Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів icon

Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського ОблводресурсівНазваПоложення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів
Дата конвертації11.07.2013
Розмір48.48 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Затверджено

наказом по Житомирському

обласному управлінні

водних ресурсів

від ____ ________ 20___ р. № ____


Положення

про порядок проведення навчання та перевірку знань

з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях

Житомирського Облводресурсів.


 1. Загальні положення.


1.1. Це положення розроблене відповідно статті 8 Закону України „ Про пожежну безпеку", „ Правила пожежної безпеки в Україні", наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 29.09. 2003 року № 389. Воно встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, фахівців, керівників та інших категорій (далі працівники) і поширюється на всі організації Житомирського Облводресурсів.

1.2. Працівники під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки згідно порядку, встановленого в розділі 2 цього Положення.

 1. 1.3. Керівники, заступники керівників та інші посадові особи організацій, їх структурних підрозділів, які виконують обов'язки, пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів, електрозварники, інші категорії працівників, виробнича діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок, на випадок виникнення пожежі, перед початком трудової діяльності і в подальшому, періодично (посадові особи один раз на три роки, інші працівники - раз на рік) проходять навчання та перевірку знань (пожежно-технічний мінімум) у навчальних закладах МНС України, Добровільного пожежного товариства України з видачею відповідного посвідчення.

 1. Особи, що показали незадовільні знання, проходять впродовж місяця повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

 2. Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівника організації проводиться:

 • при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки;

 • у разі технічного переоснащення, пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки;

- при переведенні працівника на іншу роботу, яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки;

 • на вимогу органів Державного пожежного нагляду, якщо виявлені факти незнання посадовими особами нормативних актів з питань пожежної безпеки.

1.3.3. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки в організації та її структурних підрозділах покладається на їх керівників.

 1. Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.

 1. Протипожежні інструктажі.
 1. За призначенням та часом протипожежні інструктажі поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

 2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову), а також з особами, які прибули в організацію у відрядження, на виробничу практику (навчання) і братимуть безпосередню участь у виробничому процесі. Він проводиться на підставі діючих в організації правил, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки фахівцем, на якого наказом по організації покладені ці обов'язки і може поєднуватись із вступним інструктажем з охорони праці. Програма проведення вступного протипожежного інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) організації.

 3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Його повинні проходити :

 • усі новоприйняті на роботу (постійну чи тимчасову) ;

- працівники переведені з інших структурних підрозділів, виробничих дільниць організації;

 • особи, які прибули в організацію у відрядження і братимуть безпосередню участь у виробничому процесі;

 • будівельники сторонніх організацій, які виконуватимуть будівельно-монтажні, ремонтні чи інші роботи;

 • учні (студенти) під час виробничої практики (навчання).

Програма проведення первинного протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу, відповідальною особою за протипожежний стан або керівником організації (його заступником).

2.4. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з органами Державного пожежного нагляду.

Визначений перелік питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів, наведений в додатку 1.

 1. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш, як раз на рік за переліком питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів (додаток 1.)

 2. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні:

 • у разі введення в дію нових нормативних актів з питань пожежної безпеки (норм, правил, інструкцій, положень тощо);

 • у разі зміни технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування;

 • на вимогу Державних інспекторів з пожежного нагляду, якщо виявлене незадовільне знання працівниками правил пожежної безпеки на робочому місці, їх невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених професій (видів робіт). Обсяг та зміст інструктажу визначається у кожному випадку окремо, залежно від обставин, що спричинили необхідність його проведення.

 1. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт (зварювальних, паяльних та інших), при ліквідації стихійного лиха, аварії.

 2. Первинний, повторний, позаплановий, та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Ці інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

 3. Протипожежні інструктажі дозволяється проводити разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

2.10. При проведенні всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж та тих, хто його проводив.

Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться у документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск).


Заступник начальника управління В.І. АзимаСхожі:

Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення щодо змісту, методів, формами і порядку роботи для створення безпеки дорожнього руху у підвідомчих організаціях Житомирського облводресурсів
Ця інструкція обов'язкова для всіх підвідомчих організацій Житомирського Облводресурсів, які мають автомобілі, трактори і самохідні...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення про кабінет охорони праці для організацій Житомирського обласного управління водних ресурсів І. Загальні положення
Дане Положення розроблене згідно "Рекомендацій щодо організації роботи кабінету безпеки та охорони праці", затверджених наказом Держгірпромнагляду...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Житомирському обласному управлінні водних ресурсів. Загальні положення
Згідно Закону України "Про охорону праці", типового "Положення про навчання з питань охорони праці" це Положення спрямоване на реалізацію...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconІнструкція з охорони праці № під час проведення навчальних екскурсій
України, затверджених наказом Міносвіти України №52 від 03. 03. 1993року, Положення про розробку інструкцій з охорони праці (днаоп...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 лютого 2010 р. N 105 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про внесення змін до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення про службу безпеки дорожнього руху І. Загальні положення 1
«Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод» та «Інструкції з попередження дорожньо-транспортних пригод у Житомирському Облводресурсів»....
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconЗагальна інструкція про заходи пожежної безпеки. І. Галузь застосування
Ця інструкція поширюється на службові, складські, допоміжні, житлові приміщення та територію, встановлює основні вимоги до забезпечення...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconНаказ №133 від 20 лютого 2012 року м. Ужгород Про заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки та профілактики травматизму
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13. 02. 2012 №159 „Про заходи щодо поліпшення стану пожежної безпеки та...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconПоложення про службу охорони праці Житомирського обласного управління водних ресурсів. І. Загальні положення 1
Облводресурсів створена для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних...
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у підвідомчих організаціях Житомирського Облводресурсів iconЗакон України «Про пожежну безпеку», Правила пожежної безпеки в Україні, стандарти, будівельні норми та правила тощо. 2
Основні нормативні документи, що регламентують роботу щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України «Про пожежну безпеку»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов