Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз icon

Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнзНазваДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз
Дата конвертації20.02.2013
Розмір119.59 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>
Додаток 1

до наказу управління освіти

і науки облдержадміністрації

від 13 грудня 2011 р. № 896


ПОЛОЖЕННЯ

про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у ПТНЗ

1. Загальні положення


Обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у ПТНЗ (далі – Конкурс) спрямований на вдосконалення навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності кабінетів, підвищення якості викладання інформатики та інформаційних технологій у ПТНЗ, виявлення та поширення сучасних технологій і методів навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників.


^ 2. Мета Конкурсу

Метою Конкурсу є виявлення реального стану навчально-матеріальної бази, комплексно-методичного забезпечення кабінетів інформатики та інформаційних технологій, вдосконалення роботи навчальних кабінетів щодо забезпечення навчання учнів відповідно до робочих навчальних планів і програм з інформатики та інформаційних технологій ПТНЗ, виявлення кращого досвіду з проблем практичного використання можливостей кабінету для підвищення рівня знань та практичних навичок учнів.


^ 3. Керівництво Конкурсом

Керівництво Конкурсом здійснюється оргкомітетом, на який покладається відповідальність за його організацію та проведення.

Призерів та переможців Конкурсу визначає журі, на яких покладається відповідальність за об’єктивне оцінювання та підведення підсумків.

До складу оргкомітету входять працівники управління освіти і науки облдержадміністрації та навчально-методичного центру ПТО.

До складу журі входять працівники Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичного центру ПТО та досвідчені педагогічні працівники ПТНЗ області.


^ 4. Порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться з 1 лютого до 29 квітня 2012 р. у два етапи:

І етап (у навчальному закладі) – з 1 лютого до 14 березня 2012 року ПТНЗ готують і подають конкурсні матеріали в навчально-методичний центр.

ІІ етап (обласний) проводиться в два тури:

– І тур (заочний) – з 15 березня до 4 квітня 2012 року журі вивчає, аналізує подані матеріали та визначає п’ять кращих кабінетів відповідно до розроблених критеріїв;

– ІІ тур (заключний) – з 5 до 26 квітня 2012 року члени журі Конкурсу безпосередньо ознайомлюються з роботою п’яти кращих претендентів у навчальних закладах та визначають серед них переможців.


^ 5. Учасники Конкурсу

У Конкурсі беруть участь всі професійно-технічні навчальні заклади області.


6. Матеріали, що надсилаються на Конкурс

6.1. Диск з відеопрезентацією кабінету інформатики, інформаційних технологій (інтер’єр кабінету, робочі місця викладача та учнів, наявність технічних засобів навчання та їх використання у навчальному процесі тощо).

6.2. Довідка (у довільній формі), що містить:

– опис кабінету: його загальна площа, кількість учнівських місць, відповідність санітарно-гігієнічним вимогам тощо;

– картотеки: навчально-наочних посібників, таблиць, тематичних стендів, завдань для здійснення індивідуальної роботи з учнями, відкритих уроків тощо;

– матеріали позаурочної роботи (факультативи, консультації, олімпіа-ди, тематичні тижні, семінари, конкурси, захист проектів тощо);

– висновок про стан та результативність навчально-методичної роботи в кабінеті, моніторинг навчальних досягнень учнів із інформатики та інформаційних технологій;

– заповнений бланк критеріїв оцінювання Конкурсу.

6.3. План роботи кабінету на 2011-2012 н.р.

6.4. Таблиця кадрового забезпечення кабінету за формою (додаток 1 до Положення).

6.5. Паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета (додаток 2 до Положення).


Матеріали повинні розкривати якість та ефективність навчальної та методичної роботи з учасниками навчально-виховного процесу, відображати реальні показники роботи кабінету та його матеріально-технічного забезпечення, бути належно оформлені.

Конкурсні матеріали надіслати в електронному вигляді та на паперових носіях.

Матеріали, надіслані після завершення І етапу, членами журі не розглядатимуться.


^ 7. Критерії оцінювання Конкурсу


№ з/п

Найменування показника

Оцінка в балах

максимальна

навч. закладу

1.

Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету

7
1.1.


1.2.


1.3.


1.4.

1.5.


Площа приміщення:

 • не менше 96 м2;

 • не менше 86,4 м2;

 • менше 86,4 м2.

Забезпечення температурного режиму:

 • t повітря 19,5+0,50С;

 • t повітря менше 150С.

Забезпечення природного і штучного освітлення в приміщенні.

Наявність штор або жалюзі, які можна регулювати.

Забезпечення вільного доступу учнів і викладача під час уроку до робочих місць.

3

3

1

-


1

-


1

1


1
2.

Матеріально-технічне оснащення кабінету

49
2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.


2.6.

2.7.

2.8.


2.9.Наявність 15 робочих місць учнів із спеціалізованими комп’ютерними меблями.

Наявність додаткових столів для теоретичної частини уроку (розташування по центру кабінету).

Наявність місця для зберігання навчально-методичних посібників і носіїв інформації.

Наявність окремого робочого місця викладача, оснащеного комп’ютером (сервер).

Наявність іншого обладнання:

 • принтера;

 • сканера;

 • звукових колонок;

 • Web-камери.

Наявність локальної мережі.

Підключення до мережі Інтернет.

Наявність додаткового обладнання:

 • інтерактивної дошки;

 • відеокамери;

 • мультимедійного обладнання.

Наявність встановленого на апаратних засобах ліцензійного програмного забезпечення базових інформаційних технологій з грифом Міністерства освіти і науки України та сертифікатом відповідності державної системи сертифікації, що дозволяє використовувати це програмне забезпечення в навчальному процесі:

 • наявність операційної системи (Windows XP і новіші) на 15 робочих місць для учнів;

 • програма антивірус для сервера;

 • програма архіватор (WinRaR);

 • пакету Microsoft Office (професійний: Word, Excel, Access, Power Point, Publisher);

 • програма Skype;

 • клавіатурні тренажери.


15


2


2


3

4

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1


18


10

1

1


4

1

1
3.

Навчально-методичне забезпечення кабінету

29
3.1.


3.2.


3.3


3.4.


3.5.

3.6.


3.7.

3.8.


3.9.


3.10.

Наявність:

 • паспорта комплексно-методичного забезпечення предмета;

 • робочої навчальної програми з предметів;

 • поурочно-тематичних планів;

 • критеріїв оцінювання.

Наявність інструкцій для проведення лабораторно-практичних робіт з інформатики та інформаційних технологій.

Наявність систематизованого матеріалу, розробленого викладачем.

Наявність комплектів завдань для здійснення індиві-дуального підходу при навчанні, організації самостійних робіт і вправ учнів.

Наявність навчальної літератури для учнів.

Наявність додаткової науково-методичної, науково-популярної, довідкової літератури для викладача.

Наявність стендів, плакатів (змінних, стаціонарних).

Наявність матеріалів про проведені тематичні тижні, олімпіади, факультативи тощо.

Наявність поурочно-тематичних папок до всіх тем навчальної програми.

План роботи кабінету на 2011-2012 навчальний рік.

8


5

1

1

1


4


4


2

2


1

1


2


4

1
4.

Дотримання вимог техніки безпеки в кабінеті

5

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

Наявність:

 • кутка з охорони праці (інструкцій з техніки безпеки);

 • санітарного паспорту кабінету;

– журналу з обліку інструктажів з техніки безпеки;

– аптечки першої допомоги та засобів пожежогасіння.


1

1

1

2
5.

Диск з відеопрезентацією кабінету

4
Всього

94

^ 8. Відзначення переможців Конкурсу


Переможці Конкурсу визначаються за найбільшою сумою балів. При отриманні однакової суми балів перевага надається тим навчальним закладам, які більше використовують у навчальному процесі сучасні засоби навчання.

Кабінети, що стали переможцями і призерами Конкурсу, нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, а їх керівники – грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.


Директор НМЦ ПТО В.Е. Тороній
Додаток 2

до наказу управління освіти

і науки облдержадміністрації

від 13 грудня 2011 р. № 896
^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

з проведення обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у професійно-технічних навчальних закладах


^ Довганич О.С. – завідувач сектора професійно-технічної освіти управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Слюсарєва О.В. – заступник директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

^ Горячова Л.Б. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області


Директор НМЦ ПТО В.Е. ТоронійДодаток 3

до наказу управління освіти

і науки облдержадміністрації

від 13 грудня 2011 р. № 896

СКЛАД ЖУРІ
^

обласного огляду-конкурсу на кращий кабінет

інформатики та інформаційних технологій

у професійно-технічних навчальних закладах


Мельниченко Д.П. – методист Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова журі

^ Члени журі:

Вайда С.В. – методист навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Мушніков А.В. – викладач інформатики та інформаційних технологій ВПУ № 3 м. Мукачево

Сорока Л.М. – викладач інформатики та інформаційних технологій ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей”

^ Шеверя В.М. – викладач інформатики та інформаційних технологій Ужгородського професійного ліцею


Директор НМЦ ПТО В.Е. Тороній

Додаток 1 до Положення


Дані про кадрове забезпечення предмета інформатики ПТНЗ
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Категорія, педагогічне звання

Назва закладу, який закінчив, спеціальність та кваліфікація за дипломом

Педагогічний стаж роботи

Підвищення кваліфікації за фахом (рік)

^ Додаток 2 до Положення


Паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета


Кількість годин _____

Розробив (ла) _____________


Розділ 1. Навчально-методична документація


№ з/п

Назва

Рік затвердження

1.

Навчальний план
2.

Навчальна програма
3.

Нормативи забезпечення кабінету

Розділ 2. Навчальна література для учнів


Предмет

Вид літератури

Назва

Необхідно

Фактично
(посібники,

довідники,

підручники тощо)Розділ 3. Література для викладачів


Предмет

Вид літератури

Назва

Необхідно

Фактично
(посібники,

підручники тощо)


Розділ 4. Засоби навчання


Назва теми і підтеми

Засоби навчання

Назва

Необхідно

Фактично

ТЕМА 1

Підтема 1

Вступ (к-сть год.)

Тематичне оцінювання

(плакати, стенди, картки-завдання, моделі, відеоролики, презентації тощо)


Види і форми контролю знань учнів

Схожі:

Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 27. 10. 2011 р. №779 положення про обласний огляд-конкурс на кращий інноваційний урок математики та фізики у професійно-технічних навчальних закладах області
Птнз. Участь у конкурсі вимагає від викладачів розробки уроків із застосуванням інноваційних технологій, нових форм І методів навчання,...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 27. 10. 2011 р. №778 положення про обласний огляд-конкурс на краще навчально-методичне забезпечення кабінету хімії у птнз
Обласний огляд-конкурс на краще навчально-методичне забезпечення кабінету хімії у птнз (далі – конкурс) спрямований на вдосконалення...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 11. 01. 2012 р. №12 Положення про огляд конкурс на кращий інноваційний проект професійно
Конкурс на кращий інноваційний проект професійно-технічного навчального закладу (далі – птнз) проводиться з метою
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 04. 10 2011 №718 Положення про обласний огляд-конкурс на кращу слюсарну майстерню
Птнз) спрямований на покращення навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення слюсарних майстерень (далі – майстерень)...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 01. 12. 2011 №871 Положення про обласний огляд-конкурс на кращу комп’ютерну лабораторію професійно-технічного навчального закладу
Обласний огляд-конкурс (далі – Конкурс) на кращу комп’ютерну лабораторію професійно-технічного навчального закладу спрямований на...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток до протоколу
Результати огляду-конкурсу на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу департаменту освіти І науки, молоді та спорту облдержадміністрації № Умови проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет української мови та літератури у птнз 1
Птнз, виявлення та поширення сучасних технологій І методів навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 11. 10. 2011 р. №733 положення  про проведення конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання із професії кухар
Організатори конкурсу: управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 03. 11. 2011 р. №790 положення  про проведення конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання із професії столяр
Організатори конкурсу: управління освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській...
Додаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 13 грудня 2011 р. №896 положення про обласний огляд-конкурс на кращий кабінет інформатики та інформаційних технологій у птнз iconДодаток 1 до наказу управління освіти І науки облдержадміністрації 26. 06. 2012 №441 умови проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії кухар
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 05. 05 №316 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов