Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші icon

Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати ВашіНазваПрограма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші
Дата конвертації03.01.2013
Розмір74.22 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма Intel® «Шлях до успіху»


Анкета фасилітатора


Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel®«Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші відповіді на наступні запитання. Будь ласка, заповніть кожний розділ відповідно до інструкції.


Увага! Якщо ви заповнюєте цю анкету на комп’ютері, то відмітьте кольором свої відповіді (замаркуйте) цифру, або слово, що відповідають Вашій думці. Наприклад , 2, .


МАТЕРІАЛИ КУРСУ 1. У якій мірі заняття за програмою були цікавими Вашим учням? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Абсолютно НІ Частково Завжди ТАК


 1. У якій мірі проектні ідеї, що прописані у навчальному посібнику, були зрозумілими, доступними та цікавими Вашим учням? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Абсолютно НІ Частково Точно ТАК

 1. ^ При можливості вибору, якому з довідників учні надавали перевагу? Зробіть одну позначку


- «Довідник для учнів» (друкований); □ - «Електронний довідник» (Help Guide)


^ 3а. Як активно Ваші учні користувалися «Електронним довідником» (Help Guide)? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Не користувались Інколи Дуже активно

^ 3б. Коли Ваші учні стикались з труднощами, користуючись «Електронним довідником», то які з труднощів були найтиповішими? Позначте не більше 2-х відповідей.

 -Одночасна робота з декількома вікнами на комп’ютері

 - Пошук потрібних інструкцій в «Електронному довіднику»

 - Відволікання уваги учнів на інші програми та додатки (наприклад, Інтернет)

 - Не було труднощів

 -Електронний довідник не відповідає версії Microsoft Office

 - Інше (опишіть, будь ласка):

_______________________________________________________________________

 1. ^ Охарактеризуйте в цілому, у якій мірі протягом курсу змінились вміння та навички учнів у наступних позиціях:
 1. Володіння комп’ютером? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Зовсім не змінились у деякій мірі дуже сильно

 1. Навички критичного мислення та вирішення проблем? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :


1 2 3 4 5

Зовсім не змінились у деякій мірі дуже сильно

 1. Вміння співробітничати з іншими учнями? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :


1 2 3 4 5

Зовсім не змінились у деякій мірі дуже сильно 1. Визначте за кожним з пунктів, якими джерелами інформації учні користувались найчастіше, коли хотіли отримати відповіді на свої запитання, 1. пов’язані з навичками роботи на комп’ютері (наприклад, як зробити вставку WordArt, зберегти документ або виділити слово)? ^ Позначте одну відповідь:

- Інші учні; □ – Вчителі; □ - «Довідник для учнів»(друкований);□ - Електронний довідник


 1. пов’язані з виконанням вправ та завдань, що не потребують використання комп‘ютера (наприклад, планування, обговорення, вернісаж, тощо…)? Позначте одну відповідь:

- Інші учні; □ – Вчителі; □ - Навчальний посібник для учнів

 1. пов’язані з плануванням проекту, виконанням його і написанням висновків? Позначте одну відповідь:

- Інші учні; □ – Вчителі; □ - Навчальний посібник для учнів; □ - Інтернет

 1. Охарактеризуйте в цілому, у якій мірі осмислено протягом курсу учні пов’язували участь у програмі «Шлях до успіху» з проблемами місцевої громади? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :

1 2 3 4 5

Абсолютно НІ у деякій мірі Завжди


^ ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, МАТЕРІАЛИ ТА ПІДТРИМКА


 1. У якій мірі тренінг для викладачів підготував Вас до покращення навичок учнів у нижче зазначених областях?

 1. навички роботи на комп’ютері? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Дуже погано Задовільно Дуже добре


 1. навички критичного мислення та вирішення проблем? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Дуже погано Задовільно Дуже добре


 1. вміння співробітничати з іншими учнями? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Дуже погано Задовільно Дуже добре


 1. ^ Як часто Ви використовували «Методичний посібник для викладачів» та інші матеріали тренінгу в процесі занять з учнями? Позначте Вашу відповідь, обвівши кружечком цифру на шкалі :
1 2 3 4 5

Зовсім не використовував середньо Часто використовував


 1. Чи бувало так, що Ви викладали курс не так, як було запропоновано у рамках тренінгу для викладачів, у матеріалах для викладачів? Оберіть одну відповідь:
Ні, ніколи Іінколи Так, часто


 1. ^ Якщо Ви викладали курс не так, як було запропоновано у рамках тренінгу для викладачів, у матеріалах для викладачів, у чому полягали відмінності? Обведіть дві найбільш значні зміни, які Ви зробили:


- Видозмінив навчальний план курсу у відповідності до місцевих умов (культура, традиції)

- Змінив час проведення деяких етапів; □ - Використав індивідуальний підхід для різних пар або міні-груп; □ - Більше демонстрував та показував сам; □ - Інше (що саме?): _________________________________________________________________________________ 1. ^ З якими труднощами ви найчастіше стикалися? Виберіть дві позиції:

- Використати навчальний план з учнями так, як було показано на тренінгу для викладачів

- Допомагати учням у використанні комп’ютерних технологій

- Допомагати учням у плануванні та створенні проектів, у вирішенні проблем, тобто критично мислити

- Допомагати учням співробітничати з іншими учнями

- Мотивувати та заохочувати учнів до активної участі у програмі

- Керувати дисципліною та поведінкою учнів

- спрямовувати учнів до довідників

- Інше (вкажіть, що саме):________________________________________________________


 1. ^ Коли виникали труднощі, до якого ресурсу Ви звертались за допомогою?

 - до регіонального координатора; - до координатора програми; - до інших фасилітаторів; - до тренера, що вів тренінг для фасилітаторів; - на форум на сайті Програми; - до блогу Програми; - до ключових осіб місцевої спільноти; - інше (вкажіть) _________________________


 1. Чи отримали Ви потрібну допомогу? Позначте одну відповідь на шкалі:
Ні Частково В повній мірі

 1. Чи відвідав ваші заняття з учнями спеціаліст з моніторингу?

 - Так; - Ні

Якщо ви відповіли НІ, перйдіть до запитання 17.

 1. Чи був цей візит корисним для вас? Позначте одну відповідь на шкалі:
Ні Частково Дуже корисний

 1. Які рекомендації спостерігача були для вас найбільш корисними? (можна обрати декілька відповідей)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. ^ Чи потрібно внести зміни і які у тренінг для фасилітаторів, «Методичний посібник для викладачів» та у програму поточної підтримки викладачів?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ^ Чи працюєте Ви викладачем у школі (або коли-небудь працювали)?


 - Так; - Ні

Ваш пед. стаж становить _______ повних років

 1. Чи використовували Ви методи, засвоєні Вами у рамках програми «Шлях до успіху», при викладанні інших предметів? - Так; - Ні


Якщо Ви відповіли ТАК, будь ласка, прокоментуйте Вашу відповідь:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


^ МАЙБУТНЄ ПРОГРАМИ


 1. Загалом, як Ви оцінюєте рівень зацікавленості інших дітей Вашої спільноти в курсі, подібному до того, котрий Ви щойно провели? Позначте Вашу відповідь цифрою на шкалі:
1 2 3 4 5

Абсолютно не зацікавлені у деякій мірі Дуже зацікавлені 1. Наскільки Ви як викладач змінилися завдяки участі у цій програмі? Позначте Вашу відповідь цифрою на шкалі:


1 2 3 4 5

Зовсім НІ у деякій мірі Дуже сильно 1. Якщо у Вас є додаткові коментарі відносно будь-якого аспекту програми, запишіть, будь ласка, їх нижче:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дякуємо за співпрацю !


стор. з
Схожі:

Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconАнкета Анкетування викладачів про проведення тренінгу для фасилітаторів
Нам важливо знати Ваші думки про результати роботи тренінгу, що проводиться за програмою Intel® "Шлях до успіху". Нас цікавлять відповіді...
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПрограма Intel «Шлях до успіху» Заявка на участь у Конкурсі емблем програми Intel «Шлях до успіху» Прізвище, ім’я, по-батькові автора (або перелік усіх
Прізвище, ім’я, по-батькові фасилітатора, у якого(ої) автор(и) навчається або навчався за Програмою
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconЗаявка на участь у програмі intel® «Шлях до успіху»
Готовність закладу/організації до впровадження курсу та проведення навчання учнів за Програмою Intel ® «Шлях до успіху»
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПоложення про проведення обласного фестивалю соціальних проектів "Все в твоїх руках!" в рамках програми Intel® "Шлях до успіху ", присвяченого 20-річчю незалежності України 2-3 вересня 2011 року Організатори
Організатори: управління освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації (Облуон зода), дирекція програми Intel® "Шлях...
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПрограма Intel ® «Шлях до успіху» звіт про проведення тренінгу тренінг за програмою «Шлях до успіху» в Дати проведення тренінгу
Місце роботи учасників (вказати також місто чи село) та посаду учасників тренінгу
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconРозклад семінару-наради регіональних координаторів програми Intel «Шлях до успіху» Запоріжжя, 24 вересня 2011 Місце проведення
Розклад семінару-наради регіональних координаторів програми Intel «Шлях до успіху»
Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПро проведення майстер-класу для вчителів-учасників програми Intel®«Шлях до успіху»

Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПрограма для юних талановитих школярів Intel® «Шлях до успіху» програма для учнів

Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconТаблиця оцінювання проектів за програмою Intel "Шлях до успіху"

Програма Intel ® «Шлях до успіху» Анкета фасилітатора Нам важливо знати Вашу думку про сильні та слабкі сторони Програми Intel ® «Шлях до успіху». Ми хотіли би отримати Ваші iconПрограма «Шлях до успіху»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов