Протокол №64 від «14» квітня 2011 р icon

Протокол №64 від «14» квітня 2011 рНазваПротокол №64 від «14» квітня 2011 р
Дата конвертації26.02.2013
Розмір251.22 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


Комунальний заклад «Міська лікарня №1ім.М.І.Пірогова»


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комітету
з конкурсних торгів

протокол №64
від «14» квітня 2011 р.


Голова комітету з конкурсних торгів, головний лікар


_______________ С.В.Попов

М.П.ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ:

ПРОДУКТИ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ РІДКІ

(паливо по талонах)

код ДК016-97 - 23.20.1


^ ЗА ПРОЦЕДУРОЮ «ВІДКРИТІ ТОРГИ»м. Севастополь

2011 рік


І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

^ 2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова»

місцезнаходження

^ 99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, буд.19

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з

- Толок Олександр Тихонович, заступник головного лікаря з технічних питань, тел. 0692-557-688

- Зубкова Натал’я Миколаївна, провідний бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів; тел/факс 0692-559-464, e-mail: peo-gorbol1@rambler.ru

^ 3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

Продукти нафтоперероблення рідкі (паливо по талонах)

Код ДК – 23.20.1.

вид предмета закупівлі

товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, буд.19

кількість – 1 (одне) найменування, 24000 літрів бензину марки А-92


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З дати укладення договору протягом 2011 року

^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи учасників, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, викладаються українською мовою., а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Всі документи, що входять до складу пропозиції учасників викладені українською мовою крім статутних документів, які можуть бути подані як українською так і російською мовою

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

^ 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здіснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження.

У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь – яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до ___. _____.201_ до ___ год. (зазначаються дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів»)

Всі копії документів, що додаються до пропозиції конкурсних торгів повинні бути належним чином завірені підписую уповноваженої особи і печаткою* Учасника з нанесенням надпису «Копія вірна».

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- так як в оголошенні про проведення процедури закупівлі забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачене, то документи, що підтверджує надання учасником такого забезпечення не подаються;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію зазначену в додатку № 1 до документації;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник не вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Умови не визначаються тому що Замовник не вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів

^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів . До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник визначає кваліфікаційні критерії до учасників:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази (довідка довільної форми за власним підписом і печаткою);

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (довідка довільної форми за власним підписом і печаткою );

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (довідка довільної форми за власним підписом і печаткою про виконання аналогічних договорів за 3 роки із зазначенням замовника, адреси, контактних телефонів та копія аналогічних договорів виконаних учасником за останні 3 роки);

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових засобів – за останній звітний період – за 2010 рік, або за 1-й квартал 2011 року; довідка із обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам) ( стаття 16 Закону), видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Визначені критерії зазначаються в документації конкурсних торгів.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, у разі якщо:

- він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

- учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- виявлено факт участі учасника у змові;

- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (довідка або гарантійний лист від учасника конкурсних торгів про відсутність судимості);

- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (довідка або гарантійний лист від учасника конкурсних торгів про відсутність судимості службової ( посадової) особи учасника);

- пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

- учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю;

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура (довідка з державного Департаменту з питань банкрутства) .

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику у разі наявності обставин зазначених в частині 2 статті 17 Закону.

Для документального підтвердження відсутності зазначених обставин учасник подає в складі пропозиції наступні документи :

- довідку органів державної податкової служби за місцем знаходження про відсутність простроченої заборгованості, чинну на дату розкриття пропозиції;

- копії установчих документів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.( стаття 17 Закону)

Всі копії документів, що додаються до пропозиції конкурсних торгів повинні бути належним чином завірені підписую уповноваженої особи і печаткою* Учасника з нанесенням надпису «Копія вірна».

^ 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.

Документація конкурсних торгів містить:

- інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів;

- кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством;

- інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі – додаток № 1 до документації

- кількість товару, та місце його поставки;

- строки поставки товару;

- основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю;

- перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв;

- строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними;

- інформацію про валюту, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів;

- інформацію про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів;

- зазначення способу, місця та кінцевого строку подання пропозицій конкурсних торгів;

- порядок надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів;

- місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- прізвище, ім*я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками. (стаття 22 Закону)

^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Предмет закупівлі на окремі частини (лоти) не ділиться.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгівІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів


^ 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

99011, м.Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, 19, каб.37


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів


«25» травня 2011 р. до «10» год. « 00 » хв.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.


^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

99011, м.Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, 19, кабінет головного лікаря

дата та час розкриття

пропозицій конкурсних торгів

«25» травня 2011 р. об «11» год. « 00 » хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозицій конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки.

Критерієм оцінки є – ціна =100 %.

Бали учасника поданої пропозиції розраховуються за формулою:

^ Ц мінімальна : Ц пропозиції х 100 = кількість балів

За результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

^ 3. Інша інформація


Додатково надаються учасниками наступні документи :

- копію Статуту, Установчого договору (за наявності).

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію довідки про включення в ЕДРПОУ;

- витяг, виданий не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців встановленої форми;

- довідку, викладену у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів: а) адреса - юридична та фактична, телефон, факс; б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб); г) банківські реквізити (інформація про наявні розрахункові рахунки учасника в банківських установах України із зазначенням номерів рахунків, найменувань банків та МФО); д) вид торгівельної діяльності, яку здійснює учасник (оптова та/або роздрібна)

- учасник повинен надати документи, що регламентують право діяльності в даній сфері;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копію паспорту (для фізичних осіб).

- сертифікати на товар

- довідка з Торгово-промислової палати м. Севастополя про відповідність товару до середньої ціни по регіону

а) документи, що не передбачені законодавством для учасників – суб’єктів малого підприємства, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів;

б) якщо учасником торгів є нерезидент, він має подати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї держави, резидентом якої він є. Також такий учасник повинен надати витяг з законодавчих нормативних актів тієї держави, згідно з якими визначається надання цих документів на українській мові. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку, крім випадків коли встановлено звільнення документів від легалізації на території України

* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до п.1 Розділу 3 документації конкурсних торгів;

б) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції.

^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі даного товару;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


VІ. Укладання договору про закупівлю

^ 1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції , але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


^ 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Договір про закупівлю типовий, що затверджений Уповноваженим органом.

Учасник – переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензію на впровадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на впровадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів;

- строк дії договору;

- права та обов’язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягу закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

(Проект договору – додаток № 2)

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається не укладеним.

(статті 40, 41 Закону)

Учасник повинен надати письмову згоду на зміст істотних умов договору про закупівлю.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

^ 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів.


Додаток № 1
до документації конкурсних торгів


Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:


Продукти нафтоперероблення рідкі (паливо по талонах)

Код ДК – 23.20.1.

Перелік товару

Марка

Од.вим.

Кількість

Примітка

1.

БЕНЗИН

А – 92

Літр

24 000

Повинен відповідати усім обов’язковим ДСТУ 4063 – 2001Додаток № 2
до документації
конкурсних торгів

^ ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ПРО ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ


м.Севастополь « ____ » _______________20___ р.


Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова», в особі - головного лікаря Попова Сергія Володимировича що діє на підставі - Статуту, затвердженого 11 січня 2006 р. (далі – Замовник), з однієї сторони, і ______________________________________

(найменування Учасника)

__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім*я та по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________________________

(найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)

(далі – Постачальник), якій є переможцем відкритих торгів, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке:


І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується у 2011 році поставити Замовникові товари, зазначені в спеціфікації, а Замовник – прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги)

бензин марки А-92 у кількості 28000 літрів по талонній системі.

1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар, якість яких відповідає всім обов’язковим умовам ДСТУ 4063 – 2001.


ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить ___________________________________________________

(вказати цифрами та словами)

__________________________________________________________________________________

у тому числі: ______________________________________________________________________

(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України «Про податок на додану вартість»)

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.


^ ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

Перечислення Замовником на розрахунковий рахунок Постачальника грошових коштів після пред’явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі – рахунок).

4.2. До рахунка додається: накладна на видачу товару.


^ V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів з дати підписання договору на протязі 2011 р. по грудень 2011 року включно.

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: ______________________________________________ (вказати місто)


^ VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом прийому-передачі та накладної _______________________________________________________________________________

(зазначити інше)

6.1.3. Інші обов*язки _____________________________________________________________

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк _______________ ;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу ІV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Інші права ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом ІІ цього Договору;

6.3.3. Інші обов’язки _______________________________________________________________

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк ___;

6.4.4. Інші права _____________________________________________________.


^ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі _______________________, а у разі здійснення попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.

7.3. Види порушень та санкцій за них, установлені Договором: __________________________________________________________________________________

(зазначаються види порушень та санкцій за них)


^ VІІІ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються ______________________________________________________________________

(найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж _____ днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.


^ ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку___________________________________________________________________________


^ Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з «__» ___________ 2011 року і діє до «31» грудня 2011 р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


^ ХІ. ІНШІ УМОВИ

__________________________________________________________________________________

(зазначаються інші умови)


ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1 Невід’ємною частиною цього Договору є:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)

^ ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК:

ПОСТАЧАЛЬНИК:


Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім.М.І.Пірогова»

Юридична і фактична адреса: 99011,м.Севастополь вул. Адмірала Октябрьського, буд.19


р/р 35417001000374 (загальний),

р/р 35426003000374 (спеціальний),

р/р 35424005000374 (благодійний)

у ГУ ДКУ в м.Севастополі, МФО 824509,
код за ЄДРПОУ 05483664

Свідоцтво платника ПДВ №39522342

ІПН 054836627023

Тел/факс 0692-547-374, 545-853


Головний лікар_______________ С.В.Попов

М.П.
Схожі:

Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconПротокол №20
Хк "АвтоКрАЗ" (протокол №18 від 08. 04. 2011 р.) встановлено, що право участі у Загальних зборах акціонерів хк "АвтоКрАЗ" 19 квітня...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconПрограма комплексної практики освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр галузь знань 0207 «Культура»
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу від 07. 09. 2011 р., протокол №9, на засіданні методичної комісії факультету...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузь знань 1401 „Сфера обслуговування” напрям підготовки 140101 „Готельно-ресторанна справа”
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу від від 07. 09. 2011 р., протокол №9, на засіданні методичної комісії факультету...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconПрограма комплексної бакалаврської практики для студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Вступ
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу від 07. 09. 2011 р., протокол №9, на засіданні методичної комісії факультету...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconЗатверджено Директор В. Т. Сусіденко программа програма комплексного державного екзамену з базової освіти
Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу від 07. 09. 2011 р., протокол №9, на засіданні методичної комісії факультету...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р icon«бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 2011 р., протокол №, на засіданні методичної...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconПрограма та робоча програма освітньо-кваліфікаційний рівень магістр Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Втеі кнтеу (протокол №2 від 31. 01. 2011 р.) методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму втеі кнтеу (протокол...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconПротокол №12 від 01. 09. 2011 р. Тематичний план занять для навчально-спортивної групи з «Футболу» для студентів І-Х, ІІ-Х
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри психології, соціології та права Протокол №12 від 01. 09. 2011 р
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"
Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 11 квітня 2007 р., протокол №14 та методичною радою обліково-фінансового факультету...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconЗатверджую директор втеі кнтеу в. Т. Сусіденко програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства» форма навчання денна Вінниця 2011
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 07 вересня 2011р., протокол №10, на засіданні...
Протокол №64 від «14» квітня 2011 р iconЗатверджую директор втеі кнтеу в. Т. Сусіденко програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст напрям підготовки 050107 «Економіка підприємства» форма навчання заочна (перепідготовка) Вінниця 2011
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 07 вересня 2011р., протокол №10, на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов