Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної icon

Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортноїНазваДодаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Дата конвертації05.05.2013
Розмір34.25 Kb.
ТипДодаток
скачать >>>

Додаток № 2

до рішення

18 сесії Поповецької

сільської ради

6 скликання

від 24.01.2013 р.


Типовий договір

про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Бар


селоПопівці “__”_______20__р.


Поповецька сільська рада, в особі сільського голови ______________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник -________________________, в особі __________________________________, що діє на підставі __________________________, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:


1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради шляхом перерахування коштів до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.


^ 2. Зобов’язання Сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1.Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до Фонду.

2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.2. Сторона 2 зобов’язується:

2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради до Фонду не пізніше “___”___________20__р. до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________________________________________грн.

(сума прописом)

на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________

(назва банку)

2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкта в експлуатацію.

2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території населених пунктів селищної ради.

3. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:

- вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;

- вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.2. Сторона 2 має право:

- реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території населених пунктів сільської ради, відведеній для будівництва;

- вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.


^ 4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до закону, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням сільської ради від ___ № ___.

4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.


5.Інші умови

5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення сільської ради, прийняте в установленому законом порядку.

5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5.3. Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.


6. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін

Сторона 1 Сторона 2

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________

7. Підписи Сторін


Сторона 1 Сторона 2

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________

_____________________ _____________________

М.П. М.П.Схожі:

Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 17 сесії Івановецької сільської ради 6 скликання від 23. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 21 сесії Комаровецької сільської ради 6 скликання від 28. 12. 2012 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної
Україні», надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник, в особі, що діє на підставі, надалі «Сторона 2», з іншої сторони, які...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток №1 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Поповецької сільської ради 1
Порядок діє на всій території Поповецької сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності,...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 17 сесії Івановецької сільської ради 6 скликання від 23. 01. 2013 р. Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі Цільовий фонд)...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток №3 до рішення 18 сесії сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі Цільовий фонд)...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 21 сесії Комаровецької сільської ради 6 скликання від 28. 12. 2012 р. Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту сільської ради (далі Цільовий фонд)...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 17 сесії Івановецької сільської ради 6 скликання від 23. 01. 2013 р. Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради 1
Порядок діє на всій території Івановецької сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності,...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток до рішення 21 сесії Комаровецької сільської ради 6 скликання від 28. 12. 2012 р. Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради 1
Порядок діє на всій території Комаровецької сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності,...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток №3 Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради 1
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі Цільовий фонд)...
Додаток №2 до рішення 18 сесії Поповецької сільської ради 6 скликання від 24. 01. 2013 р. Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної iconДодаток №3 Положення про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради 1
Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради (далі Цільовий фонд)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©sm.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов