Вимоги до оформлення тез доповідей icon

Вимоги до оформлення тез доповідейНазваВимоги до оформлення тез доповідей
Дата конвертації21.06.2013
Розмір57.7 Kb.
ТипВимоги до оформлення
скачать >>>


Додаток 1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику з підписами авторів, відрецензовані та рекомендовані до друку науковим керівником, ретельно оформлені у вигляді готовому до друку.

Мова - українська.

Обсяг - одна повна сторінка формату А4.

Кількість співавторів не більше трьох.

Не більше двох тез одного автора у збірці.

Шрифт Times New Roman Cyr (звичайний), розмір шрифту – 12 пт., назва тез - Times New Roman Cyr (жирний, великими літерами), розмір шрифту -12 пт.. Підпис під малюнками, таблиці - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту -10 пт..

^ ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Відступи: лівий, верхній, нижній, правий -20 мм.

Зліва у верхньому рядку ставиться УДК, відступивши одну строку посередині аркуша великими літерами (жирний шрифт) друкується назва тез, справа під назвою через одну строку – прізвища, ініціали авторів. Назва закладу друкується під прізвищем автора, шрифт -10.

Пропускається одна строка і друкується основний текст, через інтервал..

Зразок


УДК 330.675


^ ЛОГІСТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ


Студ. Тимченко Л.С.

Наук. керівник доц. Шульга В.С.

Київський національний університет

технологій та дизайну

Визначення терміну «логістика» розглядають у двох аспектах: як наука і як процес організації …..

………………………………………………………..


Термін подачі тез до 23 квітня 2013 року.


Додаток 2 ^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Прізвище, ім'я та по батькові автора _____

 2. Студент, аспірант, молодий учений (підкреслити )

 3. Науковий керівник __________________

н/ступінь, посада ___________________

 1. Назва навчального закладу ___________

 2. Поштова адреса, е-mail ВНЗ___________

___________________________________

 1. Домашня адреса ____________________

 2. Телефон____________________________

 3. Факс _______________________________

 4. Е-mail:___________________________

 5. Назва секції, підсекції _______________

 6. Назва доповіді ______________________

 7. Мета участі в конференції (підкреслити):

 • доповідь з публікацією у збірнику тез

 • стендова доповідь (публікація у збірнику тез)

Умови проживання :

- гуртожиток КНУТД - 40.00 грн. (обмежено);

Бронювання місць у готелях учасники здійснюють самостійно.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет

технологій та дизайну

Наукове товариство студентів та аспірантів КНУТД

Асоціація підприємств легкої промисловості України


^

ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА


СТУДЕНТІВ

«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

25-26 квітняКИЇВ – 2013


Шановні колеги !

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих учених та студентів Вашого закладу взяти участь у ХІІ Всеукраїнській, науковій конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", яка відбудеться 25-26 квітня 2013 року, (заїзд та реєстрація учасників - 24.04.2013 р.)


Робота конференції буде проходити за наступними секціями:

1. "Нові наукомісткі технології
виробництва матеріалів, виробів
широкого вжитку та спеціального
призначення":


1.1. Технологія та конструювання
швейних виробів;

1.2. Ергономіка та проектування одягу;

1.3. Конструювання та технологія виробів
із шкіри;

1.4. Технологія і дизайн трикотажу;

1.5. Технологія полімерів та хімволокон;

1.6. Прогресивні хімічні та електрохімічні технології;

1.7. Промислова фармація;

1.8. Опоряджувальне виробництво;

1.9. Матеріалознавство та технологія переробки текстильних волокон;

1.10. Художнє моделювання костюма;

1.11. Дизайн.

1.12. Дизайн інтер’єру і меблів

2."Мехатроніка, комп’ютерні системи, метрологія та інноваційні технології в машинобудуванні”:

  1. 2.1.Машини легкої промисловості;

  2. 2.2. Електромеханічні системи;2.3. Автоматизація та комп'ютерні

системи;

2.4. Електроніка та електротехніка;

2.5. Інформатика та інформаційні
технології проектування;

2.6. Метрологія та вимірювальна техніка;

2.7. Якість, стандартизація та сертифікація

2.8. Інженерна механіка;

2.9. Вища математика;

2.10. Фізика;

3. «Ресурсозбереження та охорона
навколишнього середовища»:3.1.Технологія обробки шкіри та
хутра;

3.2. Техногенна безпека та тепломасообмінні процеси;

4. «Економічні та соціально-політичні
проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України»:


4.1. Економіка облік та аудит;

4.2. Менеджмент;

4.3. Менеджмент сфери послуг;

4.4. Маркетинг;

4.5. Економічна кібернетика;

4.6. Фінанси;

4.7. Політична економія;

4.8. Батьківський край: минуле та традиції;

4..9.Філософія;

4.10. Політологія та соціологія;

4.11 Іноземні мови;


Організаційні внески в розмірі 20 грн. (з ПДВ) приймаються до 25 квітня 2013 року. Організаційний внесок включає часткові видатки на публікацію збірника тез.

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску: Одержувач: КНУТД,

р/р 31255273210192 в ГУДКСУ м. Києва


^ МФО 820019 ЄДРПОУ 02070890.

В полі призначення платежу обов’язково вказати КВК 220; КПК 2201160 за участь у конференції молодих учених та студентів, П.І.П. (першого за списком автора)


Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок коштів учасників.

До 15 березня 2013 р. просимо повідомити про Вашу згоду взяти участь у конференції та тему доповіді (Заявка - додаток 2).

До 25 квітня 2013 р. надіслати тези доповідей (додаток 1) разом з копією квитанції про оплату на адресу оргкомітету поштою та електронною поштою, або передати при прибутті на конференцію до оргкомітету (корп. № 1, кім. 1-0344, Мелешко Н.Ф.).

^ Тези авторів, які не подали вчасно заявку на участь у конференції, прийматися не будуть.

Випуск збірника тез планується після проведення конференції (буде

повідомлено додатково).

Адреса університету:

01011, Київ,

вул. Немировича-Данченка, 2, Київський національний університет технологій та дизайну (оргкомітет конференції молодих учених та студентів).

тел. оргкомітету: 256-84-27;

факс: 280-05-12.

E-mail:

ntsa_knutd@ukr.net

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №14, маршрутним таксі №№ 14, 480 до вул. Щорса, або метрополітеном до станції "Печерська".Схожі:

Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги щодо оформлення матеріалів конференції
Тези доповідей учасники конференції надсилають в електронному вигляді на адресу електронної пошти
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез публічного виступу
Тези подаються двома мовами (державною та однією з мов Європейського Союзу на паперових та електронних носіях ( диски, флешці або...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconДодаток Вимоги щодо оформлення текстів доповідей
Текст статті обсягом до 5 друкарських сторінок формату А4 повинен бути підготовлений в текстовому редакторі word 97-2003. Статті...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconДруковані праці луцького національного технічного університету за 2011 рік бібліографічний покажчик
У покажчик включено бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, статей із журналів, збірників і тез доповідей...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconЛуцький національний технічний університет бібліотека друковані праці луцького національного технічного університету за 2008 рік бібліографічний покажчик луцьк – 2012
До бібліографічного покажчика включено бібліографічні описи монографій, підручників, наукових статтей із збірників, фахових журналів,...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconЗразок оформлення тез контактні дані оргкомітету організатори
«Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін»
Вимоги до оформлення тез доповідей iconЗразок оформлення тез контактні дані оргкомітету організатор
«Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconДовідка Довідка видана за місцем вимоги для оформлення закордонної службовой подорожі працівнику компании
Довідка видана за місцем вимоги для оформлення закордонної службовой подорожі працівнику компании иванову Татьяну Васильевну, яка...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення тез матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику (з підписами авторів), ретельно оформлені у вигляді готовому до друку
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику (з підписами авторів), ретельно оформлені у вигляді...
Вимоги до оформлення тез доповідей iconВимоги до оформлення конкурсних робіт на Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами
А обсяг зброшурованої конкурсної роботи – до 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, висновки, список використаної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов