Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» icon

Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест»НазваДоговір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест»
Дата конвертації30.05.2013
Розмір113.86 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №______


місто Кривий Ріг Дата укладення: « » 2013 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» (надалі іменується «Постачальник»), в особі Директора Рудича Володимира Василійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

______________________________________________________________ (надалі іменується «Покупець») в особі Директора ____________________________________, що діє на підставі _______________________ з другого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про наступне.


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


  1. Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов’язується поставити та передати у визначені строки Покупцеві Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар (товари).

  2. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого забезпечення або обмеження, передбачених чинним законодавством України.


^ 2. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ


 1. Асортимент, номенклатура, загальна кількість та вартість Товару, що підлягає поставці, визначаються Сторонами у Рахунках або Специфікаціях, які є невід’ємною частиною Договору.

 2. Рахунок або Специфікація складаються Постачальником на основі письмової або усної заявки Покупця.

 3. Покупець зобов’язаний ретельно перевірити Рахунок або Специфікацію на предмет відповідності технічних параметрів Товару. Після підписання сторонами Специфікації або оплати покупцем Рахунку претензії що до невідповідності технічних характеристик Товару не приймаються.

 4. Одиницею виміру кількості Товару є:

для канатів, ланцюгів, текстильних стрічок – метри,

для гаків, ланок, втулок, коушів, стропів усіх типів, стяжних ременів, буксиру вальних ременів – штуки.


^ 3. ПОРЯДОК І СТРОК ПОСТАВКИ


 1. Поставка Товару (товарів) здійснюється Постачальником протягом 5(п’яти) робочих днів від дати попередньої оплати на умовах:

EXW – склад Постачальника, за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна 25а, згідно правил ІНКОТЕРМС-2000;

EXW – склад транспортної компанії (САТ, ІнТайм, Нічний Експрес і т.д.) за адресою: Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, згідно правил ІНКОТЕРМС-2000;

якщо інше не вказано у специфікаціях до даного Договору.

 1. У разі поставки Товару за участі транспортних компаній Постачальник не несе відповідальності за втрату, псування або пошкодження Товару після оформлення вантажної декларації.

 2. Місце виконання цього договору визначається п. 3.1 цього Договору.

 3. Датою поставки вважається дата, вказана у накладній на Товар.


^ 4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


 1. Ціни на Товар, що поставляється за даним Договором, є договірними та вказуються з урахуванням ПДВ в рахунках або специфікаціях до даного Договору.

 2. Ціни на Товар вказуються у національній валюті України.

 3. З моменту виставлення рахунку на узгоджену партію Товару ціна є фіксованою і зміні не підлягає протягом 10 (десяти) календарних днів.

 4. Загальна сума Договору складається з сум видаткових документів на фактично поставлений Товар та на момент підписання цього Договору орієнтовно складає 300 000,00 (триста тисяч грн. 00 коп.) гривень включаючи ПДВ 20% - 50 000,00 (п’ятдесят тисяч грн.00 коп.) гривень.

 5. Якщо інше не вказано у відповідних специфікаціях до даного Договору, оплата за Товар здійснюється Покупцем на умовах 100% передплати.

 6. Покупець здійснює оплату на підставі рахунків-фактур Постачальника, шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Покупця, на розрахунковий рахунок Постачальника.

 7. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.


^ 5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. УМОВИ ПАКУВАННЯ


 1. Постачальник гарантує поставку нового Товару, що не має слідів попередньої експлуатації.

 2. Якість Товару повинна відповідати діючим ДСТУ (ГОСТам), DIN, ASTM і ТУ та відповідати паспортам якості Постачальника.

 3. Товар повинен бути запакованим в упаковку, яка забезпечує зберігання Товару під час транспортування всіма видами транспорту і має маркування, що вміщує необхідні дані про товар, постачальника, транспортні обмеження.

 4. Вартість спеціальної чи додаткової тари не входить до ціни товару і виставляється окремо в накладній на товар.

 5. Багатооборотні засоби пакування (контейнери, барабани дерев’яні) поверненню не підлягають.^ 6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ


 1. Товар приймається Покупцем згідно видаткової накладної.

 2. Постачальник вважається виконавшим свої зобов’язання за Договором з моменту передачі товару в розпорядження Покупця.

 3. Місцем передачі товару є адреса, визначена у п. 3.1 цього Договору.

 4. Покупець набуває право власності на Товар і несе ризик випадкової загибелі (псування товару та інше) з моменту отримання Товару згідно видаткової накладної за місцем передачі Товару.

 5. Товар не підлягає поверненню чи обміну за вийнятком п. 6.8 цього Договору.

 6. При наявності зауважень та виявленні недоліків або невідповідність кількості або якості проданого (поставленого) Товару діючим ДСТУ (ГОСТам) і ТУ, Покупець зобовязаний протягом 72-х годин визвати (за допомогою електронної пошти, електроного звязку факсу, телефаксу, телеграфу) Постачальника для вжиття заходів щодо складання двустороннього Акту приймання-передачі товару за кількістю і якістю або виявлення недоліків.

 7. При отриманні повідомлення про виявлені недоліки або невідповідність кількості або якості проданого (поставленого) Товару діючим ДСТУ (ГОСТам) і ТУ, Постачальник зобовязаний на протязі двох днів забезпечити прибуття свого уповноваженого представника або дозволити провести прийомку Товару Покупцем в односторонньому порядку.

 8. У разі невідповідності якості проданого (поставленого) Товару діючим ДСТУ (ГОСТам) і ТУ в гарантійний термін, передбачений для даного виду продукціі, що буде підтверджено відповідними документами (технічним заключенням лабораторії, Актом приймання-передачі товару за кількістю і якістю або про виявленні недоліки), Постачальник зобов’язаний безоплатно виправити недоліки.

 9. З інших питань приймання-передачі товару, що не передбачені цим Договором Сторонам керуються Інструкцією про порядок приймання передачі продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Миністрів СРСР від15.06.1965 № П-6 та Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Миністрів СРСР від 25.04.1966 № П-7.

 10. Разом з Товаром Постачальник передає Покупцю наступні супровідні документи:

 1. - рахунок-фактуру;

 2. - видаткову накладну;

 3. - сертифікат якості виробника;

 4. - податкову накладну;


^ 7. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ


 1. Гарантійний термін вказується у паспорті (сертифікаті) на Товар.

 2. Постачальник гарантує Покупцю якість Товару протягом гарантійного терміну за умови належного виконання Покупцем правил експлуатації та зберігання на даний вид продукції .

 3. Якість Товару, що відвантажується повинна підтверджуватися сертифікатом якості заводу-виробника. (Покупцю надається засвідчена печаткою Постачальника копія).

 4. Якість продукції, що поставляється, повина відповідати вимогам ГОСТів, ТУ, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості продукції що реалізується.^ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


 1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством Україні. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

 2. В разі прострочення Покупцем термінів оплати Товару, останній виплачує пеню в розмірі 0,1% за кожен день прострочення від суми не сплаченого в строк Товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на такий період.

 3. В разі недопоставки або прострочення Постачальником термінів поставки товару більш ніж на 15 робочих днів, останній сплачує на користь Покупця штраф: 3 (три) відсотка від вартості не переданого у строк Товару.

 4. Сплата пені та штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

 5. За порушення умов цього Договору Сторони зобов’язані відшкодувати збитки (витрати або пошкодження майна, не одержаних доходів) у частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею).^ 9. ОБСТАВИНИ НЕПРЕБОРНОЇ СИЛИ


 1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання обставин непереборної сили. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором, зобов'язана повідомити у письмовій формі іншу Сторону протягом 3-х календарних днів з моменту настання обставин непереборної сили. Несвоєчасність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатись на них в майбутньому.

 2. Факт настання та обставини обставин непереборної сили підтверджується свідоцтвом, виданим відповідною торгово-промисловою палатою, або іншим компетентним органом і є достатнім підтвердження наявності та продовження дії обставин непереборної сили.

 3. Після припинення дії обставин непереборної сили, строки виконання робіт переносяться на термін дії цих обставин. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак закінчення, цей Договір може бути розірваний Покупцем і Постачальником шляхом направлення повідомлення іншій Стороні.


^ 10. ДІЯ ДОГОВОРУ


 1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

 2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1. цього Договору та закінчується 31.12.2013 року.

 3. Після закінчення терміну дії Договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, Договір вважається пролонгованим до 31.12.2013, але кожна із сторін має право припинити його дію, попередивши про це іншу сторону за один місяць, або виступити з пропозицією про укладення нового договору.

 4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

 6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору, або у судовому порядку передбаченому законодавством України.

 8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.


^ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


 1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 2. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

 3. На момент укладення цього Договору Постачальник є:

Платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

Платником податку на додану вартість на загальних умовах згідно Податкового кодексу України .

 1. На момент укладення цього Договору Покупець є :

Платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

Платником податку на додану вартість на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.

 1. Кожна сторона несе повну відповідальність за правильність вказаного нею у цьому Договорі податкового статусу та зобов'язується протягом 48-х годин у письмовій формі повідомити іншу Сторону про його зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

 3. Сторони підтверджують свою належить до суб’єктів господарювання, зазначених у п.п. 1-2 частини другої ст. 55 ГК України і у встановленому порядку внесених до Єдиного державного реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.03.2003р.

 4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

 5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

 6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

 7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.^ 12. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:


12.1. Кожна із Сторін підтверджує правильність зазначеної юридичної адреси та відповідність платіжних реквізитів:


ПОСТАЧАЛЬНИК:


^ ТОВ «Скіф Інвест»


Адреса: 50005 м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. вул. Домобудівна, 25А

р/р 26006799957318 у банку ПАТКБ «Правекс-Банк» МФО 380838


р/р 26005364651100 у банку АТ «УкрСибБанк» МФО 351005

ЄДРПОУ 35601501

ІПН 356015004822

Свідоцтво платника ПДВ 200026344

Тел. (056)404-23-50ПОКУПЕЦЬ:


______________________


Адреса: _______________________

_____________________________

р/р 2600_______________ у банку ______________________________

МФО ________________________, ЄДРПОУ _____________________

ІПН __________________________

Свідоцтво платника ПДВ _________

12.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується протягом 48-х годин у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.


^ 13. ПІДПИСИ СТОРІН


13.1. Постачальник та Покупець своїми підписами відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та його виконання для Постачальника та Покупця не суперечить нормам чинного законодавства України, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та його виконання не суперечить намірам Сторін, положенням їхніх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.Директор

ТОВ «Скіф Інвест»


____________________ В.В. Рудич


Дата підписання:

«____»_________20___ р.


Директор

____________________


____________________


Дата підписання:

«____»_________20___ р.

| Сторінка
Схожі:

Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір № м. Київ 2013 Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, встановленого чинним законодавством...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю між юридичними особами
...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір про заснування Товариства з обмеженою відповідальністю
України вирішили заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю " " (надалі іменується "Товариство"), на нижчевикладених умовах,...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір про надання інформаційних послуг м. Харків “ ” 201 року Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”
Товариство з обмеженою відповідальністю „консильери прайм”, іменоване надалі Виконавець, в особі директора Пономаря Романа Миколайовича,...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconКупівлі продажу м
Покупець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір купівлі-продажу...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір № про надання посередницьких послуг м. Київ 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Тревел профешнл груп» (надалі – Агент)
Генерального директора Гетманцевої Олени Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту, ліцензія Державної служби туризму І курортів України...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір надання послуг № м. Донецьк „01” 2012г. Товариство з обмеженою відповідальністю «консалтиговая компанія «галєка»
Замовник, в особі директора, яка діє на підставі Статуту з іншого боку, що в подальшому разом чи окремо будуть іменуватися відповідно...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір підряду на капітальне будівництво N
Товариство з обмеженою відповідальністю, (надалі іменується "Замовник"), в особі директора, який діє на підставі Статуту, з однієї...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconДоговір про надання рекомендацій № в
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сортіс» (далі – Компанія), в особі Директора Антоненка Володимира Степановича, який діє...
Договір купівлі-продажу № місто Кривий Ріг Дата укладення: 2013 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Скіф Інвест» iconРішення Національної ради 14. 11. 2012 №2089 № з/п Назва, адреса та реквізити телерадіоорганізації № та дата видачі ліцензії Вид діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю „Телерадіокомпанія „Виноградів тв”, Закарпатська обл
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов