Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р icon

Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н рНазваДовідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р
Дата конвертації20.02.2013
Розмір162.68 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>

ДОВІДКА

З ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ І ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ПТНЗ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2011/2012 н.р.


Розвиток економіки України постійно вимагає поповнення кваліфікованою робочою силою, активною, цілеспрямованою, з рівнем знань, що відповідає потребам сучасності. Ринок праці стає все більш вимогливим до рівня кваліфікованих робітників, у тому числі до професійної підготовленості випускників професійно-технічних навчальних закладів. Ці вимоги змінюються залежно від того, як прискорюються темпи оновлення технологічних процесів, обладнання і, відповідно, видів продукції.

Саме тому якісна професійно-практична підготовка є необхідною складовою частиною навчального процесу. Виробниче навчання в майстернях, виробнича практика на підприємствах дають можливість закріпити отримані теоретичні знання та застосовувати їх у практичній діяльності.

Забезпечити якісну професійну підготовку майбутнього кваліфікованого робітника здатні наступні складові:

 • якісний кадровий склад професійно-технічного навчального закладу;

 • сучасна матеріально-технічна база ПТНЗ для здійснення виробничого навчання, закріплення одержаних первинних навичок та професійних умінь, оволодіння сучасною технікою, механізмами, інструментами, технологією, здобуття необхідних практичних навичок самостійного та якісного виконання робіт;

 • виробнича практика на підприємствах для вдосконалення набутих знань і практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації з відповідних професій, а також забезпечення соціальної, психологічної й професійної адаптації в трудових колективах.

Моніторинги якості професійно-технічної освіти засвідчують, що рівень підготовки випускників ПТНЗ області відповідає потребам роботодавців у середньому на 78% (за даними анкетування роботодавців 2009–2012 р.р.).

Вивчення складових якості підготовки кваліфікованих робітників дають можливість реально оцінити сильні та слабкі сторони підготовки майбутніх випускників, проаналізувати досягнення, упущення та розробити пропозиції з усунення недоліків.

У квітні – травні 2012 року на виконання наказу управління освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації „Про підготовку питання на засідання колегії управління освіти і науки” від 12.03.2012 р. № 184 вивчалося питання організації проведення виробничого навчання і виробничої практики у ПТНЗ Закарпатської області у 2011/2012 н. р.

Якісна професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників у значній мірі залежить від професійної компетентності педагогічного працівника, а саме – майстра виробничого навчання, відповідності його освіти та високої кваліфікації.

У 18-ти ПТНЗ області професійно-практичну підготовку здійснюють 458 майстрів виробничого навчання. Штатним розписом передбачено 525 одиниць майстрів виробничого навчання, тобто 76 – вакантні місця (16,6 %). Найбільша кількість вакантних місць в Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї (9 із 24 за штатним розписом, тобто 37,5%), Тячівському професійному ліцеї (11 із 32, тобто 34,4%), Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг (9 із 27, тобто 33,3%), Ужгородському професійному ліцеї (7 із 26, тобто 26,9%), ДПТНЗ „Мукачівський професійний агарний ліцей ім. М. Данканича” (11 із 43, тобто 25,6%), Свалявському професійному будівельному ліцеї (8 із 33, тобто 24,2%).

Рівень освіти майстрів виробничого навчання, в основному, відповідає вимогам. 93% мають освіту за фахом, у тому числі – значна частина на рівні бакалавра та спеціаліста.

Із 458 майстрів виробничого навчання 133 майстрам виробничого навчання встановлено 12 тарифний розряд. У тому числі 134 майстри виробничого навчання мають педагогічні звання.

Разом з тим у процесі перевірки виявлено:

- у 24 майстрів виробничого навчання відсутні робітничі розряди (зокрема, у ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М.Данканича” – у 8, в Ужгородському професійному ліцеї – 5, Ужгородському професійному машинобудівному - 4);

- у 21 майстра виробничого навчання існує невідповідність між рівнем робітничої кваліфікації та рівнем кваліфікації, що присвоюється випускникам груп з окремих професій (тобто, кваліфікація майстрів на рівні випускників або нижча) (у Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг – 6, Ужгородському ВКУ КНТЕУ - 4);

- залишається невирішеною проблема із проходженням повного циклу курсів підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання. Через невизначеність базових навчальних закладів для відповідної підготовки, зокрема, із професій деревообробного виробництва, виробництва електронної техніки, окремих професій електротехнічного виробництва, слюсар з ремонту автомобілів, ІІІ етап підвищення кваліфікації майстри виробничого навчання не мають змоги пройти.

У 2011/2012 н.р. атестувалися 72 майстри виробничого навчання, з яких 24 (33,4%) мають повний цикл підвищення кваліфікації. Решта майстрів пройшли психолого-педагогічну, методичну підготовку та стажування на виробництві, підприємствах та установах області без проходження ІІІ етапу.

Рівень володіння майстрами виробничого навчання основами інформаційно-комунікаційних технологій наступний:

- не володіють – 92 (20,1%), початковий рівень – 174 (38,0 %), середній, достатній – 126 (27,5%), високий – 66 (14,4%). На рівні ПТНЗ проблема неволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями вирішується шляхом організації курсів комп’ютерної грамотності.

Очевидно, що без належної кваліфікації майстра виробничого навчання, відповідного освітнього рівня підготовка майбутнього кваліфікованого робітника не може бути якісною Навчальним закладам необхідно більшу увагу приділити кадровому забезпеченню, відповідності кваліфікації майстрів виробничого навчання, підвищенню кваліфікації.

Важливою складовою якісної професійної підготовки є наявність сучасної матеріально-технічної бази, яка відповідала б державним стандартам професійно-технічної освіти.

У ПТНЗ області наявні 150 навчально-виробничих майстерень, 59 лабораторій, 4 навчальні полігони, з яких 3 – на орендованих землях.

У середньому забезпеченість навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями виробничого навчання відповідно до ДС ПТО у ПТНЗ області становить 73%.

За останні роки у окремих навчальних закладах кількість майстерень виробничого навчання та лабораторій збільшилася, зокрема, в Ужгородському вищому професійному училищі торгівлі та технологій харчування відкрито лабораторію для підготовки кваліфікованих робітників з професії кондитер, у Перечинському професійному ліцеї та ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей” – лабораторії слюсарів з ремонту автомобілів. Переобладнані навчальні майстерні з професій перукар (перукар-модельєр) та швачка у Хустському професійному ліцеї сфери послуг.

Однак, рівень оснащення навчально-матеріальної бази більшості навчально-виробничих майстерень далеко не відповідає оснащенню сучасних підприємств. Основне обладнання, парки машин та тракторів фізично та морально застаріли, більшість з майстерень не оновлювались основним обладнанням понад 25-30 років.

В окремих ПТНЗ рівень забезпечення обладнанням відповідно до ДС ПТО є вкрай недостатнім.

Зокрема, в Ужгородському професійному ліцеї при підготовці у 2011/2012 н.р. 10 навчальних груп із професії оператор комп’ютерного набору, в тому числі інтегрованої з професіями обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерної верстки, секретар керівника (організації, підприємства, установи) обладнані необхідною кількістю комп’ютерів (15 ПК для однієї лабораторії) всього 2 лабораторії. Також недостатня кількість обладнаних лабораторій для проведення виробничого навчання в Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї (1 укомплектована лабораторія для підготовки трьох груп із професії діловод, оператор комп’ютерного набору, касир (на підприємстві, установі, організації).

Виявлено, що при наявній необхідній кількості обладнання значна частина з нього є непридатною для використання. Зокрема, майстерня виробничого навчання ПТУ №33 смт В. Березний для підготовки швачок обладнана 15 універсальними швейними машинками, з яких працюючими є всього 2, а універсальними – жодна.

Рівень організації уроків виробничого навчання ПТНЗ впливає на якість підготовки кваліфікованих робітників. Державне фінансування для забезпечення уроків виробничого навчання сировиною та матеріалами є недостатнім, тому важливою є організація уроків, коли учні мають змогу виготовляти корисну продукцію, надавати платні послуги населенню, а поряд з цим здобувають і удосконалюють професійні навички.

Системна робота з виготовлення продукції та надання послуг значною мірою може впливати на формування спеціального фонду навчального закладу.

62 робітничі професії, підготовка з яких здійснюється в ПТНЗ області, можна умовно розділити на групи за показниками надходжень від виробничого навчання.

Група професій загальних для всіх галузей економіки, зокрема, оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, секретар керівника (організації, підприємства, установи) та деяких інших, відноситься до тих, що в ході виробничого навчання не виготовляють певний вид продукції, не надають послуги і тому надходження від їхньої діяльності відсутні.

Наступна група професій, до якої відносяться професії з різних напрямків галузей промисловості, дає можливість під час виробничого навчання виготовляти готову продукцію.

У ході навчання учнів із групи професій, до якої відносять професії громадського харчування, сфери послуг, а також будівельні професії, навчальні заклади в процесі виробничого навчання можуть надавати платні послуги населенню.

Під час вивчення питання надходжень ПТНЗ від виготовлення корисної продукції та надання платних послуг населенню виявлено, що далеко не у всіх закладах робота з даного напрямку організована належним чином. Аналіз показників надходжень дозволяє зробити висновки щодо позитивів і недоліків з даної діяльності навчальних закладів.

Зокрема, підготовку із професій напрямків промислової, транспортної галузей, у тому числі швейного, деревообробного, поліграфічного виробництва здійснюють у 17 ПТНЗ області. Однак, аналіз організації роботи з даного напрямку виявив, що в багатьох навчальних закладах організація роботи вимагає детального перегляду і більшої уваги з боку керівництва.

Як приклад, із професії слюсар з ремонту автомобілів підготовка кваліфікованих робітників здійснюється у 10 ПТНЗ області. Однак, надходження коштів під час виробничого навчання з даної професії у 7-ти закладах відсутні (Ужгородський ПМЛ, ДНЗ „Мукачівський ПЛ”, Хустський ПЛ, Міжгірський ПЛ, Тячівський ПЛ, ДПТНЗ „Мукачівський ПАЛ ім. М. Данканича”, ПТУ №33 смт В.Березний), а в 3 ПТНЗ – Ужгородський професійний ліцей, Перечинський професійний ліцей, ВПУ №34 м. Виноградів - невеликі суми – від 50 до 70 грн. у середньому на одного учня на рік.

У 8-ми ПТНЗ здійснюється підготовка кваліфікованих робітників із професій швейного виробництва. У 5-ти із них, а саме Хустському професійному ліцеї сфери послуг, Ужгородському ВКУ КНТЕУ, Свалявському професійному будівельному ліцеї, Перечинському професійному ліцеї, Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг надходження складають в середньому 120 грн. на одного учня на рік. Зокрема, у Хустському професійному ліцеї налагоджена систематична робота з виготовлення замовлень на пошиття учнівських форм для навчальних закладів області.

Разом з тим у трьох ПТНЗ не організована робота виготовлення готових виробів під час виробничого навчання (Берегівський ПЛСП, Міжгірський ПЛ, ПТУ №33 смт В. Березний).

Із професій деревообробного напрямку підготовка здійснюється у 8-ми навчальних закладах, з яких у 6-ти є надходження (Ужгородському професійному ліцеї, Ужгородському ВКУ КНТЕУ, Перечинському професійному ліцеї, Свалявському професійному будівельному ліцеї, ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей”, Тячівському професійному ліцеї), у 2-ох – відсутні (Міжгірському професійному ліцеї, Хустському професійному ліцеї). Найбільші надходження – в Перечинському професійному ліцеї (504 грн. в середньому на одного учня у 2011/2012 н.р. станом на 01.04.2012 р.), найменші – в Тячівському професійному ліцеї (3 грн. в середньому на одного учня у 2010/2011 н.р.).

Проаналізовано надходження у ПТНЗ, які здійснюють підготовку із професій кухар, кондитер, пекар. Підготовка з них здійснюється у 6-ти закладах, у 4-ьох – відсутні надходження (Міжгірському професійному ліцеї, ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей”, Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг, Берегівському професійному ліцеї сфери послуг). Поряд з тим, із зазначених професій організована робота в Ужгородському ВПУ ТТХ – 126 грн. в середньому на одного учня за рік, значно менші надходження у Тячівському професійному ліцеї – 6 грн. на учня.

Окремо можна зауважити про діяльність навчальних майстерень в Ужгородському ПМЛ. Перелік продукції, що може виготовлятися під час виробничого навчання, досить широкий, задіяні в роботі учні з кількох професій, зокрема, слюсар з ремонту автомобілів, слюсар із складання металевих конструкцій, електрозварник ручного зварювання, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Продукція на даний час передана для реалізації у торгові заклади та виставлена в магазині ПТНЗ, однак, не реалізована і тому показники надходжень відсутні. Після реалізації виготовленої продукції надходження поступлять у навчальний заклад.

Широко представлена в ПТНЗ група професій, що може давати надходження від надання послуг населенню. Це, зокрема, професія перукар (перукар-модельєр), підготовку з якої здійснюють у 4-ьох навчальних закладах. У трьох із них надходження від надання послуг під час виробничого навчання є (в Ужгородському ВКУ КНТЕУ, ВПУ №34 м. Виноградів, у Хустському професійному ліцеї сфери послуг), у Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг – відсутні. Найбільші надходження у розрахунку на одного учня у Хустському професійному ліцеї сфери послуг – 210 грн., найменші – у ВПУ №34 м. Виноградів - 54 грн.

Професії офіціант, бармен представлені також в 4-ьох ПТНЗ. У двох із них надходження від надання послуг за останні 3 роки – відсутні (Міжгірському професійному ліцеї, Хустському професійному ліцеї сфери послуг). Надходження в інших навчальних закладах в середньому на учня за рік: в Ужгородському ВПУ ТТХ - 391 грн., Тячівському професійному ліцеї – 4 грн.

Із професій продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів у двох із трьох ПТНЗ надходження від надання послуг відсутні (ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей”, Мукачівському професійному ліцеї сфери послуг), є надходження в Ужгородському ВПУ ТТХ – 166 грн. в середньому на одного учня за рік.

Професії будівельного напрямку представлені у 7-ми навчальних закладах, надходження від надання послуг відсутні у 5-ти із них (Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї, ДНЗ „Мукачівський професійний ліцей”, Берегівському професійному ліцеї сфери послуг, Міжгірському професійному ліцеї, ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей”). Надходження в середньому на одного учня на рік у Свалявському професійному будівельному ліцеї становлять 155 грн., у Хустському професійному ліцеї – 340 грн. з професії штукатур, лицювальник-плиточник, маляр у 2010/2011 н.р., 498 грн із професії монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур, маляр у 2011/2012 н.р. станом на 01.04.2012 р., однак надходження відсутні за інші роки, за 3 останніх роки повністю відсутні надходження із професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, газозварник.

Загалом, у 5-ти навчальних закладах за останні 3 роки відсутні надходження від виробничої діяльності майстерень, зокрема, у ВПУ №3 м. Мукачево, Ужгородському професійному машинобудівному ліцеї, Берегівському професійному ліцеї сфери послуг, ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича”, ДПТНЗ „Білківський професійний аграрний ліцей”.

Із вищепроаналізованого можна зробити висновок, що головною проблемою є не специфіка професій, а саме підхід до організації проведення уроків виробничого навчання, вирішення цієї проблеми керівництвом навчальних закладів.

Наявні проблеми із проведенням уроків виробничого навчання зобов’язують керівників навчальних закладів, педагогічних працівників звернути увагу на термінове їх вирішення, адже підготовка майбутніх кваліфікованих робітників без якісного, професійного виробничого навчання – неможлива.

Обов’язковою складовою професійно-практичної підготовки кваліфікованого робітника є виробнича практика, під час якої учні на виробництві удосконалюють набуті професійні навички.

Надходження від виробничої практики також можуть бути ваговим внеском для поповнення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Загалом, за останні 3 роки помітною є тенденція до зростання надходжень від виробничої діяльності (показники 2011/2012 н.р. не проаналізовані повністю, так як значна частина груп на час перевірки проходила практику і дані про надходження будуть уточнені після завершення практики).

Середні показники надходжень за останні роки свідчать про динаміку зростання, у першу чергу через роботу керівництва закладів у цьому напрямку.

За останній рік практично відсутні випадки укладання навчальними закладами угод про проходження безоплатної практики учнями, на відміну від попередніх років, коли 14-15 % учнів випускних груп державних ПТНЗ проходили переддипломну практику на безоплатній основі. Зокрема, у 2009/2010 навчальному році у 9-ти ПТНЗ частина випускників проходила переддипломну практику безоплатно, з окремих професій показник числа випускників, які проходили безоплатну практику, складав 80-100%. У зв’язку із ситуацією, що склалася, були порушені кримінальні справи проти керівників окремих навчальних закладів.

Аналіз надходжень від виробничої практики показав, що за останні 3 роки найвищий середній показник надходжень на одного учня у наступних ПТНЗ: Хустський професійний ліцей (574 грн.), Ужгородське ВПУ ТТХ (562 грн.), Ужгородський професійний машинобудівний ліцей (431 грн.).; найнижчий показник у ПТУ №33 смт В. Березний (73,5 грн.).

При вибірковій перевірці рівня надходжень від виробничої практики у розрізі професій виявлено низькі надходження на одного учня із професій швачка (Ужгородське ВКУ КНТЕУ), столяр будівельний, тесляр (Свалявський професійний будівельний ліцей), електрогазозварник, швачка (Перечинський професійний ліцей), тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, водій автотранспортних засобів(категорії „С”) (ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М.Данканича”), слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; лісник, єгер; швачка (ПТУ №33 смт В. Березний).

Середній показник надходжень із вказаних професій – близько 100 грн. на одного учня, хоча термін проходження практики складає 6-8 тижнів. Даний показник є надзвичайно низьким у порівнянні з коштами, які витрачені на підготовку учнів.

Для проходження практики укладаються угоди між навчальними закладами та підприємствами, видається наказ по навчальному закладу, в якому зазначаються терміни проходження, список учнів та закріплення їх за підприємствами.

У більшості договорів про проходження практики вказується умова про оплату за фактично виконаний обсяг робіт. Недостатній рівень надходжень пов’язаний із відмовою більшості приватних підприємців здійснювати оплату на рівні мінімальної заробітної плати.

Під час аналізу пакету документів, що оформляються для проходження учнями виробничої практики, зафіксована відсутність витягів із наказів про прийняття на практику та закріплення наставників за учнями (Мукачівський ПЛСП, ВПУ №34 м. Виноградів).

У ході вибіркової перевірки виявлена проблема з організацією виробничої практики через неповнолітній вік учнів у більшості навчальних закладів, зокрема тих, що надають професії будівельного, електромонтажного напрямків, металообробки. Також після завершення навчання виникає проблема із працевлаштуванням випускників із даних професій через неповнолітній вік.

Під час вивчення питання вибірково перевірялось ведення навчально-плануючої документації журналів обліку виробничого навчання. Загалом, керівництву ПТНЗ необхідно посилити контроль за якістю ведення журналів майстрами виробничого навчання.

Вибірковий аналіз робочої навчально-плануючої документації виявив, що, в основному, необхідна документація у відповідності до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ ведеться належно. Разом з тим, в ПТУ №33 смт В.Березний виявлено відсутність переліків навчально-виробничих робіт, детальних програм виробничої практики у майстрів виробничого навчання.

Забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки складає біля 70%. Недостатній рівень забезпечення рекомендованими для профтехосвіти підручниками для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників із професій офіціант, бармен; муляр, штукатур; діловод, оператор комп’ютерного набору, касир (на підприємстві, в установі, організації); столяр; слюсар з ремонту автомобілів.

Комплексно-методичне забезпечення професійно-практичної підготовки в цілому складає 75%. Майстрами виробничого навчання розробляються інструкційно-технологічні та інструкційні картки, методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем, створюються навчальні фільми, презентації, дидактичні матеріали (завдання для контролю знань, конкурсів професійної майстерності, кросворди, плакати, таблиці, стенди). Разом з тим, методичній службі навчальних закладів слід звернути увагу на систематизацію методичного забезпеч професій, завершити роботу із формування електронної бази напрацювань в розрізі професій.

Аналіз організації проведення виробничого навчання і виробничої практики у ПТНЗ Закарпатської області у 2011/2012 н. р. дає підставу зробити висновок, що існуюче кадрове забезпечення, навчально-матеріальна база та комплексно-методичне забезпечення в цілому дозволяють здійснювати професійно-практичну підготовку.

Разом з тим, в організації роботи навчальних закладів із здійснення виробничого навчання та виробничої практики мають місце окремі недоліки та невирішені проблеми, що дозволяє зробити наступні висновки:

 • незаповненими є 16,6 % штатних одиниць майстрів виробничого навчання (76 вакантних місць із 525 від загальної кількості штатних одиниць);

 • існують проблематичні питання із рівнем робітничої кваліфікації окремих майстрів виробничого навчання, підвищенням кваліфікації;

  • рівень володіння майстрами виробничого навчання основами інформаційно-комунікаційних технологій переважно початковий;

  • забезпеченість навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями виробничого навчання відповідно до ДС ПТО становить 73%;

  • рівень навчально-матеріальної бази навчально-виробничих майстерень не відповідає сучасним вимогам;

 • рівень державного фінансування, забезпечення сировиною та матеріалами навчально-виробничого процесу недостатній;

 • залишається недостатньою організація роботи навчально-виробничих майстерень з виготовлення продукції та надання платних послуг населенню, з ряду професій залишаються низькими або взагалі відсутні надходження від виробничої діяльності;

  • з цілого ряду професій в окремих ПТНЗ залишаються низькими надходження від виробничої практики;

  • відсутній внутрішній контроль з ведення журналів виробничого навчання, навчально-плануючої документації майстрів виробничого навчання у ряді навчальних закладів;

 • комплексно-методичне забезпечення професійно-практичної підготовки в цілому складає 75%.


Пропозиції:

  • майстрам виробничого навчання, у яких відсутня відповідна фахова освіта та робітнича кваліфікація, вирішити питання здобуття освіти та робітничої кваліфікації;

  • майстрам виробничого навчання, у яких відсутній повний цикл курсів підвищення кваліфікації, вирішити питання проходження стажування на підприємствах та ІІІ етапу підвищення кваліфікації у навчально-практичних центрах;

  • обладнати всі майстерні виробничого навчання необхідною кількістю робочих місць для проведення уроків виробничого навчання.

  • забезпечити майстерні виробничого навчання обладнанням та інструментом згідно вимог ДСПТО;

  • заступникам директорів з НВР, старшим майстрам ПТНЗ посилити контроль за якістю ведення журналів майстрами виробничого навчання;

  • здійснювати контроль за якістю уроків виробничого навчання шляхом проведення директорських контрольних робіт;

  • старшим майстрам розробити перелік навчально-виробничих робіт з урахуванням випуску конкретної продукції майстернями та надання послуг;

  • знайти можливість забезпечити необхідною літературою для професійної підготовки учнів з усіх професій у повному обсязі за рахунок різних джерел фінансування;

  • із метою підвищення ефективності використання паспортів комплексного методичного забезпечення постійно поповнювати їх новою інформацією та вносити зміни відповідно до змін навчальних програм;

  • активізувати роботу кращих майстрів щодо підготовки навчальних посібників, методичних розробок з тем програм виробничого навчання;

  • передбачити випуск продукції майстернями та надання послуг з усіх професій згідно норм часу та розцінок на надання послуг та виготовлення продукції;

  • посилити контроль за дотриманням умов договорів про проходження учнями виробничої практики згідно детальної програми;

  • розширювати рамки співпраці із роботодавцями, зокрема, з метою подальшого працевлаштування випускників.

Схожі:

Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconДоговір про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним закладом
Організувати якісне проведення виробничого навчання та виробничої практики фізичної особи згідно з навчальними планами і програмами...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconДодаток 1 науки облдержадміністрації 24 грудня 2012 року №780 Умови проведення обласного конкурсу „Калейдоскоп педагогічних ідей серед професійно-технічних навчальних закладів області
Охорона праці”, майстри виробничого навчання. Участь у Конкурсі вимагає від педагогічних працівників розробок уроків із застосуванням...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconНаказ №733 від 11 жовтня 2011 року м. Ужгород Про проведення ІІ етапу конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів із професії кухар
Закарпатській області на 2011 рік, погодженого управлінням освіти і науки облдержадміністрації, та з метою виявлення і підтримки...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconНаказ №656 від 13 вересня 2011 року м. Ужгород Про проведення І та ІІ етапів конкурсів фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
України від 26. 05. 2005 р. №316 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconВитяг з протоколу від 29 листопада 2011 року м. Мукачеве засідання журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання птнз з професії столяр
У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання птнз з професії столяр, що відбувся...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconІнформація про кількість випускників птнз закарпатської області 2009/2010 н р. з конкретних робітничих професій у розрізі міст та районів за місцем проживання у 2009/2010 навчальному році у птнз області завершили навчання 3843
Птнз закарпатської області 2009/2010 н р з конкретних робітничих професій у розрізі міст та районів за місцем проживання
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconМоніторинг працевлаштування випускників птнз 2011/2012 навчального року, які завершили навчання у листопаді-грудні 2011 року
Закарпатській області проводиться регулярний моніторинг працевлаштування випускників птнз
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconСписок майстрів виробничого навчання Закарпатської області для проходження теоретичної, психолого-педагогічної та методичної підготовки

Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconНаказ №779 від 27. 10. 2011 року м. Ужгород Про проведення у 2011-2012 навчальному році обласного огляду-конкурсу на кращий інноваційний урок математики та фізики
Птнз, розвитку педагогічної творчості, підвищення професійної компетентності педагогів та поширення І пропагування кращих методичних...
Довідка з вивчення питання організації проведення виробничого навчання І виробничої практики у птнз закарпатської області 2011/2012 н р iconПрограма виробничої та переддипломної практики освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальності 14010301 «туризмознавство
Програму виробничої та переддипломної практики розглянуто І рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов