Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботиНазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи
Дата конвертації16.01.2013
Розмір78.87 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>


Приватний вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

Харків
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ТА ТЕХНОЛОГІЇ

ПІДПРИЄМСТВА


Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи


ПЕРЕДМОВА


1. Розроблено у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Інформаційні системи та технології підприємства" підготовки бакалавра з напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" за фаховим спрямуванням 6.050.100 "Маркетинг", 6.050.100 "Економіка підприємства".

2. Увалено: на засіданні кафедри нформаційних систем: технологій та економічної кібернетики протокол 2005.01.13 № 4.

3. Укладач: Онищенко О.І. доц. каф. ІСІТ і ЕК.

4. Відповідальний за випуск: Жадан О.М. к.т.н. проф., зав. каф. ІСІТ і ЕК.


- Харків: ХІНЕМ. - . - с.
ЗМІСТ


 1. Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

 1. Завдання до контрольної роботи

4

2.1. Теоретичні питання

4

2.2. Практичні завдання

5

Інформаційно-методичне забезпечення

71. ^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота з дисципліни "Інформаційні системи та технології підприємства" для студентів 4 курсу заочної форми навчання розроблена на підставі та у відповідності з вимогами навчальної програми дисципліни, учбового плану та вимог робочої учбової програми дисципліни, освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра з напрямку 0501 "Економіка і підприємництво" за спеціальністю 6.050.100 "Маркетинг", 6.050.100 "Економіка підприємства".

Метою контрольної роботи з дисципліни "Інформаційні системи та технології підприємства" є оцінка рівня засвоювання студентами теоретичних знань та практичних навичок з використання автоматизованих систем обробки економічної та маркетингової інформації для виконання різноманітних завдань.

Структура контрольної роботи складається з теоретичної та практичної частини.

Теоретична частина передбачає перевірку знань, якими студент повинен володіти після вивчення курсу "Інформаційні системи та технології підприємств". Вона складається з набору питань, для відповіді на які потрібно застосувати понятійно-аналітичний та продуктивно-синтетичний рівень знань та умінь. Студент повинен надати відповіді у письмовій формі на усі теоретичні питання.

Практична частина передбачає перевірку знань і умінь щодо використання програмних засобів, передбачених навчальною програмою з дисципліни. Студент повинен виконати на ПК завдання і отримати результат, який потрібно зберегти на дискеті, зробити розпечатку та надати пояснення з отриманого результату у письмовій формі. Кожен студент виконує два завдання з практичної частини. Номер першого практичного завдання відповідає останньому номеру залікової книжки. Номер другого практичного завдання є сумою останнього номеру залікової книжки та числа 10. Наприклад, номер залікової книжки студента 23, студент повинен виконувати практичні завдання під номерами 3 та 13. Дискету необхідно додати до контрольної роботи.


^ 2. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

2.1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Що таке інформаційна система (ІС).

 2. Для чого призначена ІС.

 3. Що таке економічна інформація.

 4. Надайте класифікацію ІС за різними ознаками.

 5. Надайте характеристику проектного засобу дослідження діяльності підприємства.

 6. Надайте визначення системи підтримки прийняття рішення (СППР).

 7. Які складові частини має СППР.

 8. Які види забезпечень має ІС.

 9. Що таке концептуальне забезпечення ІС.

 10. Опишіть функціональне забезпечення ІС.

 11. Охарактеризуйте функціональне забезпечення ІС.

 12. Охарактеризуйте програмне забезпечення ІС.

 13. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення ІС.

 14. Особливості використання Інтернету в ІС.

 15. Охарактеризуйте технічне забезпечення ІС.

 16. Що таке АРМ.

 17. Що таке комплексна інтегрована інформаційна система (КІС).

 18. Наведіть основні характеристики програми Marketing Expert.

 19. Наведіть основні характеристики програми PROJECT EXPERT.

 20. Наведіть основні характеристики КІС Галактика.


^ 2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


 1. Проаналізувати збут товару по регіонах України, використавши засіб Excel "Сортировка" на основі нестандартної послідовності. Послідовність із назв міст побудувати так: міста північні, південні, західні , східні, центральні. Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 2. Проаналізувати збут товару у зазначене місто у зазначений день, відібрати необхідні записи в окрему таблицю за допомогою засобу Excel "Фільтр". Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 3. Проаналізувати збут товару у зазначену дату, відібрати необхідні записи у окрему таблицю за допомогою засобу Excel "Фільтр". Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 4. Проаналізувати збут товару, відібрати в окрему таблицю записи, у яких вартість товару перевищує середню вартість. Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 5. Визначити покупців, що купили зазначений товар у зазначену дату та відібрати результат пошуку в окрему таблицю. Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 6. Побудувати підсумкову таблицю продажу з визначенням суми вартості та загальної кількості продажів товарів у кожному місті. Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 7. Побудувати підсумкову таблицю продажів товарів по датах з визначенням максимальної ціни товарів, що продано за поточну дату. Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 8. Проаналізувати вартість кожного товару по датах для кожного міста за допомогою засобу Excel "Сводная таблица". Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 9. Проаналізувати вартість товарів по датах та містах для кожного покупця, використавши засіб Excel "Сводная таблица". Вихідна таблиця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 10. Проаналізувати продаж товарів за квартал, побудувавши консолідовану таблицю. Вихідна таблиця для обліку товарів кожного місяця має такі назви полів: дата, назва товару, покупець, місто, кількість товару, ціна, вартість.

 11. У результаті проведення маркетингового дослідження виявлено, що вихідний параметр Х впливає на кінцевий параметр У по такій залежності У =2Х2. Параметр Х може приймати значення: 1; 1,8; 2,3; 2,8; 3. Побудувати таблицю підстановки для отримання значення У для кожного значення Х.

 12. При проведенні маркетингового дослідження встановлено, що між параметрами Х та У існує така залежність У = 2Х2+12. Яке значення повинен мати параметр Х, щоб У=1500? Використати засіб Excel "Подбор" параметра.

 13. Порівняти продаж товарів у різні міста, використовуючи для проведення аналізу засіб Excel "Сценарии". Вихідна таблиця має такі назви полів: назва товару, місто, кількість, ціна, вартість.

 14. Виконати однофакторний регресійно–кореляційний аналіз кількості продажів товару з урахуванням ціни на товар як незалежного параметра. Вихідна таблиця має такі назви полів: витрати на рекламу, ціна товару, кількість продаж.

 15. Виконати двохфакторний регресійно–кореляційний аналіз кількості продажів товару з урахуванням ціни товару, витрат на його рекламу як незалежних параметрів. Вихідна таблиця має такі назви полів: витрати на рекламу, ціна товару, кількість продаж.

 16. Визначити довірчі інтервали середніх значень експериментальних даних для рівня надійності 95%. Отримати повну описову статистику. Вихідна таблиця має такі назви полів: витрати на рекламу, ціна товару, кількість продаж.

 17. Проаналізувати вплив вихідного параметру Х на результатний параметр У за допомогою графіка, якщо при проведенні маркетингового дослідження була встановлена така залежність між Х та У: 1. Проаналізувати вплив вихідного параметру Х на результатний параметр У за допомогою графіка, якщо при проведенні маркетингового дослідження була встановлена така залежність між Х та У:
 1. Проаналізувати динаміку частки товару на ринку по кварталах 2003 р. за допомогою графіків. Вихідна таблиця має такі назви полів: код товару, 1 кв., 2 кв., 3 кв, підсумки. Частка товару надається у відсотках.

 2. Дослідити попит на товари за три місяці 2003 р. та виявити товари зі стабільним, підвищеним та малим попитом, виконавши обчислення та графічний аналіз за допомогою Excel. Назви полів вихідної таблиці: товар, попередній запас, виробництво 1 міс., виробництво 2 міс., виробництво 3 міс., продаж 1 міс., продаж 2 міс., продаж 3 міс., залишок 1 міс., залишок 2 міс., залишок 3 міс., характеристика попиту.^ ІНФОРМАЦІЙНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Ситник В. Ф. і ін. Основи інформаційних систем: учбовий посібник. - вид. 2. - К.: КНЕУ, 2001.- 420с.

2. Iнформацiйнi системи та технологiї в економiцi. Посiбник за ред. д.е.н. проф. В.С. Пономаренка. - К.: Академия. 2002. - 542с.

3. Пинчук Н.С., Галузский Г.П., Орленко Н.С. Информационные системы и технологии в маркетинге (укр): Учебное пособие. - К.: КНЭУ. 1999. - 328с.

4. Эддос М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений. - М.: Аудит. ЮНИТИ. 1997. -590с.

5. Нэреш К. Малхотра Маркетинговые исследования ПИТЕР, 2003.

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи з англійської мови // Методичні вказівки. Черкаси, 2002. 60 с. (2,5 др арк.)
Зражевська Н. І. Масова комунікація і культура: Лекції. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 172 с. (7,2 др арк.)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Економіка і підприємництво" за професійним спрямуванням 050100 "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Економічна...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030509 "Облік і аудит" та галузі знань...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економетрика" підготовки бакалавра галузі знань 305 "Економіка і підприємництво", за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Міжнародний бізнес" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Управління інноваціями" підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 4 Завдання до контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Харків 2008 Розповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи підприємництва" підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов