Телекомунікації в бізнесі icon

Телекомунікації в бізнесіНазваТелекомунікації в бізнесі
Дата конвертації12.01.2013
Розмір86.9 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Козак І. А.

Телекомунікації в бізнесі

Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 367 с.М.обкл.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист від 21.04.03 № 14/18.2-743

Ціна: 33,65 грн.


ISBN 966–574–614–6


У посібнику розглядаються принципи побудови сучасних телекомунікаційних систем — телефонного зв’язку, мобільного радіозв’язку, супутникових систем, локальних та глобальних комп’ютерних мереж, а також систем електронної пошти і телеконференцій, комп’ютерної телефонії, IP-телефонії та ін. Особливу увагу приділено питанням організації інформаційних систем операторів зв’язку та використанню програмного забезпечення в телекомунікаціях.

Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів усіх спе­ціальностей за напрямами «Інформаційні системи» та «Економічна кіберне­тика». Посібник може бути також корисний для студентів інших напрямів.


ЗМІСТ


Передмова 3

Розділ 1. Вступ до телекомунікацій 5

1. Поняття телекомунікацій. Етапи розвитку та класифіка-ція телекомунікаційних систем. 5

2. Поняття про систему передачі даних та канали зв’язку 7

^ 3. Стандартизація в галузі телекомунікацій. Організації —
розробники стандартів: міжнародні, європейські, націо-
нальні 9


4. Еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС, або OSI — Open System Interconnect). Рівневі протоколи 11

5. Базові моделі протоколів 16

Модель протоколів Internet 16

Інші моделі протоколів 20

Частина 1. СИСТЕМИ телефонного зв’язку 21

Розділ 2. Основи сучасної телефонії 21

^ 1. Телефонні мережі: структура і класифікація 21

2. Характеристика сучасного стану систем телефонного зв’язку України 23

3. Основи функціонування телефонних мереж 24

Сигналізація, СС № 7. 24

Система нумерації 26

Імпульсний і тоновий набір 27

^ 4. Схеми побудови телефонних мереж 28

5. АТС: етапи розвитку та класифікація . 30

6. Програмно-апаратні засоби АТС 31

Білінгові системи 33

Автоматична система періодичного обліку вартості міських
телефонних розмов (АПУС) 36


^ 7. Телефонія в сучасному офісі 38

Частина 2. СИСТЕМИ МОБІЛЬНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ 42

Розділ 3. Системи стільникового зв’язку 44

1. Розвиток систем стільникового зв’язку 44

У світі 44

ІMT-2000 та 4G 45

В Україні 47

^ 2. Стільникові телефони 48

Класи стільникових телефонів 48

Смарт-телефони 49

Параметри вибору стільникового телефону 50

3. Послуги стільникових мереж 53

4. Структура стільникової мережі зв’язку. 56

Базові станції 57

Центр комутації 59

^ 5. Принципи і режими функціонування стільникової
мережі зв’язку 61


Принцип повторного використання частот 61

Методи множинного доступу. 62

Режими роботи системи стільникового зв’язку 64

^ 6. Аналогові стільникові мережі 66

7. Цифрові стільникові мережі 67

GРSM 69

D-AMPS 72

CDMA 73

8. Використання стільникових мереж для передачі даних, GРRS. 76

9. Мобільна комерція 78

^ 10. Вплив стільникових телефонів на здоров’я людини. 79

11. Інформаційні системи операторів стільникового зв’язку. 80

Розділ 4. Пейджинговий зв’язок. 85

^ 1. Розвиток систем пейджингового зв’язку 85

2. Пейджинг в Україні 87

3. Послуги пейджингового зв’язку 88

4. Способи передачі повідомлень 89

5. Структура системи одностороннього пейджингового зв’язку 90

^ 6. Стандарти пейджингового зв’язку. 92

7. Інформаційні системи для пейджингового зв’язку. 93

Розділ 5. Системи транкінгового зв’язку 97

^ 1. Поняття та застосування транкінгових систем 97

2. Класифікація транкінгових систем 99

3. Абонентське обладнання 100

4. Основні послуги транкінгових мереж 102

5. Архітектура систем транкінгового зв’язку 103

^ 6. Основні протоколи транкінгового зв’язку 106

Аналогові протоколи 106

Цифрові протоколи 108

7. Транкінг в Україні 109

Розділ 6. DЕСТ-системи 111

1. Розвиток та особливості DЕСТ-стандарту 111

^ 2. Системи, що будуються на основі DЕСТ 113

Системи для дому та малого офісу 113

Відомчі системи зв’язку 114

Системи фіксованого радіодоступу (WLL) 115

^ 3. Перспективи розвитку DЕСТ-систем 117

Частина 3. СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 119

Розділ 7. Уведення в системи супутникового зв’язку 119

1. Історія супутникового зв’язку 119

^ 2. Класифікація систем супутникового зв’язку 120

3. Структура системи супутникового зв’язку 122

Космічний сегмент 123

Частоти супутникового зв’язку 123

Протоколи супутникових мереж. 125

Наземний сегмент 126

^ 4. Станції VSAT 127

Поняття VSAT 127

Структура станції VSAT. 128

Типи терміналів 129

Архітектура мереж VSAT. 130

5. Системи фіксованого супутникового зв’язку 133

Системи широкого мовлення та доступу до Інтернет 134

Технології дуплексного супутникового доступу до Інтернет 137

Корпоративні мережі передачі даних з використанням супутникового зв’язку 138

^ 6. Системи мобільного супутникового зв’язку 141

Мобільний радіотелефонний супутниковий зв’язок 142

Cистема Thuraya 144

Система Globalstar 145

Система «Ірідіум»

Позиціонування, навігація, диспетчерські інформаційні системи 146

^ 7. Міжнародні консорціуми в ССЗ 151

8. Супутниковий зв’язок в Україні 154

9. Програмне забезпечення для систем супутникового зв’язку 156

Частина 4. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 158

Розділ 8. Засоби організації локальних мереж 159

^ 1. Загальна характеристика мережевих стандартів 159

2. Технічні засоби для організації локальних мереж типу Ethernet. Правила поєднання ЕОМ 160

ІЕЕЕ 802.3 160

10Base2 — тонкий Ethernet, ThinNet 162

10Base5 — товстий Ethernet, ThickNet 164

10BaseT — Ethernet на основі витої пари 166

10BaseF — волоконно-оптичний Ethernet 169

100BaseT — Fast Ethernet, швидкий Ethernet 170

Gigabit Ethernet 171

Радіо-Ethernet 171

^ 3. Технічні засоби для організації локальних мереж типу Token Ring. Правила поєднання ЕОМ 174

4. Поняття про однорангові та клієнт-серверні мережі 176

5. Засоби моніторингу й аналізу мереж 177

Системи керування мережею 178

Аналізатори протоколів 179

Розділ 9. Модеми 181

^ 1. Поняття і класифікація модемів 181

2. Модемні протоколи 183

Протоколи підключення 183

Протоколи модуляції 184

Протоколи виправлення помилок 186

Протоколи стиснення інформації 187

Протоколи передачі файлів 188

^ 3. Настроювання параметрів модемів. 189

Основні параметри настроювання модемів. 189

АТ-команди 190

4. Встановлення зв’язку між віддаленими комп’ютерами 193

5. Використання факс-модемів 194

Розділ 10. Глобальні комп’ютерні мережі 195

1. Історія, класифікація та принципи побудови глобальних мереж 195

Історія 195

Класифікація та принципи побудови 197

^ 2. Блоки взаємодії мереж: комутатори, мости, маршрутизатори, шлюзи 200

Комутатори 200

Мости 201

Маршрутизатори 203

Шлюзи 205

^ 3. Класифікація ліній передачі даних 206

4. Сучасні технології глобальних мереж 207

Е1...Е4 / Т1...Т4 207

XDSL-технології 209

Цифрова мережа з інтеграцією послуг (ISDN) 210

Х.25 213

Frame Relay — протокол ретрансляції кадрів 214

Асинхронний режим передачі (АТМ) 215

Fіber Dіstrіbuted Data Іnterface (FDDІ) 216

ТСР/ІР 217

^ 5. Магістральний зв’язок 217

6. Глобальні мережі в Україні 221

Первинна мережа України 221

«Укрпак» 224

Корпоративні та відомчі мережі 225

^ 7. Засоби керування територіально розподіленими мережами 227

Частина 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ В ЕПОХУ ЗЛИТТЯ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 229

Розділ 11. Сучасні системи комп’ютерної телефонії 230

^ 1. Комп’ютерна телефонія: поняття та застосування 230

2. Класифікація систем комп’ютерної телефонії 231

3. Системи комп’ютерної телефонії 232

Голосова і факсова пошта 232

Єдине середовище обміну повідомленнями 234

Центр обробки викликів 235

Автоматичні довідково-інформаційні системи 237

Cистеми сповіщення 239

Голосові системи збору інформації та телеголосування 240

^ Системи запису телефонних розмов 241

Системи сервісних телефонних карток 242

Системи телеконференцій 243

Системи «Телебанк» 245

^ 4. Апаратна база комп’ютерної телефонії 246

5. Програмування додатків для комп’ютерної телефонії 251

Основні стандарти АРІ 251

Засоби розробки додатків СТІ 252

Розділ 12. IP-телефонія 254

^ 1. Поняття, історія і розвиток ІР-телефонії в Україні 254

2. Протоколи ІP-телефонії 256

3. Архітектура та основні компоненти мереж ІP-телефонії 257

4. Провайдери ІР-телефонії 260

^ 5. Варіанти з’єднань при ІP-телефонії 261

Дзвінок з телефону на телефон 261

Дзвінок з комп’ютера на телефон 263

Дзвінок з комп’ютера на комп’ютер 265

Дзвінок з web на телефон 266

^ 6. Білінгові системи провайдерів ІР-телефонії 267

Вимоги до білінгових систем для ІР-телефонії 267

Огляд систем білінгу і менеджменту ІР-телефонії 268

Розділ 13. Телеконференції 271

^ 1. Поняття та сфери застосування телеконференцій 271

2. Класифікація телеконференцій 273

3. Стандарти телеконференцій 275

4. Основні компоненти систем телеконференц-зв’язку 277

5. Структура мереж телеконференц-зв’язку 281

Використання ІSDN для телеконференцій 281

Телеконференції через локальну мережу 282

Телеконференції через КТМЗК 283

^ 6. Програмне забезпечення відеоконференцій 285

7. Телеконференції в Інтернет 287

Розділ 14. Електронна пошта 291

1. Поняття електронної пошти 291

2. Адресація повідомлень у системах електронної пошти 293

3. Стандарти електронної пошти 295

Стандарти на структуру повідомлень 295

Формати поштових повідомлень 296

Протоколи обміну електронною поштою 297

^ 4. Система електронної пошти 298

5. Клієнтське програмне забезпечення для роботи з електронною поштою 300

6. Серверне програмне забезпечення поштових систем 302

7. Сервери безкоштовної електронної пошти 304

Розділ 15. Інтернет як телекомунікаційне середовище для бізнесу 306

1. Web-технологія 306

Мова NTML та створення web-сторінок 306

Гіпертекстові посилання (URL) 309

Організація обміну інформацією через web-протокол HTTP, web-сервери, броузери 309

Інші засоби розробки web-сторінок (CGI, Java, ASP, PHP) 313

^ 2. Електронна комерція 315

3. Віртуальні організації 316

Розділ 16. Безпека телекомунікаційних систем 318

1. Основні поняття безпеки телекомунікаційних систем 318

2. Основи криптографії. 322

Класифікація криптографічних алгоритмів 322

Симетричні криптоалгоритми DES, AES 324

Асиметричний криптоалгоритм RSA 329

3. Технічні засоби захисту інформації 329

4. Програмне забезпечення для захисту інформації ПК 332

5. Програмне забезпечення для захисту інформації в корпоративних мережах та Інтернет 335

6. Протоколи захищених з’єднань 337

Термінологічний словник 339

Література 359Схожі:

Телекомунікації в бізнесі iconКомп’ютерні мережі І телекомунікації
Комп’ютерні мережі і телекомунікації" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка...
Телекомунікації в бізнесі iconБілошапка В. А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі Навч посіб. Вид. 2-ге, без змін

Телекомунікації в бізнесі iconМ., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі
...
Телекомунікації в бізнесі iconЦіна: 85,00 грн. Isвn 966-574-932-3 у посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі»
Посібник призначено для студентів, аспірантів, викладачів, практичних пра­цівників у сфері бізнесу
Телекомунікації в бізнесі iconВ. програмування систем ір-телефонії підручник з дисципліни "Програмування систем ір-телефонії" для всіх спеціальностей напряму Телекомунікації Одеса 2009
...
Телекомунікації в бізнесі iconО. С., Хіхловська І. В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори посібник з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори" напряму Телекомунікації Одеса 2008
Антонов О. С., Хіхловська І. В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Посібник. Одеса: Вид центр оназ ім. О. С. Попова, 2008....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов