Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю icon

Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністюНазваПоложення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю
Дата конвертації12.02.2013
Розмір46.67 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Додаток
до Положення про порядок надання
безпроцентної позики безробітним
для зайняття підприємницькою діяльністюПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю


м. ______________________ "___" ______________ 199__ р.

__________________________________________________________________

(найменування центру зайнятості)

(далі - Центр), в особі __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника

__________________________________________________________________

або уповноваженої ним особи)

з однієї сторони, і громадянина _________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) зареєстрований(а) безробітним(ою), з __________________

(дата)

в ________________________________________________________________

(найменування центру зайнятості)

паспорт: серія ____ N __________, виданий ________________________

"___" ________________ 199__ р., з другої сторони, уклали цей

договір про надання безпроцентної позики для зайняття

підприємницькою діяльністю.


^ Предмет договору

1. Центр надає громадянину __________________________________

(прізвище, ініціали)

згідно із статтею 22 Закону України "Про зайнятість

населення" позику в розмірі ________________ (____________________

______) гривень на строк _______________ місяців

з "___" ________________ 199__ р. по "___" _______________ 199__ р.

2. Громадянин повертає суму безпроцентної позики на

кореспондентський рахунок ________________________________________

(найменування установи банку, номер

__________________________________________________________________

розрахункового рахунка центру зайнятості)

не пізніше "___" ___________19 ___ р.


^ Забезпечення безпроцентної позики

3. Безпроцентна позика надається під ________________________

__________________________________________________________________

(вид забезпечення)

4. Забезпеченням є договір про заставу N __________________

від "___" _____________ 199__ р. або запорука організації-гаранта,

які є невід'ємною частиною цього договору.


Обов'язки сторін

5. Кожна із сторін повинна сприяти виконанню прийнятих

договором зобов'язань.

6. Громадянин _______________________________ зобов'язується:

(прізвище, ініціали)

а) зайнятись підприємницькою діяльністю ____________________;

(вид діяльності)

б) подати Центру згідно з пунктом 10 Положення про порядок

надання безпроцентної позики безробітним для зайняття

підприємницькою діяльністю необхідні для отримання безпроцентної

позики документи;

в) наступного дня після реєстрації подати до державної

служби зайнятості копію свідоцтва про державну реєстрацію як

суб'єкта підприємницької діяльності;

г) заповнювати створені робочі місця в кількості _______

працівниками, направленими _______________________________________

(найменування районного (міського)

__________________________________________________________________;

центру зайнятості)

д) за вимогою Центру не рідше одного разу на квартал

подавати:

у разі створення юридичної особи - копії декларацій про

доходи до державної податкової адміністрації, документи

бухгалтерського обліку та інші документи, які підтверджують

зайняття підприємницькою діяльністю; фінансові звіти про цільове

використання безпроцентної позики;

без створення юридичної особи - довідку державної податкової

адміністрації та фінансові звіти про цільове використання

безпроцентної позики;

е) повернути позику в зазначений вище строк.

7. Центр зобов'язується:

а) перерахувати необхідну суму на особистий рахунок в

установі банку ___________________________________________________

(найменування, адреса,

__________________________________________________________________

номер особистого рахунка)

для виплати суми, зазначеної в пункті 1 цього договору;

б) створені додаткові робочі місця комплектувати переважно за

рахунок осіб, зареєстрованих як такі, що шукають роботу

(безробітні).


^ Відповідальність сторін

8. У разі прострочення встановленого строку повернення

безпроцентної позики неповернена сума вважається недоїмкою і

стягується з нарахуванням пені.

Пеня з суми недоїмки нараховується із розрахунку 120

відсотків річних від облікової ставки Національного банку від суми

недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу

(стаття 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.

N 8 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових

платежів").

9. У разі порушення цільового використання безпроцентної

позики та інших умов договору безпроцентна позика має бути

повернена протягом 10 днів з дня встановлення порушення з

наступним стягненням, протягом місяця з дня встановлення

порушення, штрафних санкцій, які визначаються за весь період

користування позикою у розмірах, визначених законодавством.

10. У разі непогашення заборгованості понад 30 днів Центр

реалізує своє право за запорукою або договором застави.


Строки та умови дії договору

11. Цей договір набирає чинності з дати списання коштів з

рахунка Центру, а припиняє - з дати зарахування всієї суми на

рахунок Центру.

12. Дострокове розірвання договору допускається у випадках

порушення цільового використання безпроцентної позики або за

письмовою заявою громадянина.

Зміни, які виникають протягом строку дії договору, мають

бути погоджені між сторонами, оформлені додатком, що є частиною

цього договору.

13. Спори вирішуються в установленому законодавством

порядку.

^ Адреси сторін

Центру ___________________________________________________________

Громадянина ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________________________________________________________

(домашня адреса,

__________________________________________________________________

паспортні дані, особистий рахунок в установі банку)

Договір укладено в трьох примірниках, один з яких передається

кожній із сторін, і один - районному (міському) центру зайнятості

за місцем реєстрації громадянина як безробітного.


Центр   Громадянин

____________________ ______________________

____________________ ______________________

 Схожі:

Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю icon2. розмір позики розмір позики становить ( ) грн. Порядок надання позики
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі іменується "Договір") про наступне
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconДоговір безпроцентної позики
За цим Договором Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти у розмірі, встановленому Договором, а Позичальник зобов'язується...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconДоговір позики м
Позичальник"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconЗаявка на участь у всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Облік, контроль І аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconЗакон України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 2005, №26, ст. 349) Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу
Встановлення правил випуску в обіг, обробки, використання для розрахунків (пов’язаних та не пов’язаних з підприємницькою діяльністю),...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconДоговір поруки (на забезпечення зобов'язання позичальника за договором позики) предмет договору
У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Поручитель зобов'язується відповідати перед Позикодавцем за виконання Позичальником...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconЗаява про надання фінансової допомоги на поворотній І безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду

Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 Витрати на позики Основний принцип
Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу формують частину...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconДоговір n про надання бухгалтерських послуг
...
Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю iconДоговір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов