Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета icon

Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин МетаНазваМіжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета
Дата конвертації22.02.2013
Розмір93.34 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Міжнародний стандарт фінансової звітності 6

Розвідка та оцінка запасів корисних копалин

Мета

1. Мета цього МСФЗ полягає у встановленні фінансової звітності щодо розвідки та оцінки запасів корисних копалин.

2. Зокрема, цей МСФЗ вимагає:

а) обмежених удосконалень до існуючих облікових практик для видатків на розвідку та оцінку;

б) оцінювати такі активи на зменшення корисності відповідно до цього МСФЗ та оцінювати будь-яке зменшення корисності відповідно до МСБO 36 "Зменшення корисності активів" від суб'єктів господарювання, які визнають активи розвідки та оцінки;

в) розкривати інформацію, яка ідентифікує та пояснює суми у фінансових звітах суб'єкта господарювання, що виникають від розвідки та оцінки запасів корисних копалин і допомагають користувачам цих фінансових звітів розуміти суми, час та визначеність майбутніх грошових потоків від визнаних активів розвідки та оцінки,

^ Сфера застосування

3. Суб'єктові господарювання слід застосовувати цей МСФЗ до видатків на розвідку та оцінку, які він несе.

4. Цей МСФЗ не розглядає інші аспекти обліку суб'єктами господарювання, які займаються розвідкою та оцінкою запасів корисних копалин.

5. Суб'єктові господарювання не слід застосовувати цей МСФЗ до понесених видатків:

а) раніше, ніж видатки на розвідку та оцінку запасів корисних копалин, такі як видатки, понесені до того, як суб'єкт господарювання отримав юридичні права розвідувати конкретну територію;

б) після аналізу технічної здійсненності та комерційної життєздатності розвідування, запаси корисних копалин вважаються доведеними.

^ Визнання активів розвідки та оцінки

Тимчасове звільнення від вимог параграфів 11 і 12 МСБО 8

6. Під час розробки своїх облікових політик суб'єктові господарювання, який визнає активи розвідки та оцінки, слід застосовувати параграф 10 МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки ".

7. Параграфи 11 і 12 МСБО 8 визначають джерела авторитетних вимог та керівництво, які управлінському персоналові потрібно розглядати під час розробки облікової політики для статті, якщо до цієї статті конкретно не застосовується жодний МСФЗ. Згідно з вимогами параграфів 9 і 10 далі цей МСФЗ звільняє суб'єкта господарювання від вимог застосовувати ці параграфи до його облікових політик для визнання та оцінки активів розвідки та оцінки.

^ ОЦІНКА активів розвідки та оцінки

Оцінка при визнанні

8. Активи розвідки та оцінки слід оцінювати за собівартістю.

Елементи собівартості активів розвідки та оцінки

9. Суб'єктові господарювання слід визначити політику, що встановлює, які видатки визнаються як активи розвідки та оцінки і застосовувати цю політику послідовно. Під час такого визначення суб'єкт господарювання розглядає рівень, до якого видатки можуть бути пов'язаними з пошуками конкретних запасів корисних копалин. Далі наведено приклади видатків, що можуть бути включені в первісну оцінку активів розвідки та оцінки (перелік не є вичерпним):

а) придбання прав розвідувати;

б) топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичні дослідження;

в) розвідувальне буріння;

г) опробування канавами;

ґ) взяття проб;

д) діяльність у зв'язку з оцінюванням технічної здійсненності та комерційної життєздатності видобування корисних копалин.

10. Видатки, пов'язані з розробкою запасів корисних копалин, не слід визнавати як активи розвідки та оцінки. ^ Концептуальна основа та МСБО 38 "Нематеріальні активи" надають керівництво із визнання активів, що виникають унаслідок розробки.

11. Відповідно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" суб'єкт господарювання визнає будь-які зобов'язання за переміщенням та відновленням, що виникають протягом певного періоду як наслідок проведення розвідки та оцінки запасів корисних копалин.

^ Оцінка після визнання

12. Після визнання суб'єктові господарювання слід застосовувати або модель собівартості, або модель переоцінки до активів розвідки та оцінки. Якщо застосовується модель переоцінки (або модель в МСБО 16 "Основні засоби", або модель у МСБО 38), вона має узгоджуватися з класифікацією активів (див. параграф 15).

^ Зміни в облікових політиках

13. Суб'єкт господарювання може змінити свої облікові політики для видатків на розвідку та оцінку, якщо така зміна робить фінансові звіти доречнішими для потреб користувачів із прийняття економічних рішень і не менш достовірними або достовірнішими і не менш доречними для таких потреб. Суб'єкт господарювання має оцінити доречність та достовірність, застосовуючи критерії в МСБО 8.

14. Щоби виправдати зміни своїх облікових політик для видатків на розвідку та оцінку, суб'єктові господарювання слід довести, що внаслідок зміни його фінансові звіти більше відповідають критеріям у МСБО 8, але не потрібно, щоби зміна досягала повної відповідності цим критеріям.

^ Подання

Класифікація активів розвідки та оцінки

15. Суб'єктові господарювання слід класифікувати активи розвідки та оцінки як матеріальні або нематеріальні активи відповідно до характеру придбаних активів та послідовно застосовувати цю класифікацію.

16. Деякі активи розвідки та оцінки розглядають як нематеріальні активи (напр., права на буріння), у той час як інші є матеріальними активами (напр., транспортні засоби та бурові установки). Тою мірою, якою матеріальний актив споживається під час розробки нематеріального активу, сума, що відображає споживання, є частиною собівартості нематеріального активу. Проте, використання матеріального активу для розробки нематеріального активу не змінює матеріальний актив на нематеріальний актив.

^ Перекласифікація активів розвідки та оцінки

17. Актив розвідки та оцінки більше не слід класифікувати як такий, коли доведено технічну здійсненність та комерційну життєздатність видобування корисних копалин. Активи розвідки та оцінки слід оцінювати на зменшення корисності та визнавати будь-який збиток від зменшення корисності до перекласифікації.

^ ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ

Визнання та оцінка

18. Активи розвідки та оцінки слід оцінювати на зменшення корисності, коли факти та обставини дозволять припустити, що балансова вартість активу розвідки та оцінки може перевищити суму його очікуваного відшкодування. Коли факти та обставини дозволяють припускати, що балансова вартість перевищує суму очікуваного відшкодування, суб'єктові господарювання слід оцінити, подати т. розкрити інформацію про будь-який остаточний збиток від зменшення корисності відповідно до МСБО 36, за винятком передбаченого у параграфі 21 далі.

19. Тільки з метою активів розвідки та оцінки слід застосовувати параграф 20 цього МСФЗ а не параграфи 8-17 МСБО 36 під час ідентифікації активу розвідки та оцінки, корисність якого може зменшитися. У параграфі 20 вживається термін "активи", але він однаково застосовується до окремих активів розвідки та оцінки або до одиниці, яка генерує грошові кошти.

20. Один або кілька з наведених далі фактів та обставин свідчать, що суб'єктові господарювання слід перевірити активи розвідки та оцінки на зменшення корисності (перелік не є вичерпним):

а) період, протягом якого суб'єкт господарювання має право розвідувати конкретну територію, закінчився протягом цього періоду або закінчиться у близькому майбутньому, і, за очікуванням, не буде подовжений;

б) основні видатки на подальшу розвідку та оцінку запасів корисних копалин на конкретній території не передбачені в бюджеті і незаплановані;

в) розвідка та оцінка запасів корисних копалин на конкретній території не привела до виявлення комерційно рентабельної кількості запасів корисних копалин і суб'єкт господарювання прийняв рішення припинити цю діяльність на конкретній території;

г) існує достатньо даних, щоби свідчити, що хоча існує ймовірність проведення розробки на конкретній території, повне відшкодування балансової вартості активу розвідки та оцінки внаслідок успішної розробки чи продажу є малоймовірним.

У будь-якому такому випадку суб'єктові господарювання слід виконувати перевірку на зменшення корисності відповідно до МСБО 36. Будь-який збиток від зменшення корисності визнають як витрату відповідно до МСБО 36.

Визначення рівню, на якому активи розвідки та оцінки оцінюють на зменшення корисності

21. Суб'єктові господарювання слід визначати облікову політику віднесення активів розвідки та оцінки до одиниць, які генерують грошові кошти або груп одиниць, які генерують грошові кошти, з метою оцінювання таких активів на зменшення корисності. Кожна одиниця, яка генерує грошові кошти, або група одиниць, до яких відноситься актив розвідки та оцінки, не повинна бути більшою, ніж сегмент, що базується або на первинному, або на вторинному форматі звітності суб'єкта господарювання, визначеному відповідно до МСБО 14 "Звітність за сегментами".

22. Рівень, ідентифікований суб'єктом господарювання з метою перевірки активів розвідки та оцінки на зменшення корисності, може складатися з однієї або кількох одиниць, які генерують грошові кошти.

^ Розкриття інформації

23. Суб'єктові господарювання слід розкривати інформацію, яка ідентифікує та пояснює суми, визнані в його фінансових звітах, що виникають від розвідки та оцінки запасів корисних копалин.

24. Для відповідності вимогам параграфа 23 суб'єктові господарювання слід розкривати таку інформацію:

а) його облікові політики для видатків на розвідку та оцінку, включаючи визнання активів розвідки та оцінки;

б) суми активів, зобов'язань, доходу та витрат, а також грошових потоків від операційної та інвестиційної діяльності, що виникають від розвідки та оцінки запасів корисних копалин.

25. Суб'єктові господарювання слід розглядати активи розвідки та оцінки як окремий клас активів і робити розкриття інформації, що її вимагає МСБО 16 або МСБО 38 згідно з тим, як активи класифікуються.

^ Дата набрання чинності

26. Суб'єктові господарювання слід застосовувати цей МСФЗ до річних періодів, що починаються 1 січня 2006 р. або пізніше. Заохочується застосування до цієї дати. Якщо суб'єкт господарювання застосовує цей МСФЗ до періоду, що починається раніше 1 січня 2006 р., йому слід розкривати інформацію про цей факт.

^ Положення перехідного періоду

27. Якщо неможливо застосовувати конкретну вимогу параграфа 18 до порівняльної інформації, яка відноситься до річних періодів, що починаються раніше 1 січня 2006 р., суб'єктові господарювання слід розкрити інформацію про цей факт. МСБО 8 пояснює термін "неможливий".

Додаток А

Визначені терміни

^ Цей додаток є невіддільною частиною МСФЗ.

Активи розвідки та оцінки Видатки на розвідку та оцінку, визнані як активи відповідно до облікової політики суб'єкта господарювання.

^ Видатки на розвідку та оцінку Видатки, понесені суб'єктом господарювання в зв'язку з розвідкою та оцінкою запасів корисних копалин до того, як доведено технічну здійсненність та комерційну життєздатність видобування корисних копалин.

^ Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Пошук запасів корисних копалин, включаючи корисні копалини, нафту, природний газ та подібні невідтворювані ресурси після отримання суб'єктом господарювання юридичних прав на розвідку на конкретній території, а також визначення

технічної здійсненності та комерційної життєздатності видобування корисних копалин.

Додаток Б

Зміни до інших МСФЗ

Зміни, наведені в цьому додатку, слід застосовувати до річних періодів, що починаються 1 січня 2006 р. або пізніше. Якщо суб’єкт господарювання застосовує цей МСФЗ до періоду, що відбувається раніше, ці зміни слід застосовувати до цього періоду, що відбувся раніше. У змінах новий текст підкреслено і вилучений текст закреслено.

Б1 У МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" додано заголовок та параграф 36Б, наведені далі.

^ Звільнення від вимоги надавати розкриття порівняльної інформації для МСФЗ 6

36Б Суб'єктові господарювання, який застосовує МСФЗ раніше 1 січня 2006 р. і обирає застосування МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин" раніше 1 січня 2006 р., непотрібно подавати розкриття інформації, якої вимагає МСФЗ 6 за порівняльні періоди при першому застосуванні МСФЗ у фінансових звітах.

Б2 У МСБО 16 "Основні засоби" (переглянутий в 2003 р. і змінений МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"), змінено параграф 3 так, як наведено далі:

3. Цей Стандарт не застосовують до:

а) основних засобів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність ";

б) біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (див. МСБО 41 "Сільське господарство ");

або

в) визнання та оцінки активів розвідки та оцінки (див. МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин ")

або

вг) прав на корисні копалини та запаси корисних копалин, такі як нафта, природний газ та подібні невідтворювані ресурси.

Проте цей Стандарт застосовують до основних засобів, використаних для розробки або збереження активів, наведених в б) та вг).

БЗ У МСБО 38 "Нематеріальні активи" (переглянутому в 2004 р.) змінено параграф 2 так, як наведено далі:

^ 2. Цей Стандарт слід застосовувати в обліку нематеріальних активів, за винятком:

а) нематеріальних активів, на які поширюється сфера застосування іншого стандарту;

б) фінансових активів, як це визначено в МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка ";

в) визнання та оцінки активів розвідки та оцінки (див. МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин"):

(гв) права на корисні копалини та видатки на розвідку, або розробку та видобування корисних копалин, нафти, природного газу та подібних невідтворюваних ресурсів.Схожі:

Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconПро затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", схвалене
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності мета
Мета цього мсфз – забезпечити, щоб перші фінансові звіти суб’єкта господарювання, складені за мсфз, та його проміжні фінансові звіти...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 7 Фінансові інструменти: розкриття Мета
Мета цього мсфз вимагати від суб'єктів господарювання надавати розкриття інформації в їхніх фінансових звітах, яка дає змогу користувачам...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний Стандарт Фінансової Звітності 8 Операційні Сегменти Основний принцип
Підприємство повинне розкривати інформацію, щоб надати можливість користувачам фінансової звітності оцінити характер і фінансовий...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 Прибуток на акцію Мета
Навіть якщо дані про прибуток на акцію обмежені через різну облікову політику, застосовану для визначення "прибутку", послідовне...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 4 Страхові контракти мета
Мета цього мсфз полягає в тому, щоб визначити фінансову звітність по відношенню до страхових контрактів суб’єкта господарювання,...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 Запаси Мета
Цей Стандарт надає керівництво з визначення собівартості та подальшого визнання витрат, включаючи будь-яке часткове списання до чистої...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМіжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об’єднання бізнесу мета
Таким чином, покупець визнає ідентифіковані активи, зобов’язання та непередбачені зобов’язання об’єкту придбання за їх справедливою...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconДодаток 35 до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності
Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття...
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 Розвідка та оцінка запасів корисних копалин Мета iconМ. М. Рябець “ ” 20 р
Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов