До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 icon

До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2
Дата конвертації09.06.2013
Розмір112.46 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Додатокдо Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2

Кода


Дата (рік, місяць, число)


Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь (вид діяльності) за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС
на 2007 р.


Форма №1
Код за ДКУД 1801001


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи


Нематеріальні активи


залишкова вартість 010

первісна вартість 011

накопичена амортизація 012 ( ) ( )
Незавершене будівництво 020

Основні засоби


залишкова вартість 030

первісна вартість 031

знос 032 ( ) ( )
Довгострокові біологічні інвестиції:


справедлива (залишкова вартість) 035

первісна вартість 036

накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталах інших підприємств 040

інші фінансові інвестиції 045

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом І 080

ІІ. Оборотні активи


Виробничі запаси 100

Поточні біологічні активи 110

незавершене виробництво 120

готова продукція 130

товари 140

Векселі одержані 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чисто реалізаційна вартість 160

первісна вартість 161

резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом 170

за виданими авансами 180

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210

Поточні фінансові інвестиції 220

1 2 3 4
Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті 230

в іноземній валюті 240

інші оборотні активи 250

Усього за розділом ІІ 260

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.00 0.00
Баланс 280Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал


Статутний капітал 300

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330

Резервний капітал 340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350

Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом І 380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу 400

Інші забезпечення 410


415


416 ( ) ( )

417


418

Цільове фінансування 420

Усього за розділом ІІ 430

ІІІ. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків 440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450

Відстрочені податкові зобов'язання 460

Інші довгострокові зобов'язання 470

Усього за розділом ІІІ 480

ІV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків 500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510

Векселі видані 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530

Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів 540

з бюджетом 550

з позабюджетних платежів 560

зі страхування 570

з оплати праці 580

з учасниками 590

із внутрішніх розрахунків 600

інші поточні зобов'язання 610

Усього за розділом ІV 620

V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640Керівник


© blank.com.ua

Головний бухгалтер


М.П.


Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"
Норми Положення (стандарту) 23 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 24 застосовуються відкритими акціонерними товариствами (далі товариства)
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" На виконання Програми реформування системи бухгалтерського
Норми Положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі Положення (стандарт) 14), схвалене Методологічною
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну n 304 ( z0905-00 ) від 30.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" (далі Положення (стандарт) 11), схвалене
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (далі Положення (стандарт) 26), схвалене
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"
Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" набуває чинності з 1 січня 2002 року
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" набуває чинності з 1 січня 2002 року
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів n 1176 ( z1342-06 ) від 11.
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", схвалене Методологічною радою з
До Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12), схвалене
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов