Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" icon

Інформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"НазваІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Дата конвертації27.07.2014
Розмір318.06 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>


Загальна інформація

про діяльність АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у 2007 роціПовна назва банку

Акціонерний комерційний банк

„ПРАВЕКС-БАНК”

Скорочена назва банку

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”

Код ЄДРПОУ

14360920

Місцезнаходження

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2

Дата і номер державної реєстрації

29 грудня 1992 року. Державний реєстраційний номер 139

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство відкритого типу

Звітний період

З 1 січня по 31 грудня 2007 року

Валюта звітності та одиниці виміру

тис. грн.

Дата звітності

На 31.12.2007 року


 1. Загальне керівництво банком
  1. Стратегічна мета та організаційна структура АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


Стратегічною метою діяльності АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у 2007 році стало збільшення конкурентоспроможності шляхом розвитку традиційних та інноваційних послуг на основних сегментах фінансового ринку, запровадження новітніх банківських технологій та стандартів обслуговування, вдосконалення всіх складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартості банку, як стабільного універсального фінансового інституту, здатного посилити лідируючі позиції в банківській системі.

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” проводив лінію розширення мережі відділень з метою забезпечення надання клієнтам повного переліку банківських послуг та максимального наближення їх безпосередньо до споживача. Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та відділення Головного банку.

За станом на 31.12.2007 року банк має у своєму складі 556 відділень (у тому числі 25 обласних дирекцій, 397 відділень першого класу, 134 відділення другого класу), 91 з яких розташовані у місті Києві, 34 – у Київській області і 431 – в різних містах України. Загальна кількість зовнішніх пунктів обслуговування клієнтів (обласних дирекцій і відділень) становить 556 одиниць проти 468 філій і відділень за станом на 31.12.2006.

Загальна кількість співробітників АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” станом на 31.12.2007 склала 10 552 чол.
1.2. Спеціалізація, характеристика банківської діяльності та види діяльності, які здійснює та має здійснювати АКБ “ПРАВЕКС-БАНК”
АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» створений у вигляді відкритого акціонерного товариства та є універсальним. Отримавши статус ощадного банку, продовжує займати лідируючі позиції у роздрібному сегменті банківської системи України.

Роздрібне кредитування є одним з основних видів діяльності банку, його важливими компонентами можна назвати диверсифікацію кредитного портфеля і постійну актуалізацію банківських кредитних процедур.

В Україні стрімко зростає популярність міжнародних платіжних карток, тому зусилля банку у картковому бізнесі були спрямовані на розширення присутності на цьому ринку, у першу чергу, шляхом збільшення обсягів реалізації карткових проектів для всіх верств населення. Підставою для активної діяльності на ринку є постійне зростання інфраструктури з обслуговування карток та принципове членство АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в міжнародних платіжних системах:

- MasterCard International,

- American Express,

- Visa International.

На сьогодні АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» є одним з лідерів ринку грошових переказів України. АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» володіє унікальною системою грошових переказів «Правекс-Телеграф» та є прямим агентом міжнародних систем грошових переказів Western Union, MoneyGram та UNIStream.

Операції з банківськими металами є одним з перспективних напрямків діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Протягом 2007 року банк проводив операції за поточними рахунками, відкритими в банківських металах, та продавав своїм клієнтам зливки банківського золота, срібла, платини та паладію.

Відповідно до банківської ліцензії № 7 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” одержав право здійснювати всі види банківських операцій, що підлягають ліцензуванню в Україні, серед яких:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Крім того, згідно з дозволом № 7-1 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” одержав право здійснювати такі операції й угоди:

 1. Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

 1. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

 2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 3. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім того, АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” здійснює усі види операцій на фондовому ринку згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АБ № 11311 від 15 жовтня 2004 року, а саме: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Починаючи з 6 жовтня 2006 року, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189651 від 06.10.2006, здійснює депозитарну діяльність: діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189670 від 06.10.2006 року – брокерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189671 від 06.10.2006 року – дилерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189672 від 06.10.2006 року – андеррайтинг, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189673 від 06.10.2006 року – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.


 1. Комерційна діяльність^ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


Облікова політика АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на 2007 рік визначала та встановлювала для всіх філій, обласних дирекцій, відділень, структурних підрозділів Головного банку єдиний порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк, єдине тлумачення та розуміння принципів своєчасного та вірного відображення банківських операцій для складання та подання фінансових звітів.

Облікова політика АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на 2007 рік затверджена наказом Голови Правління від 29.12.2006 № 1364. Зміни та доповнення до облікової політики протягом 2007 року не вносились.

Протягом 2007 року не було припинення окремих видів банківських операцій. Обмежень щодо володіння активами немає.

З метою залучення фінансових ресурсів Спостережною Радою АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (протокол засідання Спостережної Ради від 14.08.2007 року № 46) прийняте рішення про випуск та публічне (відкрите) розміщення іменних відсоткових звичайних облігацій, а саме:

- облігацій серії «В» в кількості 100 000 шт. на загальну номінальну вартість 100 000 000 грн., форма існування – бездокументарна. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстрований випуск 07.09.2007 року (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №553/2/07, видане 29.11.2007 року);

- облігацій серії «С» в кількості 220 000 шт. на загальну номінальну вартість 220 000 000 грн. (форма існування – бездокументарна). Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №822/2-07-Т, зареєстровано 29.10.2007 року.

В грудні 2007 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснив дострокове погашення облігацій серії «А» на загальну номінальну вартість
12 062 000,00 грн. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстрований випуск 30.11.2006 року (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №759/2/06, видане 22.02.2006 року). Облігації іменні відсоткові звичайні серії «А» загальною номінальною вартістю 50 000 000 грн. розміщені в грудні 2006 року – лютому 2007 року в повному обсязі.

Станом на 31.12.2007 року (на кінець дня) в обліку враховується випущені облігації АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» на загальну номінальну вартість всього 159 438 грн., в тому числі:

- облігацій серії «А» на загальну суму 37 938 000,00 грн.

- облігацій серії «В» на загальну суму 100 000 000,00 грн.

- облігацій серії «С» на загальну суму 21 500 000,00 грн.

Консолідована фінансова звітність за станом на 31.12.2007 року не складається у зв’язку з відсутністю дочірніх установ та асоційованих компаній.

З метою подання достовірної фінансової звітності та відповідно до вимог “Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України”, затвердженого Постановою Правління НБУ від 09.10.2001 № 427 (зі змінами та доповненнями), 14.03.2008 року виконані річні коригуючі проводки щодо поточного та відстроченого податку на прибуток:

Дт 7900 - кредиторська заборгованість

Кт 3620 4 062 тис. грн. по поточному податку
на прибуток

Дт 3521 - нараховані відстрочені податкові

Кт 7900 17 634 тис. грн. активи за рахунок тимчасових

різниць
Дт 5100 - відстрочені податкові зобов’язання

Кт 3621 35 904 тис. грн. за результатами переоцінки

основних засобів 
У річній фінансовій звітності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2007 рік форми №631 «Звіт про структуру активів та пасивів банку за строками» за 2007 та 2006 роки надані з врахуванням коригуючих проводок за грудень та річних коригуючих проводок (за 2007 та 2006 роки відповідно).


  1. ^ Результати операцій


Результати діяльності АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” за 2007 рік (у порівнянні з 2006 роком) за основними видами операцій характеризуються такими даними:

Табл. 1

Найменування показників

Сума, тис. грн.

2007 рік

2006 рік
^

Процентні доходи, усього


568 762

303 165

у тому числі:

  • По коштах, розміщених в НБУ та інших банках


12 3395 047


  • По кредитах суб'єктам господарської діяльності

52 517


37 226


  • По кредитах фізичним особам

502 742

260 892

  • По цінних паперах та інших

1 164

0

Процентні витрати, усього:

303 854

177 596
^

Разом чисті проценті доходи:


264 908

125 569

Комісійні доходи, усього:

399 525

363 077

^ У тому числі:

 • По операціях з банками


3 781


2 780

 • По операціях із клієнтами

395 744

360 297
^

Комісійні витрати, усього:


3 418

3 692

Разом чисті комісійні доходи:


396 107

359 385
^

Чистий торговельний дохід


82 292

30 823


Вищевказана таблиця свідчить, що діяльність АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” в 2007 році у порівнянні з 2006 роком характеризується приростом доходів у більшості видів операцій.

Чисті процентні доходи зросли на 210,97%. На зростання процентних доходів (на 187,61%) значною мірою вплинуло збільшення доходів від наданих кредитів фізичним особам (на 192,70%).

Приріст чистих комісійних доходів (на 10,22%) є незначний, за рахунок зростання комісійних доходів за операціями з клієнтами банку (на 9,84%).

У цілому за 2007 рік АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” досяг позитивного фінансового результату у сумі 37 973 тис. грн.

Помилок та пов’язаних з ними коригувань, які є важливими для розуміння змін у фінансовому стані банку, після дати останньої річної звітності не виявлено.

Нетипових операцій, які б могли вплинути на активи, зобов’язання, капітал або потоки грошових коштів, АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” протягом 2007 року не здійснював.


  1. ^ Сегменти контрагентів АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” здійснює свою діяльність у взаємозв’язку із контрагентами різних секторів економіки – банками, небанківськими установами, серед яких можна виділити домашні господарства (фізичні особи), суб‘єктів підприємницької діяльності (підприємства та організації різних форм власності), а також з державними установами й організаціями.

За станом на 31.12.2007 і 31.12.2006 розміщення та залучення коштів за сегментами контрагентів АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” має таку структуру:
Таблиця 2

Найменування

Сума, тис. грн.

Питома вага

2007 р.

2006 р.

2007 р.

2006 р.

Активи

Кошти у Національному банку України


135 966


135 966


2,7%


4,7%

Кошти в інших банківських установах

1 088 049


380 277


21,6%

13,1%

Кредити та аванси суб’єктам господарської діяльності

593 504


255 135 


11,8%

8,8%

Кредити та аванси фізичним особам

3 212 137 


2 127 760 


63,9%

73,4%

Вкладення в асоційовані компанії

0

0

0%

0%

^ Разом розміщено по контрагентах:

5 029 656

2 899 138

100%

100%

Зобов'язання

Кошти Національному банку України

0

0

0%


0%


Заборгованість перед іншими банківськими установами

1 047 625


280 671


20,5%

9,3%

Кошти бюджету і позабюджетних фондів

10

1 025

0,0%

0,1%

Кошти суб’єктів господарської діяльності

711 271

408 711

13,9%

13,5%

Кошти фізичних осіб

3 193 412

2 312 387

62,5%

76,5%

Боргові цінні папери, емітовані банком

159 438

18 000

3,1%

0,6%

^ Разом залучено від контрагентів:

5 111 756

3 020 794

100%

100%


Як показують дані таблиці 2, у 2007 році АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, зокрема у кредити фізичним особам. Кредити фізичних осіб у порівнянні з 2006 р. зросли більше ніж на 150,96%. Їх питома вага у коштах, розміщених по контрагентах, склала 63,9%.

Основним джерелом фінансування наданих кредитів є кошти, залучені у фізичних осіб, їх частка склала 62,5% всіх зобов’язань перед клієнтами.

За станом на 31.12.2007 року розміщено облігацій АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на загальну суму 159 438 тис. грн.

За станом на 31.12.2007 року в портфелі банку на продаж обліковуються акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в сумі
58 тис. грн. (вкладення до бірж, депозитарію)

Станом на 31.12.2007 року внесків до дочірніх та асоційованих компаній АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” не має.


  1. Злиття банків, приєднання, поділ, виділення


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у звітному періоді не вчиняв дій, пов’язаних зі злиттям банків, їх приєднанням, поділом або виділенням.


  1. ^ Управління ризиками


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у своїй діяльності активно застосовує сучасні методики з управління ризиками – ринковим, зокрема процентним та валютним ризиками, а також кредитним, відсотковим, операційним, ліквідності, стратегічним, репутації та достатності капіталу. Основною метою управління ризиками є створення ефективної системи виконання поточних та стратегічних цілей банку із застосуванням відповідних методів управління та контролю за ризиками, що генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів та пасивів та іншими бізнес-процесами банку. Управління ризиками розглядається як важлива складова комплексного управління діяльністю банку. Для цього при проведенні кожної значної за обсягом операції досліджується її вплив не тільки на окремі ризики, що виникають у разі її проведення, а й на всі сторони діяльності банку, а саме: на структуру активів і пасивів, фінансовий результат, рентабельність роботи банку, якість активів, дотримання вимог НБУ, - а також досвід світової практики.

Спостережна Рада здійснює контроль над роботою Правління Банку з керування його поточною діяльністю. До функцій Спостережної Ради відноситься: призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку; здійснення контролю за діяльністю Правління банку; визначення зовнішнього аудитора; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку; затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку; прийняття рішень щодо покриття збитків; прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори; вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку; вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені; визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім‘я Голови Правління; здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку; прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління Банку діє на підставі Положення, що затверджується Спостережною Радою Банку та є виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів та Спостережної Ради.

Правління Банку розглядає і затверджує звіти про роботу структурних підрозділів банку; розглядає та вирішує інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради; бере участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління; приймає рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку; затверджує результати розміщення цінних паперів банку.

Існуюча система управління ризиками АКБ „ПРАВЕКС–БАНК” включає в себе три взаємопов’язані комітети: Кредитний, Лімітний та Комітет по управлінню активами і пасивами банку, – а також існує підрозділ аналізу та управління ризиками, які формують стратегію в напрямку ризик-менеджменту, приймають рішення, пов’язанні з управлінням ризиками, встановлюють ліміти на активні операції банку, розглядають та затверджують відсоткову політику банку, розробляють та затверджують процедури спостереження за ризиками в діяльності банку. До складу комітетів входять керівники як підрозділів, що генерують дохід, так і незалежних від них підрозділів, що проводять оцінку ризиків.

Одним із найважливіших аспектів управління ризиками в банку є системний аналіз, який охоплює всі продукти, послуги та процеси банку в цілому, враховує постійні зміни внутрішніх та зовнішніх умов, відповідає вимогам ринку щодо нових продуктів та послуг, які постійно пропонуються клієнтам та партнерам АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”. Саме системний аналіз усіх процесів у банку став поштовхом до розробки та впровадження зваженого підходу до процесів управління ризиками. Ці заходи сприяють контролю та зменшенню ризиків банку в цілому. Значним кроком до зменшення ризиків стали розробка та впровадження в дію централізованої системи прийняття рішень за кредитами фізичних осіб.

Ефективна система ризик-менеджменту – ключовий момент для підтримки фінансової стійкості та високої платоспроможності банку. Тому банком значна увага приділяється управлінню ризиками. З цією метою розроблено Положення про політику управління ризиками, затверджене наказом Голови Правління від 28.08.2003 року № 493-А, також розробляється та впроваджується комплексна система управління ризиками, в якій визначено істотні для банку ризики, основні завдання і ключові принципи побудови і функціонування системи ризик-менеджменту, політика і процедури виявлення, оцінки, моніторингу і контролю ризиків, інструменти встановлення та контролю лімітів і нормативів ризиків, їх хеджування, а також план дій на випадок непередбачених і кризових обставин. Система управління ризиками орієнтована на принципи раннього реагування, що передбачає своєчасне виявлення ризиків та мінімізацію їхнього впливу на діяльність банку. Для даного етапу розвитку банку найсуттєвішими серед фінансових ризиків визначено кредитний і ризик ліквідності, серед не фінансових – операційно-технологічний і ризик репутації.

Метою діяльності АКБ „ПРАВЕКС–БАНК” у сфері управління кредитними ризиками є створення методології кредитної роботи, максимально сприятливої для клієнтів, що забезпечує банку високий рівень якості кредитного портфеля.

Основними напрямками діяльності банку в цій сфері є:

1. Вдосконалення діючих стандартів кредитування.

2. Моніторинг та контроль кредитних ризиків з метою виявлення потенційних проблем з поверненням кредитів і прийняття адекватних рішень.

3. Зважена політика у сфері заставного забезпечення.

4. Удосконалення діючих регламентів прийняття рішень, процедур оцінки і управління ризиками.

5. Створення резервів під активні операції.

Для зниження кредитного ризику використовується система видів та умов здійснення кредитних операцій щодо термінів, позичальників, забезпечення, процентних ставок та способів (методів) їх нарахування, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, створення резервів, моніторинг та контроль ризиків. Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальника - юридичної особи передбачає попередню оцінку кредитоспроможності, аналіз фінансового стану, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз позиції на ринку, прогноз грошових потоків, оцінку надійності та кредитної історії, а також оцінку ліквідності забезпечення кредитної операції. Банком проводиться оцінка всіх факторів, що впливають на виникнення ризику, на підставі якісних та кількісних показників, згідно з відповідними внутрішньобанківськими методиками, кредитного ризику за короткостроковими та довгостроковими кредитами. За результатами аналізу та оцінки визначається категорія кредитної операції, складається карта кредитних ризиків позичальника, що дає повну характеристику всіх можливих ризиків бізнесу позичальника та відображає комплексну оцінку ймовірності невиконання позичальником взятих на себе зобов'язань, а також ступінь ризику співпраці з АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”.

Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальників - фізичних осіб здійснюється шляхом оцінки кредитоспроможності позичальника, аналізу його фінансового стану, оцінки ліквідності забезпечення кредитної операції, згідно з методикою проведення оцінки фінансового стану позичальників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців. За результатами проведеної роботи фахівцями банку складається оцінка фінансового стану позичальника, визначається категорія кредитної операції та ступінь запозичення.

Моніторинг індивідуального кредитного ризику щодо позичальника - комерційного банку з метою встановлення лімітів на кредитування визначається на підставі відповідного положення про встановлення лімітів розміщення ресурсів у кредити та депозити на міжбанківському ринку. Залежно від оцінки індивідуального кредитного ризику визначається доцільність здійснення кредитних операцій, а також умови їх проведення (термін користування, сума, процентна ставка).

Для забезпечення диверсифікації кредитного портфеля відповідні підрозділи банку встановлюють гнучкі ліміти на всі напрямки кредитування. Достатньо висока якість управління кредитним ризиком підтверджується незначним рівнем проблемних кредитів в загальній сумі кредитного портфеля. Банк постійно дотримується нормативів кредитних ризиків та своєчасно і в повному обсязі формує резерви для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій.

Управління ризиком ліквідності проводиться на постійній основі. Для обмеження негативного впливу ризику ліквідності проводиться підтримка диверсифікованого портфеля ліквідних активів, щоденний та перспективний прогноз надходжень і відтоку грошових коштів.

Довгострокове планування ліквідності проводиться шляхом формування планів очікуваних надходжень та відтоку грошових коштів, регулювання майбутнього руху грошових коштів для забезпечення прийнятного рівня ліквідності; зіставлення сум по активах та пасивах, строк погашення яких припадає на один і той же часовий інтервал. Для розрахунку ліквідності та платоспроможності впроваджена автоматизована програма „Платіжний календар”, за допомогою якої розраховуються зведені (з урахуванням усіх підрозділів) показники діяльності і аналізуються всі фінансові потоки в банку. Для управління короткостроковою ліквідністю використовується метод ресурсного розриву – GAP-аналіз, який проводиться згідно з внутрішньою формою звітності “Часовий ряд ліквідності”, яка надає можливість проаналізувати розриви у ставках та строках залучених та розміщених коштів по всіх валютах.

Найважливішим в діяльності банку є ефективне управління ризиком ліквідності та ресурсною базою. З цією метою впроваджена методика розрахунку незнижувального залишку Банку по рахункам до запитання. Відділ аналізу і управління ризиками щомісячно проводить розрахунок ліміту незнижувального залишку за рахунками до запитання і визначає оптимальну суму для розміщення у кредитуванні від поточного стану ресурсної бази.

Методика розрахунку незнижувального залишку побудована на методології VaR, що дозволяє розрахувати допустимий відтік коштів до запитання. Щомісячно проводиться бектестінг з метою визначення оптимального допустимого рівня відтоку коштів до запитання, що дозволяє ефективно управляти ресурсною базою, шляхом оптимального наближення графіку VaR до фактичних відхилень. При цьому зберігається адекватність моделі. Визначений оптимальний довірчий інтервал для кожної валюти, що дозволяє у повному обсязі використовувати ресурси.

Для управління ліквідністю і платоспроможністю в умовах кризових (стресових) ситуацій у Банку проводиться стрес-тестування на випадок втрати ліквідності.

Для стрес-тестування в банку моделюються наступні сценарії:

відтік коштів до запитання понад встановленні ліміти;

відтік депозитних коштів на встановлену величину при закритті лімітів на МБК;

відтік максимальних кредитів Банку і т. ін.

Результати стрес-тестування використовується в «Аварійному плані на випадок втрати ліквідності», який вступає в дію за умов кризових ситуаціях на ринку ліквідності. Моніторинг ризику проводиться періодично в залежності від стану кризи, але не рідше 1-го разу на місяць.

В результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок банк зазнає впливу процентного ризику, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок за строками погашення.

З метою зниження процентного ризику банк використовує комплексну систему управління ризиком, яка базується на:

- прогнозуванні тенденції зміни процентних ставок;

- вивченні динаміки зміни спреду між ставками по залучених та розміщених коштах;

- визначенні величини GAP-розриву між активами та пасивами, чутливими до змін ставок на різних часових проміжках;

- визначенні співвідношення активів та пасивів, чутливих до змін процентних ставок, і співвідношення GAP-розриву до чистих активів банку;

- здійсненні контролю за розривами між активами та пасивами, чутливими до змін процентних ставок на щоденній основі;

- здійсненні контролю за рівнем чистої процентної маржі;

- зіставленні величини процентного ризику з прибутком банку;

- проведенні зваженої процентної політики банку, яка базується на формуванні процентних ставок за кредитами з урахуванням собівартості пасивів і рейтингу позичальника, ризику операції;

- щомісячному перегляді процентних ставок по активних та пасивних операціях з урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів.

Щомісяця здійснюється розрахунок ставки «беззбитковості». Даний показник визначає мінімальний рівень ставки розміщення процентних активів, яка забезпечує покриття витрат на залучення ресурсів, а також витрат банківської діяльності (умовно – постійні витрати).

Розрахунок ставки «беззбитковості» та прогноз зміни процентних ставок дає можливість Комітету по управлінню активами та пасивами (КУАП) приймати рішення щодо рівня процентних ставок по кредитним операціям, і щодо збільшення/зменшення активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок.

Для управління процентним ризиком, щоденно здійснюється аналіз структури активів та пасивів. Щомісячно аналізується динаміка чистого процентного доходу у розрізі валют, динаміка взаємозв’язку спреда, чистої процентної маржі та чистої процентної позиції Банка. Даний аналіз дозволяє оцінити, як зміниться чистий процентний дохід і чиста процентна маржа, внаслідок зміни процентних ставок по окремим видам активних та пасивних операцій.

Результати оцінки та аналізу величини процентного ризику розглядаються на засіданні Кредитного комітету і КУАП два рази на тиждень. КУАП приймає рішення про зміни процентної політики банку і внутрішніх лімітів процентного ризику. Рішення про зміну рівня процентних ставок затверджується КУАП і доводиться до всіх підрозділів відповідними наказами та розпорядженнями. КУАП здійснює постійний моніторинг і перегляд процентних ставок по видах валют в розрізі термінів, видів продуктів (за активами та пасивами банку).

Щоденний контроль відповідності фактичних процентних ставок, встановлених по банку, здійснює служба бек-офісу Головного банку. Контроль здійснюється в цілому по системі банку.

Для підвищення „гнучкості” балансу стосовно процентного ризику в договорах з фіксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можливість перегляду процентних ставок, у зв’язку зі значними коливаннями ставок на ринку чи зміною облікової ставки.

Щомісячно на засіданні КУАП здійснюється аналіз ресурсної бази за попередній місяць з урахуванням змін відсоткових ставок, проводиться оцінка поточного стану балансу. Одночасно визначається на наступний місяць стратегія управління активами і пасивами.

Для управління валютним ризиком в АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” встановлені ліміти для підрозділів банку по відкритій валютній позиції згідно з вимогами НБУ за допомогою методики VaR. Ліміти необхідні для запобігання втратам банку від переоцінки відкритої валютної позиції за рахунок коливань курсів іноземних валют та банківських металів.

З метою запобігання незапланованих втрат от коливання курсів валют та банківських металів, встановлюються ліміти Stop-Loss на загальну валютну позицію Банка. Ліміти Stop-Loss розраховуються як допустима сума втрат у розрізі валют на основі методології VaR. Якщо втрати Банка от переоцінки валютної позиції досягають встановленні ліміти Stop-Loss в одній з валют, то Керівництво Банка приймає рішення щодо приближення валютної позиції к закритій в даній валюті.

Управління операційно-технологічним ризиком реалізується через вдосконалення процедур щодо мінімізації ризиків внаслідок негативних дій персоналу, інформаційних систем і ризиків операційних технологій. Управління операційно-технологічним ризиком полягає у встановленні контролю виконавців за допомогою положень, стандартів та/або процедур, які визначають обов’язки і повноваження працівників, розвитку внутрішньої нормативної бази в частині опису бізнес-процесів та реалізації банківських продуктів, вдосконаленні та розвитку нових банківських технологій, дублюванні баз даних, розмежуванні функцій виконання та функцій контролю, постійному оновленні технічних засобів та програмного забезпечення, забезпеченні відповідної безпеки кількома рівнями захисту. Ці обмеження є дієвими інструментами, які можна корегувати у разі зміни умов або рівня толерантності до ризику. Постійний моніторинг ризику репутації, правильності обраної політики, щодо формування іміджу банку сприяє доступності банку для більшого кола клієнтів та відкритості перед партнерами та державними органами нагляду.

Впроваджено систему прогнозування розміру регулятивного капіталу, розрахунку необхідності капіталізації банку, а також систему управління валютною позицією, у тому числі розрахунку та розподілу лімітів валютної позиції банку по структурних підрозділах.

Для аналізу діяльності банку і визначення рівня ризику розроблена форма звітності, яка дозволяє сформувати відхилення за будь-який період, що дає можливість проаналізувати динаміку основних показників балансу. На основі форми впроваджується розрахунок коефіцієнтів для звіту «Фінансово-економічні показники ефективності результатів і ризиків банківської діяльності». Головним чином, це показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, збалансування активних і пасивних операцій, ефективності результатів діяльності банку: рентабельність активів, рентабельність капіталу, чиста процентна маржа, спред.

Для контролю, планування та аналізу доходів та витрат Головного банку та філій розроблені такі форми звітності: „Кошторис адміністративно-господарських витрат”, „Прогноз фінансового результату за місяць”, „Звіт про доходи та витрати за місяць”, „Операційні доходи та витрати за день”, які формуються в автоматичному режимі.

Найважливішим завданням управління для кожного банку є забезпечення оптимальної структури залучених та розміщених коштів. На сьогодні АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” має диверсифіковану ресурсну базу, що дозволяє більш гнучко реагувати на потреби ринку.

Керівництво банку надзвичайно уважно ставиться до реалізації політики управління ризиками, поточного та довгострокового прогнозування, про що свідчить стабільний економічний стан банку, його фінансова надійність та динамічний розвиток.


  1. ^ Платоспроможність банку


Регулювання ризиків щодо розміщення і залучення фінансових ресурсів здійснюється шляхом щоденного (щодекадного) контролю фактичних значень спеціальних розрахункових показників і їх відповідності встановленим нормативним значенням (постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 із змінами і доповненнями). За станом на 31.12.2007 року нормативні й фактичні значення цих показників є такими:

Таблиця 3

Норматив

Значення
Норматив

Факт

Регулятивного капіталу

Не менше 20 млн. євро для здійснення операцій з валютою

655 994 тис. грн.

(88 415 тис. євро)

Адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності)*

Не менше 10%

11,95%

Адекватності основного капіталу

Не менше 4%

6,31%

Миттєвої ліквідності

Не менше 30%

79,83%

Поточної ліквідності*

Не менше 40%

75,28%

Короткострокової ліквідності*

Не менше 20%

56,80%

Максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Не більше 20%

18,07%

“Великих” кредитних ризиків

Не більше 800%

66,00%

Максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Не більше 2%

0,80%

Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Не більше 20%

2,87%

Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

Не більше 15%

0,00%

Загальної суми інвестування

Не більше 60%

0,01%

* розраховуються щодекадно (на 01, 11, 21 числа кожного місяця).

Розрахунок обов’язкових економічних нормативів здійснюється в банку щоденно відповідно до нормативних документів Національного банку України.

За станом на 31.12.2007 року регулятивний капітал достатній і становить 655 994 тис. грн.

Фактичні показники нормативів ліквідності перевищують нормативні значення більше ніж у 2 рази. Це свідчить про достатню ліквідність і здатність банку забезпечити виконання узятих зобов’язань.


 1. Управління банком
  1. Відповідальність і функції Спостережної Ради та Правління банку.


Відповідно до Статуту управління банком здійснюють:

 • Загальні Збори акціонерів банку;

 • Спостережна Рада банку;

 • Правління банку, яке очолює Голова Правління.


Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління банку. Контроль над роботою Правління банку з керування його поточною діяльністю здійснюється Спостережною Радою банку. До компетенції Спостережної Ради банку належить:

 • призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку;

 • здійснення контролю за діяльністю Правління банку;

 • визначення зовнішнього аудитора;

 • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

 • затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку;

 • прийняття рішень щодо покриття збитків;

 • прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій;

 • затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

 • підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;

 • вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів;

 • винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку;

 • вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені;

 • визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім‘я Голови Правління;

 • здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку;

 • прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних Зборів і Спостережної Ради банку.

Правління банку має право:

 • розглядати і затверджувати звіти про роботу структурних підрозділів банку;

 • розглядати і вирішувати інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради;

 • брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління;

 • Приймати рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку;

 • затверджувати результати розміщення цінних паперів банку.

Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на банк завдань, розподіляє обов‘язки між заступниками Голови, установлює ступінь їх відповідальності.


  1. Статутний капітал банку та акціонери банку


За станом на 31.12.2007 року статутний капітал банку становить
371 499 139 (триста сімдесят один мільйон чотириста дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) гривень. Статутний капітал поділений на 369 999 139 (триста шістдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна акція.

Серед акціонерів банку:
Кількість акцій, штук

Частка в статутному капіталі (пряма участь), %

Опосередкована участь, %
^

Фізичні особи, всього:


у тому числі:

280 977 946

75,6335

175,2339

- керівництво банку

0

0^

- Черновецький С.Л.


228 225 700

61,4337

21,6615

- інші фізичні особи


52 752 246

14,1998

153,5724
^

Юридичні особи, всього:


у тому числі:

90 521 193

24,3665

13,0056

- ТОВ «СП «Правекс-Брок»

39 678 967

10,6808

2,3248

- Сервіден Ентерпрайзес Лімітед

28 462 522

7,6615

0
^

ТОВ СП "Комерційні системи"


13 743 254

3,6994

0

- Інші юридичні особи

8 636 450

2,3248

10,6808

Всього випущено акцій:

371 499 139

100,00

Частка іноземного інвестора компанії Сервіден Ентерпрайзес Лімітед (Кіпр) складає 7,6615%.

Протягом 2007 року було збільшено зареєстрований статутний капітал банку:

- згідно з рішенням загальних зборів акціонерів
АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (протокол №1 від 29.01.2007 року) за рахунок грошових внесків в сумі 50 000 000,00 грн. Зміни до Статуту у зв’язку із збільшенням статутного капіталу банку зареєстровано Національним банком України 20.04.2007 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.04.2007 року. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстрований випуск 15 лютого 2007 р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 76/1/07 (зареєстровано 15.02.2007 р., видано 26.04.2007 р.);

 • згідно з рішенням Загальних Зборів акціонерів
  АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (протокол від 07.05.2007 року №2) за рахунок грошових внесків в сумі 150 000 000,00 грн. Зміни до Статуту у зв’язку із збільшенням статутного капіталу банку зареєстровано Національним банком України 19.07.2007 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведена 24.07.2007 року. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстрований випуск 24 травня 2007 р. (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 216/1/07 (зареєстровано 24.05.2007 р., видано 16.08.2007 р.).


Голова Правління Н.Б.Зубрицька

Головний бухгалтер О.Ю.Кібець

Схожі:

Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconІнструкція про порядок користування послугою «sms-банкінг» власниками платіжних карток, емітованих акб «Правекс-Банк»
Акб «Правекс-Банк», контролювати стан карткових рахунків без відвідування Банку й банкоматів, за допомогою мобільного телефону
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconІнформація про діяльність ат «аб «Бізнес Стандарт»(публічне) Назва та місцезнаходження Банку. Повна назва Банку: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт»; Скорочена назва
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт» знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська,...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconІнформація про банк Назва та місцезнаходження Банку. Повна назва Банку: Публічне акціонерне товариство «тмм-банк»; Скорочена назва Банку: ат «тмм-банк»; Публічне акціонерне товариство «тмм-банк»
Публічне акціонерне товариство «тмм-банк» знаходиться за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Панельна,5
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconІнформація про діяльність Банку Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк", скорочена назва аб "Укргазбанк" Місцезнаходження: 03087 м. Київ, вул. Єреванська 1
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconРішення про стягнення з акб „правекс-банк боргу на користь: Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова в сумі 223,1 тис грн
При розгляді справ в адміністративних судах станом на 31 грудня 2007 року винесені рішення про стягнення з акб „правекс-банк” боргу...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconЗа станом на 31 грудня 2007 року (на кінець дня) акб "правекс-банк" Київ

Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" iconАкб "Правекс-Банк"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов