Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти icon

Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освітиНазваМоделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти
Дата конвертації03.01.2013
Розмір95.95 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього»

у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти


Моделі проведення інтенсивного тренінгу

Модель «Педагогічна практика»-тренінг (64 академ. г. + 26 г. самост. роботи)

Сутність та шляхи реалізації

Переваги

Проблемні питання

Шляхи вирішення проблем

Виділення перед другою педагогічною практикою 1 тиждня (48 годин аудиторних + 20 самостійної роботи) (за рахунок годин на педпрактику або за рахунок навчального семестру). (Програма 1). Після тренінгу студентам пропонується протягом педпрактики реалізувати у школі розроблені при навчанні навчальні проекти. Обговорення результатів проводиться на заключній конференції з педагогічної практики.


 1. Глибоке заглиблення у навчальну проблему

 2. Високий рівень мотивації студентів до навчання

 3. Можливість відразу після навчання впровадити у навчальний процес створенні власні методичні матеріали і розроблений навчальний проект

 4. Комплексна підготовка перед пед. практикою студентів з педагогіки, психології, методики та інформатики

 1. Одночасне навчання у комп’ютерному класі (класах) протягом 1 тижня потоку студентів (60 осіб) – проблема наявності потрібної комп’ютерної техніки.

 2. Потрібно як найменше два класи та два підготовлені за програмою викладачі

 3. Необхідність одночасної роботи на тренінгу кількох підготовлених за програмою викладачів.

 4. Відсутня обов’язкова форма контролю після навчання

 5. Для навчання студенти повинні мати стійки початкові вміння роботи з комп’ютером
  • Обладнання хоча двох комп’ютерних класів для навчання студентів одного факультету

  • Створення між факультетських (загальноінститутських) комп’ютерних класів, наприклад, при бібліотеці, із підключенням до Інтернету

  • Поділ студентів одного потоку на підгрупи по 8-12 осіб, які можуть бути на практиці в одній школі. Навчання студентів здійснюється послідовно по підгрупах в двох комп’ютерних класах:

- по повному тижню: 1 тиждень – 2 підгрупи паралельно;

- на кожному тижні по 3 дні по 6 годин: 1-й тиждень: 3 дні одні підгрупи, 3 дні - другі; 2-й тиждень: 3 дні одні підгрупи, 3 дні - другі

^ На впровадження розробленого навчального проекту потрібен хоча б один тиждень.

 • Передбачити підготовку студентів з початкових комп’ютерних навичок на курсі «ТЗН»

 • ^ При оцінюванні проходження студентами пед. практики враховувати якість підготовленого при навчанні Портфоліо та реалізацію розробленого навчального проекту у школі
^ Модель курс «НІТ»-тренінг (64 академ. г. + 26 г. самост. роботи)

Сутність та шляхи реалізації

Переваги

Проблемні питання

Шляхи вирішення проблем

У курсі «Нові інформаційні технології» (72 евр. кредити - 54 год. аудиторних), що у типовому навчальному плані міститься у розділі фундаментальної підготовки студентів (ІУ семестр)

 1. Глибоке заглиблення у навчальну проблему

 2. Високий рівень мотивації студентів до навчання

 3. Передбачена обов’язкова форма контролю після навчання – екзамен.

 4. Існують викладачі, що мають досвід щодо викладання деяких питань програми та об’єктивно зацікавлені у впровадженні цієї програми

 5. Реальна можливість збільшення терміну вивчення курсу на 6 годин, які можна використати для посилення загальної комп’ютерної підготовки студентів
 1. Організація одночасного навчання кількох підгруп студентів на тренінг – потрібно кілька комп’ютерних класів та кілька підготовлених викладачів

 2. Непідготовленість студентів 2 курсу, на якому передбачається викладання цієї дисципліни, з методика навчання конкретного предмета, педагогіки та психології

 3. Організація навчання протягом 1 тижня (або 2-3 тижнів) у вигляді інтенсивного тренінгу

 4. Неможливість відразу після навчання впровадити студентам у навчальний процес створені власні методичні матеріали

 5. Для навчання студенти повинні мати стійки початкові вміння роботи з комп’ютером
  • Перенесення курсу за навчальним планом на 4 курс (УІІІ семестр) або на 5 курс (ІХ семестр) та зміна його назви на «Інноваційні педагогічні технології в освіті»

  • Обладнання хоча двох комп’ютерних класів для навчання студентів одного факультету

  • Створення між факультетських (загальноінститутських) комп’ютерних класів, наприклад, при бібліотеці, із підключенням до Інтернету

  • Навчання проводити по підгрупах у комп’ютерному класі за такими можливими схемами (не більше 3 тижнів):

- Один тиждень - по 6 годин щодня;

- Два тижні - по три години щодня;

- Два тижні – три рази на тиждень по 6 годин (один день серед тижня, другий – субота , третій – неділя);

- Три тижні - два рази на тиждень по 6 годин (один день серед тижня, другий – субота або субота та неділя)

 • ^ Передбачити підготовку студентів з початкових комп’ютерних навичок на курсі «ТЗН»

 • Проводити навчання перед педагогічною практикою з обов’язковим завданням для студентів - на практиці реалізувати власні навчальні проекти, що розроблялися на тренінгу^ Модель «Обчислювальна практика» – для фізико-математичних факультетів

^ Модель факультативний курс «Інноваційні педагогічні технології в освіті» (64 академ. г. + 26 г. самост. роботи)


Сутність та шляхи реалізації

Переваги

^ Проблемні питання

Шляхи вирішення проблем

Введення на 5 курсі нового факультативного курсу «Інноваційні педагогічні технології в освіті» за вибором студентів

 1. Глибоке заглиблення у навчальну проблему

 2. Високий рівень мотивації студентів до навчання
 1. Відсутня обов’язкова форма контролю

 2. Необов’язковість навчання всіх студентів

 3. Зайнятість комп’ютерних класів

 4. Для навчання студенти повинні мати стійки початкові вміння роботи з комп’ютером

 1. Організація навчання протягом 1 тижня (або 2-3 тижнів) у вигляді інтенсивного тренінгу

 1. Неможливість відразу після навчання впровадити студентам у навчальний процес створені власні методичні матеріали

 1. Передбачити підготовку студентів з початкових комп’ютерних навичок на курсі «ТЗН»

 2. Проводити навчання перед педагогічною практикою з обов’язковим завданням для студентів - на практиці реалізувати власні навчальні проекти, що розроблялися на тренінгу

 3. Впровадження системи стимулювання та мотивування студентів

 4. Навчання проводити по підгрупах у комп’ютерному класі за такими можливими схемами (не більше 3 тижнів):

- Один тиждень - по 6 годин щодня;

- Два тижні - по три години щодня;

- Два тижні – три рази на тиждень по 6 годин (один день серед тижня, другий – субота , третій – неділя);

- Три тижні - два рази на тиждень по 6 годин (один день серед тижня, другий – субота або субота та неділя)


^ Моделі проведення класичних занять для ВНЗ (лекції, семінарські, лабораторні)

На курсах з «ТЗН» студенти оволодівають початковими вміннями роботи з комп’ютером, тобто формуються основи інформаційної культури, а потім можливі варіанти:


^ Модель «Методика навчання (конкретного навчання)» (64 академ. г. + 26 г. самост. роботи)

Сутність та шляхи реалізації

Переваги

^ Проблемні питання

Шляхи вирішення проблем

В курсі «Методика навчання конкретного навчального предмета» (4 курс – перед практикою або 5 курс – також перед практикою) виділити 48 аудиторних годин на вивчення курсу (Програма 2) +20 самостійної роботи. Проводиться за розкладом


 1. Конкретна орієнтація курсу методики на використання інноваційних методів навчання

 2. Передбачена обов’язкова форма контролю після навчання – екзамен.

 3. Існують викладачі, що мають досвід щодо викладання деяких питань програми та об’єктивно зацікавлені у впровадженні цієї програми

 4. Реальна можливість збільшення терміну вивчення курсу

 5. Розробка дипломних робіт на базі створених методичних матеріалів в процесі навчання

 1. Низька замотивованість частини студентів до навчання за курсом.

 2. Вихолощування базових ідей програми за рахунок дроблення курсу на окремі пари на повний семестр

 3. Зайнятість частини студенті на роботі в школі та неможливість відвідувати систематично всі заняття курсу

 4. Низька замотивованість викладачів на зміну добре створеної власної системи навчання предмету «Методика навчання конкретної дисципліни»

 5. Недостатність комп’ютерної техніки для проведення занять

 6. Великі групи за чисельністю для проведення практичних занять в комп’ютерному класі, оскільки за програмою передбачена необхідність працювати за комп’ютером самостійно, а не кілька студентів
 • Розглядати питання програми перед педагогічною практикою з обов’язковим завданням для студентів - на практиці реалізувати власні навчальні проекти, що розроблялися на тренінгу

 • ^ Впровадження системи стимулювання та мотивування студентів та викладачів^ Модель «Нові інформаційні технології»- традиційний курс (64 академ. г. + 26 г. самост. роботи)

Сутність та шляхи реалізації

Переваги

Проблемні питання

Шляхи вирішення проблем

У курсі «Нові інформаційні технології» (72 евр. кредити - 54 год. аудиторних), що у типовому навчальному плані міститься у розділі фундаментальної підготовки студентів (ІУ семестр)

 1. ^ Передбачена обов’язкова форма контролю після навчання – екзамен.

 2. Існують викладачі, що мають досвід щодо викладання деяких питань програми та об’єктивно зацікавлені у впровадженні цієї програми

 3. Реальна можливість збільшення терміну вивчення курсу на 6 годин, які можна використати для посилення загальної комп’ютерної підготовки студентів
 1. Об’єктивна неможливість заглиблення у навчальну проблему

 2. Низька замотивованість частини студентів до навчання за курсом.

 3. Вихолощування базових ідей програми за рахунок дроблення курсу на окремі пари на повний семестр

 4. Непідготовленість студентів 2 курсу, на якому передбачається викладання цієї дисципліни, з методика навчання конкретного предмета, педагогіки та психології

 5. Недостатність комп’ютерної техніки для проведення занять

 6. Великі групи за чисельністю для проведення практичних занять в комп’ютерному класі, оскільки за програмою передбачена необхідність працювати за комп’ютером самостійно, а не кілька студентів

 7. Неможливість відразу після навчання впровадити студентам у навчальний процес створені власні методичні матеріали

 8. Для навчання студенти повинні мати стійки початкові вміння роботи з комп’ютером

  • Перенесення курсу за навчальним планом на 4 курс (УІІІ семестр) або на 5 курс (ІХ семестр) та зміна його назви на «Інноваційні педагогічні технології в освіті»

  • Обладнання хоча двох комп’ютерних класів для навчання студентів одного факультету

  • Створення між факультетських (загальноінститутських) комп’ютерних класів, наприклад, при бібліотеці, із підключенням до Інтернету

 • Передбачити підготовку студентів з початкових комп’ютерних навичок на курсі «ТЗН»

 • Розглядати питання програми перед педагогічною практикою з обов’язковим завданням для студентів - на практиці реалізувати власні навчальні проекти, що розроблялися на тренінгу

 • Впровадження системи стимулювання та мотивування студентів та викладачів


^ При впровадженні будь-якої моделі навчання студентів за програмою бажано врахувати:


 1. Не доцільно «розтягувати» вивчення програми курсу на повний семестр. Навчання доцільно проводити не більше трьох тижнів.

 2. Особливу увагу необхідно приділити ретельному добору викладачів, що впроваджуватимуть курс. Крім вмінь працювати з комп’ютером вони повинні бути замотивованими на впровадження інноваційних методів у навчальний процес.

 3. Доцільно відразу розробити систему стимулювання для студентів та викладачів щодо впровадження програми (популяризація, вираховування у кредитно-модульній системі, оприлюднений захист Портфоліо тощо).

 4. Компанія Інтел безкоштовно забезпечую всіх учасників програми посібником та компакт-диском до нього.

 5. Сертифікати про успішне закінчення тренінгу за програмою доцільно вручати лише тим студентам, які підготовили повний комплект Портфоліо (14 документів), після їх успішного оприлюдненого захисту Портфоліо.Схожі:

Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconМоделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти
Програма Після тренінгу студентам пропонується протягом педпрактики реалізувати у школі розроблені при навчанні навчальні проекти....
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconАнкета впровадження заповнюється через півроку після тренінгу за Програмою
Просимо вас заповнити анкету, основною метою якої є визначення досягнень та перешкод на шляху впровадження ікт у практику навчання,...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconАнкета впровадження заповнюється через півроку після тренінгу за Програмою
Просимо вас заповнити анкету, основною метою якої є визначення досягнень та перешкод на шляху впровадження ікт у практику навчання,...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconНаказ №541 Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращий навчальний проект, створений за програмою Intel ® „Навчання для майбутнього серед професійно технічних навчальних закладів
Закарпатській області на 2012 рік, з метою активного впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій та у...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconНаказ №32 від 25 січня 2011 року м. Ужгород Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращий навчальний проект, створений за програмою Intel "Навчання для майбутнього " серед професійно-технічних навчальних закладів
З метою активного впровадження в навчальний процес інформаційних та комунікаційних технологій, ефективного використання інноваційного...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconНаказ №32 від 25 січня 2011 року м. Ужгород Про проведення обласного огляду-конкурсу на кращий навчальний проект, створений за програмою Intel ® „Навчання для майбутнього серед професійно-технічних навчальних закладів
З метою активного впровадження в навчальний процес інформаційних та комунікаційних технологій, ефективного використання інноваційного...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconПрограма проведення семінару для тренерів програми «Intel ® Навчання для майбутнього» м. Бердянськ, 13-15 червня 2009р. День перший Час Вправа
Програма проведення семінару для тренерів програми «Intel ® Навчання для майбутнього»
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconРішення педагогічної ради про доцільність видачі цільового направлення директори шкіл Педагогічні колективи шкіл Квітень-червень 2
«Видача цільових направлень випускникам району для вступу у вищі навчальні заклади»
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconМіжшкільні навчально-виробничі комбінати – навчальні заклади системи загальної середньої освіти чи професійно-технічні навчальні заклади комунальної форми власності?
України від 30. 11. 1993 р. №430, основним видом діяльності міжшкільних навчально-виробничих комбінатів є координація профорієнтаційної...
Моделі впровадження програми «Intel® Навчання для майбутнього» у вищі навчальні заклади системи педагогічної освіти iconАналітична довідка щодо впровадження міжнародних освітніх програм Intel на Київщині Станом на 15 серпня 2009 р. В україні впроваджуються три міжнародні освітні програми Intel
«Навчання для майбутнього» програма для вчителів та студентів педагогічних внз, яка допомагає здобути практичні навички ефективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов