Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості icon

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловостіНазваПравила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
Сторінка3/10
Дата конвертації14.02.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипПравила
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

4. Вимоги до допоміжних приміщень


1. Санітарно-побутові та адміністративні приміщення потрібно забезпечити евакуаційними виходами шириною не менше ніж 1 м, коридорів або переходів в інші будівлі - 1,4 м.

Санітарно-побутові приміщення слід розташовувати поза виробничою зоною та з ізоляцією від дільниць із шкідливими та небезпечними факторами.

2. Приміщення закладів громадського харчування, охорони здоров'я, відпочинку, культурного обслуговування, громадських організацій, кабінети охорони праці, спортзали слід розташовувати в місцях, позбавлених впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів.
^

III. ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

1. Загальні вимоги


1. Виробничі процеси слід здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности". Виробниче устатковання повинно відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" та вимогам розділу 8 НАПБ В.01.052-96/194.

Роботи з інструментом та пристроями потрібно виконувати згідно з Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями, затвердженими наказом Мінпраці України від 05.06.2001 N 252 (НПАОП 0.00-1.30-01).

2. Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні та ГОСТ 12.1.010-76 у виробничих та складських приміщеннях, в яких застосовуються, виробляються або зберігаються речовини й матеріали, здатні утворювати вибухонебезпечні концентрації газів і парів, повинні встановлюватися автоматичні газоаналізатори для контролю за станом повітряного середовища. За відсутності газоаналізаторів, які випускаються серійно, необхідно здійснювати періодичний лабораторний аналіз повітряного середовища.

Технологічне устаткування, апарати і трубопроводи, в яких утворюються речовини, що виділяють пожежовибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні бути герметичними відповідно до пункту 7.7.12 Правил пожежної безпеки в Україні.

3. Під час розміщення виробничого устатковання в цехах (дільницях) мінімальна відстань до будівельних конструкцій повинна бути не менше ніж 0,6 м в неробочій зоні і не менше ніж 1 м зі сторони обслуговування, ширина головних проходів в цехах (дільницях) - не менше ніж 1,5 м, а допоміжних (до окремих робочих місць) - не менше ніж 1 м. Проходи і проїзди у виробничих приміщеннях повинні бути прямими без різких поворотів, окресленими на підлозі жовтими лініями. На кутових поворотах потрібно встановити сигналізацію або забезпечити оглядовість на відстані не менше ніж 5 м для безпеки руху внутрішнього транспорту та цехового персоналу.

4. У цехах треба передбачити місця для зберігання міжопераційних напівфабрикатів (віддрукованих або сфальцьованих аркушів, брошур, палітурок тощо), огорожені або окреслені на підлозі обмежувальними лініями.

5. Транспортування, монтаж, експлуатацію та технічне обслуговування виробничого устатковання слід здійснювати відповідно до технічних умов і конструкторської документації.

6. Санітарні норми мікроклімату (температура, вологість та швидкість руху повітря) на робочих місцях повинні бути відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 і ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42.

Інтенсивність інфрачервоного випромінювання від нагрітого устатковання та інсоляції на робочих місцях не повинна перевищувати норм, вказаних в ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та ДСН 3.3.6.042-99.

Температура поверхонь нагрітого устаткування, доступних для дотику, не повинна перевищувати 43° C, згідно з ДСТУ EN 563-2001 "Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)". Нагрівальні пристрої та елементи устаткування з температурою зовнішніх поверхонь понад 43° C необхідно забезпечити тепловою ізоляцією або огорожею і нанести на них сигнальну фарбу згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

У виробничих і допоміжних будівлях та приміщеннях слід максимально використовувати природне освітлення.

Рівень вібрації, яка діє на працівників на робочому місці, не повинен перевищувати значень у ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39.

Допустимий рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати значень ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37.

7. Згідно з вимогами ГОСТ 12.2.062-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные" небезпечні зони і елементи устатковання повинні бути огороджені і обладнані системами блокування та сигналізації (звукової або світлової). Забороняється демонтування систем блокування, захисних огорож під час експлуатації устатковання.

Розміщення пускових і контрольних пристроїв слід здійснювати за вільного доступу та зручності вмикання, вимикання.

Технологічне устатковання, обслуговуване двома чи більше працівниками або з декількох пультів управління, слід обладнати типами вимикачів і звуковою сигналізацією, які забезпечують узгодженість пуску чи блокування устатковання. Екстрене вимикання устатковання слід здійснювати вимикачами з грибовидними штовхачами червоного кольору.

8. Підвісні рухомі транспортери для переміщення пачок паперу, картону, каретки для запресування книг слід забезпечити долішніми і боковими дротяними або сітковими огорожами.

9. Цехові комунікації слід фарбувати кольором, аналогічним до кольору будівельних конструкцій, по яких вони прокладені. Трубопроводи треба вирізняти розпізнавальними кільцями кольору відповідно до кольору транспортованих речовин.

10. Устатковання з джерелами УФ-випромінювання слід забезпечити щільним екрануванням. Параметри ультрафіолетового випромінювання на робочих місцях повинні бути відповідно до вимог СН 4557-88 "Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях", затверджених Мінохорони здоров'я СРСР, 1988.

11. Виробничі приміщення треба обладнати фрамугами, кватирками, витяжними шахтами для природної та загальнообмінної штучної вентиляції згідно зі СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Фрамуги, кватирки в теплий період року слід закривати захисними сітками від комарів, мух та інших комах.

12. У разі утворення на устаткуванні та робочих місцях концентрацій речовин 1-го та 2-го класів небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005, надмірного тепла, пилу їх потрібно обладнати відповідними типами відсмоктувачів. Згідно зі СНиП 2.04.05-91 системи вентиляції для приміщень категорій А і Б повинні забезпечувати витрату повітря, необхідну для підтримання у приміщеннях концентрації горючих газів, парів або пилу, що не перевищують 0,1 нижньої концентраційної границі поширення полум'я.

13. Огляд, випробування, обстеження устатковання та машин слід здійснювати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 "Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки".

14. Організація робочих місць на поліграфічних підприємствах повинна здійснюватись відповідно до вимог ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования", ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам".

Робочі місця для виконання робіт сидячи слід комплектувати стільцями з регульованою висотою сидіння.

15. Для зберігання фотоплівок, друкарських форм, формних циліндрів тощо слід застосовувати стаціонарні та пересувні стелажі-шафи міцної конструкції висотою не більше ніж 1,8 м.

Інші виробничі меблі (столи, шафи, верстати тощо), не зазначені в цих Правилах, можна встановлювати біля конструктивних елементів будівель (стін, колон, перегородок).

Поверхні виробничих меблів повинні бути гладкими, покритими листовими матеріалами з пластмаси або металу (стійкого до окислення), основою прилягати до підлоги або мати ніжки не менше ніж 15 см.

16. На виробничому устаткованні за утворення зарядів статичної електрики необхідно встановлювати нейтралізатори. Технологічне обладнання, комунікації, ємкості повинні бути заземлені та захищені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018-93, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования", НПАОП 0.00-1.29-97 "Правила захисту від статичної електрики", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 22.04.97 N 103, і Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (НПАОП 40.1-1.32-01).

17. У виробничих процесах слід позбавлятись токсичних речовин (препаратів) або застосовувати менш токсичні і пожежобезпечні.

Для очищення формних пластин від консерваційного шару і друкарських форм від залишків фарби, знежирювання та миття вузлів під час ремонтів устатковання та інших забруднень слід застосовувати водні емульсії на основі поверхнево-активних речовин (ПАР).

18. Розчини і електроліти треба виготовляти і зберігати в приміщеннях, обладнаних загальнообмінною штучною вентиляцією та місцевою витяжною вентиляцією робочих зон.

Хімікати (хромові розчини) слід зберігати за температури від 5° C до 10° C в спеціальних щільно закритих посудинах.

Кількість використовуваних речовин у виробничих і лабораторних приміщеннях не повинна перевищувати змінної норми.

Змінну норму легкозаймистих (ЛЗР) і горючих рідин (ГР) слід зберігати окремо від інших речовин в щільно закритих посудинах.

Для транспортування і підіймання тари з кислотами, лугами, електролітами тощо необхідно застосовувати спеціальні пристрої (візки, тачки). Відкривання металевої тари (наприклад, з вмістом хромового ангідриду) слід здійснювати за використання спеціальних інструментів і ЗІЗ.

19. В цехах і на виробничих дільницях для транспортування, передавання і встановлення на устаткованні друкарських форм, формних циліндрів, фарбових та зволожувальних валів, деталей машин необхідно застосовувати підіймально-транспортні пристрої (візки, шафи-візки тощо). Колеса візків слід покривати еластично-пружним матеріалом (гумою, пластмасою).

Демонтовані з машин вали, циліндри необхідно зберігати на спеціальних стелажах (стояках, пірамідах) з гніздами та замками для запобігання їх падінню.

20. Працівники підприємств повинні дотримуватись правил особистої гігієни, володіти навиками з надання першої допомоги потерпілим.

21. Викиди в атмосферне повітря шкідливих сполук у процесі виготовлення продукції не повинні перевищувати значень ГДК згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", затвердженими наказом МОЗ України від 09.07.97 N 201.

Утилізація твердих відходів повинна здійснюватись згідно з ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.99 N 29.

22. Використання у складі виробничого чи вимірювального обладнання джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) має здійснюватись за умови наявності ліцензії на провадження діяльності з використання ДІВ та обов'язкової реєстрації ДІВ в Державному Регістрі ДІВ, з дотриманням вимог НП 306.5.04/2.060-2002 "Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів", ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)" та ДСП 6.177-2005-09-02 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України", затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2005 N 54, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за N 552/10832.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості загальні положення
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання (далі підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності та...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці в деревообробній промисловості 1 загальні положення
Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі підприємства)...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці в содовій промисловості
У цих Правилах терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці вживаються відповідно до Законів України "Про охорону...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості загальні положення
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності,...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для швейного виробництва
Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання (далі підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності та...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПоложення про кабінет охорони праці для організацій Житомирського обласного управління водних ресурсів І. Загальні положення
Дане Положення розроблене згідно "Рекомендацій щодо організації роботи кабінету безпеки та охорони праці", затверджених наказом Держгірпромнагляду...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості
Лядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, лісосічні,...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості icon28 квітня – Всесвітній день охорони праці Девіз 2013 року – Запобігання професійним захворюванням звернення
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації,...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для працівників шкіряного виробництва загальні положення
Ці Правила поширюються на підприємства, установи й організації (далі підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності,...
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості iconПравила охорони праці для працівників бавовняного виробництва загальні положення
Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форм власності,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов