Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище icon

Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» ПрізвищеНазваДовідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище
Дата конвертації16.01.2013
Розмір42.96 Kb.
ТипДовідка
скачать >>>

ДОВІДКА ПРО УЧАСНИКА

XVIІ міжвузівської

студентської науково-практичної інтернет-конференції

«ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ – ПОГЛЯД МОЛОДІ»


Прізвище ______________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ____________________________

Назва ВНЗ ____________________________

Адреса ВНЗ ____________________________

Факультет _____________________________

Курс __________________________________

П.І.Б. наукового керівника _______________

_______________________________________

Науковий ступінь керівника_______________

Вчене звання керівника___________________

Посада керівника______________________________

Тема доповіді __________________________

_______________________________________

_______________________________________

Секція ________________________

_______________________________________

Контактний телефон (обов’язково) _______________________________________

Дата заповнення заявки __________________


ЗАПРОШЕННЯ


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Економіка і управління – погляд молоді», яка відбудеться 12 квітня 2012 року.


^ Мета конференції: визначення стратегічних альтернатив діяльності та розвитку вітчизняних суб’єктів ринку.


СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


=> Економіко-філософські підходи до формування моделі інноваційного розвитку держави;

=> Актуальні проблеми та сучасні механізми управління підприємствами;

=> Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств в інноваційно-інформаційному суспільстві


^ Робочі мови: українська, російська.


За результатами роботи конференції планується видання тез доповідей у спеціальному збірнику та розміщення тез на сайті інституту www.khinem.com.ua в рубриці «Науково-дослідна робота»


^ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення доповіді в програму конференції та збірник тез необхідно

до 01 квітня надати в оргкомітет:

- довідку про учасника конференції (форма додається);

- тези доповіді з підписом автора та наукового керівника (вимоги та зразок додаються);


^ Матеріали необхідно надсилати:

- у друкованому вигляді в одному примірнику та в електронному вигляді на диску або електронною поштою за адресою hinem_konf@mail.ru у форматі МS WORD 97-2003.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез доповідей 1-2 сторінки, надрукованих з одного боку аркушу формату А4. Текст має бути вирівняний з обох сторін (шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний, міжрядковий інтервал 1 (одинарний). Абзацний відступ 1,25 см. Береги: з усіх боків – 2 см.

Слова друкуються без переносів. Сторінки не нумеруються. Всі нетекстові об’єкти мають бути створені вбудованими засобами Word, формули - за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки – Excel.

В правому куті вказується прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – назва ВНЗ (без скорочень) та місто, нижче - П.І.Б. та вчене звання наукового керівника, нижче через інтервал у центрі - назва тез (заголовними літерами, жирним), нижче через інтервал друкується текст

Підсумки проведення інтернет-конференції будуть розміщені на сайті інституту www.khinem.com.ua в рубриці «Науково-дослідна робота» 19 квітня 2012 року. Автори кращих доповідей будуть нагороджені дипломами та подяками.


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Віленська Аліна Михайлівна

Харківський інститут економіки

ринкових відносин

та менеджменту, м. Харків

науковий керівник Мороз С.Г.


^ ПІДГОТОВКА КАДРІВ ЯК МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


В минулому весь світ вважав українців найперспективнішими спеціалістами - новаторами. …..


ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ФАЙЛУ

1. Тези доповіді та довідка про учасника конференції повинні знаходитися в окремих файлах.

2. Файли повинні мати розширення *.doc, *.rtf та бути обов’язково продубльовані.

3. Ім’я кожного файлу – прізвище автора або першого співавтора англійською мовою. Наприклад: Petrenko.doc/

4. При використанні електронної пошти файли з тезами та заявкою повинні бути надіслані як вкладені в електронний лист.

Тези мають бути переглянуті і рекомендовані до друку науковим керівником. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори тез та їх наукові керівники.

Матеріали повинні бути ретельно перевірені згідно з нормами правопису та орфографії. Матеріали конференції друкуються без редагування.

УВАГА! Тези, надіслані пізніше 01 квітня 2012 року і невідредаговані щодо вимог оформлення або які не відповідають тематиці чи обсягу, не будуть прийняті до друку.

Матеріали, надіслані до оргкомітету конференції, не повертаються.

^ ФІНАНСОВІ УМОВИ

Організаційний внесок не передбачається. Розсилання збірників авторам, які не візьмуть участь у роботі конференції, не здійснюється.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, 5, Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту (листи надсилати з приміткою "Конференція")

З усіх питань щодо участі у конференції звертатися до відповідального редактора:

моб.тел.(096)1140 590 Людмила Василівна

E-mail: hinem_konf@mail.ru

Тел./факс 738-69-65, 738-11-61

СХЕМА ПРОЇЗДУ


Приватний

вищий навчальний заклад


Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


XVIІ міжвузівська

студентська науково-практична інтернет-конференція


"ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ – ПОГЛЯД МОЛОДІ"


12 квітня 2012 року


м. ХарківСхожі:

Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconДовідка про учасника XVIІ міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції «економічна глобалізація та проблеми національної безпеки»
Тези доповіді та довідка про учасника конференції повинні знаходитися в окремих файлах
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconАнкета учасника Науково-практичної конференції «Перспективи лікування пухлин шлунково-кишкового тракту»
Я своїм підписом даю згоду на обробку моїх персональних даних та підтверджую, що я повідомлений/а про права, встановлені Законом...
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної Науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні:...
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconНаказ №111 від 14 лютого 2012 року м. Ужгород Про проведення науково-практичної конференції „Інновації, творчість та інвестування в майбутнє у системі професійно-технічної освіти області
Затвердити План заходів щодо підготовки та проведення конференції, склад оргкомітету згідно з додатками 1, 2, що додаються
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconЗаявка на участь у всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємства: міжнародний досвід та вітчизняна практика»
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconУкраїна житомирська міська рада управління освіти
Житомирської міської ради надає інформацію про проведення Національним центром «Мала академія наук України» та Львівською обласною...
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки»
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconПроект) (подається ініціативною групою членів територіальної громади, Наглядовою радою Київської Муніципальної Асамблеї, громадською радою самоврядування, фундаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія національної безпеки України»,
Київської Муніципальної Асамблеї, громадською радою самоврядування, фундаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія...
Довідка про учасника XVIІ міжвузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «економіка І управління погляд молоді» Прізвище iconЗаявка учасника конференції «Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні»
Прізвище, ім’я, по батькові
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов