Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» icon

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік»НазваПравила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік»
Дата конвертації01.03.2013
Розмір82.84 Kb.
ТипПравила
скачать >>>

Додаток 1

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік»

1. Загальні засади


1.1. Основна мета організаторів Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених у сфері бухгалтерського обліку (далі – Конкурс) – виявлення та підтримка найбільш активних, талановитих й інноваційно думаючих молодих людей, що реалізують себе у сфері розвитку бухгалтерського обліку; пошук такої молоді, яка самостійно досягає успіхів за рахунок власного таланту та наполегливої праці.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти вищих навчальних закладів, України III–IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти – громадяни зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України, та молоді вчені.

Конкурс проводиться у двох номінаціях: 1) наукові роботи аспірантів та молодих учених; 2) наукові роботи студентів.

1.3. Тема Конкурсу: «Внесок фахівців із бухгалтерського обліку у створення цінностей підприємства, держави, суспільства».

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи, які відповідають визначеним темам, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, упроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.5. Наукові роботи виконуються українською або російською мовами.
^

2. Керівництво Конкурсом


2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу, який складається з ВБК «Баланс» і КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Інформаційні партнери конкурсу: ВКК «Баланс-Клуб», а також редакції бухгалтерських видань «Баланс», «Баланс- Бюджет», «Баланс-Агро» та «Бібліотека «Баланс».


2.2. Організаційне та фінансове забезпечення Конкурсу здійснює ВБК «Баланс».

2.3. Для організації та проведення відбіркового туру Конкурсу у вищому навчальному закладі III–IV рівнів акредитації за наказом ректора створюється відбіркова конкурсна комісія.

2.4 До складу відбіркових конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу. Головою конкурсної комісії є декан або завідувач профільної кафедри навчального закладу. Для проведення підготовчої та організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсори тощо.

2.5. Перший тур Конкурсу проводиться на базі ВБК «Баланс».

2.6. У КНЕУ імені Вадима Гетьмана створюється журі та проводиться другий тур Конкурсу для визначення переможців.

2.7. Конкурсні комісії розглядають подані роботи та здійснюють їх рецензування.
^

3. Порядок подання та розгляду робіт конкурсними комісіями


3.1. Конкурс проводиться у два тури з попереднім відбірковим туром.

Відбірковий тур проходить у вищих навчальних закладах України, які мають випускаючі кафедри за спеціальністю «Бухгалтерський облік» та профільні аспірантури, – до 15.09.10 р.; перший тур – у ВБК «Баланс» з 17.09.10 р. по 30.09.10 р., другий тур – у КНЕУ імені Вадима Гетьмана з 01.10.10 р. по 20.10.10 р.

3.2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд відбіркової конкурсної комісії вищого навчального закладу, у якому вони навчаються.

3.3. Оцінювання робіт здійснюється за 100-бальною системою, згідно із критеріями та шкалою оцінювання:Критерії оцінювання

Максимальний бал

Шкала оцінювання

1

Актуальність

10

0

5

10
2

Ступінь новизни

10

0

5

10
3

Оригінальність ідеї

20

0

5

10

15

20
4

Методи дослідження

10

0

5

10
5

Основні результати: теоретичні, або практичні

10

0

5

10
6

Використані джерела

10

0

5

10
7

Значення роботи теоретичне або практичне

10

0

5

10
8

Ступінь самостійності виконання

10

0

5

10
9

Якість оформлення

10

0

5

10
3.4. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот у кожній означеній номінації Конкурсу та надсилає їх до ВБК «Баланс» у термін, визначений регламентом проведення. Термін відправлення робіт установлюється за поштовим штемпелем або датою, зазначеною в електронному листі.

3.5. До кожної наукової роботи переможців відбіркового туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1 до Правил проведення конкурсу) у друкованому та електронному вигляді. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів), який друкується на кожній електронній і друкованій сторінці конкурсної роботи в лівому верхньому кутку.

3.6. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені відповідним чином, а саме: текст друкується шрифтом ^ Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, з одного боку аркуша формата А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 24 сторінки без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Подання макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші стандартного розміру.

3.7. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, відбіркова конкурсна комісія повертає її конкурсанту (із зазначенням причин). До участі в першому турі Конкурсу роботи, що оформлені з порушенням вимог, не допускаються і конкурсанту не повертаються.

3.8 Перший тур Конкурсу проводиться у ВБК «Баланс». Силами спеціалістів, яких ВБК «Баланс» призначає для участі в комісії, здійснюється вивчення та рецензування робіт, які «Баланс» рекомендує до участі у другому турі Конкурсу. Відібрані роботи (не більше 20 у кожній із двох номінацій) відправляються в електронному вигляді КНЕУ імені Вадима Гетьмана в термін, зазначений у регламенті проведення Конкурсу. На розгляд журі КНЕУ імені Вадима Гетьмана надходить зашифрована робота. Відомості про автора роботи, ВНЗ, наукового керівника та інші відомості не додаються. Друкована копія роботи з відомостями про автора роботи та друкованою рецензією відбіркової комісії навчальних закладів знаходяться у ВБК «Баланс» і можуть бути надані журі другого туру при необхідності.

3.9. Журі другого туру організовує розгляд робіт та визначає переможців.

3.10. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Журі другого туру Конкурсу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним. Результати голосування повідомляються у ВБК «Баланс» для ідентифікування робіт.

3.11. Авторам кращих робіт ВБК «Баланс» надсилає запрошення для участі в нагородженні. Результати конкурсу, імена переможців другого туру, номінантів та їх роботи розміщуються на сайті організаторів у вільному доступі.

3.12. Якщо претендент на нагородження не брав участі в нагородженні, то його робота може бути нагороджена заочно.

3.13. Наукові роботи, які були подані на Конкурс, не повертаються.
^

4. Відзначення переможців Конкурсу


Переможці Конкурсу отримують дипломи 1-го, 2-го, та 3-го ступенів та грошові премії згідно з номінаціями:

Молоді вчені, аспіранти та викладачі

За перше місце – 12 000 грн.

За друге місце – 5 000 грн.

За третє місце – 3 000 грн.

Студенти

За перше місце – 7 000 грн.

За друге місце – 5 000 грн.

За третє місце – 3 000 грн.

Кращі роботи будуть надруковані у спеціальному збірнику наукових робіт.


Кафедри, що представляють переможців, отримають безкоштовне підключення до Електронної Бухгалтерської Системи «Баланс», яка вміщує електронні версії друкованих видань і додатків всеукраїнського бухгалтерського журналу «Баланс», всеукраїнського тижневика для бюджетних установ «Баланс-Бюджет», всеукраїнської бухгалтерської газети для агропідприємств «Баланс-Агро» та серії практичних керівництв і методичних посібників «Бібліотека «Баланс» на 5 робочих місць, а також книгу « Бухгалтерський облік в Україні. Від теорії до практики» у 2 томах.

5. Фінансування Конкурсу


5.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу бере на себе організатор Конкурсу – ВБК «Баланс».Схожі:

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconЗвіт про участь у заслуховуванні на засіданні Наукової експертної ради втеі кнтеу студентських наукових робіт, рекомендованих на II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Найкращі студентські наукові роботи, які були відібрані, у подальшому будуть представлені на II тур Всеукраїнського конкурсу студентських...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconПро організацію і проведення науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2013 році
Надсилаємо План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів на...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconНаказ №1187 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу „Талановиті кадри України
З метою профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів та виявлення обдарованої молоді редакцією газети „Все про бухгалтерський...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconВсеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconНаказ №373 від 17 травня 2011 року м. Ужгород Про підсумки проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу, присвяченого 20-й річниці Незалежності України
Відповідно до Порядку проведення Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт учнівської та студентської молоді, присвячених...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconПрограма фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік»
«Бухгалтерський облік» охоплює всі основні вимоги до підготовки абітурієнтів. Для вступу на спеціальність «Бухгалтерський облік»...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconПро проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» 2013 р
Та спорту України №1304 від 21. 11. 2012 р. «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Правила проведення Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів та молодих учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік» iconВ. о ректора Директор коледжу А. Г. Драбовський А. Г. Драбовський «01» березня 2012р. «01»березня 2012р. Програма
«Бухгалтерський облік» охоплює всі основні вимоги до підготовки абітурієнтів. Для вступу на спеціальність «Бухгалтерський облік»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов