Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 icon

Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7НазваМетодичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7
Дата конвертації12.01.2013
Розмір35.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
скачать >>>

Трохименко Л. М.

Бухгалтерський облік

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.: У 4-х ч. — Ч. І. Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгал­терського обліку». — К.: кнеу, 2002. — 344 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1238 від 29.08.01

Ціна: 23,35 грн.


ISBN 966-574-382-1


Підготовлено відповідно до програми навчання бакалаврів економічних вузів з урахуванням змін і доповнень, викликаних трансформацією бухгалтерського обліку в Україні.

У ч. І подано методичні поради до вивчення теоретичних основ бухгалтерського обліку (конспективний виклад кожної теми); задачник (25 варіантів індивідуальних завдань); алгоритм розв’язання одного з цих варіантів; систему контролю, що включає запитання різних рівнів — для самоконтролю, поточного, проміжного та підсумкового контролю, а також критерії оцінювання знань студентів.

Призначається для широкого кола користувачів, особливо для початківців, які мають умотивовану потребу самостійного вивчення бухгалтерського обліку.


ЗМІСТ


Від автора 3

Передмова 5

Частина І. Методичні рекомендації до вивчення першого
блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського
обліку» 7


Розділ 1. Загальна характеристика навчально-методичного
посібника та програма курсу 7


1.1. Склад посібника 10

1.2. Структура посібника 11

1.2.1. Загальна структура навчально-методичного посібника 11

^ 1.2.2. Структура частини І НМП 13

1.3. Як користуватися навчально-методичним посібником 15

1.4. Список умовних скорочень 19

1.5. Зведена таблиця алфавітів (українського та російського) 21

1.6. Термінологічний словник-довідник 21

^ 1.7. Навчальна (робоча) програма курсу 26

Розділ 2. Методичні поради до вивчення першого блоку
курсу «Бухгалтерський облік» 39


Блок 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку 40

Модуль 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку, класифікація його об’єктів 40

Тема 1. Господарський облік, його суть, предмет і метод 40

Модуль 2. Основні елементи методу бухгалтерського обліку 65

Тема 2. Бухгалтерський баланс 65

Тема 3. Документація та інвентаризація 73

Тема 4. Рахунки і подвійний запис 78

Тема 5. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку 105

Розділ 3. Навчальні завдання і методичні вказівки
до їх виконання (Задачник) 126


^ 3.0. Загальна структура «Задачника» 127

3


.1. Основна частина. Завдання 1 131


3.1.1. Мета завдання 132

3.1.2. Зміст завдання 133

3.1.3. Перелік форм, необхідних для виконання завдання 136

^ 3.1.4. Методичні вказівки до виконання завдання 137

3.1.5. Довідкова інформація 142

3.1.6. Вихідна інформація 143

3.2. Висновок 178

Розділ 4. Система контролю знань студентів
(контрольні запитання, завдання, тести) 179


^ 4.1. Загальні принципи побудови системи контролю 180

4.2. Запитання для самоконтролю 188

4.3. Завдання для поточного контролю 190

4.3.1. Плани практичних занять 190

4.3.2. Запитання для поточного контролю 191

^ 4.4. Завдання для проміжного блочно-модульного контролю 208

4.5. Завдання для підсумкового контролю з блоку 1 курсу
«Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 217


^ 4.5.1. Загальні положення і структура екзаменаційних білетів 217

4.5.2. Екзаменаційні запитання 218

4.5.3. Типи завдань з теорії бухгалтерського обліку,
що включаються до екзаменаційних білетів 220


4.5.4. Тестові завдання 220

^ 4.5.5. Зразок екзаменаційного завдання 221

Розділ 5. Алгоритм розв’язання навчальних завдань 223

5.0. Загальна частина 224

5.1. Основна частина. Алгоритм розв’язання наскрізної задачі
Алгоритм розв’язання завдання 1 225


5.1.1. Вправа 1 226

^ 5.1.2. Вправа 2 234

5.1.3. Вправа 3 256

5.2. Висновок 284

Розділ 6. Критерії оцінювання знань студентів 286

6.0. Загальний порядок оцінювання знань студентів 287

6.1. Критерії оцінювання знань студентів при поточному
та проміжному контролі 290


^ 6.1.1. Критерії оцінювання при поточному (щоденному)
контролі 291


6.1.2. Критерії оцінювання при проміжному контролі 292

6.2. Критерії оцінювання знань студентів на іспиті 294

З
Зміст
аключне слово 296


Список рекомендованої літератури 298

Додатки 300

1.7.1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні П(С)БО 301

1.7.2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 304


1.7.3. Варіант використання Плану рахунків при застосуванні
комплексу програм «1С : Підприємство» 330


1.7.4. Перелік галузей народного господарства 338

Перелік рисунків 339

Перелік таблиць 340

Перелік форм 341Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconВ., Ратушний Ю. М. Стратегічне управління
Він містить навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу методичні вказівки з вивчення...
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconМетодичні вказівки до їх вивчення 16 Навчальні завдання для самостійної роботи студентів 24
У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни подаються матеріали для вивчення студентами юридичного факультету...
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи (9-й-12-й класи) Автори: М.І. Жалдак, Н. В. Морзе Пояснювальна записка
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconБухгалтерський облік
Розкриваються теоретичні та методичні основи бухгалтерського обліку за умов становлення ринкових відносин в економіці України на...
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconМетодичні рекомендації для слухачів до вивчення модуля «Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем»
Автор курсу: Черепанов В’ячеслав Олександрович – канд філос наук., доцент, завідувач кафедри державної служби фппк харрі наду
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу 10 Тема Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 10
Блок навчально-методичного забезпечення включає типову програму дисципліни та матеріали за її темами, методичні вказівки та завдання...
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconПрограма дисципліни 5 Блок навчально-методичного забезпечення курсу 17

Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconМетодичні вказівки щодо їх виконання, комплексні розрахункові завдання, система оцінювання знань студентів у процесі поточного та підсумкового контролю
Посібник написаний згідно з навчальною програмою дисципліни «Макро­економіка». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення,...
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 icon1. Загальна характеристика ксп «Промінь» І організації бухгалтерського обліку в ньому
Коротка фінансово-економічна характеристика ксп «Промінь» Криничанського району Дніпропетровської області
Методичні рекомендації до вивчення першого блоку курсу «Теоретичні основи бухгалтерського обліку» 7 Розділ Загальна характеристика навчально-методичного посібника та програма курсу 7 iconМетодичні рекомендації для слухачів до дистанційного курсу " територіальна організація влади в україні"
Територіальна організація влади в Україні: Методичні рекомендації для слухачів до дистанційного курсу / Укладачі: Саханенко С. Е.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов