Севастопольський національний технічний університет icon

Севастопольський національний технічний університетНазваСевастопольський національний технічний університет
Дата конвертації13.01.2013
Розмір273.78 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Севастопольський національний технічний університет

Товари

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Є.В. Пашков
" 28" грудня 2011 р.

м.п.КОНКУРСНІ ТОРГИна закупівлю

послуг зі здавання під найм (в оренду) інших машин та обладнання без операторів (послуги з оренди тренажерів та навчальних класів на морському судні)^ ДОКУМЕНТАЦІЯ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


м. Севастополь 2011^ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

^ 2. Інформація про Замовника торгів
Повне найменування

Севастопольський національний технічний університет

Місцезнахождення

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33

Посадова особа Замовника, яка здійснює з’вязок з учасниками

Проректор Крамарь Вадим Олександрович, тел. / факс (0692 ) 43-51-28, E-mail:root @ sevgtu.sebastopol.ua.


^ 3. Інформація про предмет закупівлі
Найменування предмета закупівлі

Послуги зі здаванням під найм (в оренду) інших машин та обладнання без операторів (послуги з оренди тренажерів та навчальних класів на морському судні) (71.34.1)


Вид предмета закупівлі

Послуга.

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Севастополь

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

березень – грудень 2012 р.

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути разрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

^ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечиває ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: "Не відкривати до:

Дата - 14.02.2012 р.

Час – 11-30

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
1) документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників про призначення директора, резидента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше) (копія завірена живою печаткою і підписом підприємства);

2) документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним характеристикам по предмету закупівлі, встановленим замовником ( копія документу на право власності на судно або договір оренди).

3) документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (перелік документів зазначено п.6 розділу 3 конкурсної документації).

4) заповнені додатки 1 та 2 конкурсної документації

5) Додатково відомості про учасника торгів:

  • копія Статуту або іншого установчого документу;

  • копія документу про державну реєстрацію;

  • копія довідки про включення в Єдиний Держреєстр підприємств і організацій України;

  • копія свідчення платника на додану вартість;

  • копія паспорту (для фізічних осіб);

  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізічних осіб);
^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

1. Документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази.

1.1. Довідка складена у довільній формі на фірмовому бланку про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази учасника для виконання договору (обов’язковий перелік обладнання згідно із Додатком № 1).

2. Документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації для виконання умов договору, які мають необхідні знання та досвід (обов’язковий перелік працівників згідно із Додатком 1)


№ п/п

Спеціальність

Кількість працівників

Освіта

Досвід роботи за спеціальністю


^ 3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Листи-відгуки не менше 5-ти від організацій - розпорядників державних коштів, з якими виконувались аналогічні договори 3.1. Копії аналогічних договорів (за останні 5 років) або довідка в довільної формі про відсутність таких договорів з вказанням причини.

3.2. Інформаційна довідка про виконання аналогічних договорів (за останні 5 років):

Назва організації ії якою укладено договір

Адрес, телефон П.І.П. особи, яка відповідал за виконання договору

Предмет закупівлі

Сума договору

Термін виконання договору

^ 4. Документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:

4.1. Баланс (форма №1) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.2. Звіт про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.3. Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) на останню звітну дату

відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами не більше ніж двомісячної давнини.

(форма довільна або за формою банку, що видав таку довідку).


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДСУТНОСТІ ПРИЧИН ВІДМОВИ В УЧАСТУ В ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ:

1. Оригінал (або завірена копія) довідки від регіонального Агенства з питань банкрутства по місцю реєстрації підприємства про те, що проти підприємства не порушено у провадження справу про банкрутство, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів (з урахуванням перенесення дати торгів);

2. Оригінал довідки з податкової інспекції (про відсутність заборгованості перед бюджетом) дійсної на дату розкриття тендерних пропозицій;

3. Копія Статуту або іншого установчого документу;

4. Копія документу про державну реєстрацію;

5. Копія довідки про включення в Єдиний Державний реєстр підприємств і організацій України;

6. Копія довідки з ДПІ форми 4-ОПП.

7. Копія свідоцтва платника податку на додану вартість;

8. Копія паспорту (для фізічних осіб);

9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізічних осіб);


^ ІНШІ ДОКУМЕНТИ:

1. Копії документів класифікаційного товариства, органів державного нагляду (санітарного, пожежного, охорони праці), що підтверджують право використання судна з освітньою метою до кінця 2012 року;

2. Копії документів, підтверджуючих, що судно перебуває в акваторії п. Севастополь з під'їздом міським наземним транспортом. Місце стоянки судна й прохід до нього повинні бути доступними для слухачів.


Примітка:

*Всі копії мають бути завірені власною печаткою учасника. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників юридичних або учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.


Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник
пропонує, дає або погоджується дати прямо
чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яка уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору
про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита
ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі,
попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника,
у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.


Учасник конкурсних торгів, пропозиція якого була відхиліна, повинен бути повідомлен про це зі зазначенням аргументованих обгрунтовань протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Додаток 2.

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 


Пропозиції конкурсних торгів подаються щодо предмету закупівлі вцілому.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. ^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

Місце подання пропозицій конкурсних торгів

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33, ауд. Б-204

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

Кінцевий строк подання пропозицій – 14.02.2012 р. о 10-00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

99053, м. Севастополь, вул. Університетська, 33, ауд. Б-205, конференцзал.

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата – 14.02.2012 р.

Час – 11-30

До участі у процедурі конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені проедстаавники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджують випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника. Під час розкриття пропозицій замовник перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією, а також оголошує найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції. Зазначена інформація вносться до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів та підпісується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, я кі беруть участь у процедурі розкриття. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою копія протоколу надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції з конкурсних торгів використовувається крітерій «Ціна» (ст. 28 Закону України про здійснення державних закупівель). Переможець визначається у цілому.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює ^ 100.

Кількість балів по критерію Ціна пропозиції - 100 балів.

Кількість балів за критерієм "Ціна пропозиції" визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижча ціна пропозиції;

Цобчисл - ціна пропозиції, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

Найбільш економічна вигідною пропозицією - є пропозиція, що має максимальну кількість балів.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів.

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація

На Учасника-переможця торгів відповідно до ст. 527, 528, 629, 903, 904 ЦК України, покладаються витрати, покладаються всі витрати, пов'язані з наданням комплексних консалтингових та інформаційних послуг у сумі 1500,00 грн пропорційно до суми укладеного договору. До складу зазначених витрат не включаються витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку

Зазначена вище сума має бути сплачена протягом 5 робочих днів з моменту отримання Учасником-переможцем конкурсних торгів акцепту конкурсної пропозиції.

З питань отримання додаткової інформації звертатися за тел. (0692) 435-016, 435-011

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

^ 5. Відміна замовником торгів чи визначення їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт, послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про - проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

^ VI. Укладення договору про закупівлю

1. Термін укладення договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

^ 2. Істотні умови, які обовязково включаються до договору про закупівлю

1. Виконавецьнадає Замовнику послугі зі здавання під найм (в оренду) інших машин та обладнання без операторів, а Замовник зобовязується прийняти та оплатити зазначені послуги на умовах та в порядку, визначених Договорром.

2. Ціни на послуги встановлюються в національній валюті України – гривні.

3. Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі п. 7 ст. 51 Бюджетного кодексу України. Замовник здійснює оплату Постачальнику за на дані послуги протягом 7 банківських днів наступного місяця на підставі акта виконаних робіт, підприсаного з обох сторін.

4. Замовник процедури закупівлі (Замовник) зобов'язується:

- використовувати тренажери та учбові класи у обсязі, встановленому робочими навчальними планами і програмами по курсам і в термін у відповідності до графіків учбового процесу.

- забезпечувати збереження обладнання, виконання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки.

5. Виконавець повинен представити письмові гарантії проведення на судні за графіком навчального процесу практичних і тренажерних занять зі слухачами, на діючому обладнанні і механізмах, а також теоретичних занять з виконання міжнародних конвенцій і національних положень у спеціально обладнаних навчальних класах.

6. ^ Замовник зобов’язаний:

1) Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги;

2) Приймати поставлені послуги згідно з актом актом виконанних робіт;

3) Використовувати тренажери та учбові класи у обсязі, встановленому робочими навчальними планами і програмами по курсам і в термін у відповідності до графіків учбового процесу.

4) Забезпечувати збереження обладнання, виконання вимог техніки безпеки та пожежної безпеки.

^ Замовник має право:

1) Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк 2 тижня;

2) Контролювати надані послуги, строки, встановлені Договором;

3) Зменшити обсяг послуг та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

4) Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених в Договорі (відсутність печатки, підписів тощо);

^ Виконавець зобов'язаний:

1) Забезпечити надання послуг у строки, встановлені Договором;

2) Виконавець несе відповідальність за якість наданих послуг. Якщо якість .

3) Виконавець повинен представити письмові гарантії проведення на судні за графіком навчального процесу практичних і тренажерних занять зі слухачами, на діючому обладнанні і механізмах, а також теоретичних занять з виконання міжнародних конвенцій і національних положень у спеціально обладнаних навчальних класах.

^ Виконавець має право:

1) Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

2) У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 2 тижня;

7. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсязів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо надання послуг з найму (оренди) виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, зазначеної в договорі;

8. Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

9. У разі порушення договірних зобов’язань, до сторони, що порушила умови договору, застосовуються штрафні санкції відповідно до п. 2 ст. 231 Господарського кодексу України. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов'язань по Договору поставки.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договор про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.
 


^ ДОДАТОК № 1

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНІКА

Повна назва: _______________________________________________________

Код ЗКПО (ЄДРПОУ): ______________________________________________

Юридична адреса: __________________________________________________

Поштова адреса: ___________________________________________________

Телефон: __________________________________________________________

Факс: _____________________________________________________________

Місце та дата реєстрації: _____________________________________________

Профілюючий напрямок діяльності: ___________________________________

Наявне обладнання_________________________________________________

Кількість та кваліфікація працівників__________________________________

Найменування банку, що обслуговує Учасника: _________________________

Розрахунковий рахунок: _____________________________________________

МФО: _____________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по-батькові керівника: __________________________________

Посада керівника: ___________________________________________________


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


^ ДОДАТОК № 2


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТРЕНАЖЕРІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ КЛАСІВ


1. Тренажери та навчальні класи, які здаються в оренду, на морському судні, що знаходиться на плаву, мають бути обладнані для проведення курсів:

- підготовка матросів 2-го класу;

- підвищення кваліфікації боцманів і матросів 1-го класу;

- підготовка мотористів 2-го класу (несення машинної вахти);

- підвищення кваліфікації мотористів 1-го класу, машиністів помпових (донкерманів ), електрогазозварників суднових 4-го розряду;

- підготовка в галузі засобів особистого виживання на відповідність вимогам А-VI/1-1 Кодексу ПДНВ;

- підготовка з протипожежної безпеки й боротьби з пожежею на відповідність вимогам А-VI/1-2 Кодексу ПДНВ;

- підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів і чергових шлюпок, інших, ніж швидкісні на відповідність вимогам А-VI/2-1 Кодексу ПДНВ;

- підготовка щодо боротьби з пожежею за поширеною програмою на відповідність вимогам А-VI/3 Кодексу ПДНВ;

- підготовка щодо використання дихальних апаратів на відповідність вимогам А-V/1, А-VI/1, B-V/b, B-V/c Кодексу ПДНВ.

2. Тренажери та учбові класи, що здаються в оренду, повинні відповідати національним вимогам, доведеним в таблиці :


Курси

Національні вимоги

Підготовка матросів 2-го класу

Державний стандарт професійно-технічної освіти. ДСПТО 8340.2.10.61.00-2007. Професія : Матрос

Підвищення кваліфікації боцманів і матросів 1-го класу

Державний стандарт професійно-технічної освіти. ДСПТО 8340.2.10.61.00-2007. Професія : Матрос

Підготовка мотористів 2-го класу (несення машинної вахти)

Державний стандарт професійно-технічної освіти. ДСПТО 8340.2.10.61.00-2007. Професія : Моторист (машиніст)

Підвищення кваліфікації мотористів 1-го класу, машиністів помпових (донкерманів)

Державний стандарт професійно-технічної освіти. ДСПТО 8340.2.10.61.00-2007. Професія : Моторист (машиніст)

Підготовка в галузі способів особистого виживання на відповідність вимогам А-VI/1-1 Кодексу ПДНВ

Техніко-експлуатаційні вимоги до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку фахівців з рятувальних засобів, затверджених заступником Міністра транспорту та зв'язку України 07.12.2007 г

Підготовка з протипожежної безпеки й боротьби з пожежею на відповідність вимогам А-VI/1-2 Кодексу ПДНВ

Техніко-експлуатаційні вимоги до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків по боротьбі з пожежею на суднах, затверджених заступником Міністра транспорту та зв'язку України 07.12.2007 г.

Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів і чергових шлюпок, інших, ніж швидкісні на відповідність вимогам А-VI/2-1 Кодексу ПДНВ

Техніко-експлуатаційні вимоги до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку фахівців з рятувальних засобів, затверджених заступником Міністра транспорту та зв'язку України 07.12.2007 г

Підготовка щодо боротьби з пожежею за розширеною програмою на відповідність вимогам А-VI/3 Кодексу ПДНВ

Техніко-експлуатаційні вимоги до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків по боротьбі з пожежею на суднах, затверджених заступником Міністра транспорту та зв'язку України 07.12.2007 г.

Підготовка щодо використання дихальних апаратів на відповідність вимогам А-V/1, А-VI/1, В-V/b, В-V/c Кодексу ПДНВ

Техніко-експлуатаційні вимоги до підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків по боротьбі з пожежею на суднах, затверджених заступником Міністра транспорту та зв'язку України 07.12.2007 г.


3. Характеристика учбово-матеріальної бази повинна бути надана у вигляді таблиці з вказівкою найменування тренажера та навчального класу, його загальної площі, місткості та оснащеності обладнанням.

4. Місце стоянки судна повинно знаходитися в межах акваторії Севастопольських бухт. До місця стоянки судна повинен бути проїзд громадянським наземним транспортом.


^ ДОДАТОК № 3


форма пропозиції конкурсних торгів «Пропозиція"

подається у вигляді наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ: "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника) _________________________________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих (конкурсних) торгах на закупівлю послуг зі здавання під найм (в оренду) інших машин та обладнання без операторів (послуги з оренди тренажерів та навчальних класів на морському судні) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Ми, що нижче підписалися, вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), включаючи всі додатки, погоджуємось з усіма умовами та уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цієї пропозиції на загальну суму грн. з ПДВ:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

∑ Вартість пропозиції (сума цифрами та прописом)


1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 90 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. У разі акцепту Нашої конкурсної пропозиції, ми зобов'язуємося оплатити витрати, пов'язані з наданням комплексних консалтингових та інформаційних послуг у сумі 1500,00 грн пропорційно до суми укладеного договору. До складу зазначених витрат не включаються витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням договору. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку

6. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.

7. Умови та порядок розрахунків ______________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


Схожі:

Севастопольський національний технічний університет iconСевастопольський національний технічний університет
Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних...
Севастопольський національний технічний університет iconНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» було відкрито в 1885 році

Севастопольський національний технічний університет iconФорма електронного запиту на публічну інформацію, розпорядником якої є Луцький національний технічний університет

Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет
Будівництво” для абітурієнтів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Товарознавство та експертиза у митній справі” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки України Луцький національний технічний університет „затверджено”
Товарознавство та експертиза у митній справі” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом І кварталу...
Севастопольський національний технічний університет iconЛуцький національний технічний університет Бібліотека Нові надходження
Бібліографічний покажчик відображає документи з періодичних видань, що надійшли до фонду бібліотеки Луцького нту протягом iv-го кварталу...
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
Автоматизоване управління технологічними процесами на базі підготовки бакалавра за напрямом 0502 – Автоматизація та комп’ютерно –...
Севастопольський національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
Автоматизоване управління технологічними процесами на базі підготовки бакалавра за напрямом 0502 – Автоматизація та комп’ютерно –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов