Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог icon

Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимогНазваПоложення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Дата конвертації26.02.2013
Розмір345.15 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

1. Загальні положення

1

2

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог

Закону "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI (із змінами)

(далі - Закон) та Наказу Міністерства економіки України від

26.07.2011 року №919 «Про затвердження стандартної документації

конкурсних торгів».

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних

торгів, вживаються в значеннях визначених Законом.

1.2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

«Комунальний заклад «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова» (надалі – Замовник)

місцезнаходження

Україна, 99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського,19

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Савченко Ритта Борисівна – інженер метролог КЗ «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова», 99011, м.Севастополь, вул.Адм.Октябрьського,19,
т. (0692) 559-258.

Зубкова Натал’я Миколаївна – провідний бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів КЗ «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова»,
99011, м.Севастополь, вул.Адм.Октябрьського,19, каб.№37,
т/ф (0692) 559-464, електрона адреса: peo-gorbol1@rambler.ru

1.3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

«Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування (поточний ремонт комп’ютерного томографу» - код ДК 33.10.9

вид предмета закупівлі

послуга

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

99011, м. Севастополь, вул.Адм.Октябрьського,19, консультаційно-діагностичний центр (відділ променевої діагностики)

1 (одна) послуга

Обсяг послуги згідно Додатку 4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

З дати підписання договору про надання послуги, протягом 2011 року.


1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі

на рівних умовах

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


1.7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що

готуються замовником, викладаються українською мовою, а також

за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати

автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст,

викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою.

У разі надання учасником будь-яких документів, складених іноземною

мовою, вони повинні бути перекладені українською.

Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може додатково подавати свою тендерну пропозицію англійською або російською мовами.

Усі звернення, листи, заявки, які подаються учасниками замовнику з будь-яких питань, пов’язаних з участю у процедурі закупівлі, мають бути складені українською мовою.

^ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію від замовника конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів *.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

*Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

^ 2.2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах *.

*Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону

^ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, повинна бути прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті з урахуванням вимог зазначених нижче.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів по всьому предмету закупівлі.

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі та запечатується у конверті, який повинен містити комерційну і технічну частини.

Конверт на місцях склеювання (кутки) підписуються безпосередньо учасником, або уповноваженою особою учасника згідно Статуту (або інших установчих документів) чи довіреності, копія якої має бути додана у складі пропозиції конкурсних торгів із зразком підпису цієї уповноваженої особи та посвідчуються його печаткою (за наявності).

Кожна частина пропозиції конкурсних торгів повинна бути зброшурована, завірена підписом учасника або його уповноваженої особи та скріплена печаткою (за наявності), мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів (Додаток 1). На останньому аркуші (на місці прошивання) необхідно зробити надпис «прошито й пронумеровано», вказати кількість аркушів, поставити підпис уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та його розшифровку, засвідчити печаткою* Учасника. Невиконання зазначених вимог спричиняє відхилення пропозиції конкурсних торгів.

На конверти з конкурсної пропозицією мають бути зазначені:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною та фактичною адресою учасника – необхідно вказувати окремо кожну адресу), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до ____________ " (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)

У тому випадку, якщо згідно цієї документації конкурсних торгів передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, повинні бути скріплені надписом «З оригіналом згідно» та завірені підписом уповноваженої особи. Якщо документацією конкурсних торгів не передбачено можливості надання копій, учаснику слід надавати оригінал відповідного документу або його нотаріально посвідчену копію.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується:

1). для учасника торгів фізичної особи:

А) копію паспорту, що засвідчує його особу;

Б) якщо учасника - фізичну особу представляє інша особа, то таким підтвердженням повинно бути нотаріально посвідчена довіреність на представництво інтересів, підпису документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

2). для учасників торгів юридичних осіб:

А) копія паспорту, копію виписки з протоколу засновників або копію наказу про призначення особи, уповноваженої підписувати документи згідно з Статутом (або іншими установчими документами).

Б) у разі якщо за учасника юридичну особу підписує документи особа не уповноважена згідно зі Статутом (або іншими установчими документами), то необхідно надати:

- копію паспорту, посвідчену довіреність на представництво інтересів учасника, підпису документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства;

В Інформації щодо ціни та інших комерційних Учасник визначає ціни на запасні частини, які він пропонує використовувати з метою надання послуг замовнику та вартість виконання самої послуги, викладеної за формою згідно з Додатком 2 до цієї документації конкурсних торгів, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (по кожній позиції), витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів усіх інших витрат на умовах поставки DDP-склад Замовника (у редакції Інкотермс -2000).

Ті статті витрат, які учасник не врахував при визначенні ціни пропозиції конкурсних торгів, не підлягають оплаті Замовником після підписання договору та під час його виконання. Вважається, що вони включені в ціну послуги.

Для правильного оформлення пропозиції Учасник вивчає цю документацію та додатки до неї. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик Учасника та спричинить за собою відхилення пропозиції.

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

  • кваліфікаційної частини;

  • технічної частини

Кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна включати:

- Інформацію щодо ціни та інших комерційних умов, які пропонуються учасником (за формою, встановленою Додатком 2 до цієї документації конкурсних торгів);

- документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, вимогам, встановлених статтею 17 Закону, та іншим вимогам Замовника згідно з п. 3.6. цієї документації.

-   документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів згідно п. 3.1 цієї документації;

- також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані Учасниками згідно з цією документацією конкурсних торгів та які не включаються у інші частини пропозиції конкурсних торгів.

Технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити інформацію (документальне підтвердження) про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, встановлені замовником у п. 3.7. цієї документації;

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення ПКТ не вимагається


3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів

з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

(До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів)

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

(При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимогами, встановленими статтею 17 Закону, та інформацією про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством)

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям та іншім вимогам, встановленими діючим законодавством, та надати документальне підтвердження про наступне:

^ 1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- Оригінал довідки, в довільній формі, про наявність та кількість у Учасника, матеріально-технічної бази, необхідної для виконання умов договору про закупівлю.

^ 2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

- Довідка, в довільній формі про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. У вказаній довідці зазначається прізвище, ім’я та по-батькові працівника, вид освіти, спеціальність, загальний стаж роботи, стаж роботи на підприємстві Учасника;

- Копії дипломів та трудових книжок або трудових договорів працівників Учасника, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою учасника на кожного фахівця.

^ 3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (не береться до уваги досвід співпраці із КЗ «Міська лікарня №1 ім. М.І.Пірогова»):

- Довідка в довільній формі про виконання Учасником договорів про надання послуг, аналогічних предмету закупівлі з вказуванням обсягу послуг, адреси та телефонів замовників.

- Позитивні відгуки Замовників про виконання Учасником договорів, (оригінали листів від Покупців. Не менше двох відгуків).

^ 4. Наявність фінансової спроможності:

- Копія балансу підприємства по ф. № 1 за останній звітній період (з наявністю відмітки відповідного органу або іншій документ, що підтверджує подання балансу до цього органу);

- Копія звіту про фінансові результати по ф. № 2 за останній звітній період (з наявністю відмітки відповідного органу або іншій документ, що підтверджує подання звіту до цього органу);

- Копія звіту про рух грошових коштів по ф. № 3 за останній звітній період (з наявністю відмітки відповідного органу або іншій документ, що підтверджує подання звіту до цього органу);

^ У разі надання пропозиції Учасником, реєстрація якого здійснена в поточному році – вказані документи (форми звітності) надаються за звітний, відпрацьований період.

- Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків), видану не більш місячної давнини, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами та про відкриття рахунків (оригінал).

Інші критерії

^ 5. Відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених п. 2, 4, 5 частини 1 ст. 17 Закону:

- Довідка, складена у довільної формі (за підписом учасника або видана правоохоронними органами України або уповноваженими установами) про те, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, а також, що у фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи, яку уповноважено Учасником представляти інтереси у процедурі закупівлі, відсутня не знята або непогашена судимість за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів. Дата довідки не більше місячної давнини відносно до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 6. Наявність правомочності на укладення договору про закупівлю:

- Надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (копія протоколу зборів учасників-засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника), та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису договору та інших документів, пов’язаних з підписом договору у разі акцепту (для юридичних осіб).

^ 7. Наявність документа, який підтверджує, що учасник торгів не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура:

- Оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України чи іншого відповідно уповноваженого органу (чи установи, підприємства) про відсутність рішення про порушення проти суб'єкта господарювання (учасника торгів) справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

^ 8. Наявність документів, яки підтверджують, що учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів):

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, яка дійсна на дату проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- Оригінал або нотаріально завірена копія дійсної на дату проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів довідка з Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету (видану не більш ніж місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів);

^ 9. Наявність документів, яки підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту:

- Копію Статуту, Установчого договору (за наявності);

- Копію Свідоцтва про державну реєстрацію;

- Копію довідки про включення в ЄДРПОУ;

- виписку, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців встановленої форми;

- довідку, викладену у довільної формі, яка містить відомості про учасника торгів:

а) адреса - юридична та фактична, телефон, факс;

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) банківські реквізити (інформація про наявні розрахункові рахунки учасника в банківських установах України із зазначенням номерів рахунків, найменувань банків та МФО);

д) вид торгівельної діяльності, яку здійснює учасник (оптова та/або роздрібна)

- Учасник повинен надати документи, що регламентують право
діяльності в даній сфері, а саме: завірену копію ліцензії на право провадження використання джерел іонізуючого випромінювання;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

- копію паспорту (для фізичних осіб).

а) документи, що не передбачені законодавством для учасників – суб’єктів малого підприємства, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів;

б) якщо учасником торгів є нерезидент, він має подати документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру чи інші правовстановлюючі документи відповідно до законодавства тієї держави, резидентом якої він є. Також такий учасник повинен надати витяг з законодавчих нормативних актів тієї держави, згідно з якими визначається надання цих документів на українській мові. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку, крім випадків коли встановлено звільнення документів від легалізації на території України.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, які викладені у Додатку № 4 документації конкурсних торгів також можливі коментарі та пропозиції щодо вимог до якості надання послуги та будь-яку необхідну додаткову інформацію на розсуд Учасника:

- учасник повинен надати довідку з детальним описом основних технічних характеристик матеріалів та деталей, що передбачається використовувати, щодо кожного найменування (за формою, встановленою Додатком 2 до цієї документації конкурсних торгів);

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгівОкремі частини предмета закупівлі (лоти) – не визначаються3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

^ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Україна, 99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського,19. Приміщення поліклініки №1, другий поверх, каб.37

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

22.03.2011р. до 10 год.00 хв. за місцевим часом.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

Україна, 99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського,19. Приміщення поліклініки №1, кабінет головного лікаря, к.38

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

22.03.2011р. об 11 год.00 хв. за місцевим часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Представнику учасника, який буде присутній на розкритті пропозицій конкурсних торгів, слід надати підтвердження його повноважень наступними документами:

  • якщо Учасник торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документу, що засвідчує його особу;

  • якщо Учасник торгів є юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документу, що засвідчує його особу;

  • якщо Учасника торгів представляє інша (уповноважена) особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів Учасника, підпис документів, пов’язаних з проведенням торгів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документу, якій підтверджує повноваження керівника, що підписав довіреність, а також мати при собі оригінал документу, що засвідчує уповноважену особу;

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.


Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону.

^ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори

з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох). Максимальна кількість балів - 100. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію «Ціна», кількість балів по цьому критерію дорівнює 100.

^ Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів (100). Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:

а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;

б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;

в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю відповідним чином коригується.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

5.3. Інша інформаціяЗамовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій ст.17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні.

Документація конкурсних торгів безоплатно надається замовником протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту, або може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу, при цьому слід звернути увагу (!!!) на наступне: згідно частині першій ст.23 Закону роз’яснення надаються Учаснику, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, тому радимо Учасникам письмово підтверджувати намір взяти участь у процедурі закупівлі, та надіслати Замовнику запит на отримання документації конкурсних торгів.

З метою забезпечення вимог про конфіденційність (пункт 2 ст.14 Закону) та здійснення своєчасного та повного розгляду усіх звернень, запитів, листів, заявок (або інших документів), які подаються учасниками (чи фізичними/юридичними особами, які отримали документацією конкурсних торгів) замовнику з будь-яких питань, пов’язаних з участю у процедурі закупівлі, замовник встановлює наступні вимоги щодо оформлення цих документів:

- вони мають бути підписані безпосередньо учасником (чи фізичною/юридичною особою, яка отримала документацією конкурсних торгів) або його уповноваженою особою, право підпису якої підтверджено в порядку п.3.1. цієї документації конкурсних торгів, при цьому копії таких документів мають бути додані до цього звернення, листа, заявки, тощо;

- мають містити відбиток печатки цього учасника, крім фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність без печатки;

- в цих документах мають бути зазначені повне найменування (для юридичної особи) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи) учасника (чи особи, яка отримала документацію конкурсних торгів), який надіслав це звернення, лист або заявку, його місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи), засоби зв’язку (телефон, факс, E-mail (за наявності));

- документи повинні мати вказівку на процедуру закупівлі, з питань участі у якої вони подані: номер оголошення, дата та номер Інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», в якому розміщене оголошення про торги; предмет закупівлі згідно оголошення; назва лоту в якому учасник має намір взяти участь (якщо документацією конкурсних торгів передбачено подання пропозицій конкурсних торгів по частинах предмету закупівлі).

- усі додатки, які будуть додаватися до звернення, запиту, листів, заявок (або інший документ), повинні бути засвідчені підписом учасника (чи фізичною/юридичною особою, яка отримала документацією конкурсних торгів) або його уповноваженої особи та скріплена печаткою (за наявності), мати нумерацію сторінок.

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст.16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у ст.17 та частині сьомій ст.28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі послуги;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.


Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону


^ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 календарних днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

^ 1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2011 році надати Замовнику послугу з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування (поточний ремонт томографу Somatom Emoution Duo s\n 36908. 2003 h/d/) – код ДК 33.10.9 (надалі - послуга),  зазначені в калькуляції витрат на послуг (Додаток 1), а Замовник – прийняти і оплатити надані послуги.

1.2. Об’єм послуги, кількість витратного матеріалу, якій постачається згідно калькуляції витрат на послуг (Додаток 1), що надається до цього Договору і є його невід'ємною частиною

1.3. Обсяги закупівлі послуги можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

^ 2. Якість послуги

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послугу,  передбачену цим Договором, якість якої відповідає умовам чинного законодавства:

- Виконавець гарантує якість наданої послуги, що закуповується Замовником за цим Договором . Обов’язкова гарантія після ремонту не менше шості месяців.

- якщо запчастини виявляться дефектними або таким, що не будуть відповідати умовам цього Договору, Виконавець зобов’язаний замінити дефектні частини (деталі). Всі витрати, пов’язані із заміною деталів неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Виконавець. Термін, протягом якого Виконавець повинен замінити дефектні деталі – не пізніше ніж протягом 21 дні з моменту письмового звернення Замовника;

- Деталі підлягають обов'язковому маркуванню відповідно до вимог стандарту або технічних умов.

^ 3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить ________ (__________________) грн., у т.ч. ПДВ/без ПДВ (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість"), ціна за одиницю згідно калькуляції витрат на послуг (Додаток 1), що надається до цього Договору.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна послуги визначається з урахуванням податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів та усіх інших витрат.

^ 4. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата проводиться на підставі двосторонніх актів надання послуг після пред'явлення Виконавцем рахунка на оплату наданої послуги (далі - рахунок) на умовах відстрочки платежу на термін 30 календарних днів

з моменту підписання двома сторонами акту виконаних робіт

4.2. До рахунка додаються: калькуляція реальних витрат на послугу та акт виконаних робіт.

4.3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник має право провести попередню оплату послуг у розмірі не більш ніж 30% від загальної вартості договору на термін не більш ніж 30 днів.

^ 5. Місце та строки надання послуги

5.1. Строк (термін) надання послуги на протязі 21 календарного дню з дня отримання заявки від Замовника, протягом 2011року.

5.2. Місце надання послуги:

99011, м. Севастополь, вул. Адмірала Октябрьського, 19, консультаційно-діагностичний центр (відділ променевої діагностики)

^ 6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги;

6.1.2. Приймати виконані послуги по акту виконаних робот.


6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його про це у 10 денний строк;

6.2.2. Контролювати проведення поточного ремонту томографу у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг надання послуги та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцю без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Вимагати надання сертифікату або іншого документу, який посвідчує відповідність наданої послуги вимогам відповідних стандартів або технічних умов.


6.3. Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити проведення поточного ремонту у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2.Забезпечити проведення поточного ремонту томографу, якість якого відповідає умовам,  встановленим розділом 2 цього Договору;


6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;

6.4.2. На дострокове надання послуги за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право  достроково розірвати цей  Договір, повідомивши про це Замовника у 10 денний строк.

6.5. Перелік прав та обов’язків сторін не є вичерпним та визначається змістом укладеного договору та нормами чинного законодавства України.

^ 7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть  відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуги за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості недоданої послуги за кожний день прострочення.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: порушення строків виконання своїх зобов’язань Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка від вартості недоданої послуги за кожний день прострочення.

7.4. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник звільняється від відповідальності за порушення строків оплати послуги, а розрахунки за надані у повному об’ємі послуги здійснюються при отриманні Замовником бюджетного фінансування закупівлі.

^ 8. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і скріплення його печаткамипечаткою) Сторін і діє до 31.12.2011 року, або до повного виконання взаєморозрахунків між сторонами за надання послуги у повному обсязі.

8.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9. Інші умови:

11.1. Жодна із сторін договору не має права передавати права та обов’язки по даному договору третім особами без згоди іншої сторони.

11.2. Строк надання послуги може бути продовжений на 1 (один) рік у разі виникнення обє′ктивних обставин, що спричинили затримку його виконання, в тому числі форс-мажор, затримки з фінансування видатків Замовника.

11.3. Вантажоотримувачами та платниками по даному договору є структурні підрозділи Замовника.


Інші умови та зміст договору про закупівлю послуг визначаються виключно Замовником в односторонньому порядку та не підлягають зміні зі сторони учасника – переможця торгів.


6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю послуги відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не передбачається


Додаток 1


РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ до____________________________ частини *

щодо процедури закупівлі
препаратів ФАРМАЦЕВТИЧНІХ (АМІДИ ЦІКЛІЧНІ, ЇХ ПОХІДНІ ТА СОЛІ)


______________________________________________________________

(найменування учасника)

з/п

Найменування документу

№ сторінки

* Зазначити найменування частини пропозиції конкурсних торгів (комерційна частина, технічна частина або частина «Забезпечення пропозиції конкурсних торгів»)


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою**


** Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством
Додаток 2

До документації конкурсних торгів


^ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА


Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного,

хірургічного та ортопедичного устаткування, код за ДК 016-97 (33.10.9)

(Послуги з поточного ремонту томографу Somatom Emoution Duo s\n 36908. 2003 h/d/)п/п


Найменування технічних і якісних характеристик

Вимога

Характеристики запропоновані учасником

 

Поточний ремонт томографу проводиться у відповідності з вимогами викладеними в технічній документації і інструкції з експлуатації

Наявність ліцензії на право виконання даних видів робіт та кваліфікованого персоналу. Обов’язкова після ремонту гарантія не менше шості місяців


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Додаток 3


Форма «Інформації щодо ціни та інших комерційних умов,

які пропонуються учасником» подається у вигляді, наведеному

нижче,на фірмовому бланку.* Учасник не повинен відступати від даної форми


Інформація щодо ціни та

інших комерційних умов, які пропонуються учасником


Ми, _____________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування, код за ДК 016-97 (33.10.9) (поточний ремонт томографу Somatom Emoution Duo s\n 36908. 2003 h/d/) згідно з умовами документації конкурсних торгів Замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів та необхідні технічні і якісні характеристики предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми погоджуємося з усіма вимогами встановленими в документації конкурсних торгів та виражаємо намір вважати себе зобов'язаними у разі прийняття нашої пропозиції замовником за наступними умовами:з/п

Найменування

Одиниця

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю без ПДВ(з вартістю запчастин)

Загальна вартість без ПДВ, грнПриміт ка
^ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ, без ПДВ

_______________________________________________________________________________________ гривень

(зазначити загальну вартість всього обсягу послуги цифрами та прописом)


Умови розрахунків: відстрочка платежу 30 календарних днів з моменту одержання послуги.

Строк надання послуги: не пізніше 21 (двадцяти одного) календарного дні з дня отримання заявки від Замовника


1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом строку її дії, а саме 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Якщо наша пропозиція буде акцептована за результатами торгів, Ми згодні підписати Договір (з основними умовами якого, вказаними у цієї документації конкурсних торгів, погоджуємося) із Замовником у строк не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


________________ _______________ __________________________

(^ Посада) (П.І.Б) ( підпис уповноваженої особи Учасника)

М.П.**

«______» ___________________2011 р.


* Пропозиція конкурсних торгів подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має). Учасник-фізична особа складає Пропозиція конкурсних торгів за цією ж формою, але від імені першої особи.

** Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством


Додаток 4


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на поточний ремонт комп'ютерного томографа Somatom Emotion Duo s\n 36908 2003 р.в.


1. Опис несправностей: відмова з ініціалізації гентрі. Вихід з ладу силових щіток, силових запобіжників, струмопровідного кільця.

2. Роботи, яки необхідно виконати: ремонтні роботи із заміною кільця з струмопровідними доріжками параметри яких не гірше ніж:


- матеріал струмопровідних доріжок: мідь,


- зовнішній діаметр кільця не менше ніж: 1633 мм.,

- товщина кільця основи: 27 мм.,

- внутрішній діаметр кільця: 1533 мм.,

- кількість струмопровідних доріжок типу Power: 3,

- ширина струмопровідних доріжок типу Power: 8 мм.,

- кількість струмопровідних доріжок типу Data: 4,

- ширина струмопровідних доріжок типу Data: 5 мм.,


- відстань між струмопровідними доріжками вказані від внутрішнього кінця кільця:

- відстань від внутрішнього кінця кільця доріжки Data-1: 20 мм.,

- відстань від доріжки Data-1 до Data-2: 3 мм.,

- відстань від доріжки Data-2 до Power-1: 7 мм.,

- відстань від доріжки Power-1 до Data-3: 7 мм.,

- відстань від доріжки Data-3 до Data-4: 5 мм.,

- відстань від доріжки Data-4 до Power-2: 7 мм.,

- відстань від доріжки Power-2 до Power-3: 7 мм.,

- відстань від доріжки Power-3 до основи кільця: 8 мм.,


- розташування фіксуючих отворів - 6 отворів з шагом 60 градусів,

- центри фіксуючих отворів розташовані на відстані 11 мм від внутрішнього кільця,


Виконання заміни наступних елементів


- силові щітки виконані з – графіту та мають розміри, мм: 6х6х20

- сигнальні щітки, виконані з – графіту та мають розміри, мм: 3х4х20


3. Загальні вимоги до предмету закупівлі:

  1. Перелік та кількість запропонованої учасником послуги мають відповідати тим, що визначені у п.2 цього додатку

  2. Якість матеріалу що використовуються при проведенні ремонтних робот повинні бути оригінальними і відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів.

  3. Наявність Ліцензії на право провадження використання джерел іонізуючого випромінювання (додати копію Ліцензії).Схожі:

Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconПротокол №64 від «14» квітня 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconПротокол №24 від «04» березня 2011 р
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconПрограмний комплекс авк-5 10. 3 ) 31 сд дф 2-1-1 Управління культури Берегівської міської ради Товари затверджено
Документація конкурсних торгів (далі дкт) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconСевастопольський національний технічний університет
Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconСевастопольський національний технічний університет
Документація конкурсних торгів разроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуваються в цій документауції конкурсних...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconОголошення про проведення відкритих торгів №007476(тех) у іб вдз №31(477) від 14. 03. 2011 р. Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів
Дк 29. 22. 9, як таку, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів (п. 3, ч. 1, ст. 29 Закону України від 01. 06. 2010...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів №1 рз/ВТ
Відповідальний за проведення торгів: Товстик Василій Ананійович, голова комітету з конкурсних торгів, 01011 м. Київ, пер. Панаса...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconГолова комітету з конкурсних торгів, головний лікар
Фатькіна Тетяна Самсонівна – завідувач аптекою, заступник голови комітету з конкурсних торгів кз «Міська лікарня №1 ім. М.І. Пірогова»,...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconГолова комітету з конкурсних торгів, головний лікар
Фатькіна Тетяна Самсонівна – завідувач аптекою, заступник голови комітету з конкурсних торгів кз «Міська лікарня №1 ім. М.І. Пірогова»,...
Положення 1 2 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог iconГолова комітету з конкурсних торгів, головний лікар
Фатькіна Тетяна Самсонівна – завідувач аптекою, заступник голови комітету з конкурсних торгів кз «Міська лікарня №1 ім. М.І. Пірогова»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов