Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу icon

Інформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоуНазваІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк" Код єдрпоу
Дата конвертації27.07.2014
Розмір294.97 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>Загальна інформація

про діяльність АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у 2006 роціПовна назва банку

Акціонерний комерційний банк „ПРАВЕКС-БАНК”

Скорочена назва банку

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”

Код ЄДРПОУ

14360920

Місцезнаходження

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2

Дата і номер державної реєстрації

29 грудня 1992 року. Державний реєстраційний номер 139

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство відкритого типу

Звітний період

З 1 січня по 31 грудня 2006 року

Валюта звітності та одиниці виміру

Тис. грн.

Дата звітності

На 31.12.2006 року


 1. Загальне керівництво банком
  1. Стратегічна мета та організаційна структура АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


Стратегічною метою діяльності АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у 2006 році стало збільшення конкурентоспроможності шляхом розвитку традиційних та інноваційних послуг на основних сегментах фінансового ринку, запровадження новітніх банківських технологій та стандартів обслуговування, вдосконалення всіх складових розвитку для забезпечення росту ринкової вартості банку, як стабільного універсального фінансового інституту, здатного посилити лідируючі позиції в банківській системі.

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” проводив лінію розширення мережі відділень з метою забезпечення надання клієнтам повного переліку банківських послуг та максимального наближення їх безпосередньо до споживача. Протягом 2006 року було реорганізовано 7 філій, зокрема Дніпропетровську, Запорізьку, Івано-Франківську, Кіровоградську, Криворізьку, Одеську, Сумську, та їх відділення в обласні дирекції та відділення Головного банку.

За станом на 31.12.2006 року банк має у своєму складі 3 філії, які розташовані в містах: Вінниця, Луганськ, Харків.

Крім того, банк має 465 відділень, 83 з яких розташовані у місті Києві, 34 – у Київській області і 364 – в різних містах України. Загальна кількість зовнішніх пунктів обслуговування клієнтів (філій і відділень) становить 468 одиниць проти 364 філій і відділень за станом на 31.12.2005.

Загальна кількість співробітників АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” станом на 31.12.2006 зросла у порівнянні з 31.12.2005 року на 189,76% (4847 чол.) і склала 10 247 чол.


1.2. Спеціалізація, характеристика банківської діяльності та види діяльності, які здійснює та має здійснювати АКБ “ПРАВЕКС-БАНК”
АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» створений у вигляді відкритого акціонерного товариства та є універсальним. Отримавши статус ощадного банку, продовжує займати лідируючі позиції у роздрібному сегменті банківської системи України.

Роздрібне кредитування є одним з основних видів діяльності банку, його важливими компонентами можна назвати диверсифікацію кредитного портфеля і постійну актуалізацію банківських кредитних процедур.

В Україні стрімко зростає популярність міжнародних платіжних карток, тому зусилля банку у картковому бізнесі були спрямовані на розширення присутності на цьому ринку, у першу чергу, шляхом збільшення обсягів реалізації карткових проектів для всіх верств населення. Підставою для активної діяльності на ринку є постійне зростання інфраструктури з обслуговування карток та принципове членство АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» в міжнародних платіжних системах:

- MasterCard International,

- American Express,

- Visa International.

На сьогодні АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» є одним з лідерів ринку грошових переказів України. АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» володіє унікальною системою грошових переказів «Правекс-Телеграф» та є прямим агентом міжнародних систем грошових переказів Western Union та MoneyGram.

Операції з банківськими металами є одним з перспективних напрямків діяльності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Протягом 2006 року банк проводив операції за поточними рахунками, відкритими в банківських металах, та продавав своїм клієнтам зливки банківського золота, срібла, платини та паладію.

Відповідно до банківської ліцензії № 7 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” одержав право здійснювати всі види банківських операцій, що підлягають ліцензуванню в Україні, серед яких:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Крім того, згідно з дозволом № 7-1 НБУ від 3 грудня 2001 року АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” одержав право здійснювати такі операції й угоди:

 1. Операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів в грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

 1. Емісія власних цінних паперів.

 2. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

 3. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).

 4. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

 5. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

 6. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

 1. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

 2. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

 3. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім того, АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” здійснює усі види операцій на фондовому ринку згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АБ № 11311 від 15 жовтня 2004 року, а саме: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Починаючи з 6 жовтня 2006 року, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189651 від 06.10.2006, здійснює депозитарну діяльність: діяльність з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189670 від 06.10.2006 року – брокерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189671 від 06.10.2006 року – дилерську діяльність, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189672 від 06.10.2006 року – андеррайтинг, згідно з ліцензією ДКЦПФР серії АВ № 189673 від 06.10.2006 року – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” проводить операції з дорогоцінними металами на підставі ліцензії Міністерства фінансів України № 492 від 30 липня 2004 року.


 1. Комерційна діяльність^ АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


Облікова політика АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на 2006 рік визначає та встановлює для всіх філій, відділень, структурних підрозділів Головного банку єдиний порядок ведення бухгалтерського обліку операцій, які здійснює банк, єдине тлумачення та розуміння принципів своєчасного та вірного відображення банківських операцій для складання та подання фінансових звітів.

Облікова політика АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на 2006 рік затверджена наказом Голови Правління від 30.12.2005 № 1255. Зміни та доповнення до облікової політики протягом 2006 року не вносились.

Протягом 2006 року не було припинення окремих видів банківських операцій. Обмежень щодо володіння активами немає.

З метою залучення фінансових ресурсів Спостережною Радою АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (протокол засідання Спостережної Ради від 19.10.2006 року № 63) прийняте рішення про випуск та публічне (відкрите) розміщення облігацій. Загальна номінальна вартість облігацій – 50 000 000,00 грн., кількість – 50 000 шт. іменних відсоткових звичайних облігацій, форма існування – бездокументарна. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (зареєстровано 30.11.2006 № 759/2/06-Т).

Консолідована фінансова звітність за станом на 31.12.2006 року не складається у зв’язку з відсутністю дочірніх установ та асоційованих компаній.

З метою подання достовірної фінансової звітності та відповідно до вимог “Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України”, затвердженого Постановою Правління НБУ від 09.10.2001 № 427 (зі змінами та доповненнями), 06.02.2006, 15.02.2006 та 16.02.2006 виконані річні коригуючі проводки щодо поточного та відстроченого податку на прибуток:

Дт 7900 - витрати на поточний податок
Кт 3620 6 201 тис. грн. на прибуток

Дт 7900 - витрати на відстрочений податок

Кт 3621 265 тис. грн. на прибуток
Дт 5100

Кт 3621 286 тис. грн. - відстрочені податки за результатами переоцінки основних засобів 
У річній фінансовій звітності АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2006 рік форми №631 «Звіт про структуру активів та пасивів банку за строками» за 2005 та 2006 роки надані з врахуванням корикуючих проводок за грудень та річних коригуючих проводок (за 2005 та 2006 роки відповідно).


  1. ^ Результати операцій


Результати діяльності АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” за 2006 рік (у порівнянні з 2005 роком) за основними видами операцій характеризуються такими даними:

Табл. 1

Найменування показників

Сума, тис. грн.

2006 рік

2005 рік
^

Процентні доходи, усього


303 165

181 026

у тому числі:

  • По коштах, розміщених в НБУ та інших банках


5 0474 252


  • По кредитах суб'єктам господарської діяльності

37 226


40 927


  • По кредитах фізичним особам

260 892

134 901

  • По цінних паперах та інших

0

946

Процентні витрати, усього:

177 596

121 673
^

Разом чисті проценті доходи:


125 569

59 353

Комісійні доходи, усього:

363 077

153 596

^ У тому числі:

 • По операціях з банками


2 780


3 083

 • По операціях із клієнтами

360 297

150 513
^

Комісійні витрати, усього:


3 692

4 073

Разом чисті комісійні доходи:


359 385

149 523
^

Чистий торговельний дохід


30 823

28 380


Вищевказана таблиця свідчить, що діяльність АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” в 2006 році у порівнянні з 2005 роком характеризується приростом доходів у більшості видів операцій.

Чисті процентні доходи зросли на 211,56%. На зростання процентних доходів (на 167,47%) значною мірою вплинуло збільшення доходів від наданих кредитів фізичним особам (на 193,40%).

На приріст чистих комісійних доходів (на 240,35%) вплинуло зростання комісійних доходів за операціями з клієнтами банку (на 239,38%).

У цілому за 2006 рік АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” досяг позитивного фінансового результату у сумі 76 805 тис. грн.

Помилок та пов’язаних з ними коригувань, які є важливими для розуміння змін у фінансовому стані банку, після дати останньої річної звітності не виявлено.

Нетипових операцій, які б могли вплинути на активи, зобов’язання, капітал або потоки грошових коштів, АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” протягом 2006 року не здійснював.


  1. ^ Сегменти контрагентів АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” здійснює свою діяльність у взаємозв’язку із контрагентами різних секторів економіки – банками, небанківськими установами, серед яких можна виділити домашні господарства (фізичні особи), суб‘єктів підприємницької діяльності (підприємства та організації різних форм власності), а також з державними установами й організаціями.

За станом на 31.12.2005 і 31.12.2006 розміщення та залучення коштів за сегментами контрагентів АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” має таку структуру:

Табл. 2.

Найменування

Сума, тис. грн.

Питома вага

2006 р.

2005 р.

2006 р.

2005 р.

Активи

Кошти у Національному банку України


135 966


184 794


4,7%


11,1%

Кошти в інших банківських установах

380 277


109 237


13,1%

6,5%

Кредити та аванси суб’єктам господарської діяльності

255 135 


230 128


8,8%

13,8%

Кредити та аванси фізичним особам

2 127 760 


1 143 279


73,4%

68,6%

Вкладення в асоційовані компанії

0

0

0%

0%

^ Разом розміщено по контрагентах:

2 899 138

1 667 438

100%

100%

Зобов'язання

Кошти Національному банку України

0

0

0%


0%


Заборгованість перед іншими банківськими установами

280 671


31 273


9,3%

1,7%

Кошти бюджету і позабюджетних фондів

1 025

355

0,1%

0,0%

Кошти суб’єктів господарської діяльності

408 711

439 703

13,5%

23,8%

Кошти фізичних осіб

2 312 387

1 377 667

76,5%

74,5%

Боргові цінні папери, емітовані банком

18 000

0

0,6%

0%

^ Разом залучено від контрагентів:

3 020 794

1 735 280

100%

100%


Як показують дані таблиці 2, у 2006 році АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” продовжував дотримуватися напрямку розміщення фінансових ресурсів на ринку кредитування клієнтів, зокрема у кредити фізичним особам. Кредити фізичних осіб у порівнянні з 2005 р. зросли більше ніж на 186,11%. Їх питома вага у коштах, розміщених по контрагентах, склала 73,4%.

Основним джерелом фінансування наданих кредитів є кошти, залучені у фізичних осіб, їх частка склала 76,5% всіх зобов’язань перед клієнтами.

За станом на 31.12.2006 року розміщено облігацій АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” на загальну суму 18 000 тис. грн.

За станом на 31.12.2006 року в портфелі банку на продаж обліковуються акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком в сумі
1 058 тис. грн. (вкладення до бірж, фондових союзів).

Станом на 31.12.2006 року внесків до дочірніх та асоційованих компаній АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” не має.


  1. Злиття банків, приєднання, поділ, виділення


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у звітному періоді не вчиняв дій, пов’язаних зі злиттям банків, їх приєднанням, поділом або виділенням.


  1. ^ Управління ризиками


АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” у своїй діяльності активно застосовує сучасні методики з управління ризиками – ринковим, зокрема процентним та валютним ризиками, а також кредитним, відсотковим, операційним, ліквідності, стратегічним, репутації та достатності капіталу. Основною метою управління ризиками є створення ефективної системи виконання поточних та стратегічних цілей банку із застосуванням відповідних методів управління та контролю за ризиками, що генеруються зовнішнім середовищем, структурою активів та пасивів та іншими бізнес-процесами банку. Управління ризиками розглядається як важлива складова комплексного управління діяльністю банку. Для цього при проведенні кожної значної за обсягом операції досліджується її вплив не тільки на окремі ризики, що виникають у разі її проведення, а й на всі сторони діяльності банку, а саме: на структуру активів і пасивів, фінансовий результат, рентабельність роботи банку, якість активів, дотримання вимог НБУ, - а також досвід світової практики.

Спостережна Рада здійснює контроль над роботою Правління Банку з керування його поточною діяльністю. До функцій Спостережної Ради відноситься: призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку; здійснення контролю за діяльністю Правління банку; визначення зовнішнього аудитора; встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку; затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку; прийняття рішень щодо покриття збитків; прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку; підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори; вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку; вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені; визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім‘я Голови Правління; здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку; прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління Банку діє на підставі Положення, що затверджується Спостережною Радою Банку та є виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність роботи згідно з принципами та порядком, встановленим Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів та Спостережної Ради.

Правління Банку розглядає і затверджує звіти про роботу структурних підрозділів банку; розглядає та вирішує інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради; бере участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління; приймає рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку; затверджує результати розміщення цінних паперів банку.

Існуюча система управління ризиками АКБ „ПРАВЕКС–БАНК” включає в себе три взаємопов’язані комітети: Кредитний, Лімітний та Комітет по управлінню активами і пасивами банку, – а також існує підрозділ аналізу та управління ризиками, які формують стратегію в напрямку ризик-менеджменту, приймають рішення, пов’язанні з управлінням ризиками, встановлюють ліміти на активні операції банку, розглядають та затверджують відсоткову політику банку, розробляють та затверджують процедури спостереження за ризиками в діяльності банку. До складу комітетів входять керівники як підрозділів, що генерують дохід, так і незалежних від них підрозділів, що проводять оцінку ризиків.

Одним із найважливіших аспектів управління ризиками в банку є системний аналіз, який охоплює всі продукти, послуги та процеси банку в цілому, враховує постійні зміни внутрішніх та зовнішніх умов, відповідає вимогам ринку щодо нових продуктів та послуг, які постійно пропонуються клієнтам та партнерам АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”. Саме системний аналіз усіх процесів у банку став поштовхом до розробки та впровадження зваженого підходу до процесів управління ризиками. Ці заходи сприяють контролю та зменшенню ризиків банку в цілому. Значним кроком до зменшення ризиків стали розробка та впровадження в дію централізованої системи прийняття рішень за кредитами фізичних осіб.

Ефективна система ризик-менеджменту – ключовий момент для підтримки фінансової стійкості та високої платоспроможності банку. Тому банком значна увага приділяється управлінню ризиками. З цією метою розроблено Положення про політику управління ризиками, затверджене наказом Голови Правління від 28.08.2003 року № 493-А, також розробляється та впроваджується комплексна система управління ризиками, в якій визначено істотні для банку ризики, основні завдання і ключові принципи побудови і функціонування системи ризик-менеджменту, політика і процедури виявлення, оцінки, моніторингу і контролю ризиків, інструменти встановлення та контролю лімітів і нормативів ризиків, їх хеджування, а також план дій на випадок непередбачених і кризових обставин. Система управління ризиками орієнтована на принципи раннього реагування, що передбачає своєчасне виявлення ризиків та мінімізацію їхнього впливу на діяльність банку. Для даного етапу розвитку банку найсуттєвішими серед фінансових ризиків визначено кредитний і ризик ліквідності, серед не фінансових – операційно-технологічний і ризик репутації.

Метою діяльності АКБ „ПРАВЕКС–БАНК” у сфері управління кредитними ризиками є створення методології кредитної роботи, максимально сприятливої для клієнтів, що забезпечує банку високий рівень якості кредитного портфеля.

Основними напрямками діяльності банку в цій сфері є:

1. Вдосконалення діючих стандартів кредитування.

2. Моніторинг та контроль кредитних ризиків з метою виявлення потенційних проблем з поверненням кредитів і прийняття адекватних рішень.

3. Зважена політика у сфері заставного забезпечення.

4. Удосконалення діючих регламентів прийняття рішень, процедур оцінки і управління ризиками.

5. Створення резервів під активні операції.

Для зниження кредитного ризику використовується система видів та умов здійснення кредитних операцій щодо термінів, позичальників, забезпечення, процентних ставок та способів (методів) їх нарахування, лімітування, диверсифікація кредитного портфеля, створення резервів, моніторинг та контроль ризиків. Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальника - юридичної особи передбачає попередню оцінку кредитоспроможності, аналіз фінансового стану, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз позиції на ринку, прогноз грошових потоків, оцінку надійності та кредитної історії, а також оцінку ліквідності забезпечення кредитної операції. Банком проводиться оцінка всіх факторів, що впливають на виникнення ризику, на підставі якісних та кількісних показників, згідно з відповідними внутрішньобанківськими методиками, кредитного ризику за короткостроковими та довгостроковими кредитами. За результатами аналізу та оцінки визначається категорія кредитної операції, складається карта кредитних ризиків позичальника, що дає повну характеристику всіх можливих ризиків бізнесу позичальника та відображає комплексну оцінку ймовірності невиконання позичальником взятих на себе зобов'язань, а також ступінь ризику співпраці з АКБ „ПРАВЕКС-БАНК”.

Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальників -фізичних осіб здійснюється шляхом оцінки кредитоспроможності позичальника, аналізу його фінансового стану, оцінки ліквідності забезпечення кредитної операції, згідно з методикою проведення оцінки фінансового стану позичальників - фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців. За результатами проведеної роботи фахівцями банку складається оцінка фінансового стану позичальника, визначається категорія кредитної операції та ступінь запозичення.

Моніторинг індивідуального кредитного ризику щодо позичальника - комерційного банку з метою встановлення лімітів на кредитування визначається на підставі відповідного положення про встановлення лімітів розміщення ресурсів у кредити та депозити на міжбанківському ринку. Залежно від оцінки індивідуального кредитного ризику визначається доцільність здійснення кредитних операцій, а також умови їх проведення (термін користування, сума, процентна ставка).

Для забезпечення диверсифікації кредитного портфеля відповідні підрозділи банку встановлюють гнучкі ліміти на всі напрямки кредитування. Достатньо висока якість управління кредитним ризиком підтверджується незначним рівнем проблемних кредитів в загальній сумі кредитного портфеля. Банк постійно дотримується нормативів кредитних ризиків та своєчасно і в повному обсязі формує резерви для відшкодування можливих втрат від кредитних операцій.

Управління ризиком ліквідності проводиться на постійній основі. Для обмеження негативного впливу ризику ліквідності проводиться підтримка диверсифікованого портфеля ліквідних активів, щоденний та перспективний прогноз надходжень і відтоку грошових коштів.

Довгострокове планування ліквідності проводиться шляхом формування планів очікуваних надходжень та відтоку грошових коштів, регулювання майбутнього руху грошових коштів для забезпечення прийнятного рівня ліквідності; зіставлення сум по активах та пасивах, строк погашення яких припадає на один і той же часовий інтервал. Для розрахунку ліквідності та платоспроможності впроваджена автоматизована програма „Платіжний календар”, за допомогою якої розраховуються зведені (з урахуванням усіх підрозділів) показники діяльності і аналізуються всі фінансові потоки в банку. Для управління короткостроковою ліквідністю використовується метод ресурсного розриву – GAP-аналіз, який проводиться згідно з внутрішньою формою звітності “Часовий ряд ліквідності”, яка надає можливість проаналізувати розриви у ставках та строках залучених та розміщених коштів по всіх валютах.

Розроблена і впроваджена методика розрахунку ставки беззбитковості (нижнього рівня вартості банківського кредиту). Застосування методики забезпечує процес формування інформації для прийняття управлінських рішень і стабільності роботи банку.

В результаті несприятливого коливання на ринку процентних ставок банк зазнає впливу процентного ризику, джерелом якого є дисбаланс активів та пасивів, чутливих до зміни процентних ставок за строками погашення.

З метою зниження процентного ризику банк використовує комплексну систему управління ризиком, яка базується на:

- прогнозуванні тенденції зміни процентних ставок;

- вивченні динаміки зміни спреду між ставками по залучених та розміщених коштах;

- визначенні величини GAP-розриву між активами та пасивами, чутливими до змін ставок на різних часових проміжках;

- визначенні співвідношення активів та пасивів, чутливих до змін процентних ставок, і співвідношення GAP-розриву до чистих активів банку;

- здійсненні контролю за розривами між активами та пасивами, чутливими до змін процентних ставок на щоденній основі;

- здійсненні контролю за рівнем чистої процентної маржі;

- зіставленні величини процентного ризику з прибутком банку;

- проведенні зваженої процентної політики банку, яка базується на формуванні процентних ставок за кредитами з урахуванням собівартості пасивів і рейтингу позичальника, ризику операції;

- щомісячному перегляді процентних ставок по активних та пасивних операціях з урахуванням ринкової позиції банків-конкурентів.

Результати оцінки та аналізу величини процентного ризику розглядаються на засіданні Кредитного комітету і Комітету по управлінню активами та пасивами (КУАП) два рази на тиждень. КУАП приймає рішення про зміни процентної політики банку і внутрішніх лімітів процентного ризику. Рішення про зміну рівня процентних ставок затверджується КУАП і доводиться до всіх підрозділів відповідними наказами та розпорядженнями. КУАП здійснює постійний моніторинг і перегляд процентних ставок по видах валют в розрізі термінів, видів продуктів (за активами та пасивами банку).

Щоденний контроль відповідності фактичних процентних ставок, встановлених по банку, здійснює служба бек-офісу Головного банку. Контроль здійснюється в цілому по системі банку.

Для підвищення „гнучкості” балансу стосовно процентного ризику в договорах з фіксованою ставкою (кредитних, депозитних) передбачена можливість перегляду процентних ставок, у зв’язку зі значними коливаннями ставок на ринку чи зміною облікової ставки.

Щомісячно на засіданні КУАП здійснюється аналіз ресурсної бази за попередній місяць з урахуванням змін відсоткових ставок, проводиться оцінка поточного стану балансу. Одночасно визначається на наступний місяць стратегія управління активами і пасивами.

Для управління валютним ризиком в АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” встановлені ліміти для підрозділів банку по відкритій валютній позиції згідно з вимогами НБУ за допомогою методики VaR. Ліміти необхідні для запобігання втратам банку від переоцінки відкритої валютної позиції за рахунок коливань курсів іноземних валют та банківських металів.

Управління операційно-технологічним ризиком реалізується через вдосконалення процедур щодо мінімізації ризиків внаслідок негативних дій персоналу, інформаційних систем і ризиків операційних технологій. Управління операційно-технологічним ризиком полягає у встановленні контролю виконавців за допомогою положень, стандартів та/або процедур, які визначають обов’язки і повноваження працівників, розвитку внутрішньої нормативної бази в частині опису бізнес-процесів та реалізації банківських продуктів, вдосконаленні та розвитку нових банківських технологій, дублюванні баз даних, розмежуванні функцій виконання та функцій контролю, постійному оновленні технічних засобів та програмного забезпечення, забезпеченні відповідної безпеки кількома рівнями захисту. Ці обмеження є дієвими інструментами, які можна корегувати у разі зміни умов або рівня толерантності до ризику. Постійний моніторинг ризику репутації, правильності обраної політики, щодо формування іміджу банку сприяє доступності банку для більшого кола клієнтів та відкритості перед партнерами та державними органами нагляду.

Впроваджено систему прогнозування розміру регулятивного капіталу, розрахунку необхідності капіталізації банку, а також систему управління валютною позицією, у тому числі розрахунку та розподілу лімітів валютної позиції банку по структурних підрозділах.

Для аналізу діяльності банку і визначення рівня ризику розроблена форма звітності, яка дозволяє сформувати відхилення за будь-який період, що дає можливість проаналізувати динаміку основних показників балансу. На основі форми впроваджується розрахунок коефіцієнтів для звіту «Фінансово-економічні показники ефективності результатів і ризиків банківської діяльності». Головним чином, це показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, збалансування активних і пасивних операцій, ефективності результатів діяльності банку: рентабельність активів, рентабельність капіталу, чиста процентна маржа, спред.

Для контролю, планування та аналізу доходів та витрат Головного банку та філій розроблені такі форми звітності: „Кошторис адміністративно-господарських витрат”, „Прогноз фінансового результату за місяць”, „Звіт про доходи та витрати за місяць”, „Операційні доходи та витрати за день”, які формуються в автоматичному режимі.

Найважливішим завданням управління для кожного банку є забезпечення оптимальної структури залучених та розміщених коштів. На сьогодні АКБ „ПРАВЕКС-БАНК” має диверсифіковану ресурсну базу, що дозволяє більш гнучко реагувати на потреби ринку.

Керівництво банку надзвичайно уважно ставиться до реалізації політики управління ризиками, поточного та довгострокового прогнозування, про що свідчить стабільний економічний стан банку, його фінансова надійність та динамічний розвиток.


  1. ^ Платоспроможність банку


Регулювання ризиків щодо розміщення і залучення фінансових ресурсів здійснюється шляхом щоденного (щодекадного) контролю фактичних значень спеціальних розрахункових показників і їх відповідності встановленим нормативним значенням (Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 зі змінами і доповненнями). За станом на 31.12.2006 року нормативні й фактичні значення цих показників є такими:

Табл. 3

Норматив

Значення
Норматив

Факт

Регулятивного капіталу

Не менше 9,6 млн. євро та не менше
20 млн. євро для здійснення операцій з валютою

307 191 тис. грн.

(46 188,2 тис. євро)

Адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності)*

Не менше 10%

10,72%

Адекватності основного капіталу

Не менше 4%

4,84%

Миттєвої ліквідності

Не менше 30%

72,26%

Поточної ліквідності*

Не менше 40%

75,51%

Короткострокової ліквідності*

Не менше 20%

57,60%

Максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Не більше 20%

16,70%

“Великих” кредитних ризиків

Не більше 800%

102,27%

Максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Не більше 2%

0,28%

Максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Не більше 20%

0,82%

Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

Не більше 15%

0,33%

Загальної суми інвестування

Не більше 60%

0,35%

* розраховуються щодекадно (на 01, 11, 21 числа кожного місяця).

Розрахунок обов’язкових економічних нормативів здійснюється в банку щоденно відповідно до нормативних документів Національного банку України.

За станом на 31.12.2006 року регулятивний капітал достатній і становить 309 851 тис.грн. Регулятивний капітал банку, скоригований на суму перевищення вартості основних засобів (яка на 31.12.2006 року складає 311 971 тис.грн.) над розміром регулятивного капіталу, становить 307 191 тис. грн., що перевищує нормативне значення майже у 4 рази.

Фактичні показники нормативів ліквідності перевищують нормативні значення більше ніж у 2 рази. Це свідчить про достатню ліквідність і здатність банку забезпечити виконання узятих зобов’язань.

 1. Управління банком
  1. Відповідальність і функції Спостережної Ради та Правління банку.


Відповідно до Статуту управління банком здійснюють:

 • Загальні Збори акціонерів банку;

 • Спостережна Рада банку;

 • Правління банку, яке очолює Голова Правління.


Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління банку. Контроль над роботою Правління банку з керування його поточною діяльністю здійснюється Спостережною Радою банку. До компетенції Спостережної Ради банку належить:

 • призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника служби внутрішнього аудиту банку;

 • здійснення контролю за діяльністю Правління банку;

 • визначення зовнішнього аудитора;

 • встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

 • затвердження положення про Правління банку, визначення організаційної структури банку;

 • прийняття рішень щодо покриття збитків;

 • прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій;

 • затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

 • підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори;

 • вирішення інших питань, переданих до компетенції Загальних Зборів;

 • винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку;

 • вирішення питання про придбання банком акцій, що ним були розміщені;

 • визначення повноважень Голови Правління банку шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім‘я Голови Правління;

 • здійснення управління та контролю за діяльністю служби внутрішнього аудиту банку;

 • прийняття рішень про розміщення цінних паперів банку (крім акцій) відповідно до вимог чинного законодавства України.

Правління банку є виконавчим органом банку, який здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку, рішеннями Загальних Зборів і Спостережної Ради банку.

Правління банку має право:

 • розглядати і затверджувати звіти про роботу структурних підрозділів банку;

 • розглядати і вирішувати інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління, за винятком повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради;

 • брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників – Голову Правління чи іншого члена Правління;

 • Приймати рішення про дострокове закінчення розміщення цінних паперів банку;

 • затверджувати результати розміщення цінних паперів банку.

Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на банк завдань, розподіляє обов‘язки між заступниками Голови, установлює ступінь їх відповідальності.


  1. Статутний капітал банку та акціонери банку


За станом на 31.12.2006 року статутний капітал банку становить
171 499 139 (сто сімдесят один мільйон чотириста дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) гривень. Статутний капітал поділений на 169 999 139 (сто шістдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна акція.

Серед акціонерів банку:

Кількість акцій, штук

Частка в статутному капіталі (пряма участь), %

Опосеред-кована участь, %
^

Фізичні особи, всього:


у тому числі:

80 007 819

46,6521
- керівництво банку

0

0^

- Черновецький Л.М.


79 231 570

46,1994

36,7517

- інші фізичні особи


776 249

0,4527

0
^

Юридичні особи, всього:


у тому числі:

91 491 320

53,3479
- ТОВ «СП «Правекс-Брок»

39 638 969

23,1132

5,0655

- Serviden Enterprises Limited

28 462 522

16,5962

0

- ВАТ Страхова Компанія «Правекс-Страхування»

8 636 450

5,0359

23,1132

- Інші юридичні особи

14 753 379

8,6026

0

Всього випущено акцій:

171 499 139

100,00

Частка іноземного інвестора компанії Serviden Enterprises Limited (Кіпр) складає 16,5962%.

Протягом 2006 року було збільшено зареєстрований статутний капітал банку:

- згідно з протоколом № 1 Загальних Зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 23.05.2006 року шляхом реінвестиції в прості іменні акції дивідендів в сумі 32 539 139,00 грн. Зміни у Статуті у зв’язку із збільшенням статутного фонду зареєстровані НБУ 22.08.2006 року, проведена державна реєстрація 23.08.2006 року та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (зареєстровано 04.08.2006 та видане свідоцтво від 29.08.2006 № 368/1/06);

- згідно з протоколом № 2 Загальних Зборів акціонерів АКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 05.09.2006 року за рахунок грошових внесків в сумі 30 000 000,00 грн. Зміни у Статуті у зв’язку із збільшенням статутного фонду зареєстровані НБУ 18.12.2006 року, проведена державна реєстрація 20.12.2006 року та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (простих іменних, зареєстровано 04.08.2006, видане свідоцтво від 29.08.2006 № 455/1/06).
Схожі:

Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconІнформація про діяльність акб „правекс-банк" у 2007 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк" Скорочена назва банку акб „правекс-банк"
Протягом 2007 року було реорганізовано 3 філії, зокрема Вінницьку, Луганську, Харківську, та їх відділення в обласні дирекції та...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconІнструкція про порядок користування послугою «sms-банкінг» власниками платіжних карток, емітованих акб «Правекс-Банк»
Акб «Правекс-Банк», контролювати стан карткових рахунків без відвідування Банку й банкоматів, за допомогою мобільного телефону
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconІнформація про діяльність ат «аб «Бізнес Стандарт»(публічне) Назва та місцезнаходження Банку. Повна назва Банку: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт»; Скорочена назва
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Бізнес Стандарт» знаходиться за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська,...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconІнформація про банк Назва та місцезнаходження Банку. Повна назва Банку: Публічне акціонерне товариство «тмм-банк»; Скорочена назва Банку: ат «тмм-банк»; Публічне акціонерне товариство «тмм-банк»
Публічне акціонерне товариство «тмм-банк» знаходиться за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Панельна,5
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconІнформація про діяльність Банку Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк", скорочена назва аб "Укргазбанк" Місцезнаходження: 03087 м. Київ, вул. Єреванська 1
Найменування Банку: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”, скорочена назва – аб “Укргазбанк”
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconЗвіт незалежних аудиторів Про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності Акціонерного комерційного банку «правекс-банк» за 2006 рік м. Київ, Україна 29 березня 2007 р. Загальні відомості
Акб «правекс-банк» за період з 01. 01. 2006 по 31. 12. 2006 з метою підтвердження достовірності фінансової звітності за станом на...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconРішення про стягнення з акб „правекс-банк боргу на користь: Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова в сумі 223,1 тис грн
При розгляді справ в адміністративних судах станом на 31 грудня 2007 року винесені рішення про стягнення з акб „правекс-банк” боргу...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconАудиторський висновок про склад та сплату статутного фонду Акціонерного комерційного банку “правекс-банк” за станом на 31. 12. 2006 року (на кінець дня)
Акціонерним комерційним банком “правекс-банк” 28 березня 2007 року проведено аудиторську перевірку матеріалів про формування та сплату...
Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconЗа станом на 31 грудня 2006 року (на кінець дня) акб "правекс-банк" Київ

Інформація про діяльність акб „правекс-банк\" у 2006 році Повна назва банку Акціонерний комерційний банк „правекс-банк\" Скорочена назва банку акб „правекс-банк\" Код єдрпоу iconАкб "Правекс-Банк"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов