Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» icon

Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика»НазваЕкономіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика»
Дата конвертації12.01.2013
Розмір113.48 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Лазарєва С. Ф.

Економіка та організація інформаційного бізнесу

Навч. посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» всіх форм навчання. — К.: кнеу, 2002. —  с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-988 від 02.07.2001

Ціна: 57,75 грн.


ISBN


У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан і тенденції розвитку інформатизації суспільства взагалі та організаційного управління, зокрема. Розглянуто поняття, стан і тенденції розвитку інформаційного ринку, функції інформаційного бізнесу, тенденції його розвитку в Україні і світі. Великою перевагою посібника є розгляд не тільки економіко-організаційних, а й правових аспектів інформаційної діяльності.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика». Стане у пригоді менеджерам і підприємцям, що працюють у царині інформаційного бізнесу та інформаційної діяльності взагалі, а також викладачам економічних ВНЗ і факультетів.


^ ЗМІСТ


Переднє слово

3

Вступ

8

Частина 1. Тенденції та проблеми розвитку інформаційного бізнесу

12

Розділ 1. Інформаційна економіка

12

1.1. Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова

12

1.2. Інформаційна сфера економіки та її структура

24

^ 1.3. Класифікація видів інформаційної діяльності

36

Розділ 2. Перехід до інформаційного суспільства

37

2.1. Концепція інформаційного суспільства

37

2.2. Роль інформатизації при переході до інформаційного суспільства

58

^ 2.3. Інформаційна культура

61

2.4. Інформаційні тенденції

65

2.5. Роль держави у формуванні інформаційного суспільства

72

Розділ 3. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу

76

^ 3.1. Особливості інформаційної політики Японії

76

3.2. Особливості інформаційної політики США

83

3.3. Особливості інформаційної політики Європейського Співтовариства

91

^ 3.4. Канадський досвід побудови інформаційної магістралі

98

3.5. Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації

102

3.6. Форми державного регулювання процесів інформатизації в розвинених країнах

109

Розділ 4. Інформаційна політика України

113

^ 4.1. Етапи розвитку інформаційної сфери економіки в Україні та їх характеристика

113

4.2. Загальні положення та принципи державної політики інформатизації України

121

^ 4.3. Стан та розвиток інформатизації в Україні

143

Розділ 5. Інформаційний бізнес та господарське середовище

159

5.1. Сутність інформаційного бізнесу

159

5.2. Інформаційні продукти і послуги

169

^ 5.3. Функції інформаційного бізнесу

183

5.4.Середовище підприємництва

188

5.5. Модель інформаційного бізнесу

191

5.6. Особливості інформаційного бізнесу

193

Розділ 6. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва

198

^ 6.1. Поняття інформаційного виробництва

198

6.2. Особливості кінцевого продукту інформаційного виробництва

204

6.3. Особливості процесу праці в інформаційному виробництві

208

^ 6.4. Закони функціонування суспільного інформаційного виробництва

210

6.5. Основні принципи управління інформаційним виробництвом

217

^ 6.6. Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в інформаційному виробництві

225

Розділ 7. Інформаційний ринок та механізм його функціонування

233

^ 7.1. Поняття та структура інформаційного ринку

233

7. 2. Механізм функціонування інформаційного ринку

250

7.3. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку України

269

Розділ 8. Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток

278

^ 8.1. Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу

278

8.2. Венчурний бізнес в інформаційній сфері

290

8.3. Основні напрямки удосконалення інформаційного бізнесу

298

8.4. Критерії оцінювання фірм інформаційного бізнесу

309

Частина 2 .Організаційно-правові засади інформаційного бізнесу

318

Розділ 9. Правові засади підприємництва в інформаційній сфері

318

^ 9.1. Визначення, основні умови і принципи підприємництва

318

9.2. Види підприємницької діяльності

323

9.3. Організаційно-правові форми бізнесу

325

9.4. Переваги та недоліки організаційно-правих форм бізнесу

329

^ 9.4.1. Одноосібне володіння

329

9.4.2. Господарське товариство

330

9.4.3. Акціонерне товариство

331

9.5. Засновники інформаційної фірми, їх функції

333

^ 9.6. Установчі документи

334

9.7. Державна реєстрація підприємництва

336

Розділ 10. Технологія організації власної справи

339

^ 10.1. Варіанти входження у світ бізнесу

339

10.2 Пошук ніші

340

10.3. Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах та послугах

341

10.4. Вибір юридичної форми бізнесу

346

^ 10.5. Вибір стратегії поведінки

347

10.6. Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї

349

10.7. Ціновий вибір

354

10.8. Вибір збутової поведінки

357

Розділ 11. Франчайзинг як спосіб організації власної справи

359

^ 11.1. Поняття франчайзингу та його типи

359

11.2. Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзера

364

11.3. Переваги та недоліки франчайзингу для франчайзі

369

11.4. Як стати франчайзі

375

11.4.1. Самоаналіз

375

11.4.2. Розгляд ринкових позицій франчайзингової системи

378

^ 11.4.3. Оцінка франчайзера

379

11.4.4. Оцінка ділової пропозиції

383

11.5. Правові аспекти: угода про пільгове підприємництво

387

11.6. Франчайзинг в інформаційному бізнесі

393

Розділ 12. Купівля існуючого бізнесу

399

^ 12.1. Переваги та недоліки купівлі існуючого бізнесу

399

12.2. Теоретичні засади оцінки бізнесу

401

12.2.1. Що таке вартість бізнесу?

402

12.2.2. Принципи оцінювання бізнесу

403

^ 12.2.2.1. Принципи, що базуються на уявленнях користувача

406

12.2.2.2. Принципи, пов'язані із землею, будівлями і спорудами

407

12.2.2.3. Принципи, пов'язані з ринковим середовищем

410

12.2.2.4. Принцип найкращого і найефективнішого використання

413

^ 12.3. Процес оцінки вартості бізнесу

414

12.4. Методи оцінки вартості фірми

420

12.5. Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі

436

Розділ 13. Основи планування пiдприємницької дiяльностi

446

^ 13.1. Бiзнес-план та його функцiональнi ролi

446

13.2. Зміст і структура бізнес-плану

448

13.3. Послідовність складання бізнес-плану

453

13.4. Вимоги і правила оформлення бізнес-плану

454

^ 13.5 Поетапний опис кампанії по залученню капіталу

459

Розділ 14. Організація презентації фірми

465

14.1. Що таке презентація?

465

14.2. Типи презентацій та особливості їх організації

466

^ 14.3. Організація і планування презентації

472

14.3.1. Основні етапи підготовки презентації

472

14.3.2. Аналіз мети презентації

473

14.3.3. Розробка головної ідеї

474

^ 14.3.4. Планування і прогнозування тривалості презентації

474

14.3.5. Аналіз аудиторії та вибір стилю проведення презентації

476

^ 14.3.6. Розробка структури виступу

478

14.3.7. Відповіді на запитання

481

14.4. Методи підвищення ефективності презентації

482

14.5. Наочні матеріали у проведенні презентації

487

Частина 3. Організація та економіка інформаційно-обчислювальної фірми

494

Розділ 15. Організаційна структура інформаційно-обчислювальної фірми

494

^ 15. 1. Поняття організаційної структури

494

15.2. Фактори формування організаційних структур

497

15.3.Типи організаційних структур

498

15.4. Етапи побудови організаційної структури фірми

504

^ 15.5. Принципи створення хорошої організації

511

15.6. Функції осіб, що керують фірмою

516

15.7. Визначення чисельності окремих категорій персоналу інформаційно-обчислювальної фірми

519

Розділ 16. Створення виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми

524

^ 16.1. Сутність виробничої функції

524

16.2. Структура виробничої системи

526

16.3. Класифікація виробничих систем

528

16.4. Проектування виробничої системи фірми

529

^ 16.4.1. Особливості проектування виробничої системи інформаційно-обчислювальної фірми

529

16.4.2. Проектування виробів

532

16.4.3. Проектування виробничого процесу

532

16.4.4. Визначення виробничих потужностей і місця їх розташування

534

^ 16.4.5. Проектування підприємства

534

16.4.6. Розробка виробничих операцій

535

Розділ 17. Організація та охорона праці в інформаційному виробництві

538

^ 17.1. Зміст і задачі наукової організації праці

538

17.2. Зміст та задачі охорони праці

540

17.3. Правове забезпечення заходів щодо охорони праці в інформаційному бізнесі

543

^ 17.3.1. Національне законодавство з охорони праці

543

17.3.2. Нормативно-технічна документація з охорони праці в інформаційному виробництві

549

^ 17.3.3. Міжнародний досвід з розробки нормативних документів для користувачів ВДТ

553

17.4. Система управління охороною праці в структурах інформаційного бізнесу

556

Розділ 18. Організація нормування праці в інформаційному виробництві

565

^ 18.1. Методи нормування праці та класифікація витрат робочого часу

565

18.2. Методи вивчення витрат робочого часу і встановлення норм виробітку

569

18.3. Нормування праці операторів ЕОМ

571

^ 18.4. Особливості нормування праці програмістів

573

18.4.1. Методичні засади нормування праці програмістів

573

18.4.2. Особливості нормування праці програмістів за допомогою Типових норм

582

^ 18.4.3. Особливості нормування праці програмістів з використанням Укрупнених норм

586

18.5. Нормування праці фахівців, зайнятих технічним обслуговуванням та ремонтом засобів ОТ

589

Розділ 19. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

592

^ 19.1. Інформаційний маркетинг: деякі визначення та особливості

592

19.2. Основні функції і стратегії маркетингу

599

19.3. Концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу

605

19.4. Система маркетингової інформації

611

^ 19.5. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері

614

19.6. Аналіз життєвого циклу ІПП

622

19. 7. Організаційно-структурні форми управління інформаційним маркетингом

634

Література

639

Додаток 1. Законодавче регулювання надання інформації громадянам та захисту персональної інформації у Канаді

649

Додаток 2. Рекомендації стосовно безпеки інформаційних систем

654

Додаток 2а. Напрями дій в рамках інфціативи “е-Європа”

655

Додаток 3. Перелік деяких нормативно-правових актів з питань інформатизації, прийнятих у 1999 роцй

659

Додаток 4. Перелік проектів законів України, прискореного прийняття яких потребує сфера інформатизації

660

Додаток 5. Забезпеченість підприємств, організацій та установ України засобами обчислювальної техніки

661

Додаток 6. Поповнення парку обчислювальної техніки по регіонах

662

Додаток 7. Наявність та поповнення парку обчислювальної техніки за типами ЕОМ

664

Додаток 8. Стан використання деяких галузевих програм інформатизації

665

Додаток 9. Зміст та обсяги фінансування регіональних програм інформатизації міст Еиєва і Севастополя

667

Додаток 10. Розвиток сегментів мережі Інтернет у країнах колишнього СРСР (на січень 1999 р.)

668

Додаток 11. Характеристики основних інформаційних систем органів державної влади

669

Додаток 12. Перелік інформаційних та телекомунікаційних систем різного призначення, що функціонують в Україні

676

Додаток 13. Основні види інформаційних продуктів та послуг, відповідні угоді міжнародної робочої групи ЕІТО TASK FORCE і корпорації IDC, в рамках вимог стандартів ЄС в галузі статистики торгівлі

680

Додаток 14. Класифікація інформаційних продуктів та послуг у відповідності з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97

688

Додаток 15. Перелік комерційних баз даних в Україні на CD-носіях

703

Додаток 16. Навігатори Web-ресурсів України

705

Додаток 17 Класифікація умов і характеру праці за ступенем важскості і напруженості

710

Додаток 18. Приклад інструкції з охорони праці для оператора комп’ютерного набору

712

Додаток 19. Перелік перідичних видань – джерел маркетингової інформації

718

Додаток 20. Перелік комерційних баз даних в Україні на CD-носіях

722

Додаток 21 Принципи створення хорошої організації, сформульовані А.Файолем

724Схожі:

Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconКалендарний план виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», групи ек-31 денна форма навчання на 2012-2013 н р
«Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconНаціональна економіка” за кредитно-модульною системою для студентів ІI курсу спеціальностей 030. 502 «Економічна кібернетика»
«Економічна кібернетика», 6030. 503 «Міжнародна економіка», 6030. 507 «Маркетинг», 030. 509 «Державні фінанси», 030. 509 «Облік і...
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconКалендарний план-графік виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», групи ек-51 денна форма навчання на 2012-2013 н р
Календарний план-графік виконання дипломної магістерської роботи для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconІнформаційний маркетинг
Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний...
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconОрганізація обліку на підприємствах малого бізнесу
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами...
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Економіка і підприємництво" за професійним спрямуванням 050100 "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Економічна...
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconМетодичні рекомендації і тематика курсових робіт для студентів напрямів підготовки 030502 «Економічна кібернетика»
«Міжнародна економіка», 030504 «Економіка підприємства», 030507 «Маркетинг», 030508 «Фінанси і кредит»
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра з напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Економіка праці й соціально-трудові відносини" підготовки бакалавра з напряму 0501 "Економіка і підприємництво" за фаховими спрямуваннями...
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconЕкономічна історія
Навч метод посібник для самост вивч дисц. / Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Ру­домьот­кіна та ін. — К.: Кнеу, 2001. — 216 с. М....
Економіка та організація інформаційного бізнесу Навч посібник для бакалаврів спеціальності 6102 «Економічна кібернетика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Маркетинг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 030509 "Облік і аудит", 030504...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов