Севастопольський національний технічний університет icon

Севастопольський національний технічний університетНазваСевастопольський національний технічний університет
Сторінка1/3
Дата конвертації13.01.2013
Розмір395.82 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3

Севастопольський національний технічний університет

Товари

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Є.В. Пашков
"26" грудня 2011 р.

м.п.КОНКУРСНІ ТОРГИна закупівлю

послуг зі здавання під найм (в оренду) машин та обладнання і комп’ютерної техніки (послуги з оренди навчальних лабораторій технічних засобів автоматизації в комплексі з дидактичним, методичним та програмним забезпеченням)^ ДОКУМЕНТАЦІЯ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Севастополь 2011^ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про Замовника торгів
Повне найменування

Севастопольський національний технічний університет

Місцезнахождення

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33

Посадова особа Замовника, яка здійснює з’вязок з учасниками

Крамарь Вадим Олександрович - проректор, 99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33, тел. (0692) 43-51-28, факс (0692) 24-35-90, E-mail:root@sevgtu.sebastopol.ua


^ 3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі

послуги зі здавання під найм (в оренду) машин та обладнання і комп’ютерної техніки (послуги з оренди навчальних лабораторій технічних засобів автоматизації в комплексі з дидактичним, методичним та програмним забезпеченням)(71.33.1)


Вид предмета закупівлі

Послуга.

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце поставки: м. Севастополь.


Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

березень – грудень 2012 р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути разрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечиває ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до:

Дата - 14.02.2012 р.

Час – 10-30

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів згідно з вимогами пункту, 3.1. розділу 3;

2) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (згідно із Додатками 2 та 3);

3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям закупівлі (перелік документів зазначено п.3.6 розділу 3 конкурсної документації)

4) документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 конкурсної документації);

5) заповнений додаток 1 конкурсної документації.


^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

1. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору (обов’язковий перелік обладнання згідно із Додатком № 1).

2. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації для виконання умов договору, які мають необхідні знання та досвід (обов’язковий перелік працівників згідно із Додатком № 1)

№ п/п

Спеціальність

Кількість працівників

Освіта

Досвід роботи за спеціальністю


^ 3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Копії аналогічних договорів (за останні 5 років).

3.2. Листи-відгуки не менше 5-ти від організацій - розпорядників державних коштів, з якими виконувались аналогічні договори.

3.3. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів (за останні 5 років):

Назва організації із якою укладено договір

Адрес, телефон, П.І.П особи, яка відповідала за виконання договору

Предмет закупівлі

Сума договору

Термін виконання договору
^ 4. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:

4.1. Баланс (форма №1) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.2. Звіт про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більше ніж двомісячної давнини.

(форма довільна або за формою банку, що видав таку довідку).


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПРИЧИН ВІДМОВИ В УЧАСТУ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ:

1. Оригінал (або завірена копія) довідки від регіонального Агенства з питань банкрутства по місцю реєстрації підприємства про те, що проти підприємства не порушено у провадження справу про банкрутство, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів (з урахуванням перенесення дати торгів);

2. Оригінал довідки з податкової інспекції (про відсутність заборгованості перед бюджетом) дійсної на дату розкриття тендерних пропозицій;

3. Копія Статуту або іншого установчого документу;

4. Копія документу про державну реєстрацію;

5. Копія довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України;

6. Копія довідки з ДПІ форми 4-ОПП.

5. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість;

6. Копія паспорту (для фізічних осіб);

7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізічних осіб);

Примітка:

*Всі копії мають бути завірені власною печаткою учасника. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників юридичних або учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.


Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яка уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника,у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Учасник конкурсних торгів, пропозиція якого була відхиліна, повинен бути повідомлен про це зі зазначенням аргументованих обгрунтовань протягом 3 рабочих днів з дати прийняття такого рішення


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Додаток 2.^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 


Пропозиції конкурсних торгів подаються вцілому до предмету закупівлі.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

Місце подання пропозицій конкурсних т-в

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33, ауд. Б-204

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Кінцевий строк подання пропозицій – 14.02.2012 р. о 10-00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 


  1   2   3Схожі:

Севастопольський національний технічний університет iconСевастопольський національний технічний університет
Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних...
Севастопольський національний технічний університет iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» було відкрито в 1885 році

Севастопольський національний технічний університет iconФорма електронного запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Луцький національний технічний університет

Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет
Будівництво” для абітурієнтів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Товарознавство та експертиза у митній справі” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Товарознавство та експертиза у митній справі” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом І кварталу...
Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом iv-го кварталу...
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
Автоматизоване управління технологічними процесами на базі підготовки бакалавра за напрямом 0502 – Автоматизація та комп’ютерно –...
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
Автоматизоване управління технологічними процесами на базі підготовки бакалавра за напрямом 0502 – Автоматизація та комп’ютерно –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов