Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості icon

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомостіНазваЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Сторінка2/5
Дата конвертації27.07.2014
Розмір0.81 Mb.
ТипЗвіт
скачать >>>
1   2   3   4   5

За бажанням клієнта розрахункове обслуговування проводиться з використанням систем дистанційного обслуговування рахунків „Клієнт-Банк”, „Інтернет-Клієнт-Банк”, „Клієнт-Банк+”, що дозволяє клієнту передавати платіжні документи та отримувати виписки з рахунків безпосередньо зі свого офісу, здійснювати операції за поточними рахунками протягом усього операційного дня. Станом на 31.12.2006 року системами дистанційного обслуговування рахунків користуються 5294 клієнти.

За надані послуги клієнтами сплачується комісійна винагорода відповідно до договорів та тарифів, що затверджені відповідними наказами. Нарахування більшості видів комісій здійснюється за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення, що здійснює нарахування доходів за надані послуги та послідовне списання коштів з рахунків клієнтів відповідно до оформлених договорів та розпоряджень клієнтів.

Банком систематично проводяться заходи щодо погашення заборгованості за нарахованими доходами.

Створена система контролю за нарахованими доходами дозволяє мінімізувати ризики щодо несвоєчасного погашення заборгованості перед банком.

Проведена звірка даних аналітичного та синтетичного обліку за балансовими та позабалансовими рахунками, розбіжностей не виявлено.

У ході аудиту здійснена вибіркова перевірка дотримання вимог „Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (із змінами і доповненнями). Суттєвих порушень не виявлено.

Керівництвом банку приділяється особлива увага дотриманню вимог чинних нормативних документів, що регламентують відкриття рахунків. Контроль за відкриттям рахунків клієнтів здійснює департамент по роботі з клієнтами.

Операційну діяльність банку безпосередньо забезпечують працівники банку, які виконують функції фронт-офісу та бек-офісу, що чітко визначені та розподілені між учасниками операційного процесу.

Операційні процедури (правила, інструкції, порядки, положення, технологічні карти) по кожній операції затверджуються наказами Голови Правління банку.

Юридичні справи клієнтів зберігаються відповідно до внутрішніх нормативних документів.

Вибірковою перевіркою правильності оприбуткування за позабалансовим рахунком 9819 „Інші цінності і документи” виконавчих документів відповідно до глави 1 „Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 (із змінами і доповненнями), порушення не встановлені.

Книги реєстрації відкритих рахунків банку ведуться в електронному вигляді та роздруковуються в Головному банку та філіях на паперових носіях в обов’язковому порядку станом на 1 січня. Зміни, які здійснені в книзі реєстрації відкритих рахунків протягом місяця, що минув, обов’язково роздруковуються на паперових носіях на 1 число місяця, наступного за звітним.

^ Дохідність і ліквідність активів, якість управління активами та пасивами.

Станом на 31.12.2006 року рівень ліквідності забезпечував своєчасне виконання банком своїх зобов’язань перед кредиторами та вкладниками. Політика з управління активами та пасивами спрямована на встановлення цін на послуги, які б забезпечували прибутковість банківських операцій і були конкурентоспроможними на ринку банківських послуг. Цінова політика банку достатньо виважена та забезпечує необхідний рівень прибутковості.

Управління активами та пасивами, з точки зору ліквідності, знаходиться на достатньому рівні. Структура активів дозволяє підтримувати достатній рівень ліквідності. Високоліквідні активи займали 13,35% в загальних активах. Станом на 31.12.2006 року високоліквідні активи склали 486 914 тис. грн. Співвідношення високоліквідних активів і зобов’язань до запитання залишається високим (88,18%), що свідчить про достатність внутрішніх джерел для виконання поточних потреб клієнтів. Структура зобов’язань банку щодо строковості залучених коштів свідчить про стійку ресурсну базу.

Ліквідні активи становили на звітну дату 766 703 тис. грн. Наявні концентрації активів та зобов’язань не несуть суттєвого ризику погіршення ліквідності.

Суттєвого ризику впливу концентрації щодо відтоку одного або групи клієнтів по суб’єктах господарської діяльності не простежується. Найбільші концентрації за вкладами суб’єктів господарської діяльності не є критичними та не становлять загрози для ресурсної бази даних.

Якість управління активами та пасивами знаходиться на достатньому рівні. Щомісячно на засіданні Комітету управління активами та пасивами визначається стратегія управління активами та пасивами. Інструментом поточного управління залученням та розміщенням грошових ресурсів банку є платіжний календар, якій дозволяє щоденно контролювати збалансованість активів та пасивів за строками та приймати оперативне рішення по оптимізації структури вимог та зобов’язань.

Розподіл активів та пасивів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за строками за станом на 31.12.2006 року наведений у таблиці 4.

Банк має доступ до різних джерел фінансування. Отримання коштів здійснюється шляхом використання різних інструментів, включаючи депозити, отримані кредити, облігації, субординований борг, статутний капітал. Завдяки тому, що банк використовує різні джерела фінансування, які оптимально зважені між собою та за їх вартістю і строками, досягається стабільний рівень ліквідності. Банк постійно здійснює оцінку


ризику ліквідності шляхом виявлення і моніторингу змін у джерелах фінансування та вивчення структури активів за строками погашення. Протягом 2006 року АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» дотримувався достатнього рівня ліквідності. Дані про стан нормативів ліквідності за станом на 31.12.2006 року наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування нормативів ліквідності

Значення


Норматив

Факт

Норматив миттєвої ліквідності
^

Не менше 30%


72,26%

Норматив поточної ліквідності

Не менше 40%

75,51%

Норматив короткострокової ліквідності

Не менше 20%

57,60%
1   2   3   4   5Схожі:

Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2007 рік м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Загальні відомості
Згідно з договором від 29 жовтня 2007 року №5893/01 між аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2006 року м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит» (свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №0951, видане 26. 01. 2001р.,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconПро фінансовий стан Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на кінець дня 31. 12. 2007 року м. Київ, Україна 11 квітня 2008 р. Аудиторською фірмою «Віжа-Аудит»
Україні”, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 року №368 і зареєстрованої Міністерством...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт за результатами аудиту фінансової звітності публічного акціонерного товариства «місто банк» за 2010 рік м. Київ 2011 р. Зміст аудиторський висновок незалежного аудитора 3
Облікові принципи Банку та їх адекватність вимогам нормативно-правових актів Національного банку України 5
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства за 2011 рік Основні відомості про аудиторську фірму
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27. 03. 07 року №565 тов „Українська аудиторська компанія „Кредо”...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт щодо фінансової звітності
Тов "Фінансова компанія "Укрстандарт", що додається, яка включає баланс станом на 31. 12. 2011. р., звіт про фінансові результати,...
Звіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості iconЗвіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2007 року 153 акб «правекс банк» м. Київ Таблиця Зміни та рух капіталу за 2006 рік (тис грн.) Рядок
Сума результатів переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії в разі їх реалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов