Київський національний університет технологій та дизайну затверджую icon

Київський національний університет технологій та дизайну затверджуюНазваКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую
Дата конвертації07.01.2013
Розмір304.11 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ
Київський національний університет

технологій та дизайну
ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

_______________І.М. Грищенко

«_____»___________2012р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціалістаРЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

технологій легкої промисловості


від «____» ___________ 2012р.

Протокол № ____


Декан ф-ту __________Зубкова Л.І.

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

конструювання та технології виробів зі шкіри

від « _____ » _________ 2012р. Протокол № ___

Зав. кафедри КТВШ __________________________________КИЇВ - 2012

^ ВСТУП

Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня знань, умінь і навичок, отриманих в технікумі, коледжі, ВПУ чи іншому ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності «Проектування взуття та галантерейних виробів».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння передбачених навчальним планом підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності «Проектування взуття та галантерейних виробів» абітурієнт повинен мати неповну вищу освіту за спеціальністю «Виготовлення виробів зі шкіри» та здібності для ооволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі природничо-наукових, загальних інженерних та професійних наук в конструюванні і технології, менеджменту галузі.

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма складається з двох модулів, кожен з яких відображає окремі аспекти спеціальності і можливих спеціалізацій та інтегрує знання з двох напрямків фахової підготовки:

• конструювання виробів зі шкіри;

• технологія виробів зі шкіри.

кожний з яких в подальшому може поділятись на підготовкою за спеціалізацією – комп’ютерний дизайн виробів, конструювання виробів, з однієї сторони і експертиза товарів, сервісні технології та технологія взуття і галантерейних виробів.

Екзаменаційні білети мають за змістом міжмодульний характер, тому кожен із них складається із двох напрямків: конструювання та технологія, що відтворюють наступні розділи:

 1. Конструювання:

  1. Анатомія і фізіологія верхніх і нижніх кінцівок.

  2. Конструктивна характеристика виробів із шкіри.

  3. Конструктивні особливості взуттєвих колодок.

  4. Характеристика способів одержання розгорток бокової поверхні колодки.

  5. Проектування типових конструкцій взуття.

  6. Проектування деталей низу.

  7. Моделювання шкіргалантерейних виробів.

  8. Розмірно-повнотний асортимент , серійне розмноження деталей.

  9. Техніко-економічна характеристика конструкцій взуття.
 1. Технологія:

2.1. Розкрій матеріалів.

2.2. Обробка деталей верху та низу взуття.

2.3 Виготовлення заготовок верху взуття.

2.4. Формування заготовок верху взуття.

2.5. Прикріплення деталей низу взуття.

2.6. Проектування технологічного процесу складання заготовок.

2.7. Опорядження взуття.

На поставлені завдання екзаменаційного білета слід відповідати чітко, надавати обґрунтовані висновки.


ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ

РОЗДІЛ „КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ”
Основи прикладної антропології

1.

Анатомія і фізіологія верхніх і нижніх кінцівок.

1.1. Будова верхніх і нижніх кінцівок.

1.2. Кровопостачання. Шкіра та її функції.

1.3. Основні патологічні відхилення в будові і функціях стопи.

1.4. Антропометрія стопи.

1.5. Робота стопи.

1.6. Антропометрія кисті.

2.

Конструктивна характеристика виробів зі шкіри.

2.1. Конструктивна характеристика шкіргалантерейних виробів.

2.3. Конструктивна характеристика швів, що з’єднують деталі взуття і шкіргалантерейних виробів.

2.4. Конструктивні особливості швів для скріплення деталей верху та низу взуття. Конструкція швів для прикріплення каблуків.

3.

Конструктивні особливості взуттєвих колодок.

3.1. Загальна характеристика взуттєвих колодок. Топографія колодок.

3.2 Класифікація взуттєвих колодок.

3.3. Розміри колодок в серії стандартизації розмірів колодок.

3.4. Біомеханічні та естетичні питання проектування взуттєвих колодок.

4.

Характеристика способів одержання розгорток бокової поверхні колодки.

4.1.Отримання умовної розгортки бокової поверхні колодки спрощеним шаблонним способом.

4.2. Одержання розгорток колодки способом зліпка.

4.3. Одержання розгорток комбінованим способом.

5.

5. Проектування типових конструкцій взуття.

5.1. Загальні поняття і термінологія.

5.2. Проектування верху типових конструкцій взуття.

5.3. Проектування чоловічих черевиків з настроченою союзкою і відрізними деталями.

5.4. Проектування чоловічих напівчеревиків з настрочними берцями.

5.5. Особливості проектування чоловічих напівчеревиків типу “лаофер”.

5.6. Проектування жіночих туфель типу “човники”.

5.7. Проектування жіночих чобітків.

5.8. Проектування жіночих літніх туфель з вшивною устілкою.

5.9. Особливості проектування спортивного взуття.

7.

Проектування взуття за італійською методикою.

Побудова креслення деталей низу взуття.

7.1. Проектування плоских деталей низу.

7.2. Проектування формованих деталей низу.

8.

Проектування взуття за індивідуальними замовленнями.


9.

Моделювання шкіргалантерейних виробів.


10.

Розмірно-повнотний асортимент взуття і рукавичок.

10.1. Розрахунок розмірного асортименту взуття.

10.2. Розрахунок повнотного асортименту.

10.3. Розрахунок розмірного асортименту рукавичок.

11.

Серійне розмноження деталей взуття.

11.1. Теоретичні основи серійного розмноження шаблонів взуття.

11.2. Способи серійного розмноження деталей.

12.

Техніко-економічна характеристика конструкцій взуття.


13.

Розробка нових моделей взуття і шкіргалантерейних виробів.^ ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ

РОЗДІЛ „ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ”

1

Класифікація виробів із шкіри

1.1

Класифікація взуття

1.2

Класифікація шкіргалантерейних виробів

2

Розкрій матеріалів

2.1

Основні положення раціонального використання та нормування взуттєвих матеріалів

2.2

Розкрій шкіри на деталі верху взуття

2.3

Розруб шкіри на деталі низу взуття

2.4

Розкроювання рулонних і листових матеріалів

3

Обробка деталей взуття

3.1

Обробка деталей верху

3.2

Обробка деталей низу взуття

4

Виготовлення заготовок верху взуття

4.1

Загальні положення

4.2

Складання заготовок верху взуття

5

Формування заготовок верху взуття

5.1

Теоретичні основи формування

5.2

Формування заготовок верху взуття

6

Прикріплення деталей низу взуття

6.1

Загальні відомості

6.2

Цвяховий метод кріплення підошов

6.3

Нитковий методи кріплення підошов

6.4

Хімічні методи кріплення підошов

6.4.1

Клейові методи кріплення підошов

6.4.2

Литтєві методи кріплення взуття

6.4.3

Кріплення низу методом пресової вулканізації

6.5

Комбіновані методи кріплення підошов

6.6

Прикріплення каблуків і набійок

7

Опорядження взуття

7.1

Загальні відомості

7.2

Опорядження верху та низу взуття

8.

Обробка деталей

8.1

Обробка деталей верху шкіряного взуття

8.2

Загальні операції обробки деталей низу взуття

9

Проектування технологічних процесів (ТП)

9.1

Проектування ТП складання заготовки туфель «лодочка» (за зразком)

9.2

Проектування ТП складання заготовок напівчеревиків з настрочними берцями (за зразком)

9.3

Проектування ТП складання заготовок черевиків на текстильній підкладці (за зразком)

9.4

Проектування ТП складання заготовок жіночих чобітків з застібкою «блискавка»

9.5

Проектування технологічного процесу обробки основних устілок

9.6

Оброблення підошов

9.7

Проектування технологічного процесу складання заготовки туфель з відрізним носком та ЧПР (за зразком)

9.8

Проектування технологічного процесу складання напівчеревиків з настрочними союзками (за зразком)

9.9

Проектування технологічного процесу складання заготовки черевиків жіночих на Н/к (за зразком)

9.10

Проектування технологічного процесу складання заготовки чобіток для підлітків (за зразком)

10

Розкрій шкір

10.1

Натуральних шкір

10.2

Рулонних і листових матеріалів^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

НА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


0516

Проектування взуття та галантерейних виробів”


Кожна відповідь на питання оцінюється від 1 до 100 балів, а саме:

^ Оцінка за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за шкалою ECTS

пояснення

5 - відмінно

90-100

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

4 - добре

82-89


В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

3 – задовільно

67-74


D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

2 - незадовільно

35-59

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)


Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну комісію КНУТД.


^ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА


КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ


1.

Коновал В.П. Конспект лекцій з дисципліни “Основи анатомії, прикладної антропології та біомеханіки людини”. — К.: КНУТД, —2007, - 55 с.

2.

Коновал В.П., Гаркавенко С.С., Свістунова Л.Т., Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний посібник. — К.: Лібра, 2010, —725 с.

3.

Омельченко Н.М., Коновал В.П. Класифікація виробів із шкіри. Підручник. — К.: КНУТД, — 2001, — 203 с.

4.

Омельченко Н.М., Кернеш В.П., Коновал В.П. Основи проектування та виробництва виробів із шкіри. Частина 1. — К.: КНУТД, —2009 —194 с.

5.

Бегняк В.І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри. Навчальний посібник. — Хмельницький: ТУП, — 2002, — 259 с.

6.

Бегняк В.І. Практикум з конструювання і проектування взуття. - Хмельницький: ТУП, — 2002, — 272 с.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ


7.

Коновал В.П., Гаркавенко С.С., Свістунова Л.Т. та ін. Універсальний довідник взуттєвика: Навчальний посібник – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2006. – 720 с.

8.

Коновал В.П., Свістунова Л.Т., Олійникова В.В. Технологія взуттєвого виробництва: Підручник – К.: Либідь, 2003.—366 с.

9.

Олійникова В.В., Біленко Н.Я., Свістунова Л.Т. Довідник-каталог взуттєвика. Частина 2. Складання заготовок верху взуття.— К.: КНУТД, 2000.— 360 с.

10.

Шагапова И.М. Технология сборки заготовок и обуви. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.— 183 с.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 1


 1. Антропометрія стопи.

 2. Основні положення раціонального використання та нормування взуттєвих матеріалів.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.

.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 2


1. Антропометрія кисті.

2. Обробка деталей верху.


Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 3


 1. Класифікація взуття за призначенням.
 1. Обробка деталей низу.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 4


 1. Класифікація взуття за видами та конструкцією верху.
 1. Складання заготовок верху.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 5


 1. Класифікація взуття за статево-віковими ознаками.
 1. Формування заготовок верху.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.

.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 6


 1. Класифікація взуття за методом кріплення.
 1. Прикріплення деталей низу.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 7


 1. Класифікація й особливості конструкцій спортивного взуття.
 1. Ниткові методи кріплення деталей низу.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 8


 1. Система нумерації взуття.
 1. Клейові методи кріплення деталей низу.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.

.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 9


 1. Конструктивна характеристика ниточних швів, що з’єднують деталі верху взуття.
 1. Литтєві методи кріплення підошов.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 10


 1. Характеристика хімічних методів з’єднання деталей верху взуття.
 1. Комбіновані методи кріплення підошов.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 11


 1. Шви, що з’єднують заготовки з деталями низу взуття.
 1. Прикріплення каблуків і набійок.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 12


 1. Класифікація колодок за конструкцією.
 1. Опорядження верху та низу взуття.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 13


 1. Класифікація колодок за технологічним призначенням.
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовок «човник» (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 14


 1. Класифікація колодок за типом.
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовок напівчеревиків з настрочними берцями (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 15


 1. Класифікація колодок за висотою підняття п’яткової та шириною носкової частини.
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовки черевиків з текстильною підкладкою (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 16


 1. Методи отримання розгорток колодки.
 1. Проектування технологічного процесу жіночих чобіток з застібкою «блискавка».Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 17


 1. Системи проектування деталей верху.
 1. Проектування технологічного процесу обробки основних устілок.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 18


 1. Копіювання моделей взуття за копіювально-графічною системою.
 1. Проектування технологічного процесу обробки підошов.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 19


 1. Розрахунок і нанесення базисних ліній (конструктивна сітка).
 1. Проектування технологічного процесу туфель з відрізним носком та ЧПР (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 20

 1. Проектування деталей низу взуття.
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовок напівчеревиків з відрізним носком (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 21


 1. Проектування деталей верху ввзуття.
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовок напівчеревиків з настрочними союзками (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 22


 1. Проектування внутрішніх та проміжних деталей верху взуття
 1. Проектування технологічного процесу складання заготовок черевиків жіночих на каблуку висотою 60 мм (за зразком).Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 23

 1. Моделювання шкіргалантерейних виробів.
 1. Проектування технологічного процесу формування та обробки взуття клейового методу кріплення.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 24


 1. Серійне розмноження деталей верху.

 2. Розкрій шкір на деталі низу.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА: «Конструювання та технології виробів зі шкіри»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор КНУТД

______________І.М. Грищенко

«____»__________2011р.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

з напряму 6.051602 “Технологія виробів легкої промисловості”

на базі здобутого ОКР молодшого спеціаліста


Варіант № 25


 1. Техніко-економічна характеристика конструкцій взуття.
 1. Розкроювання рулонних і листових матеріалів.Затверджено на засіданні кафедри КТВШ

Протокол №10 від « 07 » лютого 2011 р.


Зав. кафедри_______________ проф. Коновал В.П.Схожі:

Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну
Рекомендовано до затвердження Вченою Радою Київського національного університету технологій та дизайну
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconКиївський національний університет технологій та дизайну затверджую ректор кнутд І. М. Грищенко
Програма фахових вступних випробувань розроблена на основі програм професійно-орієнтовних дисциплін «Основи технології виробів» та...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Загальна та неорганічна хімія", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія переробки полімерів", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія переробки полімерів", "Технологія і обладнання галузевого...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconДоговір на право використання наукового твору в журналі, видавцем та засновником якого є київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconУкраїни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Хімія і технологія шкіри та хутра", "Аналітичний контроль у шкіряно-хутро-вому виробництві", Хімічна технологія матеріалів і продуктів...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія і устаткування виробництва штучних волокон", "Спеціальні...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Технологія і устаткування виробництва штучних волокон", "Спеціальні...
Київський національний університет технологій та дизайну затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний університет технологій та дизайну затверджую
Завданнями вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки вступників з дисциплін фахової підготовки бакалавра; виявлення рівня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов