Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» icon

Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»НазваЦіна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»
Дата конвертації12.01.2013
Розмір50.15 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Буряк Л. Д.

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2007. — 432 с.Тв.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-391 від 17.02.06

Ціна: 85,00 грн.


ISВN 966-574-932-3


У посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» розкрито особливості організації фінансів малих підприємств, механізм управління процесом формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва, формування первісного капіталу на день відкриття бізнесу, управління формуванням і розподілом прибутку суб’єктів малого підприємництва, особливості оподаткування доходів малих підприємств; прогнозування фінансових показників суб’єктів малого підприємництва, особливості кредитування малих підприємств, фінансова стратегія та державна фінансова підтримка розвитку малого бізнесу, особливості бюджетування малих підприємств.

Посібник призначено для студентів, аспірантів, викладачів, практичних пра­цівників у сфері бізнесу.


ЗМІСТ

Передмова 7

Розділ 1. Основи фінансового менеджменту в малому бізнесі 9

1.1. Економічна сутність малого підприємництва 9

1.2. Зміст фінансового менеджменту суб’єктів малого підпри­ємництва 18

^ 1.3. Сутність фінансів малих підприємств та принципи їх орга­нізації 23

1.4. Нормативно-правове регулювання розвитку малого
бізнесу 29


1.5. Досвід зарубіжних держав щодо стимулювання розвитку
малого бізнесу 36


Розділ 2. Управління формуванням і використанням фінансових
ресурсів суб’єктів малого підприємництва 52


^ 2.1. Економічна сутність фінансових ресурсів малих
підприємств 52


2.2. Особливості складу та структури джерел формування
фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва 56


^ 2.3. Формування первісного капіталу малих підприємств 70

2.4. Механізм управління процесом формування фінансових
ресурсів малих підприємств 76


^ 2.5. Удосконалення організації фінансування операційної діяль­ності малих підприємств 87

Розділ 3. Управління формуванням і використанням активів
суб’єктів малого підприємництва 92


^ 3.1. Економічна сутність активів малих підприємств 92

3.2. Особливості управління формуванням необоротних активів
суб’єктів малого підприємництва 98


^ 3.3. Особливості управління формуванням оборотних активів
суб’єктів малого підприємництва 105


3.4. Управління дебіторською заборгованістю суб’єктів малого
підприємництва 110


3.5. Управління станом готівки 121

Розділ 4. Управління формуванням і розподілом прибутку малого підприємства 128

^ 4.1. Управління витратами від операційної діяльності малого
підприємства 128


4.2. Методи визначення точки беззбитковості малого підпри­ємства 136

4.3. Управління формуванням прибутку малого підпри-
ємства 143


^ 4.4. Управління розподілом і використанням прибутку малого
підприємства 150


4.5. Управління формуванням рентабельності малого підпри­ємства 160

Розділ 5. Оподаткування доходів суб’єктів малого
підприємництва 165


^ 5.1. Сутність спрощеної системи оподаткування доходів малих підприємств 165

5.2. Порядок нарахування і строки сплати до бюджету єдиного податку юридичними особами 170

^ 5.3. Вплив податкової системи на фінансове забезпечення підприємств малого бізнесу 175

5.4. Порядок нарахування і строки сплати до бюджету єдиного податку фізичними особами 182

^ 5.5. Загальна система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 188

5.6. Порядок нарахування і строки сплати до бюджету
фіксованого податку 193


^ 5.7. Штрафні санкції за результатами перевірки державної
податкової служби 197


5.8. Зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва 201

Розділ 6. Прогнозування фінансових показників суб’єктів малого підприємництва 206

^ 6.1. Сутність фінансового прогнозування малих підпри-
ємств 206


6.2. Методи прогнозування фінансових показників суб’єктів малого підприємництва 211

^ 6.3. Порядок проведення фінансового прогнозування малих підприємств 216

6.4. Порядок складання корпоративного плану малого підпри­ємства 219

6.5. Зарубіжний досвід фінансового прогнозування та контролю
на малому підприємстві 224


^ 6.6. Розробка короткострокового прогнозу руху грошових коштів, прибутку, балансового звіту малого підприємства 229

6.7. Фінансовий ефект від реалізації заходів, передбачених
у прогнозі 241


Розділ 7. Кредитування суб’єктів малого підприємництва 244

^ 7.1. Особливості організації кредитування суб’єктів малого підприємництва 244

7.2. Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва 248

7.3. Мінікредитування суб’єктів малого підприємництва 257

^ 7.4. Шляхи вирішення існуючих проблем банківського обслуговування малого бізнесу в Україні 261

7.5. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності 266

7.6. Суб’єктно-об’єктний аналіз мікрокредитування
в Україні 271


^ 7.7. Зарубіжний досвід мікрокредитування малих підпри-
ємств 277


Розділ 8. Фінансова стратегія суб’єктів малого підпри-
ємництва 286


8.1. Сутність фінансової стратегії малого підприємства 286

8.2. Принципи організації стратегічного фінансового
планування 289


^ 8.3. Методи та механізми вибору фінансової стратегії малого підприємства 293

8.4. Розробка фінансової стратегії малого підприємства 297

8.5. Фінансовий план як стратегія розвитку малого підпри-
ємства 308


^ 8.6. Формування пропозицій щодо фінансової стратегії малого підприємства 313

8.7. Напрями удосконалення стратегічного фінансового плану­вання 319

^ 8.8. Зарубіжний досвід стратегічного фінансового планування 322

Розділ 9. Державна фінансова підтримка розвитку малого
бізнесу 326


9.1. Сутність і необхідність державної фінансової підтримки розвитку малого бізнесу 326

^ 9.2. Методи фінансової підтримки малого та середнього бізнесу України 332

9.3. Централізовані фонди фінансової підтримки розвитку
малого бізнесу, порядок їх формування і використання 336


^ 9.4. Напрями державної фінансової підтримки розвитку
малого бізнесу в Україні 339


9.5. Удосконалення механізму державної фінансової підтримки
суб’єктів малого підприємництва 346


^ 9.6. Міжнародний досвід фінансової підтримки малого бізнесу 356

Розділ 10. Бюджетування у системі оперативного фінансового планування 365

10.1. Сутність бюджетування та його значення у діяльності
суб’єктів малого підприємництва 365


^ 10.2. Система бюджетування та принципи її побудови 373

10.3. Класифікація бюджетів і прогнозованих розрахунків,
їх характеристика 377


10.4. Методи складання бюджетів суб’єктів малого підпри­ємництва 385

10.5. Розробка прогнозованих розрахунків і бюджетів суб’єкта
малого підприємництва 389


10.6. Впровадження системи бюджетування суб’єктів малого підприємництва 398

10.7. Порядок організації контролю за виконанням бюджетів суб’єктів малого підприємництва 403

10.8. Міжнародний досвід системи бюджетування 409


Глосарій 414


Література 423Схожі:

Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconПротокол №3 від 29. 09. 05 Ціна: 10,65 грн. Isbn 966-574-899-8 Isbn 966-574-843-2 (частина І) Посібник розроблено відповідно до вимог навчальної програми курсу «Філософія»

Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна: 50,00 грн. Isвn 978-966-483-012-3 Навчальний посібник «Фінанси страхових організацій»
Навчальний посібник «Фінанси страхових організацій» підготовлено відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, яка викладається...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна: 70,00 грн. Isbn 966–574–941–2 Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»
Розглядаються як традиційне поняття інженерної графіки й засобів її комп’ю­терної реалізації, так і суто специфічні аспекти комп’ютерної...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна: 100,00 грн. Isbn 978–966–483–003–1 Підручник складається з двох розділів. У першому розділі «Фінансовий облік у банках»
Підручник складається з двох розділів. У першому розділі «Фінансовий облік у банках» викладено теоретичні основи теми, описано підходи...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна: 32,20 грн. Isbn 966–574–689–8 Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Статистика ринку праці»
«Статистика ринку праці», яка входить до обов’язкового переліку курсів магістерського рівня навчання студентів спеціальності «Економічна...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconПротокол №4 від 29. 11. 07 Ціна: 30,00 грн. Isbn 978-966-483-020-8 Навчальний посібник призначено для студентів програми «мба». Зміст по­сібника охоплює найважливіші питання дисципліни «Економіка підприємства»

Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна на політичну рекламу в ефірі радіо “Сід fm” (102,4 fm) Вартість 1 секунди ефірного часу — 1,64 грн (без пдв 20%)‏ Ціна на політичну рекламу у газеті Вартість 1 см кв.: рекламна сторінка 4,50 грн (з пдв 20%)

Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconЦіна: 75,00 грн. Isbn 978-966-483-121-2 у монографії проведено комплексний аналіз сутності категорії «національ­ний інтерес»
Україною економічної самодостатності в умовах глобальних викликів на основі національної ідеї та поетапного опанування постіндустріаль-ної...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconАудит в апк навч посібник. — К.: Кнеу, 2003. —188 с. М. обкл. Гриф надано Міністерством освіти І науки України Лист №14/18. 2-856 від 19. 05. 03 Ціна: 32,50 грн
В посібнику розглянуто основні положення та методичні підходи до проведення аудиту фінансової звітності підприємств апк із врахуванням...
Ціна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» iconНайменування Ціна з пдв (грн.)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов