Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року icon

Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 рокуНазваРішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Сторінка1/3
Дата конвертації03.02.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипРішення
скачать >>>
  1   2   3
УКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ


від 16 грудня 2010 року №53

м. Ужгород


Про Програму розвитку позашкільної

освіти на період до 2014 року


Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» обласна рада
в и р і ш и л а:


1. Затвердити Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (далі – Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І., постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Брензович В. І.).


^

Голова ради І. Балога
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 16 грудня 2010 року №53


ПРОГРАМА

розвитку позашкільної освіти до 2014 року


Загальні положення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”, з метою поліпшення стану позашкільної освіти, розширення мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов для доступу до здобуття якісної позашкільної освіти учнівською та студентською молоддю розроблено відповідну обласну Програму.

У сучасних умовах значення позашкільної освіти для гармонійного фізичного та духовного розвитку особистості постійно зростає. Попит на освітні послуги позашкільних навчальних закладів у різносторонньому вихованні та навчанні дітей, здобутті допрофесійної підготовки стає вагомішим і стимулює організацію діяльності на якісно новому рівні.

Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними, політичними та економічними перетвореннями.

Питання про подальший розвиток позашкільної освіти та підвищення рівня освітніх послуг, що надаються позашкільними навчальними закладами області, потребує постійної уваги органів виконавчої влади усіх рівнів.

Упродовж попередніх років в області вдалося поліпшити стан позашкільної освіти, розширити мережу позашкільних навчальних закладів. Проводилася робота щодо розвитку науково-технічного, художньо-естетичного, декоративно-прикладного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної роботи, з розширення мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань учнів, створення належних умов для навчання та виховання дітей, посилення соціального захисту вихованців, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх кадрового забезпечення.

У 2010 році в області функціонують 33 позашкільні навчальні заклади, три з яких фінансуються з обласного бюджету. Їх мережа складається із 16 будинків дитячої творчості, 6 центрів науково-технічної творчості, 6 еколого-натуралістичних центрів, 4 центрів туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді та одного культурно-освітнього центру національних меншин.

У здобутті позашкільної освіти учні й молодь надають перевагу художньо-естетичному, науково-технічному та дослідницькому напрямам. Питома вага дітей, залучених до гурткової роботи у будинках учнівської творчості області, становить 46,7 відс. від загальної кількості дітей, охоплених гуртковою роботою в позашкільних навчальних закладах, у центрах науково-технічної творчості учнівської молоді та Малій академії наук – 29,6 відс., в еколого-натуралістичних центрах учнівської молоді – 15,4 відс., у центрах туризму та краєзнавства учнівської молоді – 8,5 відсотка.

Усього гуртковою роботою на базі позашкільних навчальних закладів області охоплено 43268 дітей, що становить 27,3 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку. Для прикладу, у 2006 році цей показник становив усього 16,5 відсотка.

Разом з тим, робота щодо залучення дітей до здобуття позашкільної освіти була недостатньою. Зокрема, у м. Хуст заняттями у гуртках та секціях позашкільних навчальних закладів охоплено 310 учнів, що становить усього 7,7 відс., у Свалявському – 8,5 відс., Ужгородському – 13,5 відс., Воловецькому – 14,0 відс., Тячівському - 14,6 відс., Виноградівському – 15,3 відс., Берегівському – 15,4 відс. та Великоберезнянському районах – 15,9 відсотка.

Активізовано роботу позашкільних навчальних закладів з обдарованими дітьми. З метою виявлення, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до наукових досліджень та створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт школярів, налагоджено роботу Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України та 18 його філій: Берегівської, Великоберезнянської, Виноградівської, Воловецької, Іршавської, Міжгірської, Мукачівської, Перечинської, Рахівської, Свалявської, Тячівської, Ужгородської, Хустської районних, Берегівської, Мукачівської, Ужгородської, Хустської міських, а також філії на базі Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів.

Ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця позашкільного навчального закладу, стимулом для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків є масові заходи. Вони сприяють задоволенню потреб учнів, вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації. Обласні масові заходи відображають стан розвитку дитячої і юнацької творчості та спортивної майстерності, їм передують місцеві районні та міські масові заходи.

Позашкільні навчальні заклади беруть участь у всеукраїнських, обласних масових заходах. Щороку палацом дітей та юнацтва „ПАДІЮН”
м. Ужгород забезпечується проведення численних міських, обласних, всеукраїнських фестивалів, концертів, конкурсів, зльотів, інших акцій, якими охоплюється понад 9000 дітей.

^ Мета та основні завдання Програми

Програму спрямовано для забезпечення підвищення якості позашкільної освіти та її доступності для учнівської і студентської молоді шляхом створення оптимальних умов і механізмів її сталого розвитку, посилення ролі позашкільної освіти у вихованні та розвитку особистості.

Мета Програми полягає у модернізації позашкільної освіти шляхом її удосконалення, підтримки та розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня науково-методичного забезпечення позашкільної роботи з молоддю;

визначення основних напрямів роботи з питань пошуку, виявлення і підтримки талановитої, обдарованої молоді;

розроблення нових шляхів і технологій інтеграції навчально-виховного процесу позашкільних навчальних закладів та інших складових структури освіти;

удосконалення роботи з дітьми та молоддю за такими суспільно значущими напрямами роботи, як науково-технічний, військово-патріотичний та соціально-реабілітаційний;

створення умов і механізмів здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації;

дослідження проблемних питань у вихованні молоді за сучасних соціальних умов суспільного життя;

піднесення статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, які ведуть активну роботу з молоддю, а також вихованців позашкільних навчальних закладів з числа переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань;

поглиблення міжнародного співробітництва у сфері позашкільної освіти та організації вільного часу молоді.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку.


^ Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на управління освіти і науки облдержадміністрації.


^ Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідні роки, коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


^ Очікувані результати, ефективність виконання

Виконання Програми сприятиме:

поліпшенню стану позашкільної освіти в умовах удосконалення нормативно-правової бази;

створенню умов для подальшого розвитку позашкільної освіти;

упровадженню заходів щодо збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів різних типів і форм підпорядкування;

зміцненню матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

створенню системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільних навчальних закладів.


Додаток 1до Програми


^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання (тис. грн.)

У тому числі за рокамиза роками

усього

2010


2011


2012


2013


2014


2010

2011

2012

2013

2014

^ 1. Поліпшення позашкільної освіти в умовах удосконалення нормативно-правової бази

кількість розроблених МОН України нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

1) упровадження порядку організації гурткової роботи загальноосвітніми, професійно-технічними і вищими навчальними закладами

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених МОН України нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

2) упровадження концепції розвитку наукових учнівських та студентських товариств у навчальних закладах

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених МОН України нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

3) організація клубної роботи в позашкільному навчальному закладі

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених МОН України нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

4) інтеграція позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання учнівської молоді

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених МОН України нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

5) упровадження порядку організації роботи гуртка, групи та іншого творчого об'єднання за виїзною формою

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

^ 2. Впорядкуван-ня та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Створення системи моніторингу діяльності позашкільних навчальних закладів

кількість нормативно-правових актів

 

 

 

 

 

 

1) упровадження розробленної МОН України рейтингової системи оцінювання якості позашкільної освіти та визначення "Золотої когорти позашкільників"

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет, місцеві бюджети

у межах планових асигнувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районні держадміні-страції, міськвикон-коми

місцеві бюджети

у межах планових асигнувань

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2.1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

2.2. Розширення мережі позашкільних навчальних закладів (у тому числі центрів патріотичного виховання)

кількість створених філій позашкільних навчальних закладів

4

 

1

1

1

1

1) створення філій позашкільних навчальних закладів на базі вивільнених приміщень дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі в сільській місцевості

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

2000.00

 

500.00

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районні держадміні-страції, міськвикон-коми

місцеві бюджети

у межах планових асигнувань

 

 

 

 

 

 

кількість створених гуртків, груп та інших творчих об’єднань

78

 

12

17

21

28

2) створення мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань у загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладах (у тому числі центрах патріотичного виховання) і вищих навчальних закладах

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районні держадміні-страції, міськвикон-коми

місцеві бюджети

у межах планових асигнувань

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2.2

 

2000.00

 

500.00

500.00

500.00

500.00

у тому числі:

обласний бюджет

2000.00

 

500.00

500.00

500.00

500.00

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

2.3. Створення в обласних центрах туризму і краєзнавства учнівської молоді структурних підрозділів "Дитяча турбаза" на базі вивільнених приміщень навчальних закладів

кількість створених структурних обיєктів

1

 

 

1

 

 

1) створення дитячого оздоровчого табору "Дитяча турбаза" Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

2000.00

 

 

900.00

900.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районні держадміні-страції, міськвикон-коми

місцеві бюджети

у межах планових асигнувань

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2.3

 

2000.00

 

 

900.00

900.00

200.00

у тому числі:

обласний бюджет

2000.00

 

 

900.00

900.00

200.00

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

2.4.Проведення капітальних ремонтів будівель, споруд, комунікацій та обладнання державних і комунальних позашкільних навчальних закладів

обсяг виконаних робіт (у відс.)

100

 

12.0

27.3

27.2

33.5

1) здійснення капітального ремонту позашкільних навчальних закладів

управління освіти і науки облдерж-адміністрації

обласний бюджет

600.00

 

150.00

150.00

150.00

150.00
  1   2   3Схожі:

Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconЗведений план роботи відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад на період 12 – 18 грудня 2011 року Управління освіти Берегівської міської ради
Підготовка матеріалів на колегію відділу освіти з питання впровадження Програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року (довідка,...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconНаказ №42 від 28 січня 2010 року
Про затвердження Заходів управління освіти і науки облдержадміністрації щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення від 25. 02. 11 №5/25 смт. Стара Вижівка Про затвердження Районної цільової програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Відповідно до статей 43, 55, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій профільних депутатських комісій...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення 13. 12. 2011 м. Ужгород №356 Про Програму підвищення якості природничо-математичної освіти на період до 2016 року
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №561 «Про...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconНаказ №38 від 19 січня 2012 року м. Ужгород Про план заходів із забезпечення виконання Програми правової освіти населення області
Закарпатської обласної державної адміністрації від 5 грудня 2011 року №768 „Про Програму правової освіти населення області на 2011-2014...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення районної ради від 24 грудня 2010 року №24 " Про районну Комплексну програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки"
Умвс україни в Кіровоградській області про хід виконання рішення районної ради від 24 грудня 2010 року №24 “Про районну Комплексну...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення районної ради від 24 грудня 2010 року №24 " Про районну Комплексну програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки"
Умвс україни в Кіровоградській області про хід виконання рішення районної ради від 24 грудня 2010 року №24 “Про районну Комплексну...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення від 06. 12. 11р. №11/ 19 смт. Стара Вижівка Про внесення змін до рішення районної ради від 25. 02. 2011 №5/15 «Про Програму підтримки сім’ї та демографічного розвитку на період до 2015 року»
Доповнити п. 5 завдань районної Програми підтримки сім’ї та демографічного розвитку на період до 2015 року заходом такого змісту:...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconНаказ №648 від,, 08 " 09 2010 року м. Ужгород Про проведення в області у 2010 / 2011 навчальному році Всеукраїнського конкурсу " Учитель року 2011 "
Про Всеукраїнський конкурс “Учитель року”, відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року №638 та рішення...
Рішення від 16 грудня 2010 року №53 м. Ужгород Про Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року iconРішення від 31. 12. 2010 №100 м. Берегово Про Програму розвитку малого підприємництва міста Берегово на 2011-2012 роки
Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов