Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» icon

Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print»НазваДоговір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print»
Дата конвертації03.08.2014
Розмір66.79 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>ДОГОВІР №_______________________________________________

ПРО УЧАСТЬ В ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ «ТМ Blue Print»
" " 20 р. м. ______________

Суб’єкти господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопартс», платник податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Гаркуша Е.В., який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Організатор», з однієї сторони, та ___________________________________________________, в особі директора _____________________________________, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Партнер», з другої сторони, уклали цей договір (далі по тексту – Договір), про наступне:
1. Предмет Договору

 1. Статус «Партнера» включає:

 1. Спеціальну знижку , для «Партнера» - 45% * , на закупівлю продукції ТМ Blue Print .

Дана знижка не підсумовується і не поширюється на замовлення зі спеціальною ціною .

** Знижка діє для готівкових і безготівкових платежів .

*** Знижка надається тільки після виконання умов отримання знижки, зазначених нижче:.
Варіант № 1 - Одноразова закупівля на суму 30 000 грн , під розрахункове знижку 45%

Варіант № 2 - Накопичувальна закупівля на суму 30 000 грн , починаючи з 01.11.13 , з подальшою знижкою 45%

 1. Позиціонування Автосервісу як мережевого з сертифікацією від виробника. *

*Статус офіційного дилера Blue Print від ТОВ «Автопартс» .

 1. Право надання гарантії на продукцію від виробника. *

*Стандартні умови гарантії від ТОВ «Автопартс» .

 1. Індивідуальні умови відстрочки платежу

 2. Пакет «Відкриття »

*Пакет «Відкриття » виділяється одноразово , після укладення Партнерського Договору. Позиції, що входять в пакет «Відкриття», визначаються Сторонами в індивідуальному порядку та оформлюються у вигляді Додаткової угоди до Партнерского Договору.

** Пакет «Відкриття » видається після виконання умов щодо отримання дилерської знижки в 45 %.

 1. Підвищення кваліфікації персоналу за рахунок технічних семінарів від виробника , гарантовано 1 раз на рік (безкоштовно).

 2. Забезпечення каталогами та технічною інформацією (безкоштовно).

 3. Маркетингова і рекламна підтримка для залучення автовласників (реклама мережі в ЗМІ та Інтернеті , доступ до графічних вихідних рекламних матеріалів (буклети , листівки , візитки та інше) , єдине ціноутворення) .

 4. Участь в бонусній програмі Автопартс (при здійсненні закупівель , клієнти накопичують бали , які можуть обміняти на призи ) .

 5. Адресне розміщення в рамках РК ТОВ «Автопартс» .

 6. Участь в іміджевих заходах. 1. «Партнер», зобов’язується:

 1. Забезпечити ремонт транспортних засобів, на якісному рівні у відповідності до вимог концепції Партнерської Програми.

 2. Активно займатися просуванням та продажем продукції ТМ Blue Print.

 3. Використовувати в роботі тільки продукцію ТМ Blue Print (якщо клієнт не потребує іншого).

 4. Не використовувати логотипи, або назву «Партнерської Програми», «Blue Print», для реклами третіх осіб.

 5. Приймати участь в маркетингових та рекламних заходах, в рамках «Партнерської Програми Blue Print»

 6. Відвідувати технічні семінари

 7. Придбати у «Організатора», продукцію ТМ Blue Print, на суму 30 000 грн., з моменту старту програми - 01.11.13. до 31.12.14 для отримання дилерської знижки та стартового пакету «Відкриття».

 8. Використовувати всі атрибути пакету «Відкриття», тільки для внутрішнього і зовнішнього оформлення підприємства.

 9. Після отримання стартового пакету «Відкриття», протягом 30 днів, надати «Організатору»фотозвіт станції технічного обслуговування, який підтверджуює оформлення згідно стандартів, на електронному чи паперовому насії на адресу «Організатора».

 10. Придбати у «Організатора», продукцію ТМ Blue Print, на суму 240 000 грн., протягом 14 місяців, з моменту старту програми - 01.11.13. Обсяг закупівель контролюється Організатором кожні 6 місяців, на основі документів що надаються Партнером та підтверджують факт покупки

  1. «Організатор», має право:

 1. один раз за період, по закінченню 6 місяців з початку дії Договору, позбавити клієнта Партнерства (в цьому випадку Партнер, позбавляється всіх переваг, за винятком пакету «Відкриття»), у разі невиконання плану обсягу закупівель.


\

^ 2. Строк дії Договору

 1. Договір набуває чинності з моменту його підписання повноважними представниками обох сторін та скріплення печатками сторін.

 2. Договір діє до 31 грудня 2014 року включно. Строк дії Договору може бути продовжено за умов, перегляду обсягу необхідних закупівель за рік.

2.3. У разі, якщо на момент закінчення чергового строку дії Договору та наявності заяви від однієї із сторін про небажання продовжувати подальші договірні відносини, а також відсутності між сторонами будь-яких взаємні претензій, Договір автоматично продовжує свою дію на наступний календарний рік до виконання сторонами всіх взаємних зобов'язань і проведення остаточних розрахунків між ними.

^

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН3.1. Сторони зобов’язуються діяти сумлінно у відношенні одна одної для того, щоб не заподіювати одна одній збитків.

3.2. Сторона, винна в заподіянні збитків іншій стороні за даним Договором, зобов’язується відшкодувати документально підтверджені збитки у повному обсязі.

3.3. Відшкодування збитків не звільняє винну сторону від виконання зобов’язань.

^

4.ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН4.1. Сторона звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо це відбулося в результаті дії обставин нездоланної сили.

4.2. Під обставинами нездоланної сили сторони розуміють стихійні лиха, пожежі, воєнні дії будь-якого характеру, епідемії, епізоотії, страйку, рішення органів державної влади і/чи керування, якщо такі обставини виникли після підписання Договору, і Сторони не могли їх передбачити, ні запобігти розумними діями.

4.3. Сторона, на виконання зобов’язань якої, вплинули обставини нездоланної сили, повідомляє про це іншу Сторону негайно. Протягом 10 днів така Сторона повинна підтвердити дію (припинення) обставин нездоланної сили відповідними документами.

4.4. Порушення терміну, зазначеного в п. 4.3. Договору, позбавляє Сторону права посилатися на дію обставин нездоланної сили.

4.5. Якщо дія обставин нездоланної сили протриває більш одного місяця, дія Договору припиняється.
^

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ5.1. Розбіжності, що виникають між Сторонами в зв’язку з виконанням Договору або припиненням його чинності, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на розгляд до відповідного господарського суду, в порядку, встановленому чинним законодавством України.
^ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу, українською мовою, по одному екземпляру для кожної Сторони.

6.2. Листування Сторін, що велося до укладення Договору, після підписання Договору втрачає силу.

6.3. Передача прав і обов’язків за Договором третім особам не допускається без письмової згоди іншої Сторони.

6.4. Усі повідомлення, передбачені Договором, відбуваються в письмовій формі і направляються нарочним, поштою, телеграфом, телетайпом чи іншим способом зв’язку, що дозволяє фіксувати відправлення й одержання кореспонденції. Допускається передача повідомлень по факсу.

6.5. Усі зміни, доповнення і додатки до Договору оформляються у письмовій формі і повинні бути підписані повноважними представниками Сторін.

6.6. З питань, що не урегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним в Україні законодавством.

6.7. Партнер здійснює свою діяльність в рамках цього Договору від власного імені та за власний рахунок.

6.8. Вся документація та переписка, що здійснюється в рамках цього Договору, є конфіденційною та не підлягає передачі або розповсюдженню третім особам.


 1. ^ РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ПІДПИСИ:

ОРГАНІЗАТОР

ПАРТНЕР


Назва: ТОВ „Автопартс”

Адреса: м.Київ, вул.Дорогожицька, 1

Рахунок 26000103304001

У ПАТ «Альфа-банк» в м.Києві

МФО 300346, код ЄДРПОУ 34184200

Св. ППДВ № 100349690

Інд. податковий номер 341842026520

Тел./факс: (044) 537-48-97
Директор Є.В. Гаркуша


Назва:

Адреса:

Рахунок

У банку

МФО _____________, код ЄДРПОУ

Св. ППДВ №

Інд. податковий номер

Тел./факс:

Директор


Схожі:

Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconДоговір – заявка №
Прошу агентство фоп волков М. О. забронювати участь у програмі літнього стажування та подорожей в США «Ворк енд Тревел» (далі у тексті...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconТиповий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconТиповий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconТиповий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconТиповий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconТиповий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бар
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconДодаток до рішення 17 сесії Івановецької сільської ради 6 скликання від 23. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconДодаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconДодаток до рішення 21 сесії Комаровецької сільської ради 6 скликання від 28. 12. 2012 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Договір № про участь в партнерській програмі «тм blue Print» iconДоговір про надання завдатку
Договір про завдаток") у відповідності із параграфом 5 глави 49 Цивільного кодексу України з метою підтвердження укладення Сторонами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов