Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка icon

Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "ЕкономікаНазваТоварознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка
Сторінка2/5
Дата конвертації16.01.2013
Розмір421.35 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
1   2   3   4   5
^

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Складові частини контрольної роботи

Кількість балів

за правильну відповідь

Теоретична частина:


задовіл.


добре


відмінно


Завдання 1


5

10

15

Завдання 2


5

10

15

Максимальна кількість балів за теоретичну частину

30 балів

Практична частина:


задовіл.


добре


відмінно


Ситуаційне завдання (вправа або задача) 1


5

10

15

Ситуаційне завдання (вправа або задача) 2

5

10

15

Максимальна кількість балів за практичну частину

30 балів

Максимальна кількість балів за контрольну роботу

60 балів

Мінімальна кількість балів для здачі контрольної роботи і допуску до заліку


20 балів

Оцінка знань студентів в розрізі окремих завдань контрольної роботи навчальної дисципліни "Товарознавство" здійснюється за наступними критеріями:

 • "відмінно" (15 балів) – правильна і повна відповідь на теоретичне питання, правильно виконане і обґрунтоване ситуаційне завдання або розв’язана задача;

 • "добре" (10 балів) – правильна але, недостатньо повна відповідь на теоретичне питання, правильно виконане ситуаційне завдання при недостатньо обґрунтованих висновках, відсутність висновку за результатами розв’язання задачі;

 • "задовільно" (5 балів) – відповідь на теоретичне питання за темою, але з непринциповими помилками, незначні помилки у виконанні ситуаційного завдання, неправильні висновки або помилки в розрахунках за умови правильного алгоритму розв’язання задачі.

^ 4. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗА СТУДЕНТАМИ


Завдання для виконання позааудиторної контрольної роботи закріплюються за студентами відповідно до останньої (останніх двох) цифри (цифр) номера індивідуального плану студента:


Остання цифра номера інд. плану

Варіанти контрольної роботи

Останні дві цифри інд. плану

Варіанти контрольної роботи

01 (31)

1

11 (21)

11

02 (32)

2

12 (22)

12

03 (33)

3

13 (23)

13

04 (34)

4

14 (24)

14

05 (35)

5

15 (25)

15

06 (36)

6

16 (26)

16

07 (37)

7

17 (27)

17

08 (38)

8

18 (28)

18

09 (39)

9

19 (29)

19

00 (40)

10

20 (30)

20


^ 5. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЬ ДЛЯ виконання КОНТРОЛЬНої РОБОТи


Варіант 1

 1. Поняття про мікроорганізми, їх види і класифікація.

 2. Товарознавча характеристика асортименту і властивостей тканин.

 3. Розв’язати ситуацію (письмово):

Підприємство "Каріна" використовує для ремонту і сервісного обслуговування легкових автомобілів 1500 кг мастильних матеріалів щорічно, які закуповує у оптово-роздрібної фірми "Хімресурс". Згідно з договором постачання мастильні матеріали транспортуються щомісячно підприємством "Каріна" самостійно. Які підгрупи і види мастильних матеріалів може використовувати підприємство "Каріна"?


4. Розв’язати задачу:

Визначити ємність ринку досліджуваної частини міста на плануємий рік, виходячи з наступних даних:

- грошові доходи населення досліджуваної частини міста на плануємий рік розраховані в розмірі 625 млн.грн.; нетоварні витрати і приріст заощаджень населення складають 28% від загальної суми грошових доходів;

- згідно з балансом грошових доходів і витрат населення виявлено перевищення доходів над витратами у сумі 2 млн.грн.; товарообіг від продажу товарів підприємствам, організаціям і установам планується в розмірі 8% ємності ринку.


Методичні вказівки щодо розв’язання аналогічної типової задачі

Типова задача

Визначити ємність ринку досліджуваної частини міста на плануємий рік, виходячи з наступних даних:

- грошові доходи населення досліджуваної частини міста на плануємий рік розраховані в розмірі 335 млн.грн.; нетоварні витрати і приріст заощаджень населення складають 32% від загальної суми грошових доходів;

- згідно з балансом грошових доходів і витрат населення виявлено перевищення доходів над витратами в сумі 1 млн.грн.; товарообіг від продажу товарів підприємствам, організаціям і установам планується в розмірі 5% ємності ринку.


Рішення

1. Визначимо суму нетоварних витрат і приросту заощаджень населення (НВ):

НВ = 335 млн.грн. х 32% : 100% = 107,2 млн.грн.


2. Купувальний фонд населення (КФ) розраховується за формулою:

КФ = ГД – НВ, де:


ГД – грошові доходи населення;

НВ – нетоварні витрати і приріст заощаджень.


КФ = 335 млн.грн. – 107,2 млн.грн. = 227,8 млн.грн.


3. Визначимо платоспроможний попит (ПП):

ПП = КФ – ПД, де:


КФ – купувальний фонд населення;

ПД – перевищення доходів над витратами.


ПП = 227,8 млн.грн. – 1 млн.грн. = 226,8 млн.грн.


4. Сума реалізації товарів організаціям, підприємствам і установам становитиме:

СР = ПП : 95% х 5% = 226,8 млн.грн. : 95% х 5% = 226,8млн.грн. : 0,95 х 0,05 =

= 11,9 млн.грн.


5. Визначимо ємність ринку (ЄР)*:

ЄР = ПП + СР, де


ПП – платоспроможний попит;

СР – сума реалізації товарів підприємствам, організаціям і споживачам.


ЄР = 226,8 млн.грн. + 11,9 млн.грн. = 238,7 млн.грн.


Відповідь:

Ємність внутрішнього ринку сягає 238,7 млн.грн. В даному випадку під ємністю внутрішнього ринку розуміють можливий об’єм реалізації товарів населенню і продаж товару дрібним оптом організаціям, підприємствам і установам для їх власних потреб.


Варіант 2

1. Сутність біохімічних процесів, які покладено в основу виробництва продовольчих товарів.

2. Характеристика нетканих матеріалів, штучного хутра і килимових виробів.

3. Виконати вправу (письмово):

Підібрати неметричні одиниці, які можуть застосовуватись під час продажу на світових біржах оптових партій наступних товарів:

а) нафти;

б) пшениці;

в) лісоматеріалів;

г) цукру-сирцю;

д) борошна.


4. Виконати вправу:

Скласти таблицю "Асортимент промислових керамічних та скляних виробів" за формою:


№ з/п

Вид керамічного або скляного виробу

Параметри виробу

Характеристика виробу

Призначення виробуВаріант 3

1. Вплив мікроорганізмів на терміни і умови зберігання споживчих товарів.

2. Асортимент швейно-трикотажних виробів та хутряних товарів.

3. Виконати вправу (письмово):

Запропонувати знаки маркування, які повинні бути на тарі або упаковці наступних товарів:

а) паперу поштового;

б) яблук сорту "Сніговий кальвіль";

в) електричних лампочок потужністю 60Вт.


4. Виконати вправу (письмово):

Підібрати асортимент електронних комплектних виробів за ознаками класифікації.

1   2   3   4   5Схожі:

Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconПолітологія Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка
Політологія" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 030507 "Маркетинг", 030504...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconЕтика бізнесу Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка
Етика бізнесу" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства",...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
Бухгалтерський облік" підготовки бакалавра з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки: 030504 "Економіка...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
Економіка праці й соціально-трудові відносини" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 030504...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030504 "Економіка підприємства" (за вимогами ects)
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка І...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
Облік і звітність в оподаткуванні" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом 030509 "Облік...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра в галузі знань 0305"Економіка і підприємництво"
Розроблено у відповідності до вимог Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни "Економіка...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни "Управління...
Товарознавство Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у галузі знань 0305 \"Економіка iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра галузь знань 0305 "Економіка й підприємництво"
Правознавство" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка й підприємництво" напряму підготовки 030504 "Економіка підприємства",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов