Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна icon

Рішення від " " 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майнаНазваРішення від " " 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна
Дата конвертації18.02.2013
Розмір135.75 Kb.
ТипРішення
скачать >>>

ПРОЕКТУКРАЇНА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

БЕРЕГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

_____________________ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “___” ___________ 2011 р. № _____ м. Берегове


Про порядок проведення конкурсу

з видачі і в оренду комунального майна

територіальної громади міста Берегово

З метою визначення порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), яке перебуває у власності територіальної громади м. Берегово, керуючись ч.7 ст.9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Берегівська міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення порядок проведення конкурсу з видачі і в оренду комунального майна територіальної громади міста Берегово (додається).

2. Оприлюднити дане рішення в міській газеті “Берегово”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту, зв’язку, розвитку інфраструктури, управління майном (голова комісії Галайда Й.С.)


Міський голова І. Гайдош


^ ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок проведення конкурсу з видачі і в оренду комунального майна

територіальної громади міста Берегово

Положення Про порядок проведення конкурсу з видачі і в оренду комунального майна територіальної громади міста Берегово (далі - Положення) розроблено у відповідності до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна", „Про Державний бюджет України на 2011 рік", „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", інших нормативних актів України з питань оренди майна з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Берегово та забезпечення надходження коштів від оренди майна до міського бюджету. 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" з метою визначення порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення), яке перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Берегово, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Передача в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Берегово здійснюється виключно на конкурсних засадах (крім об’єктів оренди, орендарями яких є комунальні підприємства Берегівської міської ради та установи, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, державні установи, а також інваліди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування).

1.3 Порядок поширюється на відносини щодо передачі в оренду на конкурсній основі цілісних майнових комплексів підприємств комунальної власності, нерухомого майна та окремо індивідуально визначеного майна, що є власністю територіальної громади міста Берегово.

1.4. Конкурс проводиться при наявності заяви про оренду нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення тощо), цілісних майнових комплексів, іншого окремого індівідуально визначеного майна від двох або більше осіб, які можуть бути орендарями (надалі – учасники конкурсу), що надійшли впродовж 20 днів після опублікування у засобах масової інформації повідомлення про об’єкт (об’єкти) оренди.

1.5. Конкурс проводиться конкурсною комісією затвердженою рішенням виконавчого комітету Берегівської міської ради від 23.02.2011 року № 70 “Про створення конкурсної комісії з передачі об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Берегово в оренду”.

1.6. Конкурс по передачі в оренду проводиться з метою визначення орендаря, який запропонував:

- найбільший розмір орендної плати;

- найкращі умови подальшої експлуатації (використання) об’єкту;

1.7. Зазначена інформація у місцевих засобах масової інформації публікується одночасно з переліком об’єктів оренди.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Для проведення конкурсу утворена конкурсна комісія рішенням виконавчого комітету Берегівської міської ради від 23.02.2011 року № 70 “Про створення конкурсної комісії з передачі об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Берегово в оренду” до складу якої включено представників виконавчого апарату міської ради, управління комунального майна м. Берегово Берегівської міської ради, комунального підприємства, на балансі якого знаходиться відповідне майно, інші особи.

2.2. Конкурсна комісія зобов'язана опублікувати інформацію про об'єкт, запропонований для передачі в оренду по конкурсу, в міській газеті „Берегово". Інформація про об'єкт, запропонований для передачі в оренду по конкурсу, повинна містити наступні відомості:

а) найменування та місцезнаходження об'єкту оренди;

б) умови конкурсу;

в) дата, час і місце проведення конкурсу;

г) кінцевий термін та місце прийняття пропозицій учасників конкурсу;

д) іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду і проекти договорів оренди до оголошення конкурсу, письмово повідомляються уповноваженим органом про оголошення конкурсу.

2.3. Конкурс проводиться за такими умовами:

а) розмір орендної плати;

б) ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

в) дотримання вимог експлуатації об'єкту, в т.ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, здійснення заходів пожежної безпеки;

г) проведення капітального ремонту, реконструкції орендованих основних фондів;

д) своєчасна сплата орендної плати та експлуатаційних витрат;

е) належне утримання об'єктів соціально-культурного призначення, пам’ятників історії та культури.

2.4. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

 • здійснення певних видів ремонтних робіт,

 • виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань,

 • виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону,

 • збереження (створення нових) робочих місць,

 • дотримання умов належного утримання об’єктів соціально-культурного призначення.

2.5. Переможцем визначається такий орендар, який запропонував найбільший розмір орендної плати, при забезпеченні виконання інших умов договору або найкращі умови подальшої експлуатації (використання) об’єкту.

2.6. Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії заяву, в якій зазначається найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта підприємницької діяльності – фізичної особи, місцезнаходження або місце проживання, контактний телефон, мета використання об'єкту оренди.

До заяви додаються:

- зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;

- додаткові пропозиції до договору оренди (варіанти поліпшення орендованого майна),

- пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо – відображаються в проекті договору оренди).

Крім того, до заяви також додаються:

2.6.1. Юридичними особами:

засвідчені належним чином копії установчих документів;

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

копія довідки органу Державного комітету статистики України про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

копія ліцензії на провадження окремих видів підприємницької діяльності (в разі необхідності);

техніко-економічне обґрунтування укладання договору оренди (пропозиції щодо експлуатації та поліпшення об'єкту);

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи (у разі потреби);

2.6.2. Фізичними особами - підприємцями:

копія документа, що посвідчує особу учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

копія довідки органу Державної податкової адміністрації України про присвоєння ідентифікаційного номера;

техніко-економічне обґрунтування укладання договору оренди (пропозиції щодо експлуатації та поліпшення об'єкту).

До участі у конкурсі допускаються суб'єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені пунктами 2.5, 2.6 цього Положення.

2.7. Прийом заяв припиняється за 5 робочих днів до початку проведення конкурсу, про що повідомляється в оголошенні. Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню до проведення конкурсу. У випадку перенесення дати проведення конкурсу, прийом заяв припиняється за 5 днів до визначеної дати конкурсу.

^ 3. Процедура проведення конкурсу

3.1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа працівників уповноваженого органу. Голова комісії скликає засідання комісії та головує на її засіданнях.

3.2. Засідання комісії є закритим. У разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

3.3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 кількості членів конкурсної комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. Голос голови конкурсної комісії за умови рівного розподілу голосів членів комісії є ухвальним.

3.4. Члени комісії в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

Про режим роботи та склад комісії.

Перед початком конкурсної процедури учасники, які подали заяви на участь у конкурсі, реєструються шляхом внесення відповідних відомостей про явку на засідання конкурсної комісії, надають запечатаний конверт з запропонованою сумою орендної плати. Конкурс розпочинає та веде голова конкурсної комісії (далі - Головуючий). Конкурс здійснюється у два етапи.

На першому етапі головуючий оголошує засідання конкурсної комісії відкритим, ознайомлює присутніх з Положенням про проведення конкурсу, умови конкурсу та у разі необхідності іншу інформацію. Головуючий відкриває конверти з запропонованою сумою орендної плати, надає документи членам конкурсної комісії та доводить інформацію до всіх учасників конкурсу. Оголошується попередній переможець конкурсу.

На другому етапі учасники одночасно надають додаткові пропозиції щодо розміру орендної плати у запечатаному конверті, при цьому пропозиції щодо орендної плати не можуть бути меншими, ніж раніше запропоновані. По додаткових пропозиціях учасників визнається остаточно переможець.

Другий етап може проводитись в той же день, що і перший етап, або в інший день - за рішенням конкурсної комісії.

3.5. Конкурс проводиться при наявності пропозицій від двох або більше фізичних або юридичних осіб. Уразі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться, і комісія приймає протокольне рішення про розгляд уповноваженим органом питання про укладання договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

3.6. Конкурсна комісія також визначає умови та термін проведення конкурсу, розглядає пропозиції учасників конкурсу, визначає пере­можця конкурсу, складає протоколи про результати конкурсу.

3.7. Рішення конкурсної комісії оформ­ляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні.

У протоколі зазначаються:

відомості про учасників;

відомості про запропоновані суми оренд­ної плати в першому та другому етапі;

пропозиції і зобов'язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

3.8.Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий. Переможець конкурсу може бути визначеним у відповідності до наступних пріоритетах:

заявник має рішення міської ради про надання йому в оренду відповідного майна на пільгових умовах;

заявник – бюджетна установа, організація що фінансується з міського бюджету;

заявник – бюджетна установа, організація що фінансується з інших бюджетів;

попередній орендар (у випадку, коли на час розгляду заяви відповідне майно ще знаходиться в оренді);

перевага надається підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам – підприємцям, що беруть участь у вирішенні соціально-економічних проблем міста.

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством. Конкурсна комісія має право відкласти прийняття остаточного рішення за результатами розгляду пропозицій, про що зазначається в протоколі. Про місце та час проведення наступного засідання конкурсної комісії усі учасники повідомляються додатково або під розписку в день прийняття рішення про відкладення прийнят­тя остаточного рішення.

3.9. Копія протоколу про результати конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Балаклія надається для затвердження та укладення договору оренди орендодавцеві.

3.10. Орендодавець повідомляє про резуль­тати конкурсу всіх учасників та публікує їх в міській газеті „Берегово".

3.11. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

3.12.Укладений договір оренди в частині істотних умов має відповідати Типовому договору оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Берегово (додаток).

3.13. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найбільшу суму орендної плати після переможця конкурсу серед інших учасників.

3.14. Конкурс визнається таким, що не відбувся та проводиться повторно у випадках:

- наявності рішення судових органів про виз­нання недійсними результатів конкурсу;

- відмови переможця конкурсу та особи, яка запропонувала найбільший розмір орендної плати після переможця, від укладання договору оренди.


^ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово

Проблемою, яку пропонується вирішити шляхом приймання рішення про затвердження Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово, є удосконалення процедури проведення конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності і прийняття рішення про оренду за результатами цього конкурсу.

Метою приймання Порядку є повне врахування вимог законодавства України і визначення процедури конкурсу.

Визначена проблема не може бути розв′язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. Відсутне Положення про порядок надан­ня в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Берегово, як регуляторного акту, та не­обхідно визначити і затвердити вищезазначений порядок.

^ Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

Пропонована редакція Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово передбачає:

 • обов'язки орендодавця – управління комунального майна міської ради та балансоутримувача об'єкта оренди при підготовці конкурсу;

 • врегулювання роботи конкурсної комісії

 • визначення вимог щодо публікації оголошення про проведення конкурсу з права видачі в оренду комунального майна;

 • умови та порядок проведення конкурсу;

 • повноваження конкурсної комісії при проведенні конкурсу;

 • уточнення переліку документів, що подаються для участі у конкурсі.

Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:

Запропонована редакція Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово матиме наслідком збільшення кількості договорів, укладених за результатами конкурсу, і відповідно збільшення надходжень до міського бюджету.

^ Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде врегульовано порядок надання в оренду та проведення конкурсів на право оренди комунального майна територіальної громади міста Берегово.

Вигоди: Зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.

Додаткові витрати не очікуються

^ Очікувані результати прийняття акта:

Позитивні результати: прозорість проведення конкурсу, визначення кількості документів, які подає орендар для участі в конкурсі; зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.

Негативні результати: неприйняття Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово не відповідатиме вимогам законодавства.

Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.

Показниками результативності запропонованої редакції Порядку проведення конкурсу з видачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Берегово будуть:

 • збільшення кількості проведення конкурсів на право оренди майна міської комунальної власності;

 • збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету у зв'язку зі збільшенням кількості проведених конкурсів;

 • зменшення часу, який йде на проведення конкурсу від моменту отримання заяви до моменту проведення конкурсу.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом відстеження кількості договорів, оренди укладених шляхом конкурсу. Базове відстеження результативності нової редакції Порядку здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки результатів.

Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.

Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.

Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта приймаються за адресою: Берегівська міська рада, 90202, м. Берегово, вул.. Б. Хмельницького, 7

телефон: 2-44-92


Міський голова І. ГайдошСхожі:

Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconРішення районної ради від 29 липня 2011 року №112 Про Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності
Керуючись ст. 43 та ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду державного та комунального...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconЗакон україни про оренду державного та комунального майна назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законами України
Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconУкраїна ульяновська районна рада Кіровоградської області
Кіровоградської області”, від 21 січня 2011 року №49 “Про надання дозволу на оренду нерухомого майна спільної власності району (харчоблоків)”...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconНаказ №926 від 6 грудня 2010 року м. Ужгород Про затвердження складу оргкомітету І фахових журі обласного туру ХVІ всеукраїнського конкурсу "Учитель року 2011"
України від 03. 11. 2010 р. №1049 „Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року-2011” та згідно з наказом управління освіти...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconЗакон україни про оренду державного та комунального майна ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 30, ст. 416 ) { Вводиться в дію Постановою вр

Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconНаказ №172 Від 22. 03. 2011 року м. Ужгород Про відрядження педагогічних працівників області та членів журі для участі в третьому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу „ Учитель року-2011
Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2011”, наказом управління освіти І науки Закарпатської облдержадміністрації...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconРішення від 01. 03. 2013 р.№26/17 смт. Стара Вижівка Про надання згоди на надання в оренду частини приміщень Старовижівської црл, Кримненської
Волинської обласної державної адміністрації 10. 12. 2012р. №523 «Про створення та функціонування системи екстреної медичної допомоги»,...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconДодаток до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 13. 02. 2013 №72 Положення про порядок проведення конкурсу
Конкурс встановлює правові, організаційні та фінансові основи проведення цього Конкурсу
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconРішення від " " 2011 р. № м. Берегове Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
З метою забезпечення надходжень до бюджету міста, відповідно до статті 265 Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України...
Рішення від \" \" 2011 р. № м. Берегове Про порядок проведення конкурсу з видачі І в оренду комунального майна iconДодаток 3 до рішення районної ради від 14. 07. 2006 року № положення про оренду нерухомого майна спільної власності територіальних
Положення застосовується при укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств (установ, організацій), їх структурних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов