Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра уНазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
1   2   3
^

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Складові частини контрольної роботи

Кількість балів за правильну відповідь

Теоретична частина

задовіл.

добре

відмінно

Завдання 1

3

4

5

Завдання 2

3

4

5

Максимальна кількість балів за теоретичну частину

10 балів

Практична частина

задовл.

добре

відмінно

Практичне завдання 1

7

10

15

Практичне завдання 2

7

10

15

Максимальна кількість балів за практичну частину

30 балів

Максимальна кількість балів за контрольну роботу

40 балів

Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи і допуску до заліку

20 балів


Оцінка знань студентів з окремих завдань|задаваннях| контрольної роботи навчальної дисципліни «Товарна інноваційна політика» проводиться за наступними|слідуючих| критеріями:

- "відмінно|чудово|" (5 балів) – вірна і повна|цілковита| відповідь на теоретичні питання, вірно виконані практичні завдання;

- |"добре" (4 бали) – вірна, але|та| недостатньо|досить| повна|цілковита| відповідь на теоретичне питання, вірно виконані практичні завдання при недостатньо обґрунтованих висновках;

- "задовільно" (3 бали) – відповідь на теоретичне питання за темою, але|та| з|із| непринциповими помилками, незначні помилки у виконанні практичних завдань, неприпустимий аналіз та висновки|висновки|.

 1. ^ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗА СТУДЕНТАМИ

Завдання для виконання позааудиторної контрольної роботи закріплюються за студентами відповідно до останньої (останніх двох) цифри (цифр) номера індивідуального плану студента:Остання цифра номера індивідуального плану

Номер теоретичного варіанту завдання та задачі

Останні дві цифри індивідуального плану

1

1

11

2

2

12

3

3

13

4

4

14

5

5

15

6

6

16

7

7

17

8

8

18

9

9

19

0

10

20

^ 5 ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

5.1 Теоретичні завдання контрольної роботи

Варіант 1

1. Визначення товару та послуги. Класифікаційні ознаки та види товарів і послуг.

2. Основні вимоги до процесу генерування ідей нового продукту.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання


Варіант 2

1. Складання вичерпних переліків простих факторів ризику інновацій. Пріоритети факторів ризику інновацій.

2. Стадії генерування ідей нового продукту (підготовки, задуму, пошуку й реалізації). Базові види забезпечення стадій творчого процесу.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 3

1. Об'єднання в групи факторів з однаковими пріоритетами в інноваційному аналізі. Визначення питомої ваги групи й кожного фактору ризику.

2. Основні принципи творчої діяльності при створенні інноваційного товару. Загальна класифікація методів розв'язання інноваційних завдань.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 4

1. Розрахунок очікуваної величини ризику одержання негативного результату інновацій.

2. Методи прогностики. Фактографічні методи. Статистичні методи. Експертні методи. Індивідуальні експертні оцінки. Колективні експертні оцінки. "Дельфійський" метод.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 5

1. Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції. Складові сучасного інформаційного забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції.

2. Сутність логічних методів генерування ідей. Методи альтернативного пошуку. Методи інверсії.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 6

1. Попередній аналіз можливостей виробництва та збуту. Аналіз економічної діяльності випуску нової продукції. Розвиток виробництва та збуту товарів.

2. Системи автоматизованого проектування продукції.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.

Варіант 7

1. Напрямки аналізу зовнішнього конкурентного інституціонального та правового середовища для експортної продукції. Етапи планування нового продукту. Генерування ідей.

2. Роль гнучких виробничих систем у виробництві конкурентоспроможних товарів.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 8

1. Значення функціонально-вартісного обґрунтування інноваційного продукту.

2. Принципи функціонального підходу у вартісному аналізі. Головна позначка та етапи функціонально-вартісного аналізу (ФВА).

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 9

1. Розробка концепції нових товарів. Ситуаційна товарна інноваційна політика інноваційного продукту.

2. Класифікація функцій конструкції. Місце маркетингових досліджень у виконанні ФВА.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 10

1. Основні завдання планування продукту. Визначення та класифікаційні ознаки нової продукції.

2. Завдання ФВА. Процедури розрахунків та прийняття рішень у процесі здійснення ФВА.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 11

1. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності. Оцінювання та вибір перспективних ідей нових товарів

2. Типи завдань функціонально-вартісного аналізу. Коригувальна, інверсійна та творча форми ФВА, їх зв'язок із маркетинговою діяльністю.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 12

1. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту

2. Технічна естетика й ергономіка, їх роль у підвищенні конкурентоспроможності товару.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 13

1. Сутність інноваційного маркетингу. Інформаційне та організаційне забезпечення інноваційного процесу.

2. Процедури розрахунків та прийняття рішень у процесі здійснення ФВА.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 14

1. Призначення й зміст міжнародних стандартів ICO 9000 – основні напрямки політики щодо якості продукції. Міжнародні вимоги системи якості. Етапи петлі якості.

2. Дизайн, його об'єкти та програми. Умови забезпечення естетичності виробу.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 15

1. Показники якості товарів та послуг. Оцінка якості виготовлення та експлуатації продукції.

2. Художня виразність. Раціональність форми. Цілісність композиції. Досконалість виробничого виконання.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 16

1. Основні поняття та визначення якості товарів та послуг. Показники якості товарів та послуг.

2. Умови раціонального художнього конструювання. Правило "золотого перетину".

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 17

1. Рівень якості. Структура властивостей продукції.

2. Ергономічні вимоги. Антропометричні показники.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 18

1. Класифікаційні ознаки показників якості продукції. Показники призначення, надійності, технологічності, ергономічності, естетичності та ін.

2. Біомеханічні вимоги. Основні види художньо-конструкторських документів.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 18

1. Одиничні та комплексні показники. Показники за стадією та методом визначення.

2. Основні завдання аналізу інноваційних проектів фірми.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 18

1. Показники за стадією та методом визначення. Первинні та похідні показники.

2. Інформаційне забезпечення комплексного аналізу.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.

Варіант 19

1. Диференційований метод оцінки рівня якості продуктових інновацій. Змішаний метод оцінки рівня якості продуктових інновацій.

2. Етапи оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.


Варіант 20

1. Комплексний метод оцінки рівня якості продуктових інновацій. Змішаний метод оцінки рівня якості продуктових інновацій.

2. Інвестиційна привабливість, оцінка організаційно-технічного й управлінського рівня, аналіз інноваційних проектів, результативність.

3. Задача №1 відповідно варіанту завдання.

4. Задача №2 відповідно варіанту завдання.

5.2 Практичні завдання контрольної роботи

Задача №1: «Розробка техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту фірми для отримання кредиту в комерційному банку»

Мета роботи: отримати навички в роботі з фінансовим портфелем інноваційної діяльності підприємства і навчитися ухвалювати оптимальні рішення на основі аналізу з реалізації альтернативних інноваційних завдань.

Завдання: Виконати аналіз фінансування нових для підприємства товарів і запропонувати рекомендації з кредитування закупівель продуктів для проведення ринкової інновації.

Ситуація: Фірма «Оптіма» припускає вийти на новий продуктовий ринок і здійснити ринкову інновацію. З цією метою фірмі «Оптіма» потрібно отримати банківський кредит під заданий відсоток річних для закупівлі певного виду продукції.

Транспортуючи куплену продукцію в інший регіон країни, фірма має можливість продати її за ціною, що влаштовує організацію.

Кредит в банку береться під обумовлені тимчасові рамки. Без застави такий кредит можна отримати тільки при послугах страхової компанії під заданий % від суми кредиту плюс відсотки за заставний кредит.

Номер варіанта студента визначає варіант продукту, вказаний в таблиці 5.1. Найменування продукту, відповідне варіанту роботи, береться з

таблиці 5.2.

Початкові дані:

− дані про придбання нових товарів;

− електронна таблиця Excel;

− текстовий редактор Word.

Таблиця 5.1 – Варіанти вхідних даних для розрахунків

№ варіанту

Продукти

№ варіанту

Продукти

1

1, 4, 8, 9

11

9, 1, 4, 5

2

2, 3, 6, 7

12

1, 6, 4, 5

3

3, 7, 9, 1

13

1, 7, 3, 5

4

4, 1, 2, 8

14

1, 9, 2, 4

5

5, 6, 1, 2

15

2, 9, 1, 3

6

2, 7, 1, 3

16

3, 9, 2, 7

7

5, 9, 2, 8

17

4, 9, 2, 3

8

10, 4,1,8

18

10,2,7,9

9

1,6,4,10

19

3,5,7,10

10

6, 8, 1, 4

20

6, 9, 1, 3

Таблиця 5.2 – Дані техніко-економічного обґрунтування для отримання кредиту

Продукти для розрахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ ІННОВАЦІЙНИЙ ТОВАР

цукор

мука

шоколад

кава

масло

пісок

цеглина

ліс

яблуко

спирт

Одиниця вимірювання, натуральні одиниці


тонна

тонна

кг

мішок

кг

метр куб.

штук

метр куб.

тонна

літр

Ціна за одиницю, грн.

250

350

16

17

14

80

1,0

450

600

4,5

Кількість одиниць вимірювання

1000

5000

1500

100

5350

1000000

5000000

5000

1000

1000

^ ДАНІ ДО РОЗРАХУНКУ КРЕДИТУ

Відсотки по кредиту,

% річних

85

65

55

90

48

45

37

42

75

120

Термін кредиту, місяців

3

4

2,5

6

1

8

4,5

4

1,5

6

Страховка кредиту, % від

суми кредиту

10

12

16

22

12,5

15

16,5

17

19

14,5

^ ДАНІ ДО РОЗРАХУНКУ НАКЛАДНИх ВИТРАТ

Транспортні витрати,

тисяч грн.

1,5

12

15

1

1,5

25

95

2,7

8,5

2,5

Непередбачені витрати,

тисяч грн.

4,5

6,2

2,1

0,15

0,25

3

3,5

3,8

2,35

5

^ ДАНІ ДО РОЗРАХУНКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ І ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн.

290

260

22

21

21

100

1,2

380
8,8

Задача №2 «Розрахунок ціни інноваційної продукції витратним методом»

Мета роботи: отримати навичок з формування і організації інноваційної політики підприємства і навчитися ухвалювати оптимальні рішення по випуску нового продукту. Робота з економічними показниками, що характеризують ефективність виробництва, визначення витрат на виробничий процес, дозволить навчитися ухвалювати раціональні рішення в інноваційних питаннях.

Завдання: Виконати аналіз ціноутворення продукту-новинки витратним методом і запропонувати рекомендації з впровадження даного продукту для проведення техніко-технологічної інновації підприємства.

Ситуація: ЗАТ "Мебкомплект" здійснює моніторинг ринку продажів своєї продукції в розрізі необхідності проведення техніко-технологічної інновації виробничого цеху.

Фірмі потрібно виконати розрахунок ціни продукції витратним методом і розробити формульний алгоритм отримання результативних даних.

На підставі прогнозу майбутньої реалізації продукції підприємства керівництвом фірми буде ухвалено рішення про модернізацію виробничого цеху.

У таблиці 5.3 представлені індивідуальні варіанти завдання.

Початкові дані:

− дані про придбання нових товарів;

− електронна таблиця Excel;

− текстовий редактор Word.

Таблиця 5.3 – Варіанти вхідних даних для розрахунків

№ варіанту

Продукція

№ варіанту

Продукція

1

1, 4, 8, 15

11

9, 12, 16, 18

2

10, 14, 17, 19

12

10, 14, 17, 19

3

3, 7, 17, 19

13

1, 11, 13, 20

4

4, 11, 13, 20

14

1, 9, 11, 15

5

5, 6, 14, 16

15

2, 5, 7, 16

6

2, 7, 12, 17

16

3, 8, 11, 19

7

5, 10, 15, 18

17

4, 9, 12, 17

8

6, 8, 14, 18

18

6, 10, 13, 19

9

10, 14, 17, 19

19

4, 11, 13, 20

10

11, 14, 16, 19

20

10, 14, 17, 19


Дані про виробничі витрати на інноваційні товари приведені в

таблиці 5.4.

Середні ціни на меблі вітчизняного виробництва приведені в

таблиці 5.5.

Алгоритм розрахунку ціни продукції на основі витрат на виробництво приводиться в таблиці 5.6.

Потрібно виконати розрахунки і побудувати необхідні графіки і діаграми для аналізу залежностей між витратами, цінами, прогнозованими об'ємами продажів і прибутковістю інвестицій за досліджуваний проміжок часу.


Таблиця 5.4 – Виробничі витрати на виготовлення продукції з урахуванням техніко-технологічної інновації виробничого цеху

№ варіанту

Найменування продукції

Витрати, грн

Сировина і матеріали

Основна заробітна плата

1

Диван «Лана»

640

92

2

Диван «Гео»

230

68

3

Крісло К-П12

211

38,8

4

Крісло - диван

589

88,4

5

Крісло КВ-44

436

53

6

Набір "Юлія"

774

89,3

7

Тумба плетена

65,8

22,7

8

Полиця К-1

45,0

12,7

9

Полиця К-2

85,3

19,9

10

Стіл СВ-27

100,0

47,6

11

Стіл О-12

180,4

79

12

Стіл круглий

280

69

13

Стіл квадратний

202,6

45,8

14

Стілець СУ

54,8

11,9

15

Стілець КС

75,2

19,6

16

Ліжко «Ліза»

436

50,4

17

Тумба СП-37

204,3

24,9

18

Тумба СТ-12

86,5

37,4

19

Шафа для книг

279,4

101,1

20

Шафа для одягу

325,0

240,7

Таблиця 5.5 – Середні ціни на меблі вітчизняного виробництва за станом на 01. 01. 2008 рокуНайменування продукції

Середня ціна, грн.Найменування продукції

Середня ціна, грн.

1

Диван «Лана»

1100

11

Стіл О-12

710

2

Диван «Гео»

820

12

Стіл круглий

980

3

Крісло К-П12

420

13

Стіл квадратний

620

4

Крісло - диван

920

14

Стілець СУ

150

5

Крісло КВ-44

710

15

Стілець КС

250

6

Набір "Юлія"

1520

16

Ліжко «Ліза»

480

7

Ліжко «Ліза»

670

17

Тумба СП-37

370

8

Полиця К-1

150

18

Тумба СТ-12

330

9

Полиця К-2

170

19

Шафа для книг

510

10

Стіл СВ-27

220

20

Шафа для одягу

620

Таблиця 5.6 – Алгоритм і розрахунок статей витрат на продукцію ЗАТ «Мебкомплект»Найменування статей витрат

Ідентифікатор

Алгоритм розрахунку

1.

Виробничі витрати:

Зпрj

Зпрj = З+ Зjзпjсз

1.1.

Прямі матеріальні витрати

Змj

Змj = Nid*Rdji

1.2.

Прямі витрати на оплату праці

Ззпj

Ззпj = Nid*Rdj

1.3.

Інші прямі витрати (відрахування на соціальні заходи)

Зсзj

Зсзj = Ззпj * 0,37

2.

Загальновиробничі витрати:

Ззвj

Ззвj = Зуj + Заj + З еj + З івj

2.1.

Управлінські витрати

Зуj

Зуj = 170/100* З зпj

2.2.

Амортизація основних засобів виробництва

Заj

Заj = 80/100 * З зпj

2.3.

Експлуатація основних засобів

З еj

З еj = 100/100 * Ззпj

2.4.

Інші витрати

З івj

З івj = 20/100 * Ззпj

3.

Виробнича собівартість

Свирj

Свирj = Зпрj + Ззвj

4.

Витрати операційні

З оперj

З оперj = Зад + З сбытj

4.1.

Адміністративні витрати

Зад

Зад = 20/100 * Ззпj

4.2.

Збутові витрати

З сбытj

З сбытj = 20/100 * Зпрj

5.

Повна собівартість

Сj

Сj = Свирj + З оперj

6.

Прибуток

Пj

Пj = (Сjn * Пjn )/100

7.

Розрахункова ціна виробництва

Цj

Цj = Сjn + Пj


Послідовність виконання роботи:

Крок 1. Розробити в Excel розрахунковий документ за формою таблиці 5.6, що додається в додатку Б

Крок 2. Ввести формули і початкові дані таблиці 5.3 в розроблений документ (Додаток Б, таблиця Б.1) і виконати необхідні розрахунки відповідно до алгоритму.

Крок 3. Проаналізувати отримані дані. Визначити інноваційну конкурентоспроможність підприємства за ціновою ознакою. Середні ціни для порівняння приведені в таблиці 5.5.

Крок 4. Вивести на друк таблицю результатів.

Крок 5. Оформити звіт. У структуру звіту включити: розрахункову таблицю, таблицю вихідних даних, виводи і рекомендації. 1. ^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Закон України «Про захист прав споживачів» від 1.10.91 //Правда України, 26.11.91.

 2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» //Голос України, 27.02.01.

 3. Про стандартизацію і сертификацію: Декрет Кабінету Miнicтpiв України від 10.05.93 № 46 // ВВР України. - 1993. - № 27.

 4. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.96 //Урядовий курєр, 29.06.96.

 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 3.03.98 №154/98-ВР //Відомості Верховної Ради Україні №34, 1998.

 6. Постанова Кабміну Україні «Про впровадження штрихового кодування товарів» від 29.05.96 №574 //Урядовий курєр, 20.07.96.

 7. Конституція України від 28.06.1996 р. – К.: Юринком, 1996. – 80 с.

 8. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005,

N 18 – 144 с.

 1. Закон України „Про інноваційну діяльність”. - №40-ІУ від 04.07.2002 р.

 2. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

 3. Закон України „Про інвестиційну діяльність”.

 4. Закон України „Про наукову і науково-технічну експертизу” від 29.09.199 р - №1069-ХІУ.

 5. Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів (Постанова від 22 травня 1996 р.)

 6. Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інформації про їх випуск (Протокол засідання державної комісії цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1998 р. №2).

 7. Положення про порядок формування та використання коштів Державного інноваційного фонду (Постанова від 6 серпня 1998 р. №1242).

 8. Положення про порядок укладання угоди на проведення експертної оцінки майна фонду державного майна України. Наказ від 3 лютого 1998р. За №65/2505.

 9. Про Концепцію науково-технологічного розвитку України: Постанова Верховної Ради Украіни від 13.07.99 № 916-XIV // ВВР Украіни. -1999. - № 37

 10. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учеб./ Под ред. Г.А. Титоренко.- М.: Компьютер, ЮНИТИ. – 1998.- 400 с.

 11. Академия рынка. Маркетинг // А. Дайн, Ф. Букерель, Ж. Ланкар и др. — М.: Экономика, 1993.

 12. Амоша И. А. Инновации в производстве. — К.: Наук. думка, 1992.

 13. Ансофф А. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

 14. Башкиров И. X., Коноплев В. Т. Практический маркетинг; Учеб. посо­бие. — Донецк: Юго-Восток, 1996.

 15. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. – Москва-Харьков-Минск: Из-во «Питер», 2000. – 267 с.

 16. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. — СПб.: Два+Три, 1993.

 17. Балабанова Л.В. Управління маркетинговою діяльністю в торгових підприємствах в умовах формування ринкової економіки. / Вид-во 2-е, перероблено і доповнено, - Донецьк, 1995 р. – 27 с.

 18. Бревнова А. Маркетинг малого підприємства. – К.: ВІРА – Р, 1998. – 384 с.

 19. Высшая математика для экономистов / Ред. Н. Ш. Кремер. – М.: Банки и биржи, 1999.

 20. Гельман В.Я. Решение математических задач средствами Excel. /Практикум. - Киев-Харьков-Минск: Питер. – 2003. – 236 с.

 21. Герасимчук В. Г. Розвиток підприємництва: діагностика, стратегія, песрективість. - К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

 22. Гончарова Н.П., Перевозова П.Г. Маркетинг инновационного процесса. – Учебное пособие. – К.: 1998. – 267 с.

 23. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Компьютер ЮНИТИ. – 1995. - 136

 24. Гречаник Б.В. Інформаційноспомований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. – Івано-Франківськ.-2007.-187 с.

 25. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. — К.: МАУП, 2001. 148 с.

 26. Дахно И. И. Патентно-лицензионная работа. — К.: Блиц-ИНФОРМ, 1996.

 27. Дихтль Э., Хершген X. Практический маркетинг. / Учебное пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - М: Высшая школа, 1995.

 28. Диксон Р. Питер. Управление маркетингом / Пер. с англ. Ю.В. Шленова. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 1998. – 556 с.

 29. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Microsoft Excel 2002. - СПб: Питер, 2003.

 30. Долипская И. А., Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд-во стандартов, 1991.

 31. Друкер Питер. Рынок: как выйти в лидеры. — М.: Book chamber international, 1992.

 32. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. — М.: Банки и биржи, 1997.

 33. Информационные технологии в маркетинге: Учебн. для вузов / Г.А. Титоренко, Г.М. Макарова, Д.М., Дайнтбегов и др.; Под ред. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА. – 2000. – 335 с.6.

 34. Кадзума Т. Вечный дух предпринимательства: Пер. с ян. — К.: Укрза-кордонвизасервис, 1992.

 35. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. nociб. — К: Вид-во КНЕУ, 1997.

 36. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999.

 37. Ковалев А. И., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз. – М.: Центр економики и маркетинга, 1996 р. – 174 с.

 38. Коноваленко М.К. Стратегическое планирование инноваций. Бизнес-план и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – Харьков: «ТОРГСИН», – 1998. -76 с.

 39. Кутейников А. А. Искусство быть новатором. — М.: Знание, 1990.

 40. Кутейников А. А. Технологические нововведения в экономике США. — М.: Наука, 1990.

 41. Молчанов Н.Н. Инновационный процесс: организация и маркетинг. – Санкт-Петербург, 1995

 42. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна полiтика. / Навч. посiбник. - К.: КНЕУ, 1997.- 156 с.

 43. Мак Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. - С.-П., М., Харьков, Минск: Питер,- 2000.- 267 с.

 44. Нормативне забезпечення підприємницької діяльності: Навч.- метод. комплекс для самост. вивч. дисц. / Гончаренко Л.С.- Херсон: МУБіП, 2002.-72 с.

 45. Пiнчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Iнформацiйнi системи i технологiї в маркетингу. – Киiв: КНЕУ, 2001. – 295 с.

 46. Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel: Самоучитель. – СПб: Питер, 2002.

 47. Стоянова Е.С. Финансы маркетинга. - М.: Перспектива, 1994.-88 с.

 48. Рудакова М.С. Инновационный процесс в странах развитого капитализма. – М., 1991.

 49. Санто Б. Инновация как средства экономического развития. Пер. с венгерского.-М., 1990.

 50. Управление и организация в сфере услуг. Теория и практика./Кенгиз Хаксевер, Барри Рендер, Роберта С. Рассел, Роберт Г. Мердик – Санкт - петербург: „Питер”, 2002. – 751 с.

 51. Фатхутдинов Р. Менеджмент конкурентоспособности товара.- М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1995.- 412 с.

 52. Траут Джек. Новое позиционирование. – СП-б, М., Харьков, Минск: Питер,- 2000. - 192 с. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 53. Цацулин А.Н. Ценообразование в системе маркетинга.- М.: Информационно-издательский дом «ФилинЪ», 1997.- 295 с.

 54. Чубаков Г. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия.- М.: ИНФРА -М, 1996.- 215 с.

 55. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навч. посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 128 с.

 56. Швальбе Х. Практика маркетинга для малых и средних предприятий. – М.: Республика, 1995.

 57. Шмидт Рути А., Райт Хелен. Финансовые аспекты маркетинга: Учебн. пос. для вузов / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527 с.


Додаток А

Приклад-зразок вирішення завдання з контрольної роботи

Варіант - гіпотетичний

1 Теоретичне завдання

1.1 Товарний асортимент і його показники

1.2 Тестування інноваційного продукту

2 Практичне завдання

2.1 Завдання №1

2.2 Завдання №2

2.1 Товарний асортимент і його показники

Рівень різноманітності продукції, яка виробляється окремими підприємствами, визначається за допомогою показників її номенклатури і асортименту.

Товарна номенклатура - це систематизований перелік всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих виробником для реалізації. Основними показниками номенклатури продукції окремого підприємства є широта, насиченість, глибина і гармонійність (сумісність).

Показник широти дає кількісну оцінку різноманітності продукції фірми. Він показує, скільки окремих (за призначенням або за іншими властивостями ) видів продукції проводить підприємство.

Насиченість номенклатури дає можливість визначити загальну кількість товарів, з яких вона складається.

Кількість пропозицій за кожним з окремих видів продукції характеризує глибину номенклатури продукції підприємства.

Ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп за призначенням, технологією виготовлення, організацією обороту оцінюється за допомогою показника гармонійності.

Основні показники номенклатури дають кількісну оцінку можливостей підприємства адаптуватися до чинників ринку, що змінюються і не контролюються. Якісну оцінку товарної пропозиції можна отримати за допомогою вивчення асортименту продукції підприємства. Між товарною номенклатурою і асортиментом має місце зв'язок цілого і часткового.

Глибокий асортимент створює умови для задоволення потреб покупців різних сегментів щодо одного товару, а також для інтенсивнішого використання торгових приміщень, проведення ефективної цінової політики. Все це сприяє підвищенню конкурентоспроможності товару і додатковій прибутковості. Прагнення до вичерпного асортименту значно збільшує витрати на створення і підтримку необхідних запасів, породжує конкуренцію в середовищі окремих асортиментних груп товарів із-за їх схожості.

Головні чинники породжують зміни в асортиментній політиці фірм. До них відносяться:

- власні науково - дослідні і дослідно - конструкторські розробки фірм;

- зміни в товарному асортименті конкурентів;

- необхідність збільшення збуту;

- наявність виробничих потужностей, що не використовуються;

- необхідність використання побічних продуктів виробництва.

Для оцінки і управління товарним асортиментом використовуються показники структури, основного і додаткового, обмеженого і розширеного асортиментів.

Під структурою асортименту розуміють кількість однотипних видів виробів. Основний асортимент — головна складова, яка дає фірмі переважаючу частину прибулі. Додатковий асортимент доповнює основний у формі нетрадиційних послуг, які надаються підприємством. З розширенням асортименту пов'язано виробництво додаткових видів продукції, товарів і груп товарів.

Розширений асортимент — це спосіб розширення можливостей збуту за рахунок індивідуальних, особливих товарів, які задовольняють унікальні бажання споживачів. Обмеження асортименту здійснюється із-за скрутних виробничих і фінансових можливостей, що виникають унаслідок падіння попиту і кон'юнктури. В цьому випадку удаються до звуження асортименту і концентрації зусиль на виробництві найбільш конкурентноздатних товарів.

Головним індикатором ефективності складових асортименту вважають показники збуту. Вони можуть вказати на ті продукти, які слід виключити з виробничої програми. З цією метою застосовують спеціальний аналіз, варіантом якого є так званий АВС - аналіз. Продукцію підрозділяють на три класи за одним з трьох критеріїв: збут, прибуток, відшкодування витрат. У категорію «А» відносять частину асортименту, з якою пов'язує великий (до 50 %) внесок в загальний збут; у категорію «В» - продукцію з внеском в загальний об'єм продажу до 25 %, а в категорію «С» - від 25 % і нижче.

1.2 Тестування інноваційного продукту

Виробникам необхідно передбачати можливі зміни в діях конкурентів і поведінці споживачів, тобто відчувати «веління часу». Істотний вплив робить тестування продукту. Найбільшого розповсюдження придбали такі маркетингові дії щодо продуктів харчування, косметичних виробів, предметів догляду за приміщенням. Тестування можливе як вже наявних продуктів, так і нових (модифікованих) товарів.

У першому випадку тестування проводиться з метою визначення відношення споживачів до товарів, які знаходяться у продажу. З'ясовується ступінь задоволення покупців тим або іншим продуктом, їх відношення до послуг конкурентів.

Розробляючи нові продукти або модифікуючи старі, підприємство прагне з'ясувати, які саме позитивні якості вбачають споживачі тій або іншій моделі (або її варіанту), причини задоволення або несхвалення, думки щодо цін і доступності використання.

Тестування дає можливість з'ясувати, як продукт оцінюється порівняно з конкуруючими товарами-аналогами. Попереднє тестування дозволяє ухвалити рішення з модифікації вже освоєного виробництвом продукту або переходу на виробництво нового товару.

Головні ринкові характеристики товару є заданими, але не єдиними для визначення конкурентоспроможності фірми-продуцента. Найчастіше, визначаючи конкурентоспроможність фірми, приймають до уваги контрольовану нею частку ринку і перспективи її утримання, відповідність властивостей продукції потребам споживачів, абсолютний прибуток на одиницю продукції, прибуток у відсотках до витрат виробництва, якість розподільної мережі і придатність для ринку програми просування товару порівняно з конкурентами.


2 Практичне завдання


2.1 Задача №1

Задача №1: «Розробка техніко-економічного обґрунтування інноваційного проекту фірми для отримання кредиту в комерційному банку»

Фірма «Оптіма» припускає вийти на новий продуктовий ринок і здійснити ринкову інновацію. З цією метою фірмі «Оптіма» потрібно отримати банківський кредит під заданий відсоток річних для закупівлі певного виду продукції.

Транспортуючи куплену продукцію в інший регіон країни, фірма має можливість продати її за ціною, що влаштовує організацію.

Кредит в банку береться під обумовлені тимчасові рамки. Без застави такий кредит можна отримати тільки при послугах страхової компанії під 12% від суми кредиту плюс відсотки за заставний кредит.

Таблиця А.1 – Варіанти вхідних даних для розрахунків гіпотетичного варіанту


№ варіанту

Продукти

1

цукор (1), мука (2), ліс (8), спирт (10)

Таблиця А.2 – Дані техніко-економічного обґрунтування для отримання кредиту та розрахунок


Інноваційні продукти підприємства

1

2

8

10

^ ІННОВАЦІЙНИЙ ТОВАР

цукор

мука

ліс

спирт

Одиниця вимірювання, натуральні одиниці

тонна

тонна

метр куб.

літр

Ціна за одиницю, грн.

250

350

450

4,5

Кількість одиниць вимірювання

2000

5000

5000

1000

Ціна всієї партії

500000

1750000

2250000

4500

КРЕДИТ

527443,8

1902619,66

2465332,1

5132

Відсотки по кредиту, % річних

39

27

19

52

Термін кредиту, місяців

3

4

4

6

Страховка кредиту % від суми кредиту

5

8

9

11

Страховка кредиту, грн.

27437,8

152601,456

215325,59

624,53

Необхідна сума кредиту %

9,75

9,00

6,33

26,00

Необхідна сума кредиту, грн.

548756

1907518,2

2392506,5

5677,5

Відсотки по кредиту за кожен місяць, грн.

3,25

2,25

1,58

4,33

^ НАКЛАДНІ ВИТРАТИ

6

18,2

6,5

7,5

Непередбачені витрати, тисяч грн.

1,5

12

2,7

2,5

Транспортні витрати, тисяч грн.

4,5

6,2

3,8

5

^ РОЗРАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ І ПОВЕРНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ

 

 

 

 

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн.

320

450

500

12

Ціна реалізації за всю партію, грн.

640000

2250000

2500000

12000

Повернення кредиту з відсотками, грн.

554881,6

2055221,112

2680657,67

5756,55

Прибуток до вирахування податків, грн.

85118,4

194778,888

-180657,67

6243,45


На основі узагальнення позитивного досвіду інноваційної діяльності можна виділити основні положення в рішенні комерційних завдань підприємств:

- чітко сформульована мета інноваційного процесу і відповідна область комерційної діяльності;

- утворення обґрунтованої організаційної структури комерційної служби і забезпечення її взаємодії з функціональними службами підприємства;

- пошук, аналіз і заповнення суміжних і раніше неохоплених цільових сегментів споживачів;

- інформаційно – комп'ютерне забезпечення, що дозволяє оперативно ухвалювати рішення і управляти інноваційними процесами;

- в умовах нестабільності і непередбачуваності кон'юнктури ринку протистояння інноваційним ризикам;

- навчання персоналу підприємства, направлене на вивчення ринку інновацій, основ комерції, ведення торгової діяльності.

Формування стратегії інноваційної діяльності підприємства відбувається при все сторонньому аналізі і оцінці спливаючих чинників, пов'язаних з місією організації. Складність в розвитку стратегії обумовлена умовами зовнішнього середовища, що змінюються, і потребами ринку.

З питанням кредитування пов'язане поняття забезпечення кредиту, його мобілізації і вартості. Плата за користування кредитом складається з:

 • договірних елементів;

 • прихованих елементів;

 • основних елементів, звичайно це базовий відсоток за кредит;

 • додаткових елементів, тобто сум, що сплачуються третім особам;

Процентна ставка за кредитом залежить від рівня відсотка на грошовому ринку.

Математична модель задачі:

Сума кредиту = Ціна всієї партії продукції + Накладні витрати + Відсотки за термін користування кредитом (А.1)

Страховка = Сума кредит * Відсоток страховки (А.2)

Відсотки за термін користування кредитом = Сума кредиту * (Річний відсоток / 12 місяців * Термін кредиту) (А.3)

Накладні витрати = Транспортні витрати + Непередбачені витрати (А.4)

Підсумкова сума кредиту = Ціна всієї партії продукції + Накладні витрати + Відсотки за термін користування кредитом (А.5)
1   2   3Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Маркетинг" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 030509 "Облік і аудит", 030504...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Економетрика" підготовки бакалавра галузі знань 305 "Економіка і підприємництво", за напрямами 030504 "Економіка підприємства", 030507...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи №2 Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Основи менеджменту" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог робочої програми навчальної дисципліни "Інформатика та комп`ютерна техніка" підготовки бакалавра...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Маркетинг"...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни “Вища математика” підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра у iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів денного та заочного відділення підготовки бакалавра
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов