Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів icon

Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерівНазваЗвіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів
Дата конвертації21.07.2013
Розмір221.51 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо страхової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА»

станом на 31.12.2012 року


м. Київ 03 квітня 2013 р.


Аудиторський висновок наданий для акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АЕЛІТА», Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.


Аудиторська перевірка підтвердження достовірності страхової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АЕЛІТА» на 31.12.2012р. відповідно до Договору про надання аудиторських послуг № 0511/12 від 05.11.2012 р. виконана ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яке здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98, строком дії 26.01.2001 р. – 23.12.2015 р., Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., виданого НКЦПФР.

Аудитори у своїй роботі керувалися:

- Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р.;

- Міжнародними стандартами фінансової звітності;

- Стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема: МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»;

- Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88);

- Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика» від 12.10.2006р. № 6313;

- Розпорядженням Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг України №39 від 03.02.2004р. «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховика»;

- Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. №3480-ІV зі змінами та доповненнями;

- «Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій» від 09.12.1994р. №9-р;

- Законом України «Про страхування» від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями;

- Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.2004р.

- Положенням про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від 08.10.2009р.


^ 1.ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ


Перевірка річної фінансової звітності та звітних даних Приватного акціонерного товариства«Страхова компанія «АЕЛІТА», яка подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України страховиком, проведена з метою висловлення думки незалежного аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України, Міжнародним стандартам фінансової звітності та вимогам Порядку складання звітних даних страховиків станом на 31.12.2012р.

^

1.1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУТОВ «ААН “СейЯ-Кірш-аудит” здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва №1525 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001р. за рішенням Аудиторської палати України № 98, термін дії до 23.12.2015р.

ТОВ «ААН “СейЯ-Кірш-аудит” успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг(Рішення Аудиторської палати України №221/4 від 04.11.2010р., Свідоцтво №0065).

Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора серії А № 000857 від 29.02.1996р., строк дії – до 28.02.2015р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А №001306 від 06.03.2007р. строк дії – до 28.02.2015р.).

Місцезнаходження ТОВ «ААН „СейЯ-Кірш-аудит”: 01033, м. Київ вул. Гайдара, 27, оф.5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64, email: director@seya.com.ua.


^ 1.2. ДАТА НАДАННЯ ВИСНОВКУ


Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної звітності та річних звітних даних Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АЕЛІТА» станом на 31.12.2012р. наданий 03.04.2013 року.

^ 1.3.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА», (надалі – ПРАТ «СК «АЕЛІТА» або Товариство)Загальні відомості про Товариство надані в табл. 1.3.1.

Таблиця 1.3.1.

Повне найменування

^ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«СТРАХОВА КОМПАНІЯ»АЕЛІТА»

Скорочена назва

ПРАТ«СК «АЕЛІТА»

Код ЄДРПОУ

31351587

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Місце, дата та номер проведення реєстраційної дії

Товариство зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 05.03.2001р., номер запису 1 068 107 0013 001854.

Останні реєстраційні дії здійснені 09.04.2012р. за № 1 070 105 0018 040319.

Місцезнаходження

Юридична і фактична адреса - 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд.31/11, офіс 87.

Тел/факс

(044) 5281709, (044) 5281789, (044)5281799

Основна мета діяльності

Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та його наступного розподілу між Акціонерами.


Предмет діяльності

Страхування, перестрахування, співстрахування, а також фінансова діяльність, пов`язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням .

Види діяльності

На дату надання аудиторського висновку за даними Довідки АА № 399607 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, наданої Державною службою статистики України від 11.01.2012р. Товариство здійснює наступні види діяльності:

Інші види страхування, крім страхування життя (КВЕД 65.12).

Ліцензії

- Ліцензія на страхування від нещасних випадків, серія АВ № 546318 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), серія АВ № 546319 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування здоров’я на випадок хвороби, серія АВ № 546320 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування наземного транспорту (крім залізничного), серія АВ № 546321 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), серія АВ № 546322 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, серія АВ № 546323 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], серія АВ № 546324 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), серія АВ № 546325 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)], серія АВ № 546326 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, серія АВ № 546327 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), серія АВ № 546328 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на авіаційне страхування цивільної авіації, серія АВ № 546329 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування цивільної відповідності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологного характеру, серія АВ № 546330 від 17.06.2010 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, серія АВ № 584541 від 30.06.2011 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

- Ліцензія на страхування медичних витрат, серія АВ № 584619 від 30.06.2011 р., видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Найменування, місцезнаходження, телефон аудиторської

фірми, № свідоцтва, ким і коли виданий. Реквізити та термін дії договору з ним.

Аудитор - ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит». Код ЄДРПОУ

24263164, місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5; тел./факс 289-53-80; 289-55-64.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 1525, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98, строком дії з 26.01.2001 р. до 23.12.2015 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П № 000061, строком дії: 19.03.2013 р. – 23.12.2015 р., виданого НКЦПФР.

Договір№ 0511/12 від 05.11.2012 р.

Чисельність працівників на звітну дату

15 чол.


^ ПРАТ «АЕЛІТА» має рахунки в національній валюті, інформація про які наведена у таблиці 1.3.2:

Таблиця 1.3.2

п/п

Найменування банка

МФО

^ Тип рахунку, валюта

рахунку

1

АТ «Укрексімбанк»

322313

поточний,

гривня

26503010035989

2

АТ «Укрексімбанк»

322313

депозитна лінія, гривня

26509000135989

3

АТ «Укрексімбанк»

322313

депозитний, гривня

26514010035989

4

ПАТ «КБ «Хрещатик»

300670

поточний, гривня

26500000118139

5

ПАТ «КБ «Хрещатик»

300670

депозитний, гривня

26515000318139

6

ПАТ «КБ «Хрещатик»

300670

депозитний, гривня

26518000218139

7

ПАТ «КБ «Хрещатик»

300670

депозитний, гривня

26511000118139

8

ПАТ «Універсал Банк»

322001

поточний, гривня

26501000612129

9

ПАТ «Універсал Банк»

322001

депозитний, гривня

26511000411570

10

^ ПАТ «МІБ»

380582

поточний, гривня

26502011611380

11

ПАТ «МІБ»

380582

депозитний, гривня

26525021611380

12

^ ПАТ «МІБ»

380582

депозитний, гривня

26524011611380

13

ПАТ КБ «Правекс-Банк»

380838

поточний, гривня

26507799999950

14

ПАТ КБ «Правекс-Банк»

380838

депозитний, гривня

26517700110268

15

ПАТ КБ «Правекс-Банк»

380838

депозитний, гривня

26511700059682

16

Ф. «Центр.РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

300937

поточний, гривня

26507010001980

17

Ф. «Центр.РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

300937

депозитний, гривня

26510003303002

18

Ф. «Центр.РУ»АТ «Банк «Фінанси та Кредит»

300937

депозитний, гривня

26519003303003

19

^ ПАТ «ТЕРРА БАНК»

380601

депозитний, гривня

26516301075609

20

ПАТ «ТЕРРА БАНК»

380601

депозитний, гривня

26514303075609

21

^ ПАТ «ТЕРРА БАНК»

380601

депозитний, гривня

26515302075609


ПРАТ«СК «АЕЛІТА» не має відокремлених структурних підрозділів.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» на дату складання аудиторського звіту є:

 • Голова правління - Широкова Олена Федорівна

 • Головний бухгалтер - Сергієнко Олена Володимирівна.
^

1.4.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУАудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору №0511/12 від 05.11.2012 р. незалежними аудиторами Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р,. термін дії до 28.02.2015р.; свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії А №001306 від 06.03.2007р., термін дії до 28.02.2015р.) та Синицею В.П. (сертифікат аудитора 005870 від 17.01.2005 р., дія сертифікату до 17.01.2015р.).

Аудиторський висновок зроблений на підставі такої документації: установчих документів, свідоцтва про реєстрацію, ліцензій, договорів, банківських документів, касових документів, журналів-ордерів та ін.

Підтвердженню підлягала звітність страховика за 2012 фінансовий рік станом на 31.12.2012р., що передбачена Порядком складання звітних даних страховика, а саме: загальні відомості страховика, звіт про доходи та витрати страховика, звіт про страхові платежі та виплати страховика, пояснювальна записка до звітних даних страховика.

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».


^ 1.4.1.МАСШТАБ ПЕРЕВІРКИ


Планування та проведення аудиту страхової звітності ПРАТ «СК «АЕЛІТА», яка подається до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг страховиком, проведена з метою висловлення думки незалежного аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам законів України та вимогам Порядку складання звітних даних страховиків та спрямована на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у страховій звітності ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» суттєвих помилок станом на 31.12.2012р.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритої у страховому звіті.

Відповідальність за достовірність та зміст страхових звітів та іншої наданої інформації аудиторам для перевірки несе керівництво компанії.

Обов’язком аудитора є лише висловлення його думки щодо звітів на основі проведеної аудиторської перевірки.

При проведенні аудиту був застосований вибірковий метод.

На нашу думку проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.


^ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ


2.1.ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності ПРАТ «СК «АЕЛІТА» не виявлено.

Бухгалтерський облік ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» комп’ютеризований.

Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Організація і методологія бухгалтерського обліку страхової компанії в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, Міжнародним стандартам фінансової звітності та Положенню «Про облікову політику ПРАТ «СК «АЕЛІТА», затвердженого Наказом від 03.01.2012р. № 04-Б.

Розрахунок та розміщення страхових резервів здійснюється у відповідності до Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями, Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004р. та Положенням про обовязкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від 08.10.2009 р.

Система корпоративного управління ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» забезпечує надійність механізмів управління, контролю, відкритості та прозорості діяльності компанії.


2.2.РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

В результаті діяльності за 2012 рік ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» отримала збиток у розмірі 129,5 тис. грн. Загальний розмір нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2012р. складає 47,6 тис. грн.

Інший додатковий капітал складає 3470,3 тис. грн., резервний капітал складає 4039,7 тис. грн.


^ 2.3. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основним видом діяльності ПРАТ «СК «АЕЛІТА» є інші види страхування, крім страхування життя. Пріоритетними напрямками розвитку страхової діяльності ПРАТ «СК «АЕЛІТА» впродовж 2012 року були: добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного), страхування медичних витрат, добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої), обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, добровільне страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ та страхування майна і склали 95,5% від загальної суми надходжень страхових платежів. Серед тих видів страхової діяльності, які здійснювались^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» в 2012 році, прибутковими є всі види страхової діяльності, крім медичного страхування та добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої). Значна збитковість виникла по добровільному страхуванню відповідальності перед третіми особами (іншої) у зв’язку з страховими виплатами.

Надходження страхових платежів у 2012 році збільшилися у 1,1 рази, порівнюючи з 2011 роком.

За звітний період ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» здійснювало різні заходи щодо збереження позицій на страхову ринку та розширення страхового поля для збільшення надходжень страхових платежів, а саме: проведені переговори із потенційними страхувальниками; удосконалені діючі страхові продукти; проведені переговори зі страховими компаніями, брокерами з метою спільної діяльності в галузі страхування та перестрахування.

Звітні дані ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» складаються та надаються у відповідності до Розпорядження ДКРРФПУ від 03.02.2004р. № 39 «Про затвердження порядку складання звітних даних страховиків».


^ 2.3.1. Страхові платежі

В 2012 року страхові платежі склали 2031,3 тис. грн., у тому числі:

 • за договорами добровільного страхування майна (крім вогневих ризиків) – 66,9 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування майна від вогневих ризиків - 47,1 тис. грн.;

 • за договорами добровільного медичного страхування – 39,5 тис грн.;

 • за договорами добровільного страхування відповідальності перед третіми особами – 47,3 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування наземного транспорту – 1632,6 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування медичних витрат – 74,4 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування від нещасних випадків – 0,5 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби - 0,4 тис. грн.;

 • за договорами добровільного страхування вантажів та багажу - 0,1 тис. грн.

 • за договорами добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) -0,2 тис. грн.

 • за договорами обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації – 34,2 тис. грн.;

 • за договорами обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті – 20,1 тис. грн.;

 • за договорами обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування – 67,6 тис. грн.

 • за договорами обов’язкового страхування особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) – 0,2 тис. грн.

 • за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру – 0,2 тис. грн.

Надходження страхових платежів, відображених у звітних даних Товариства, відповідають даним бухгалтерського обліку, первинної документації.


2.3.2. Формування страхових резервів

Розрахунок та формування страхових резервів в ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» здійснюється згідно з: Законом України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненням, Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від 17.12.2004р. та з Положенням про обовязкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 741 від 08.10.2009р. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій , розрахованих окремо за кожним видом страхування.

На кінець звітного періоду сформовано 1135,9 тис. грн. страхових резервів, частка перестраховиків в страхових резервах складає 361,3 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2012 року в Товаристві проводився тест на адекватність страхових резервів. За результатами перевірки сформованих резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, встановлено, що резерви є адекватними.

Товариство при розміщенні страхових резервів повністю дотримувалось вимог «Положення про обовязкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 р. № 741 щодо представлення коштів страхових резервів з інших видів страхування, крім страхування життя активами визначених категорій на звітну дату 31 грудня 2012 року.


На звітну дату резерви з інших видів страхування, крім страхування життя були розміщені наступним чином:


Активи

Сума, тис.грн.

^ Відсоток від суми резервів

Грошові кошти на поточних рахунках

227,2

20%

Банківські вклади (депозити)

795,1

70%

Права вимоги до перестраховиків-резидентів

113,6

10%

Всього

1135,9

100 %
Кредитні рейтинги банківських установ, в яких розміщені кошти страхових резервів, відповідають інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України.


^ 2.3.3. Платоспроможність страховика

Товариство дотримується таких умов забезпечення платоспроможності:

 • наявність сплаченого статутного капіталу та наявність гарантійного фонду страховика;

 • створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

 • перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;

 • проведення тесту на адекватність страхових зобов’язань.

З метою підтримання платоспроможності та захисту страхувальників підписані договори перестрахування з компаніями резидентами: ПАТ «СК «Українська страхова група», ПрАТ «СК «Альфа страхування», ВАТ «СК «НОВА», ПрАТ СК «АРМА», ПрАТ СК «Гарант-Система», ПрАТ «АСК «ІНГО Україна», ПрАТ «СК «Раритет», ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР», ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК «Гута-Україна». Перестрахування з нерезидентами не здійснювалося. Частка платежів, належна перестрахувальникам, складає 697,9 тис. грн., що не перевищує суми страхових платежів.

Станом на 31.12.2012р. ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» має повністю сформовані страхові резерви та достатній запас платоспроможності. Формування та розміщення страхових резервів ПРАТ «СК «АЕЛІТА» протягом 2012 року відбувалось з дотриманням Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями, Закону України «Про фінансові послуги» та з дотриманням Положення про обовязкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших ніж страхування життя, що затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.10.2009р. № 741.

Нормативний запас платоспроможності складає 302,8 тис. грн., фактичний – 16701,3 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним становить 16398,5 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства України.

Таким чином, ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» має повністю сформовані страхові резерви та достатній запас платоспроможності. ПРАТ «СК «АЕЛІТА» має стійке фінансове становище щодо виконання своїх зобов’язань в повному обсязі та у передбачені договорами страхування строки.


^ 2.3.4. Договори страхування

Протягом 2012 року було достроково припинено 42 договори з видів страхування, інших ніж страхування життя.

За звітний період було прийнято рішення про здійснення страхових виплат на суму 780,7 тис. грн.

Випадки невиконання страхових зобов’язань (невиплачених страхових сум/відшкодувань) відсутні.

Станом на 31.12.2012 р. простроченої заборгованості перед страхувальниками по виплатам страхових відшкодувань немає.


ВИСНОВКИ
Аудиторська перевірка ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» здійснювалась аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т. М. (сертифікат аудитора № 000857). За результатами перевірки встановлено наступне:

1.

Страхова звітність ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» побудована на основі чинного законодавства України.
2.

Звітність станом на 31.12.2012р. в цілому справедливо й достовірно розкриває інформацію у всіх суттєвих аспектах та відображає дійсний фінансовий стан страховика, а також результат його діяльності.
3.

Зареєстрований Статутний капітал ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» станом на 31.12.2012 р. сформований та сплачений повністю та складає 9 368 728,00 (дев’ять мільйонів триста шістдесят вісім тисяч сімсот двадцять вісім) грн., що відповідає 889 112,18 євро за офіційним курсом НБУ на 31.12.2012р. у розмірі 1053,7172 грн. за 100 євро.
4.

Станом на 31.12.2012р. ^ ПРАТ «СК «АЕЛІТА» повністю здатне погасити свої короткострокові зобов'язання.
5.Фактичний запас платоспроможності (вартість нетто-активів) ПРАТ «СК «АЕЛІТА» станом на 31.12.2012р. становить 16701,3 тис. грн. Нормативний запас платоспроможності компанії 302,8 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним становить 16398,5 тис. грн., що відповідає вимогам законодавства України.


Генеральний директор

ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит"


Зацерковна Т.М.

Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconАудиторський висновок(звіт незалежного аудитора) Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної
Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Порадник» за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності...
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-Кримська фондова компанія» станом на 31 грудня 2012 року Феодосія 2013 Основні відомості про аудиторську фірму
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconАудиторський висновок про фінансову звітність Приватного акціонерного товариства Страхова компанія «Зеніт» за 2011 рік
А №001689, виданий 23. 02. 2010р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconПротокол №1 від 05 квітня 2012 р. Кодекс корпоративного управління
України, Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності пат «луцькпластмас» за станом на 31 грудня 2011 року державній комісії з цінних паперів та фондового ринку Акціонерам товариства
«Серко» (код за єдрпоу 20135311), свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року №0383, проведено аудиторську...
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconГолові правління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “аеліта”
Прошу сплатити страхове відшкодування згідно з договором добровільного страхування майна № від “ ” 20 р
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconГолові правління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “аеліта”
Прошу сплатити страхове відшкодування згідно з договором добровільного страхування майна № від “ ” 20 р
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconГолові правління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “аеліта”
Прошу сплатити страхове відшкодування згідно з договором добровільного страхування транспортних засобів № від “ ” 20 р
Звіт незалежного аудитора щодо страхової звітності приватного акціонерного товариства «страхова компанія «аеліта» станом на 31. 12. 2012 року м. Київ 03 квітня 2013 р. Аудиторський висновок наданий для акціонерів iconГолові правління Приватного акціонерного товариства “Страхова компанія “аеліта”
Прошу сплатити страхове відшкодування згідно з договором добровільного страхування транспортних засобів № від “ ” 200 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов