Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів icon

Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладівНазваДодаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів
Дата конвертації01.03.2013
Розмір148.04 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>Додаток 1

до листа НМЦ ПТО

від 10.01. 2012 р. №05


Рекомендації

щодо проведення моніторингу працевлаштування

випускників професійно-технічних навчальних закладів


Моніторинг працевлаштування випускників навчальних закладів професійно-технічної освіти здійснюється шляхом заповнення анкет випускниками ПТНЗ та представниками підприємств, установ, організацій, де працевлаштовані випускники (далі – роботодавці).

Опрацювання результатів анкетування сприятиме виявленню сильних та слабких сторін підготовки робітничих кадрів, що, у свою чергу, дасть можливість покращити зміст професійно-технічної освіти та підвищити рівень її якості.

Для ефективного та об’єктивного моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів рекомендуємо забезпечити його проведення у період з 10 січня до 11 лютого 2012 року. Для цього:

 1. Направити анкети усім випускникам ПТНЗ 2011 року за зразком, що додається, з проханням заповнити та подати їх професійно-технічному навчальному закладу до 01 лютого 2012 року.

 2. Провести анкетування роботодавців шляхом заповнення анкет за зразком.

 3. Інформацію щодо розповсюдження анкет випускникам і отримання зворотних даних оформити окремо по кожній групі у вигляді таблиці:
Інформація щодо анкетування

випускників групи № _______, професія ______________________ .

Майстер виробничого навчання _______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові випускника

Анкету відправлено (+) / не відправлено (-)

Наявність зворотної інформації,

(+, - )

Наявність причин відсутності інформації, (зазначити) 1. Інформацію щодо розповсюдження анкет роботодавцям і отримання зворотних даних оформити окремо по кожній групі у вигляді таблиці:
Інформація щодо анкетування роботодавців

випускників групи № _______, професія ______________________ .

Майстер виробничого навчання _______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

№ з/п

Назва підприємства, установи, організації

Анкету відправлено (+) / не відправлено (-)

Наявність зворотної інформації,

(+, - )

Наявність причин відсутності інформації, (зазначити) 1. Результативними є анкетування за наявності 60% зворотного результату.

 2. Опрацювати анкетні дані, узагальнити їх та направити в навчально-методичний центр професійно-технічної освіти до 11.02.2012 р. згідно з додатком 2.

 3. Анкетні дані оформити у вигляді аналітичної довідки, яку слід обговорити на педагогічній раді, спільних нарадах з роботодавцями, семінарах, „круглих столах”, батьківських зборах, засіданнях учнівського самоврядування тощо.

 4. Анкети, аналітичну довідку та копії поданих у НМЦ ПТО матеріалів зберігати у професійно-технічному навчальному закладі протягом трьох років.Анкета випускника професійно-технічного навчального закладу 2011 року


^ ШАНОВНИЙ ВИПУСКНИК!


________________________________________________________________________

(назва ПТНЗ)

проводить дане опитування з метою вивчення якості професійної підготовки випускників професійно-технічного навчального закладу, в якому Ви навчались. Опрацювання результатів анкетування сприятиме виявленню сильних та слабких сторін підготовки робітничих кадрів, що, у свою чергу, дасть можливість покращити зміст професійно-технічної освіти та підвищити рівень її якості.

Просимо Вас заповнити цю анкету та повернути її нам до ____________2012 року. Ваші відповіді будуть анонімними та конфіденційними.

Якщо Ви отримали кваліфікацію з двох і більше професій, то відповідь можна надавати за однією із них.

Ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку і співпрацю.


З повагою,


Директор ___________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


І. Загальні відомості

(розділ заповнюють усі)


 1. Назва професії, яку Ви отримали:

(вказати в стовпчик професії, за якими здійснювалася підготовка в ПТНЗ, щоб випускник міг відмітити потрібну)

 1. Стать:

чоловіча

жіноча

 1. Скільки Вам років ?

менше 18 

18 і більше 


ІІ. Ви працевлаштовані після закінчення навчального закладу

(заповнюєте розділ, якщо на сьогодні Ви працюєте або працювали)


4. Після закінчення навчання Ви були працевлаштовані за отриманою професією?

так 

ні 

^ 5. Термін, протягом якого Ви були працевлаштовані після закінчення професійно-технічного навчального закладу:

протягом 3-х місяців 

понад 3 місяці 

^ 6. Яким чином Ви були працевлаштовані?

професійно-технічним навчальним закладом 

самостійно 

державною службою зайнятості 

7. Де Ви були працевлаштовані?

у межах регіону (області), де навчались 

за межами регіону (області), де навчались 

за межами України 

^ 8. Чи задоволені Ви отриманою професією?

дуже задоволені 

задоволені посередньо 

не задоволені 

9. Чи задоволені Ви своїм робочим місцем?

дуже задоволені 

задоволені посередньо 

не задоволені 

^ 10. Станом на сьогодні Ви працюєте?

Так 

Ні 

11. З яких причин Ви звільнились або змінили роботу (Заповнюєте, якщо трактування пункту стосується Вас)

з власного бажання 

звільнені роботодавцем 

11.1. Причини, з яких Ви звільнились чи змінили роботу

не задоволені умовами праці 

не задоволені заробітною платою 

Ви вступили до вищого навчального закладу 

ваш рівень освіти не відповідає потребам роботодавця 

інші причини 

^ 12. Вкажіть Ваші побажання щодо покращення процесу навчання за отриманою Вами професією

покращити теоретичну підготовку 

покращити практичну підготовку 

інші побажання ___________________________________________________


ІІІ. Ви не працевлаштовані після закінчення навчального закладу

(заповнюєте розділ, якщо на сьогодні Ви не працюєте і не працювали після закінчення навчального закладу)


^ 13. Назвіть причину, з якої Ви не працевлаштовані

відсутність пропозицій від навчального закладу 

відсутність вакантних робочих місць у регіоні, де навчались 


розчаровані отриманою професією, тому не хочете

працевлаштовуватись за цією професією 

відсутність бажання працювати взагалі 

сімейні обставини 

^ 14. Чи стоїте Ви на обліку в службі зайнятості?

так 

ні 


Анкета роботодавця

(заповнюється представником підприємства, установи, організації –

замовником робітничих кадрів)


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


_____________________________________________________________________

(назва ПТНЗ)


проводить дане опитування з метою вивчення якості професійної підготовки випускників нашого професійно-технічного навчального закладу. Опрацювання результатів анкетування сприятиме виявленню сильних та слабких сторін підготовки робітничих кадрів, що, у свою чергу, дасть можливість покращити зміст професійно-технічної освіти та підвищити якість підготовки робітничих кадрів для Вас.

Просимо заповнити цю анкету та повернути її нам до _______200__ року. Ваші відповіді будуть анонімними та конфіденційними.


З повагою,

Директор ________________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


АНКЕТА


^ 1. Підприємство (установа, організація), де працевлаштовані випускники:

______________________________________________________________________


2. Назва професії (професій), за якою(якими) вони працевлаштовані :

______________ …

^ 3. Рівень підготовки випускників навчального закладу:

3.1. знання:

не відповідають потребам 

відповідають потребам не повною мірою 

відповідають потребам 

3.2. вміння:

не відповідають потребам 

відповідають потребам не повною мірою 

відповідають потребам 

3.3 навички:

не відповідають потребам 

відповідають потребам не повною мірою 

відповідають потребам 

^ 4. Вкажіть засоби, які застосовуються на підприємстві для адаптації випускника на робочому місці:

закріплення за випускниками наставників 

виплата заробітної плати без затримок та регулярно 

надання службового житла (за наявності потреби) 

забезпечення робочих місць випускників необхідною технікою, обладнанням тощо 

інші засоби __________________________________________

5. ^ Вкажіть, будь ласка, який, на Вашу думку, рівень взаємозв’язків між Вашим підприємством (установою, організацією) та нашим навчальним закладом:

низький (незадовільний) 

середній (задовільний) 

високий 


Додаток 2

до листа НМЦ ПТО

від 10.01. 2012 р. №05


Зведена інформація щодо анкетування випускників

______________________________________________

(назва навчального закладу)

Показник

Абсолютні дані опитаних випускників

(одиниць)

Відносні дані опитаних випускників

(%)

І. Загальні дані

^ 1. Кількість випускників (всього)з них:Опитаних;Чоловічої статі;Жіночої статі^ 2. Вік випускників по закінченню ПТНЗ:до 18 років18 років і більшеІІ. Працевлаштовані випускники

3. Всього:^ 4. За отриманою професією:такні^ 5. Термін, протягом якого працевлаштовані:протягом 3-х місяцівбільше 3-х місяців^ 6. Ким працевлаштовані:професійно-технічним навчальним закладом:самостійнодержавною службою зайнятості^ 7. Де працевлаштовані:у межах регіону (області), де навчалисьза межами регіону (області), де навчалисьза межами України^ 8. Рівень задоволеності отриманою професією:високийсереднійнизький^ 9. Рівень задоволеності робочим місцем:високийсереднійнизький^ 10. Випускники, що на момент заповнення анкети є працюючими11. Випускники, що на момент заповнення анкети змінили місце роботи після працевлаштування або звільнились (всього):з них:з власного бажаннязвільнено роботодавцем11.1. Причини звільнення:незадоволення умовами працінезадоволення заробітною платоювступ до вищого навчального закладурівень освіти не відповідає потребам роботодавцяінше^ 12. Побажання щодо покращення процесу навчання за отриманою професією:покращити теоретичну підготовку;покращити практичну підготовку;іншеІІІ. Непрацевлаштовані випускники

13. Всього:^ 14. Причини непрацевлаштування:відсутність пропозицій від професійно-технічного навчального закладувідсутність вакантних робочих місць у регіоні, де навчалисьрозчарування отриманою професієювідсутність бажання працевлаштовуватись на роботусімейні обставиниінше^ 15. Реєстрація в службі зайнятостітакні

Зведена інформація щодо анкетування роботодавців

____________________________________________________

(назва навчального закладу)


Показник

Абсолютні дані опитаних роботодавців

(од.)

Відносні дані опитаних роботодавців

(%)

^ 1. Кількість підприємств, установ, організацій, де проводилося анкетування.2. Кількість професій, з яких проводилося анкетування.^ 3. Рівень підготовки випускників ПТНЗ:а) знання:не відповідають потребам роботодавця;відповідають потребам роботодавця не повною мірою;відповідають потребам роботодавця;б) вміння:не відповідають потребам роботодавця;відповідають потребам роботодавця не повною мірою;відповідають потребам роботодавця;в) навички:не відповідають потребам роботодавця;відповідають потребам роботодавця не повною мірою;відповідають потребам роботодавця;^ 4. Засоби, що застосовуються роботодавцем для адаптації випускника:закріплення за випускниками наставників;регулярна, без затримок, виплата заробітної плати;надання службового житла (заповнюється за наявності такої потреби);забезпечення робочих місць випускників необхідною технікою, обладнанням тощо.5. Рівень взаємозв’язків роботодавця з ПТНЗ:низький (незадовільний)середній (задовільний)високий

Схожі:

Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconДодаток до листа нмц пто у Закарпатській області від 22. 05. 2013р. №163 Інформація щодо кількості випускників професійно-технічних навчальних закладів, які взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні в 2013 році

Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconЗ метою здійснення моніторингу працевлаштування випускників птнз 2011 року до форми №1 (профтех) розділу Працевлаштування надати до нмц пто документи, що підтверджують зарахування на роботу випускника
Про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів”, №2 (профтех) „Про прийом учнів та слухачів до професійно-технічних...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconНаказ №627 Про моніторинг організації працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році
На виконання Плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації на 2012 рік, з метою вивчення стану організації працевлаштування...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconДодаток до листа нмц пто від 03. 01. 2013 р. №02 Моніторинг забезпеченння комп’ютерною технікою професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської області

Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconНаказ №53 від 24. 01. 2012 року м. Ужгород Про проведення випускних кваліфікаційних іспитів у професійно-технічних навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
України від 31. 12. 1998 р №201/469, постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 року №784 „Про порядок працевлаштування...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconНаказ №53 від 24. 01. 2012 року м. Ужгород Про проведення випускних кваліфікаційних іспитів у професійно-технічних навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
України від 31. 12. 1998 р №201/469, постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 року №784 „Про порядок працевлаштування...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням Відповідно
Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconДодаток 1 до наказу нмц пто у Закарпатськійобласті 21. 03. 2013 №08 Положення про обласний фестиваль технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів 1
Це положення визначає порядок проведення обласного фестивалю технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (далі...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconРезультати моніторингу діяльності професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської області (за 2008-2010 рр.) На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.
Про моніторинг діяльності професійно-технічних навчальних закладів”, з метою вивчення ефективності функціонування професійно-технічних...
Додаток 1 до листа нмц пто від 10. 01. 2012 р. №05 Рекомендації щодо проведення моніторингу працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів iconНаказ №346 від 15 травня 2012 року м. Ужгород Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно технічних навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році” та з метою формування інформаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов