О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук icon

О. М. Нікітенко, доц., канд техн наукНазваО. М. Нікітенко, доц., канд техн наук
Дата конвертації15.01.2013
Розмір107.4 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

УДК 026.06

О.М. Нікітенко, доц., канд. техн. наук

Харківський національний університет радіоелектроніки

пр. Леніна 14, м. Харків, Україна, 61166

library@kture.kharkov.ua

Досвід створення шаблонів у науковій бібліотеці університету

Розглядаються можливості створення шаблонів вихідних форм в інформаційно–бібліотечній системі УФД/Бібліотека


Наразі у багатьох бібліотеках України як публічних, так і університетських використовуються інформаційно–бібліотечні системи різного рівня складності, різних виробників. Однією з популярних інформаційно–бібліотечних системи в Україні є УФД/Бібліотека, яку інстальовано більше ніж у ста організаціях. Зокрема в м. Харкові цю систему інстальовано у семи університетах. Вибір цієї системи науковою бібліотекою Харківського національного університету радіоелектроніки обумовлено такими перевагами. По–перше, ця система вітчизняного виробництва, що дозволяє дуже просто контактувати з розробниками, котрі за першою вимогою надають консультації користувачам. По–друге, вона дуже гнучка й може легко бути пристосована до вимог конкретної бібліотеки. По–третє, відносно невисока вартість.

Незважаючи на всі заходи з автоматизації бібліотечних процесів залишається проблеми вихідних друкованих форм таких як формуляри, каталожні картки, бюлетені нових надходжень, акти надходжень партій літератури, інвентарні та сумарні книжки тощо. Завдяки надзвичайній популярності системи Windowsмайже всі вихідні форми друкуються через текстовий процесор WinWord.

З іншого боку вся інформація в системі представлена в форматі XML. Це означає, що будь-яка частина інформації може бути виведена (відображена, надрукована) як XML документ. Так, наприклад, XML документами можуть бути бібліографічний опис документа, сторінки книги сумарного обліку, перелік читачів тощо. Для перетворення XML документа в інший формат, більш зручний для перегляду і друку, призначений механізм шаблонів. Шаблон також є XML документом, який описує правила перетворення XML документа в іншу текстову (символьну) форму представлення.

В системі передбачена можливість виводити такі XML документи:

- каталожна картка

- формуляр

- замовлення читачів

- замовлення (комплектування)

- акт надходження

- акт списання

- інвентарна книга

- книга сумарного обліку

- картка читача

а також всі табличні форми.

Кожний з перелічених вище типів XML документів має відповідний опис. Вивести XML документ будь-якого типу можна за допомогою базового шаблону.

При налагоджені табличних форм користувач визначає, які поля і в якому порядку слід залишити для перегляду. Саме ці поля потрапляють в XML зображення табличної форми.

Побудова XML документів передбачена для всіх табличних форм системи, а саме:

форми “Каталог документів ”,

форми “Перелік відібраних ”,

форми “Замовлення читачі ”,

форми “Видані документи ”,

форми “Відмовлення ”,

форми “Тематико-типологічний план ”,

форми “Потреби ”,

форми “Замовлення (комплектування)”,

форми “Надходження до фонду ”,

форми “Бібліотечний фонд ”,

форми “Вибуття з фонду ”,

форми “Організації ”,

форми “Читачі ”,

форми “Вилучені документи ”,

форми “Дублетні документи ”,

форми “Класифікатор ТТП ”.

Крім табличних форм XML документи можна створювати для передбачених в системі додаткових джерел інформації:

- картка документа,

- замовлення читачів,

- акт надходження,

- акт списання,

- формуляр,

- інвентарна книга,

- книга сумарного обліку,

- картка читача,

- замовлення (комплектування).

Нас у першу чергу цікавить яким чином побудувати шаблон тієї чи іншої вихідної друкованої форми.

Отже, шаблон – це файл з розширенням xml. Цей файл містить елементи rtf формату, елементи мови xml та елементи бази даних.

Розглянемо методику побудови шаблону, якщо набір вихідних форм, які пропонують розробники, за якимось причинами. Крім загально прийнятих вихідних форм досить часто потрібні вихідні форми для різноманітних цілей. Зокрема у м. Харкові існує проект створення зведеного каталогу періодичних видань, які отримують харківські бібліотеки. Наша бібліотека бере участь у цьому проекті, а координує його Харківська наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Через велику кількість інформаційно–бібліотечних систем, з якими працюють бібліотеки м. Харкова, до зведеного каталогу приймається форма у вигляді таблиці WinWord. Для того, щоб подати інформацію вчасно, треба створити таку таблицю, але тільки бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки виписує більше 200 періодичних видань. Створення такої таблиці вручну дуже невдячна і тривала робота. Отже навіть для такої роботи, яка виконується один раз на рік, і не є загально прийнятою вихідною формою доцільно створити свій шаблон, за допомогою якого потрібна таблиця утворюється протягом 1 – 2 хвилин.

Отже, для створення шаблону, який утворюватиме необхідну вихідну форму треба користуватися такою методикою.

1. Для побудови шаблону необхідно визначити вихідну форму.

2. Першим рядком шаблону є рядокВ таблиці наведемо основні елементи rtf формату, які можуть знадобитися під час побудови шаблону.

Основне налаштування програми читання RTF–файлу може зустрічатися тільки на початку документа або на початку групи. Всі оператори разом з параметрами мусять знаходитись у дужках, наприклад:{\rtf0\pc.......}

\adjustright

Автоматично встановлює праву ідентифікацію, коли сітка документу визначена

\b

Встановлення жирного написання (bold). Для відміни вказати параметр 0.

\box

задає рамку навкруг абзацу

\brdrb

задає лінію під абзацом (boarder bottom)..

\brdrcfN

Задає колір лінії таблиці

\brdrl

задає лінію ліворуч від абзацу (boarder left).

\brdrr

задає праворуч від абзацу (boarder right).

\brdrs

задає нормальну лінію (single thickness) для рамки

\brdrt

задає лінію над абзацом (boarder top).

\brdrtb

задає товсту (thick) лінію для рамки

\cell

кінець таблиці (стовпчик)

\cellxn

Зсув правої межі таблиці

\cgrid

Властивість сітки

\clbrdrb

Нижній край таблиці

\clbrdrl

Лівий край таблиці

\clbrdrr

Правий край таблиці

\clbrdrt

Верхній край таблиці

\clmgf

Об’єднання (merge) першої комірки з іншими комірками

\clmrg

Об’єднання комірки з попередньою

\cltxlrtb

Текст у комірці зліва на право і зверху вниз

\clvertalb

Текст у комірці знизу

\clvertalc

Текст у комірці центрується вертикально

\clvertalt

Текст у комірці зверху

\comment

коментар

\fs000


Оператор як параметр містить висоту символів, яку задано в одиницях по 1/2 пункту. Стандартне значення висоти дорівнює 24 одиницям (12 пунктам).

\i

Встановлення курсивного написання (italic). Для відміни вказати параметр 0.

\intbl

абзац є частиною якоїсь таблиці

\line

перехід на новий рядок в тексті

\langN

застосовує мову для літер

\margb

нижній берег

\margl

лівий берег

\margr

правий берег

\margt

верхній берег

\page

перехід на нову сторінку.

\paperh

висота паперу

\paperw

ширина паперу

\par

в тексті позначається кінець абзацу

\pard

стандартне налаштування для абзацу

\plain

встановлюються стандартні параметри форматування.

\qc

текст розташовується по центру сторінки

\qj

текст вирівнюється по формату сторінки

\ql

текст вирівнюється по лівому берегу сторінки

\qr

текст вирівнюється по правому берегу сторінки

\row

кінець таблиці (рядок)

\rtf <параметр>

визначає мітку початку файла. Як параметр, може бути номер версії. Наприклад: {\rtf0.......}

\trbrdrb

Нижня лінія для рамки таблиці

\trbrdrh

Горизонтальна лінія для рамки таблиці (всередині)

\trbrdrl

Ліва лінія для рамки таблиці

\trbrdrr

Права лінія для рамки таблиці

\trbrdrt

Верхня лінія для рамки таблиці

\trbrdrv

Вертикальна лінія для рамки таблиці (всередині)

\brdrs

Задає нормальну лінію (single thickness) для рамки.

\brdrwN

Задає ширину пера (у twips), яким малюється рамка в таблиці

\trgaphN

Половина відстані між комірками таблиці (у twips).

\trleftN

Розташування лівого кута таблиці

\trowd

Встановлює стандартні значення рядків таблиці

\trqc

Центрування рядків таблиці

\trql

Лівостороннє вирівнювання рядків таблиці

\trqr

Правостороннє вирівнювання рядків таблиці

\trrbn

Висота рядка

\trrhN

Висота рядка таблиці у twips.

\viewsaleN

Масштаб відображення

\widctlpar

Задає властивості абзацу


Нижче як приклад наведено шаблон інвентарної книги, який побудовано за вище наведеною методикою.

Протягом трьох років створено шаблони для акту надходжень партій літератури, різноманітних каталожних карток, формулярів, друкування штрихкодів, бюлетеня нових надходжень, сторінок інвентарної книги, таблиці зведеного каталогу періодичних видань, статистичної таблиці книгозабезпеченості. Досвід створення шаблонів вихідних форм у Харківському національному університеті радіоелектроніки показав, що шаблони вихідних форм можна створювати для будь–якого вигляду вихідної форми.Схожі:

О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconRolled products for structural steel constructions. General specifications
К. В. Лялин, канд техн наук; В. В. Малов (руководитель работы), канд техн наук; П. Г. Самойлов (ответственный исполнитель), канд...
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconГост 14637-89 Группа В23 государственный стандарт союза сср прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества технические условия
Ф. Е. Долженков, д-р техн наук; Ю. В. Коновалов, д-р техн наук; В. Г. Носов, канд техн наук; А. И. Рябенко; С. Л. Неустроев; В. А....
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconДержавні будівельні норми україни захист від пожежі пожежна безпека об’єктів будівництва дбн в 7–2002
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconТ. Б. Грищенко, директор наукової бібліотеки О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук
Розглядаються проблемам створення електронних бібліотек підрозділів технічних університетів. Наводяться порівняльні характеристики...
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconГосударственный стандарт союза сср сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая технические условия гост 10885-85 государственный комитет СССР по стандартам москва разработан министерством черной металлургии СССР исполнители
А. Г. Шалимов, д-р техн наук; С. А. Голованенко, д-р техн наук, В. Т. Абабков, канд техн наук; Н. Н. Киселев; В. В. Зайцев; Е. Д....
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconТ. Б. Грищенко, директор бібліотеки О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук
Мова йде про необхідність зміни змісту освіти на базі нових можливостей освітнього середовища, про засвоєння інформаційної культури,...
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconДержавні будівельні норми україни будинки І споруди громадські будинки та споруди основні положения дбн в 2-9-99
Ват київзндіеп (керівники: доктор арх. Л. М. Ковальський, канд арх. В. В. Куцевич); канд арх. О. А. Гайдученя, архітектори Б. М....
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconПрограма аналіз господарської діяльності робоча програма курсу для студентів напряму підготовки
Укладачі: Н. С. Барабані, канд екон наук, доц., Г. О. Кравченко, канд екон наук, доц
О. М. Нікітенко, доц., канд техн наук iconСтроительные нормы и правила технологическое оборудование и технологические трубопроводы сниП 05. 05-84
Эйдельман, д-р техн наук В. В. Поповский — руководители темы; кандидаты техн наук В. И. Оботуров, Ю. В. Попов, Р. И. Тавастшерна),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов