітету у день виконання завдань або на наступний день;

повідомляють учасників про результати конкурсу, організовують відзначення учнів навчальних закладів дипломами, інформаційними збірниками та заохочувальними призами;

подають звіт до Оргкомітету про використання дипломів та інших відзнак.


IІІ. Учасники конкурсу


3.1. У конкурсі мають право брати участь за власним бажанням учні 2-11-х класів навчальних закладів.

3.2. Для участі у конкурсі учень реєструється у вчителя-організатора, який реєструє свою групу учнів у районного (міського) координатора змагань. Координатор надсилає загальну заявку від району до регіонального координатора.

Заявки на участь у конкурсі приймаються на групу учнів навчальних закладів від 10 осіб і більше, до якої можуть входити представники різних вікових категорій.

У разі відсутності районного (міського) координатора вчителі самостійно подають заявки на участь у конкурсі до регіонального координатора.

Регіональний координатор надсилає до Оргкомітету узагальнену заявку від регіону.


ІV. Порядок проведення конкурсу


4.1. Конкурс проводиться відповідно до графіка:
з/п

Заходи

Строки

виконання

1

Повідомлення про конкурс та умови його прове-

дення, розсилання форм заявок на участь у конкурсі

листопад

грудень

2

Організація роботи координаторів

грудень

3

Реєстрація Оргкомітетом заявок на участь у конкурсі

до 25 січня

4

Проведення конкурсу

лютий

5

Підбиття підсумків конкурсу та оголошення резуль-

татів конкурсу, розсилання дипломів

до 01 травня

6

Підготовка, видання, розсилання збірників тесто-

вих завдань, відповідей на них

до 01 вересня

7

Семінар за участю Оргкомітету, Координаційної

ради, учасників конкурсу

вересень


4.2.Конкурс проводиться протягом одного дня за єдиними завданнями для кожної вікової категорії. Дата проведення конкурсу визначається Оргкомітетом.


4.3. Оргкомітет надсилає поштою завдання для кожного учасника згідно із заявкою координаторів за 15 днів до початку конкурсу. Кількість бланків відповідей (так само, як і кількість завдань) має відповідати кількості учнів, зазначених у заявці.


4.4. Головна вимога до проведення конкурсу – чесність і самостійність учнів у роботі над завданнями. Учні навчальних закладів повинні сидіти по одному за партою і працювати індивідуально.

Пакет із завданнями та бланками відповідей відкривається у присутності учнів. Кожний учасник отримує індивідуальний аркуш із завданням, який після закінчення конкурсу може залишити собі. Бланк відповідей учень заповнює за відповідним зразком (зразки надсилаються разом із завданнями).

Конкурс триває 75 хвилин – час на виконання завдань без урахування тривалості інструктажу.


4.5. Після закінчення часу, відведеного на проведення конкурсу, вчитель, який проводить конкурс, збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками. Списки на електронних носіях разом з цими бланками вкладає в конверт, скріплює печаткою навчального закладу у присутності учасників конкурсу. Цей конверт не пізніше наступного дня надсилає на адресу Оргкомітету з поміткою «Кришталева сова».


4.6. Координатори, учасники конкурсу, їх батьки та вчителі можуть у письмовій формі висловити свої зауваження, побажання щодо порядку проведення конкурсу, змісту завдань. Зауваження приймаються до 1 травня поточного року.


4.7. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один календарний рік.

V. Зміст і структура завдань


5.1. Конкурсні завдання складаються з тестових і творчих завдань.


5.2. Тестові завдання розробляються окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми.

Учаснику пропонуються 30 тестових завдань, які мають 3 рівні складності.


5.3. Творчі завдання можуть оголошуватися Оргкомітетом додатково і виконуються учасниками конкурсу за бажанням.

Умови і строки виконання творчих завдань визначаються і надсилаються Оргкомітетом на місця додатково.Творчі завдання виконуються відповідно до тематики та рекомендацій, наданих Оргкомітетом.

Учасники, які виконують творчі завдання, отримують сертифікати, заохочувальні призи тощо.


VІ. Підбиття підсумків конкурсу


6.1. Оцінювання тестових завдань здійснюється відповідно до їх рівня:

кожне із завдань І рівня оцінюється 2 балами;

кожне із завдань ІІ рівня оцінюється 4 балами;

кожне із завдань ІІІ (вищого) рівня оцінюється 5 балами.

Учасник може набрати максимум 100 балів.

При оцінюванні відповідей тестових завдань враховується правильне оформлення бланків відповідей.

Критерії оцінювання творчих завдань визначаються Оргкомітетом окремо.


6.2. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 1 травня поточного року. Результати виконаних робіт, дипломи, інформаційні збірники та інші друковані матеріали з логотипом конкурсу надсилаються Оргкомітетом координаторам.


VІІ. Нагородження учасників конкурсу та його фінансування


7.1. Учні навчальних закладів, які набрали найбільшу кількість балів (50% від загальної кількості учасників), отримують дипломи переможців. Інші учні отримують дипломи учасників. Зразки дипломів затверджує Оргкомітет.


7.2. Кожний учень, який бере участь у конкурсі, отримує інформаційний збірник «Кришталева сова» або іншу друковану продукцію з логотипом конкурсу.


7.3. Для учнів, які постійно беруть участь у конкурсі та показують високі результати, за рішенням Оргкомітету можуть бути організовані додаткові заохочувальні заходи (літні школи, екскурсії тощо).


7.4. Організація та проведення конкурсу, нагородження його учасників здійснюються за рахуноккоштів, не заборонених законодавством.


7.5. Кошторис конкурсу затверджується Оргкомітетом щороку.
Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти О. В. ЄреськоСхожі:

Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconПро проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова»
Запровадити щорічне проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» (далі Конкурс)
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconПро проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» 2013 р
Та спорту України №1304 від 21. 11. 2012 р. «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconРішення щодо зміни термінів прийому заявок, що відповідно передбачає зміну терміну самого проведення конкурсу для того, що б можна було вчасно отримати конкурсні завдання
Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» 2013 р
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconПро проведення Всеукраїнського інтерактивного учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» На виконання статті 2 Закону України " ", Указу Президента України від 20. 03. 2008 року
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращі зразки шкільної форми «Стиль сучасної школи» Загальні положення
Всеукраїнського конкурсу розробок нових сучасних уніфікованих зразків шкільної форми «Стиль сучасної школи» (далі-Конкурс). Конкурс...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconНаказ №28 від 24 січня 2011 року м. Ужгород Про участь юннатів у Тижні всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів „Україна-Європа-Світ-2011
Україна-Європа-Світ-2011”. У рамках Тижня передбачається проведення VII всеукраїнського конкурсу досягнень юних зоологів І тваринників...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconНаказ №105 від 10 лютого 2012 року м. Ужгород Про участь юннатів у Тижні всеукраїнських і міжнародних науково-освітніх проектів „ Україна-Європа-Світ-2012
Тиждень всеукраїнських І міжнародних науково-освітніх проектів „Україна-Європа-Світ-2012”. У рамках тижня передбачається проведення...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconНаказ №85 від 1 лютого 2012 року м. Ужгород Про обласний конкурс на кращу команду лідерів учнівського врядування
Про підсумки проведення зимової зустрічі лідерів учнівського врядування Закарпаття” та з метою координування роботи учнівського врядування,...
Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconЗаявка на участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Кришталева сова – 2012»

Правила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення iconНаказ №05. 12. 2012 м. Тячів 589 Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2013"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2013” та наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 13. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов