Програма для учнів основної школи пояснювальна записка icon

Програма для учнів основної школи пояснювальна запискаНазваПрограма для учнів основної школи пояснювальна записка
Сторінка1/3
Дата конвертації03.01.2013
Розмір422.03 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3

Intel® «Шлях до успіху»

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма Intel® «Шлях до успіху» є частиною міжнародного проекту компанії Intel «Інновації в освіті». Програма створена Корпорацією Intel у співробітництві з освітніми урядовими організаціями різних країн. Програму адаптовано до Державних освітніх стандартів України та навчальних програм, до вимог та основних положень «Концепції профільного навчання» та «Галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки».

Навчальний курс за програмою призначений для роботи з учнями основної школи загальноосвітніх навчальних закладів за рахунок варіативної частини навчальних планів (факультативи, курси за вибором, спецкурси). Можливе впровадження програми за рахунок годин, відведених в школі на гурткову роботу, а також для позашкільних навчальних закладів та під час навчальної практики.


Особливу увагу в програмі приділено розвитку самоспрямування учнів у навчанні – розпізнаванню, визначенню своїх навчальних потреб, знаходження потрібних для саморозвитку ресурсів, вмінню визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги, що формує бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Комп’ютерні технології в програмі використані як засіб розвитку і формування життєво необхідних навичок. Комплексність підходу є характерною рисою програми, оскільки в учнів не тільки формуються комп’ютерні навички, а також відбувається цілеспрямований розвиток навичок, пов’язаних з успішною адаптацією в суспільстві, навичок роботи з громадянськими проектами. Програма сприяє самовизначенню учнів при виборі профілю навчання та щодо вибору майбутньої професії.

Особливістю прогарами є те, що вона орієнтована перш за все на дітей, що раніше не мали змоги навчатися на персональному комп’ютері, у яких доступ до комп’ютерів обмежений, що відповідає умовам навчання та розвитку дітей сіл та малих міст України.

Програма складається з двох частин: «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» (5-7 класи) та «Комп’ютерні технології в майбутній професії» (8-10 класи). При відповідній адаптації можливе впровадження курсу для учнів з 8 років.

Для викладання кожного курсу викладачі мають пройти спеціальний п’ятиденний тренінг за програмою, який проводять сертифіковані тренери.

Програма курсу передбачає диференційоване навчання за курсом. Для кожного завдання та вправи передбачений базовий рівень виконання завдань та додаткові завдання для учнів, які мають кращі комп’ютерні навички.


^ Мета та завдання першої частини програми Intel® «Шлях до успіху»

Курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

Метою курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» є підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей через засвоєння комплексу знань про місцеву спільноту, її проблеми та шляхи їх вирішення при формуванні компетенцій, пов’язаних комп’ютерною грамотністю, навичками критичного мислення та співробітництва.

Виконання учнями соціального проекту з використанням комп’ютерних технологій сприяє формуванню навичок спільної діяльності і співпраці в команді. Всі завдання і проекти спрямовані на активне залучення учнів в життя громади - школи, мікрорайону, села, міста, пошуку шляхів розвитку місцевої спільноти.

Завдання курсу:

 • Формування в учнів знань та уявлень про місцеву громаду, її проблеми, та можливі шляхи їх вирішення.

 • Формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для розв’язання різноманітних проектних завдань.

 • Формування в учнів почуття відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя громади, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати цілі, спрямовані на розвиток своєї спільноти.

 • Розвиток в учнів презентаційних навичок, вміння аргументовано доводити свою думку, переконувати, використовуючи наочність та різноманітні мультимедійні засоби.

 • Розвиток критичного та системного мислення, навичок ефективного спілкування.

 • Розвиток в учнів уміння самостійно за допомогою використання різноманітних ресурсів (Інтернет, друкований та Електронний довідники, інші досвідчені учасники курсу) опановувати комп’ютерні технології для вирішення конкретних завдань з громадянської освіти.

 • Формування навичок оцінювання, само та взаємоперевірки згідно визначених та наданих критеріїв оцінювання діяльності та виконаної роботи.^ Мета та завдання другої частини програми Intel® «Шлях до успіху»,

Курс «Комп’ютерні технології та майбутня професія»

Друга частина програми «Комп’ютерні технології та майбутня професія» має на меті сприяння розвитку в учнів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій для визначення власних схильностей і здібностей, пошуку в Інтернеті інформації щодо різних професій та особливостей ринку праці в Україні та на регіональному рівні. Програма сприяє усвідомленому вибору навчального профілю та майбутньої професії. Всі вправи і проекти цієї частини спрямовані на дослідження проблем, пов’язаних з професійним розвитком людини, питаннями трудової міграції та інших проблем, притаманних розвитку ринку праці в Україні.

Завдання курсу:

 • Формування в учнів знань та уявлень про світ професій, кваліфікаційні характеристики, ринок праці та можливості використання інформаціно-комунікаційних технологій в різних професіях

 • Формування знань та початкових навичок з профдіагностики, вміння ідентифікувати та визначати за допомогою тестів свої інтереси, нахили, використовуючи для цього різноманітні ресурси (друковані та веб-матеріали)

 • Формування життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок

 • Розвиток в учнів уміння самостійно за допомогою використання різноманітних ресурсів (Інтернет, друкований та Електронний довідники, інші учасники курсу) опановувати комп’ютерні технології для вирішення конкретних завдань.

 • Формування в учнів умінь застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для розв’язання проектних завдань з дослідження проблем та виконання проектів, пов’язаних з професійним розвитком особистості та соціальних проблем, пов’язаних з трудовими ресурсами та розвитком ринку праці в Україні.

 • Формування навичок оцінювання, само та взаємоперевірки згідно визначених та наданих критеріїв оцінювання виконаної роботи та діяльності

^ Характеристика структури навчальної програми

Структура начальної програми залежить від умов проведення занять та рівня комп’ютерної підготовленості учнів. За умови, що учні не мають початкових навичок роботи на комп’ютері, або мають лише початкові навички рекомендується послідовне проведення занять - спочатку за першою частиною -«Комп’ютерні технології для місцевої спільноти», а потім за другою частиною -«Комп’ютерні технології та майбутня професія».

В залежності від умов навчального закладу і навчальних цілей, які ставлять перед собою викладачі, керівники школи та громада, можливе окреме самостійне використання кожного курсу. Проте слід зауважити, що самостійне впровадження тільки другої частини курсу можливе тільки за умови наявності у школярів достатнього рівня навичок роботи з офісними комп’ютерними програмами, які вони вивчали на уроках інформатики. Використання цього курсу тісно пов’язане з навчальними планами та програмами з інформатики, які на сучасному етапі дуже відрізняються в залежності від регіону, рівня забезпеченості комп’ютерною технікою та доступу до Інтернету.


Структура курсів за програмою

^ Структурні розділи програми

«Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

«Комп’ютерні технології та майбутня професія»

Основна тема /завдання

^ Кількість годин

Основна тема /завдання

Кількість годин

Вступ. Основна тема курсу. Основні правила роботи та вимоги до оцінювання. Поняття про співробітництво, критичне мислення, ресурси для пошуку інформації та виконання вправ на комп’ютері.

Місцева спільнота, громада. Співробітництво. Критичне мислення. Виконання пошуку в Інтернеті зображень щодо місцевого матеріалу.

2 години (1 заняття)

Світ професій. Профінформування, профконсультація .

Ресурси Інтернету для ознайомлення зі світом професій, професійної само діагностики. Проведення діагностики професійних інтересів. Потреби країни та регіону в різних професіях.

4 години (2 заняття)

Розробка окремих елементів до основної теми. Формування нових комп’ютерних навичок роботи з офісними програмами.

Виконання графічної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (поштова марка, малюнок робочого столу комп’ютера). Основи роботи з графічним редактором Paint.

2 год. (1 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Вчитель. Виконання комп’ютерних робіт для професії вчителя (Диплом, Відомість успішності, Розклад уроків, Інформаційний бюлетень).

4 години (2 заняття)

Виконання графічної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (поштова листівка, знаки, карта).

Основи роботи в програмі Draw

2 год. (1 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Шкільна медична сестра. Виконання комп’ютерних робіт для роботи шкільної медсестри (Форма опитування, Піктограма, Інтерактивна схема, Публічний виступ).

4 години (2 заняття)

Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (Оголошення, візитна картка, довідник, календар, стаття). Основи роботи з текстовим редактором.

4 год. (2 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Фермер. Виконання комп’ютерних робіт для роботи фермера (Вивчення попиту, Планування ділянки, Розподіл витрат, Бізнес-пропозиція)

4 години (2 заняття)Виконання комп’ютерної роботи для місцевої спільноти за вибором учнів (адресна книга, опитування, транспорт, статистика, кошторис). Основи роботи з електронними таблицями.4 год. (2 заняття)

Приклади застосування комп’ютерних технологій в різних професіях та видах професійної діяльності.

Приватний підприємець. Виконання комп’ютерних робіт для роботи приватного підприємця (Логотип і фірмовий бланк, Фінансовий план, Буклет, Веб-сайт)

4 години (2 заняття)

Виконання мультимедійної презентації для місцевої спіль ноти за вибором учнів (Реклама, Хроніка подій, Взірець для нашої спільноти, Новини нашої спільноти, Таланти). Основи роботи з мультимедіа.

4 год. (2 заняття)Повторення. Виконання підсумкової комп’ютерної роботи.

Виконання підсумкової презентації «Альбом на згадку» (вбудовування виконаних робіт в підсумкову презентацію).

2 год. (1 заняття)

Створення електронного портфоліо (збірки виконаних робіт) у вигляді презентації

2 год. (1 заняття)

Розробка та виконання навчального проекту.

Навчальний проект. Вибір теми та визначення проблеми для місцевої спільноти, планування проекту. Виконання соціального проекту , спрямованого на вирішення проблем місцевої спільноти за вибором учнів на одну з запропонованих тем (Популяризуємо зелений туризм, Закладаємо парк, Боремося зі стихійними лихами, Різні проблеми громади).

Створення групової мультимедійної презентації результатів проекту.

12 год. (6 занять)

Навчальний проект. Вибір проблеми, пов’язаної з використанням комп’ютерних технологій у різних професіях, таких, що стосуються ринку праці, трудової міграції та проблем, пов’язаних з трудовими ресурсами в регіоні.

Планування та виконання дослідження, створення мультимедійної презентації результатів проекту.

10 год. (5 занять)

Презентація проекту для членів громади, лідерів спільноти

Презентація соціальних проектів малих груп. Обговорення. Підведення підсумків курсу. Вручення сертифікатів.

2 год.( 1 заняття)

Презентація результатів дослідницьких проектів щодо викликів, які постають перед місцевою спільнотою та окремими людьми, що пов’язані з професійною діяльністю людей.

Підведення підсумків курсу. Вручення сертифікатів.

2 год.( 1 заняття)

^ Особливості організації навчального процесу:

Кожен з курсів Програми розрахований на 34 години (17 занять по 2 години кожне). Основною формою організації занять є урок.

Кожне заняття з учнями (крім першого та останнього) проводиться в такій послідовності:

 • Вступ до теми та розгляд завдань

 • Обговорення в парах, або малих групах

 • Самостійне планування діяльності

 • Виконання роботи на комп’ютері

 • Самоперевірка та само оцінювання

 • Взаємооцінювання та підсумкове обговорення.

З 1-го по 10 заняття за курсом «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» , та з 1-го по 11 заняття за курсом «Комп’ютерні технології та майбутня професія» учні працюють в парах, а потім до завершення курсу під час виконання навчальних проектів вони працюють в малих групах по 3-5 учнів в кожній.

Обов’язковими умовами навчання за програмою курсу є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення. Особливістю програми є те, що вона не орієнтована на конкретне програмне забезпечення. Під час роботи на комп’ютері учні використовують друкований, та електронний довідник з комп’ютерних технологій, які дозволяють використовувати як програми пакету Microsoft Office (2000, 2003, 2007), так і безкоштовне програмне забезпечення, наприклад, офісні програми Open Office. Електронний довідник розміщений в Інтернеті та може бути встановлений вчителем на комп’ютерах учнів.

Бажаною умовою проведення занять за програмою є наявність у класі доступу до Інтернету. Якщо такий доступ відсутній, то замість вправ та завдань, що виконуються з допомогою Інтернету, передбачені аналогічні вправи та завдання для учнів без використання всесвітньої мережі.

^ Загальний зміст програми

Всі частини програми побудовані за принципом «від простого до складного». На початку кожної частини учні знайомляться з провідною темою, яка потім проходить через всі завдання і навчальний проект. Для першої частини курсу «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» такою провідною темою є місцева громада, а для курсу «Комп’ютерні технології та майбутня професія» - основні питання, пов’язані з професійним самовизначенням учнів, ознайомлення зі світом професій та використання сучасних інформаційних технологій для різних професій та видів професійної діяльності.

Згідно навчального плану учні повинні виконати всі завдання в тій послідовності, в якій вони представлені в навчальному посібнику для учнів.


^ Форми контролю та оцінювання діяльності учнів та виконаних робіт


В ході поточного навчання та за підсумками роботи учням не виставляються оцінки. Для визначення рівня практичного оволодіння матеріалом передбачається після виконання кожної вправи та виконання навчального проекту само та взаємоперевірка та само та взаємооцінка учнями і вчителем робіт та діяльності учнів. Перевірка наявності у виконаних роботах обов’язкових елементів проводиться учнями на кожному занятті на етапі Перевірка.

Оцінювання якості роботи та діяльності учнів в ході виконання роботи відбувається за таблицею рівнів досягнень, що відповідають рівням загальнодержавного оцінювання. Крім знань, вмінь щодо виконання кожної роботи оцінюється співпраця та презентаційні навички. На останньому занятті всі учні, які виконали вимоги програми, виконали всі роботи та здійснили і презентували навчальний проект, отримують сертифікати програми затвердженого зразка. (сертифікат додається).


^ Таблиця оцінювання робіт і діяльності учнів


Критерії

Рівні

1 (початковий)

робота потребує доопрацювання

2(середній)

робота близька до поставлених вимог

3 (достатній)

робота відповідає

поставленим вимогам

4 (високий)

робота перевершує

поставлені

вимоги

Оригіналь -ність

Загалом скопійоване вирішення завдання з запропонованого прикладу або з виконаної роботи інших.

Створений частково оригінальний продукт, який відображає власні ідеї, але дещо запозичене в інших або з прикладів в посібнику.

Створений оригінальний продукт, який цілковито відображає власні ідеї.

Створений унікальний оригінальний продукт, який відображає творчі ідеї.

Обов’язкові елементи

Виконана робота містить менше половини всіх обов’язкових елементів.

Робота містить майже всі обов’язкові елементи.Виконана робота містить всі обов’язкові елементи.

Виконана робота містить всі обов’язкові елементи. Учні також спробували виконати одне або кілька ^ Додаткових завдань.

Комп’ютер-ні навички

Виконана робота свідчить: учням потрібна допомога, щоб опанувати комп’ютерні навички, необхідні для створення продукту.

Виконана робота свідчить, що учням треба ліпше використовувати комп’ютерні навички, потрібні для створення продукту.

Виконана робота свідчить, що учні добре використовують комп’ютерні навички, потрібні для створення продукту.

Виконана робота свідчить, що учні дуже добре використовують комп’ютерні навички, потрібні для створення продукту.

Вміння донести своє повідомлення, ідею

Вибір кольорів, розмір шрифту та інших деталей випадковий, відволікає від суті, змісту основного повідомлення.


Вибір кольорів, розмір шрифту та інших деталей частково допомагає сприйняти основне повідомлення.

Вибір кольорів, розмір шрифту та інших деталей допомагає сприйняти основне повідомлення і цілком зрозуміти ідею.

Вибір кольорів, розмір шрифту та інших деталей вдало передає суть основного повідомлення, доповнює та підсилює його сприйняття.

Співпраця

Учні не працювали разом на етапах планування, реалізації, перевірки свого продукту, а також його презентації. Учні працювали порізно, кожен над своєю частиною.

Учні іноді працювали разом над плануванням, реалізацією та перевіркою свого продукту, а також над його презентацією. Кожен виконав свою частину роботи, й лише не багато часу учні працювали разом і допомагали один одному.

Учні працювали як команда на етапах планування, реалізації, перевірки свого продукту, а також його презентації. Кожен виконував свою частину роботи, проте більшість часу учні допомагали один одному.

Учні завжди працювали як команда на етапах планування, реалізації, перевірки свого продукту, а також його презентації. Кожен ретельно виконував свою частину роботи, учні весь час допомагали один одному.


  1   2   3Схожі:

Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма курсу "Інформатика" для основної школи (9-й-12-й класи) Автори: М.І. Жалдак, Н. В. Морзе Пояснювальна записка
Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням....
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Укладачі
О. Завадський, Ю. О. Дорошенко, Ж. В. Потапова) (Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. – К.:...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики 9 класі основної школи в обсязі 1 година на тиждень. Автори виходили з припущення, що...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни 10 11 класи рівень стандарту пояснювальна записка
Державному стандарті освіти (освітня галузь “Суспільствознавство”) та відповідно вимог до профільної школи. Представлено курси історії...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика 10-12 класи Академічний рівень Фізика ( 10-12 класи) Пояснювальна записка
Фізика як навчальний предмет займає визначальне місце у формуванні в учнів наукової картини світу, і тому відіграє роль базового...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту пояснювальна записка
Мета навчання біології на рівні стандарту полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconТехнологія вишивання шовковими стрічками Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми для 10-11-х класів. Програма варіативної частини "вишивка шовковими стрічками"...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПрограма Варіативний модуль технологія вишивання технікою мережки пояснювальна записка
Програмою модуля передбачене ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоратив­но-ужиткового мистецтва — вишивкою як видом...
Програма для учнів основної школи пояснювальна записка iconПояснювальна записка до програм з іноземної мови для учнів 2-12 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
Сучасний стан міжнародних звязків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов