Інформаційні системи І технології в маркетингу icon

Інформаційні системи І технології в маркетингуНазваІнформаційні системи І технології в маркетингу
Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2013
Розмір478.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
1   2   3
^

3  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Складові частини контрольної роботи

Кількість балів за правильну відповідь

Теоретична частина

задовіл.

добре

відмінно

Завдання 1

3

4

5

Завдання 2

3

4

5

Максимальна кількість балів за теоретичну частину

10 балів

Практична частина

задовл.

добре

відмінно

Практичне завдання 1

7

10

15

Практичне завдання 2

7

10

15

Максимальна кількість балів за практичну частину

30 балів

Максимальна кількість балів за контрольну роботу

40 балів

Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи і допуску до заліку

20 балів


Оцінка знань студентів по окремим завданням контрольної роботи навчальної дисципліни "Інформаційні системи і комп’ютерні технології в маркетингу" проводиться за наступними критеріями:

- "відмінно" (5 балів) – вірна і повна відповідь на теоретичні питання, вірно виконані практичні завдання;

- "добре" (4 бали) – вірна але| не достатньо повна| відповідь на теоретичне питання, вірно виконані практичні завдання при недостатньо обґрунтованих висновках;

- "задовільно" (3 бали) – відповідь на теоретичне питання по темі, але з непринциповими помилками, незначні помилки у виконанні практичних завдань, неприпустимий аналіз та висновки.

^ 4  ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗА СТУДЕНТАМИ

Завдання для виконання позааудиторної контрольної роботи закріплюються за студентами відповідно до останньої (останніх двох) цифри (цифр) номера індивідуального плану студента:


Остання цифра номера індивідуального плану

Номер варіанту задачі

Останні дві цифри індивідуального плану

1

1

11

2

2

12

3

3

13

4

4

14

5

5

15

6

6

16

7

7

17

8

8

18

9

9

19

0

10

20^ 5  ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Теоретичні завдання


Варіант 1


1. Процеси, які забезпечують роботу інформаційної системи маркетингової діяльності будь-якого призначення.

2. Цінові моделі INTERNET – реклами. Модель комунікацій з використанням INTERNET.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання


Варіант 2

1. Забезпечення і функціональна частина автоматизованої системи маркетингової діяльності

2. Форми представлення маркетингової інформації в INTERNET: банер, текстовий блок, байрики, мини-сайты, колажі, спонсорський пакет

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання


Варіант 3

1. Системи підтримки прийняття рішень і їх еволюція. Розходження між експертною системою і системою підтримки рішень.

2. Методи реклами в INTERNET: реєстрація доменного імені, реєстрація сервера в пошукових системах, розміщення відправлень на сервер у Web – каталогах, «жовтих сторінках», використання банерних сеті, електронна пошта, реєстрація сайта.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання


Варіант 4

1. Еволюція інформаційних систем маркетингової діяльності, інформаційних технологій і інформаційного менеджменту

2. Об'єкти досліджень на INTERNET – ринку.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання


Варіант 5

1. Форми відображення маркетингової інформації. Класифікація маркетингової інформації

2. Пошук інформації в БД і БЗ для бізнесу-проектування.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 6

1. Інформаційна система управління маркетинговою діяльністю підприємства.

2. Класифікація елементів автоматизації маркетингової діяльності.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 7

1. Етапи одержання інформації. Сутність інформаційної технології в маркетингової діяльності.

2. Побудова плану бізнес-проекту та його оцінка.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 8

1. Принципи інформаційної технології.

2. Програмна метрика для керування бізнес-проектом: керування ризиками, конфігураційне керування, людський фактор.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 9

1. Локальні, малі інтегровані, середньо інтегровані, великі інтегровані системи. Автоматизовані системи проектування. Case – технології.

2. Система керування проектами – PM – Project management. Огляд планування проектів ІС/З.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 10

1. Інтегровані пакети: об'єднання різних технологій.

2. Типи інструментальних моделей у ІСМД. Реалізація оптимізаційних моделей у ІСМД.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 11

1. Вибір базової стратегії інформаційної системи. Стратегічна матриця Mc Farlan – Mc Kenney.

2. Системи контролю стимулювання. Керування споживчим попитом і збутом товару.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 12

1. Засоби для визначення стратегічних ініціатив ІСМД.

2. Розподільний центр: керування вхідними і вихідними постачаннями, прийом і перевірка, збереження, етикетки і маркірування, обробка замовлення.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 13

1. Закон Хофстадтера. Життєвий цикл ІСМД. Використання типових проектних рішень при проектуванні ІСМД.

2. Проблемно-орієнтовані автоматизовані інформаційні технології маркетингової діяльності. Принципи обробки даних у мережах.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 14

1. Якість і ефективність інформаційних систем маркетингової діяльності.

2. Класифікація програмних засобів для рішення задач збуту. Класифікація збутових операційних систем.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 15

1. Автоматизоване робоче місце маркетолога.

2. Програмне забезпечення спеціального призначення в ІСМД для дослідження ринку. Первинні і допоміжні види маркетингової діяльності по забезпеченню підприємства.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 16

1. Розвиток інфраструктури інформаційної технології.

2. Комп’ютерна автоматизація формування товарної політики і планування асортименту. Автоматизація моделей ціноутворення.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 17

1. Абстрактна і концептуальна моделі. Автоматизація одержання даних.

2. Структура програмного й інформаційного забезпечення ІСМД.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 18

1. Способи впровадження ІСМД на фірмі.

2. Фактори, що впливають на ефективність ланцюжка постачань: час, комунікації, потоки, утрати, системи контролю.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 19

1. Структура забезпечуваної частини та функціональної частини ІСМД.

2. ППП керування маркетинговою діяльністю фірми.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 20

1. Задачі інформаційних систем маркетингової діяльності в області маркетингових досліджень.

2. Інформаційні системи маркетингової діяльності і системи розподілу. Фізичний потік товарів. Роздрібний розподіл (логістика).

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4 Задача №2 відповідно варіанту завдання.

Задачі контрольної роботи

Задача №1

Машинобудівне об'єднання «Квазар» випускає спеціальну техніку для внутрішнього і зовнішнього ринків. Для виконання щорічної виробничої програми воно використовує декілька груп металоріжучих верстатів: токарні, свердлувальні, фрезерні, шліфувальні та інші; їх характеристики приведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – Показники металоріжучих верстатів

Показник

Групи металоріжучих верстатів

токарні

свердлувальні

фрезерні

шліфувальні

інші

Кількість верстатів, що знаходяться в експлуатації

А

B

C

D

E

Коефіцієнт продуктивності в порівнянні зі світовими зразками

0,76

0,82

0,78

1,05

0,66

Коефіцієнт ремонтоспроможності

1,1

1,0

1,2

0,9

0,9

Коефіцієнт питомої металоємності

0,8

0,74

0,82

0,76

0,84

Частка прогресивних видів в загальній кількості устаткування групи

0,2

0,15

0,12

0,14

0,08

Частка технічно застарілого устаткування

0,6

0,64

0,58

0,68

0,72


За експертною оцінкою коефіцієнти ваговитості техніко-економічних показників складають:

- коефіцієнт продуктивності – 0,25;

- коефіцієнт ремонтоемкости – 0,15;

- коефіцієнт питомої металоємності – 0,2;

- частка прогресивних видів – 0,2;

- частка технічно застарілого устаткування – 0,2.

Завдання:

Визначити форми початкової результативної інформації, розробити формульний алгоритм розрахунку значення коефіцієнтів продуктивності, ремонтоемкости, долі прогресивних видів, технічно застарілих видів по групі металоріжучих верстатів і в цілому по підприємству.

Обчислити інтегральний показник технічного рівня окремих груп і загального парку металоріжучих верстатів об'єднання для МСО «Квазар».

Дані про кількісний склад верстатного парку підприємства приведені в таблиці 1.2:


Таблиця 1.2 – Показники кількісного складу верстатного парку підприємстваВаріанти

Групи метало ріжучих верстатів

токарні

свердлувальні

фрезерні

шліфувальні

інші

А

B

C

D

E

1

164

38

70

34

45

2

123

45

54

28

52

3

101

49

58

36

67

4

85

68

29

51

39

5

198

111

33

75

55

6

205

68

56

42

82

7

216

58

74

48

17

8

228

72

45

32

26

9

165

48

65

29

48

10

148

35

69

34

95Задача №2

Початкова інформація про діяльність підприємств-конкурентів і результатів оцінки їх групою експертів приведені в таблицях 2.1 і 2. 2.


Таблиця 2.1 – Показники підприємств-конкурентівПоказник

Підприємства – конкуренти

«Джерело»

«Стар-інк»

«Тополя»

Рівень використання виробничих потужностей, %

90

85

95

Частина продукції, що виготовляється по довгострокових договорах, %

30

60

50

Коефіцієнт оновлення асортименту продукції, %

20

15

10

Частина продукції, що не має постійного попиту, %

10

20

20

Рівень продуктивності праці в порівнянні з галузевим рівнем текучості кадрів, %

120

95

105

Об'єм продукції, не виробленої через відсутність матеріальних ресурсів, %

5

0

10

Ступінь забезпеченості оборотними коштами, %

80

82

70

Прибутковість реалізованої продукції, %

12

8

10

Прибутковість власного капіталу, %

15

20

18Таблиця 2.2 – Експертна оцінка аспектів управлінняАспект управління

Оцінка рівня впливу, бали

Маркетинг і комерційна діяльність

А

Виробничий менеджмент

B

Забезпеченість кадрами і управління персоналом

C

Матеріально – технічна забезпеченість виробництва

D

Фінансовий менеджмент

EЗавдання:

Побудувати інформаційну модель рішення задачі визначення конкурентоспроможності підприємства.

Розрахунок представити у вигляді діаграми порівняння. Дати необхідні пояснення і рекомендації.

Дані експертного оцінювання приведені в таблиці 2.3.


Таблиця 2.3 - Оцінка рівня впливу


Варіанті

Оцінка рівня впливу, бали

А

B

C

D

E

1

164

38

70

34

45

2

123

45

54

28

52

3

101

49

58

36

67

4

85

68

29

51

39

5

198

111

33

75

55

6

205

68

56

42

82

7

216

58

74

48

17

8

228

72

45

32

26

9

165

48

65

29

48

10

148

35

69

34

95
 1. ^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 1.10.91 //Правда України, 26.11.91.

 2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» //Голос України, 27.02.01.

 3. Закон України «О інформації» від 2.10.92 //Голос України від 13.11.92.

 4. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабміну України від 10.05.93 №46-93 //Голос України 28.05.93.

 5. Закон Україні «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.96 //Урядовий кур'єр, 29.06.96.

 6. Закон Україні «Про рекламу» від 3.07.96. Постанова №271/96-ВР //Урядовий кур'єр, 25.07.96.

 7. Закон Україні «Про Національну програму інформатизації» від 4.02.98 №74/98-ВР //Відомості Верховної Ради Україні №27-28, 1998.

 8. Закон Україні «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4.02.98 №75/98-ВР //Відомості Верховної Ради Україні №27-28, 1998.

 9. Закон Україні «Про внесення змін до Закону Україні «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 3.03.98 №154/98-ВР //Відомості Верховної Ради Україні №34, 1998.

 10. Постанова Кабміну Україні «Про впровадження штрихового кодування товарів» від 29.05.96 №574 //Урядовий кур'єр, 20.07.96.

 11. Про внесення змін до Порядку заняття торговельною діяльністю і правив торговельного обслуговування населення. Постанова Кабміну від 10.07.98 №1050 //УК 23.07.1998.

 12. Про затвердження Типових правив розміщення зовнішньої реклами. Постанова Кабміну від 23.09.98 №1511 //УК 01.10.1998.

 13. Про додаткові заходи, щодо поліпшення інформаційної діяльності. Розпорядження Президента Україні від 05.10.98 №514/98 //УК 15.10.1998.

 14. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N 18 – 144 с.

 15. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб./ Под ред. Г.А. Титоренко.- М.: Компьютер, ЮНИТИ. – 1998.- 400 с.

 16. Агеев А.С. Организация работ по комплексной защите информации. / Информатика и вычислительная техника. – 1993. - №1-2. – С. 71-72. 89.

 17. A. Summer, Gr. Dunkan. Электронная коммерция. Бизнес в интернет. Маркетинг: пятая волна. – Москва. – 1999 г..- 187 с.

 18. Бержье Ж. Промышленный шпионаж. – М.: Международные отношения. – 1972.

 19. Брыскин И.И. Математические модели маркетинга. – К.: Диалектика. – 1996. – 576 с.

 20. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами. – Модуль 17.// Модульная программа для менеджеров. – Москва: ОАО “Типография “Новости”. – 2000. – 403 с.

 21. Водолазкий В. Коммерческие системы шифрования: основные алгоритмы и их реализация. / Монитор. – 1992. - №6-7.- С. 14-19.

 22. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико – математические модели: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Компьютер ЮНИТИ. – 1995. - 136 с.

 23. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии. - М.: ИнфоАрт, 1992.

 24. Данилевский Ю.Г., Петухов И.А., Шибанов B.C. Информационная технология в промышленности. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1988.

 25. Дворникова Е.В. Минимальные требования к системе, претендующей “на звание” КИС. – М.: “КДИ Экономика и жизнь” . – 1999. – (http:// akdi@akdi/ru).

 26. Дудинская Э., Мизла М. Управленческие информационные системы // Проблемы теории и практики управления. – 1996. - №2.-С 114-120.

 27. Информационная технология, экономика, культура / Сб. обзоров и рефератов. - М.: ИНИОН РАН, 1995.

 28. Iнформацiйнi системи і технологii в економiцi. Посiбник за ред. д.е.н. проф. В.С.Пономаренка.-К.:Академия, 2002.

 29. Информационные технологии в маркетинге: Учебн. Для вузов / Г.А. Титоренко, Г.М. Макарова, Д.М., Дайнтбегов и др.; Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТА. – ДАНА. – 2000. – 335 с.

 30. Курс "ИНФОРМАТИКА" для специальностей: 0601 “Экономика, бухгалтерский учет и контроль”, 0602 “Менеджмент – електронний підручник

 31. Ларікова Л. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку. – Навчальний посібник. – Луганськ: вид – во СНУ ім.. В. Даля, 2003

 32. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системі і технології в маркетингу : Навч. посібник.-К.:КНЕУ.1999.

 33. Сытник В. Ф и др. Основы информационных систем: учебное пособие. - изд. 2. - К.:КНЭУ,2001.

 34. Эддос М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений. - М.: Аудит. ЮНИТИ. 1997.

 35. Информационные системы в экономике / Под ред. В.В. Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 36. Карпачев И. Классификация компьютерных систем управления предприятием. – (http:// www.pcweek.ru), 1998.

 37. Кулаков Ю. А., Луцкий Г. М. Компьютерные сети. – Киев: Юниор. – 1998.

 38. НПО «Защита информации» // Каталог 1995. – 56 с.

 39. Пiнчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Iнформацiйнi системи i технологii в маркетингу. – Киiв: КНЕУ, 2001. – 295 с.

 40. Романов А. Н., Лукасевич И. А., Титоренко Г.А. Компьютеризация финансово – экономической деятельности предприятия, корпорации, фирм. – М.: Интерпракс. – 1994.

 41. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф.- Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: Радио и связь. – 1999. – 328 с.

 42. Ситник В. Ф. Та iн. Основи iнформацiйних систем: Навч. посiбник / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Ерьомiна, О. С. Краева; За ред. В. Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. – 1997. – 252 с.

 43. Схема маркетинговой деятельности.- Владимир: НИКТИД, 1989. - 297 с.

 44. Степанов Е.А. Конфиденциальные документы и особенности защищенного документооборота // Классификаторы и документы.– 1995. - №3 – 4.

 45. Титоренко Г.А., Макарова Г.Л., Дайитбегов Д.М. “Информационные технологии в маркетинге” – Москва: Юнити, 2001 г.

 46. Шиверский А. А. Защита информации: проблемы теории и практики. М.: Юристь. – 1996.

 47. Широбоков А. И., Широбокова А. А. Использование математико – статистических методов в анализе и прогнозировании спроса населения: Учеб. Пособие. – Минск: Вышейша шк. – 1992. – 142 с.

 48. Хоффман Л. Дж. Современные методы защиты информации. / Пер. с анг. – М.: Советское радио. – 1980.

 49. Хорев А.А. Методы и средства защиты информации. – М.: МО РФ, 1998. – 316 с.

 50. Цацулин А.Н. Ценообразование в системе маркетинга.- М.: Информационно-издательский дом «ФилинЪ», 1997.- 295 с.

 51. Черчиль Гилберт А. Маркетинговые исследования. – СП-б: Издательство «Питер», 2000. – 752 с. (Серия «Маркетинг для профессионалов).

 52. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговій политике предприятия.- М.: ІНФРА -М, 1996.- 215 с.

 53. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – М.: Республика, 1995.

 54. Шмидт Рути А., Райт Хелен. Финансовые аспекты маркетинга: Учебн. пос. для вузов / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527 с.

 55. Энциклопедия промышленного шпионажа. / под общ. Ред. Е.В. Куренкова. – С.- Петербург: ООО «Издательство Полигон», 1999. – 512 с., ил.

 56. Ярочкин В. И. Безопасность информационных систем. – М.: «Ось - 89». – 1996.

 57. http://www.marcs.ru


1   2   3Схожі:

Інформаційні системи І технології в маркетингу iconКалендарний план виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи І технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», групи ек-31 денна форма навчання на 2012-2013 н р
«Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconЦарьов М. С. Інформаційні системи І технології обліку в апк: практикум Навч посібник

Інформаційні системи І технології в маркетингу iconІнформаційні системи і технології в обліку
У посібнику викладено теоретичні засади І технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconНаказ №66 від 26 січня 2012 року м. Ужгород Про проведення ІІ етапу олімпіади з предмета „Інформаційні технології серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
Птнз у 2011/2012 навчальному році”, з метою підвищення рівня загальнопрофесійної підготовки учнів, поглиблення та вдосконалення їх...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconМіністерство освіти І науки
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Фінанси”, „Статистика”, „Фінанси...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconМіністерство освіти І науки
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: „Фінанси”, „Статистика”, „Фінанси...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconВитяг з протоколу від 7 лютого 2012 року №2 м. Ужгород спільного засідання оргкомітету та журі ІІ етапу олімпіади з предмета „Інформаційні технології серед учнів птнз
Відмітили: у ІІ етапі олімпіади з предмета „Інформаційні технології” серед учнів птнз, яка відбулася 7 лютого 2012 року на базі Ужгородського...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconІнформаційні системи і технології на підприємствах
Предприятие — для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах; 6 розбизнесконсалтинг та jshop Pro — для автоматизації інвестиційної...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні системи в економіці» для студентів всіх форми навчання
«Інформаційні системи в економіці». Курсова робота сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів, прищеплює елементи...
Інформаційні системи І технології в маркетингу iconМіністерство освіти І науки україни луцький національний технічний університет
Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: «Фінанси», «Статистика», «Фінанси...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов